Nytt: Vår «en-til-mange»-kromosomleser blir forbedret

Nytt: Vår «en-til-mange»-kromosomleser blir forbedret

Vi fortsetter å lytte til våre brukere og har allerede foretatt flere justeringer på vår en-til-mange-kromosomleser som nylig ble lansert, etter forslag fra dere! Tre nye tillegg gjør det nå enda enklere å bruke kromosomleser-sidene og gir deg ytterligere informasjon om dine DNA-treff. Disse tilleggene vil gjøre det enklere for deg å jobbe med dine DNA-treff.

Nytt: Enklere å referere til sammenligningssettet ditt til enhver tid

DNA-treff-kortene vil vises øverst på skjermen mens du leser deg nedover på den siden hvor du valgte sammenligningssettet ditt og på hovedsiden av selve kromosomleseren. Dette gjelder både på PC og tablet og gjør det mulig for deg å kunne se de DNA-treffene som du valgte, likeledes fargene som blir assosiert med hver av dem, mens du leser gjennom resten av siden. På siden hvor du valgte sammenligningssettet ditt, kan du også fjerne de DNA-treffene som du allerede har valgt ut for sammenligning i det øvre feltet.

På siden for valg av sammenligningssett, vil DNA-treff-kort vises øverst på skjermen din mens du fortsetter å lese nedover siden

På siden for valg av sammenligningssett, vil DNA-treff-kort vises øverst på skjermen din mens du fortsetter å lese nedover siden

Den forankrede raden fungerer som en nyttig legende for segmentfargene.

På hovedsiden i kromosomleseren vil DNA-treff-kort forbli øverst på skjermen din mens du leser deg nedover i materien.

På hovedsiden i kromosomleseren vil DNA-treff-kort forbli øverst på skjermen din mens du leser deg nedover i materien.

Nytt: Forsk på og kontakt DNA-treff direkte fra kromosomleseren

Når du beveger musen over hvert enkelt DNA-treff-kort på hovedsiden av kromosomleseren, vil det nå vises tre prikker i det øverste, høyre hjørnet på hvert kort. Hvis du klikker på disse tre prikkene, vil en dropdown-meny vises. Denne gir deg mulighet til å gå til «DNA Match Review»-siden for gjeldende DNA-treff, hvor du kan lære mer om dette treffet. Som felles etternavn, felles etniske tilhørigheter og mye mer. Dropdown-menyen lar deg også kontakte DNA-treffet. I tilfeller hvor DNA-treffet selv ikke er administrator for hans eller hennes sett, vil du også kunne kontakte administratoren av settet. Det koster deg ingenting å kontakte DNA-treff!

Hittil har det ikke vært mulig å gjøre alt dette direkte fra kromosomleseren.

Nye muligheter på hvert DNA-treff-kort i kromosomleseren

Nye muligheter på hvert DNA-treff-kort i kromosomleseren

Nytt: Indikasjoner på triangulerte segmenter fra DNA Match Review-siden

Den tredje forbedringen ble gjort på DNA Match Review-siden. Vi har lagt til en indikator for DNA-treff som deler triangulerte segmenter med deg og DNA-treffet som du titter på. Vi minner om at triangulerte segmenter er DNA-segmenter som du deler med to eller flere av dine DNA-treff, og som dere sannsynligvis alle har arvet fra en felles stamfar eller stammor.

På PC kan du bevege musen over indikatoren (et triangulert-segment-ikon) og se hvor mange triangulerte segmenter som finnes i «verktøystips». Ved å klikke på indikatoren vil du bli ført til en-til-mange-kromosomleseren, hvor du, DNA-treffet som du titter på, og deres felles DNA-treff, automatisk vil bli oppført som sammenlikningssettet. Slik kan du raskt og effektivt titte på triangulerte segmenter.

Den nye indikatoren for triangulerte segmenter vises ved siden av ethvert DNA-treff som triangulerer med deg og det DNA-treffet du titter på

Den nye indikatoren for triangulerte segmenter vises ved siden av ethvert DNA-treff som triangulerer med deg og det DNA-treffet du titter på

Denne nye indikasjons-funksjonen er nyttig for å skille mellom felles DNA-treff som er verdt å kikke nærmere på (som mulige etterkommere av en felles stamfar eller stammor) og de som er mindre interessante.

Sammendrag

For å ta i bruk kromosomleseren og de mange andre oppfinnsomme MyHeritage-funksjonene for genetisk slektsforskning, kan du bestille ditt eget DNA-sett eller laste opp DNA-data fra et annet selskap. Disse forbedringene, i likhet med mange andre som vi har gjort, ble etterspurt eller oppfordret til av våre brukere. Vi håper at disse nye funksjonene vil komme til nytte for deg – og vi har flere på lager!