nyedoc

Historiske dokumenter lagt til i desember 2018

Kommentarer

Vi har gleden av å offentliggjøre at vi nylig har lagt til 22 718 797 millioner historiske dokumenter i SuperSearch™ fra fire splitter nye samlinger: Massachusetts aviser, 1704-1974, New Jersey Marriage License Index, 1915-2016, New York State Death Index, 1880-1956, and the US Naturalization Records, Northern California, 1852-1989.

Her finner du mer informasjon om de fire samlingene:

SamlingBeskrivelse Antall dokumenter Eksklusiv for MyHeritageLink for å søke
Massachusetts-aviser, 1704-1974En samling av aviser som ble publiserte i forskjellige byer og landsbyer i staten Massachusetts i perioden 1704-19746 072 877 sider i 239 forskjellige aviserEksklusivSøk i samlingen nå
New Jersey register med ekteskaps-lisenser, 1915-2016Et register bestående av ekteskaps-sertifikater arkiverte i staten New Jersey i perioden 1915 til 2016. Registeret inneholder fornavn og etternavn til både brud og brudgom, året for utstedelsen av sertifikatet og det gitte stats-arkiverings-nummer.11 368 616 dokumenterIkke eksklusivSøk i samlingen nå
New York Stat register over dødsfall i perioden 1880-1956Døds-register i staten New York i perioden 1880-1956. Registeret inkluderer navnet, kjønn, dato for dødsfall, alder ved dødsfall og ofte andre viktige informasjoner.4 733 112 dokumenterIkke eksklusivSøk i samlingen nå
US Naturaliserings-dokumenter, Nord-California, 1852-1989Et register med søknader om statsborgerskap arkivert i Nord-California i tidsperioden 1852- 1989 544 192 dokumenterIkke eksklusivSøk i samlingen nå

Massachusetts-aviser, 1704-1974

Dette er en av våre største avis-samlinger og består av 6 072 877 sider fra 239 forskjellige aviser, publisert i forskjellige byer og landsbyer i staten Massachusetts fra 1704 til 1974. Med spesiell vektlegging på aviser fra Boston og nærliggende områder. Denne omfattende samlingen strekker seg fra kolonitiden og til slutten av 1900-tallet og ble produsert av MyHeritage i samarbeid med Boston Public Library. Det meste av innholdet er kun å finne på MyHeritage og på Boston Public Library.

Aviser er en viktig ressurs for slektsforskning og forskning på familiehistorie. De inneholder nekrologer samt andre vitale dokument-erstatninger, som fødsels-, ekteskaps- og døds-sertifikater. I tillegg inneholder samfunns-sider og artikler av lokal interesse rikelig med informasjon om aktiviteter og arrangementer i respektive samfunn og tilbyr ofte detaljer om de involverte. Utfyllende informasjon kan bli funnet på disse samfunns-sidene eller -seksjonene. Alt fra tilsynelatende dagligdagse sertifikater og rapporter om arrangementer, som fester, jobb-bytte, sykehusopphold og sosiale visitter av venner eller slektninger. Disse sidene er verdifulle for historiske hendelser, som det er lite sannsynlig å finne dokumentasjon på andre steder.

I denne samlingen finner vi en Boston Post artikkel fra 18. desember 1900 som beskriver Helen Kellers første offisielle opptreden. Keller opptrådte for sine klassekamerater av nybegynnere ved Radcliffe College og ble møtt med begeistret applaus.

Helen Keller
The Boston Post, Boston, Massachusetts, 18. desember 1900

Søk blant Massachusetts aviser, 1704-1974

New Jersey ekteskaps-lisens-register, 1915-2016

Denne samlingen består av 11 368 616 dokumenter. Det er et register over ekteskaps-lisenser som ble arkivert ved New Jersey State Clerk Offices fra 1915 til 2016. Registeret inkluderer fornavn og etternavn på begge ektefeller, året for lisens-søknaden og nummeret i statsarkivet.

Ekteskaps-sertifikater er viktige for slektsforskning, da de i tilegg til å dokumentere informasjon om paret og hvor de bodde da de giftet seg, ofte også inneholder annen informasjon, som fødselsdatoer, fødselssteder, yrker og hvorvidt hver av partene var enslige, enke(mann) eller fraskilt ved inngåelsen av ekteskapet.

Dette innholdet i New Jersey Marriage License Index, 1915- 2016 kommer fra to registre: Et ekteskapsregister for bruder og et separat ekteskapsregister for brudgommer. Dokumenter som ble publiserte her, har i de fleste tilfeller blitt koordinert for samordnet informasjon om bruder og brudgommer i deres respektive ekteskapinngåelser. Samlingen inneholder likevel et mindre antall dokumenter som ikke kunne matches.

Hvis man ønsker kopier av de originale ekteskapsdokumentene i dette registeret, kan man ta kontakt med statsarkivet. Takket være den utrolige innsatsen til Reclaim The Records kunne også bilder inkluderes i samlingen.

I denne samlingen finner man registreringen om ekteskapsinngåelsen for den amerikanske tegneserieskaperen Charles Samuel Addams og Barbara Day.

Historical records: New Jersey Marriage License Record of Barbara Day and Charles Samuel Addams, 1943 (click to zoom)
New Jersey Marriage License Record of Barbara Day and Charles Samuel Addams, 1943 (click to zoom)

Charles er mest kjent for «The Addams Family»-tegnefilmen. Det sies at han fikk inspirasjon fra sin kone Barbara da han skisserte Morticia Addams-karakteren.

