Vi introduserer Theory of Family Relativity™ – funksjonen som vil endre din slektsforskning

Vi introduserer Theory of Family Relativity™ – funksjonen som vil endre din slektsforskning

Vi har endelig gleden av å introdusere vår nyeste funksjon som vil revolusjonere genetisk slektsforskning – Theory of Family Relativity™. Med denne funksjonen vil få mest mulig ut av dine DNA-treff ved å inkorporere genealogisk informasjon fra alle våre samlinger som inneholder nesten 10 milliarder historiske dokumenter og familietrær, for å foreslå teorier om hvordan du og dine DNA treff har en relasjon. Hvis du har tatt en MyHeritage DNA-test eller lastet opp dine DNA resultater på MyHeritage vil kanskje denne revolusjonerende teknologien bidra med å finne nye funn og spennende informasjon.

Eksempel på Theory of Family Relativity™ som foreslår en relasjon som krysser familietrær fra MyHeritage, Geni og FamilySearch, og en kanadisk folketelling! (Trykk for å forstørre)

Eksempel på Theory of Family Relativity™ som foreslår en relasjon som krysser familietrær fra MyHeritage, Geni og FamilySearch, og en kanadisk folketelling! (Trykk for å forstørre)

Til nå har slektsforskning entusiaster brukt to distinkte domener for å finne nye oppdagelser: papirspor verden av historiske dokumenter og familietrær, og den biologiske verden av DNA koblinger. Da du mottok DNA treff var det ikke alltid tydelig hvordan DNA treffet var i slekt med deg og hvilke forfedre dere delte. Den “hellige gral” av genetisk slektsforskning er å motta DNA treff hvor du kjenner til det komplette familieforholdet mellom deg og treffet og kan legge til ny informasjon i treet ditt basert på dette.

Vi har introdusert flere funksjoner for år å utvikle DNA treff med dette som mål, slik som delte Smart Matches™, felles slektsnavn,eller felles slektssteder. Et verktøy, slik som Kromosomleseren gir også ekstra hint. Selv om disse funksjonene er ekstremt hjelpsomme, og kan i noen tilfeller hjelpe deg å identifisere forholdsstien til dine DNA treff og deres felles forfedre, møter fortsatt mange veggen med DNA treff hvor de ikke klarer å finne ut hvordan treffet passer inn i deres familietre. Dessuten, frem til nå, var informasjonen vi presenterte basert utelukkende på ditt slektstre og DNA treffets slektstre. Dette betydde at du bare hadde all informasjon du og de hadde for å fortsette, og oftest forekommer de vanlige forfedrene ikke i slekstreet ditt eller deres. Med utgivelsen av Theory of Family Relativity ™ har vi bro over gapet mellom DNA treff og historiske dokumenter og integrert begge verdener sømløst. Den «hellige gral» har blitt funnet!

Gjennom denne nye funksjonen vil vi hjelpe deg med å føre deg gjennom dine DNA treff og forklare deres relasjon basert på hele vår samling av familietrær og historiske dokumenter, vi fjerner gjetteleken, og sparer deg timesvis med etterforskningstid. Du kan selv undersøke teoriene og informasjonen assosiert med dem og bekrefte deres riktighet.

Ved å samle alle tilgjengelige kilder av informasjon på MyHeritage, og utnytte deres kollektive styrke kan vi løse mysterier som aldri før har blitt løst.

Hvordan fungerer det?

Theory of Family Relativity™ er basert på en big data-graf som forbinder milliarder av datapunkter tegnet fra tusenvis av databaser på MyHeritage. Vi kaller det internt for “Big Tree”. Hvert punkt på denne grafen representerer en person, og hver kant representerer slektskap mellom de to individene som er presentert i familietreet eller i et historisk dokument; eller et treff mellom to slektstre-profiler som