Historical records: Charles Addams sketching Barbara Addams for The Addams Family Cartoon, photo credit: animatededucation
Charles skisserer Barbara for «The Addams Family»-tegnefilmen. Foto-kreditt: animateducated.blogspot.com

Søk i the New Jersey Marriage License Index, 1915-2016

New York State Death Index, 1880-1956

The New York State Death Index inneholder informasjon om dødsfalldokumenter i staten New York. Samlingen er til hjelp for de som ønsker å finne New York State-dødsfall-dokumenter fra tiden mellom 1880 og 1956. Registeret inneholder informasjon om sted og dato for dødsfall, kjønn, alder ved dødsfall og statsarkiv-nummer. Bildene i samlingen har blitt anskaffet via innsatsen til Reclaim the Records.

I samlingen finnes oppføringen om Carrie Chapman Catt sin død.

Oppføringen om Carrie Chapman Catt sitt dødsfall
Oppføringen om Carrie Chapman Catt sitt dødsfall, 9. mars 1947, New Rochelle, Westchester, New York (klikk for å forstørre)

Catt var kampanje-leder for amerikanske kvinners stemmerett. Hun kjempet altså for det 19. Amendment, som gir kvinner rett til å stemme. Catt var president for National American Suffrage Association og etablerte både League of Women Voters og International Alliance of Women.

Historical Records: Carrie Chapman Catt (rt) and Mary Garrett Hay (lt) cast their first votes for President, St. Louis Post, November 5, 1920
Carrie Chapman Catt (til høyre) og Mary Garrett Hay (til venstre) avgir for første gang stemmer i et presidentvalg, St. Louis Post, 5. november 1920

Søk i dødsfallregisteret i Staten New York fra 1880-1956

Amerikanske naturaliserings-oppføringer, Nordre California, 1852-1989

Denne samlingen er et kortregister over naturaliseringsoversikter i Nordre-California distriktsdomstoler for årene 1852 til 1989. Naturaliserings-kravene ble betydelig forandret i 1906. Før 1906, krevde naturaliserings-søknader begrenset informasjon, ofte kun navnet på søkeren, navnet på domstolen, dokument-nummer, søkerens opprinnelsesland og dato for naturaliseringen. Etter 1906, inkluderte naturaliserings-dokumenter ytterligere informasjon, som søkerens adresse, fødselsdato, dato og ankomstssted i USA, samt navn og adresser til vitner. Det bør nevnes at selv om kravene etter 1906 var ment å samle disse tilleggsdetaljene, ble det ikke alltid gjort i praksis.

Denne samlingen er et kortregister over naturaliseringsoversikter i Nordre-California distriktsdomstoler for årene 1852 til 1989. Naturaliserings-kravene ble betydelig forandret i 1906. Før 1906, krevde naturaliserings-søknadene begrenset informasjon, ofte kun navnet på søkeren, navnet på domstolen, dokument-nummer, søkerens opprinnelsesland og dato for naturaliseringen. Etter 1906, inkluderte naturaliserings-dokumenter ytterligere informasjon, som søkerens adresse, fødselsdato, dato og ankomstssted i USA, samt navn og adresser til vitner. Det bør nevnes at selv om kravene etter 1906 var ment å samle disse tilleggsdetaljene, ble det ikke alltid gjort i praksis.

Begjæringer for naturalisering var en av de siste skrittene mot amerikansk statsborgerskap. Disse dokumentene er av spesiell interesse for slektsforskere, ettersom det hendte at de inkluderte flere etternavn, alternative stavemåter eller deres “old country”-navn i tillegg til deres “amerikaniserte» navn.

The California Gold Rush fikk så mange som 300 000 mennesker til å flytte til California i håp om velstand og rikdom. San Francisco var det største og mest betydningsfulle innvandrer-målet. Med oppdagelsen av gull i 1848, vokste San Franciscos befolkning fra 1000 til 25 000 innbyggere på ett år. Denne raske veksten skyldtes ikke bare amerikanske statsborgere som reiste vestover på jakt etter rikdom, det var også mange innvandrere som søkte en lysere fremtid. Tilstrømmingen resulterte i etableringen av mange innvandrersamfunn, og det største av disse ble Chinatown i San Francisco.

I 1859, bekreftet the Comstock Lode sølv-oppdagelsen at California var et sted hvor rikdom var oppnåelig. I tillegg, med fullførelsen av the Transcontinental Railroad i 1869, ble California mer tilgjengelig for europeiske innvandrere som ankom via det østlige USA.

Men med innvandrer-bølgen kom også en bølge med fremmedfrykt. The passage of the Chinese Exclusion Act in 1882 begrenset den kinesiske innvandringen til USA betydelig til 1943.

Deretter, i 1921, etter den russiske borgerkrigen, ankom en bølge av russiske innvandrere Nord-California. Russiske innvandrere, og spesielt russiske jøder som flyktet fra Sovjetunionen, bosatte seg i San Francisco.

The “California Dream” har lokket millioner av innvandrere i løpet av to århundrer. Dermed har California innvandrings- og statsborgerskaps-dokumenter blitt verdifulle kilder for slektsforskere.

Søk i amerikanske naturaliserings-dokumenter, Nord-California, 1852-1989

Sammendrag

Alle disse spennende samlingene er nå tilgjengelige via MyHeritage SuperSearch™. Å søke i disse er helt gratis, men du må ha et MyHeritage Data-abonnement for å titte i disse samlingene, lagre dem i ditt slektstre eller for å bekrefte Record Matcher.

Vi håper du får glede av å søke gjennom disse samlingene. Del gjerne hva du oppdager i kommentarfeltet nedenfor!

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen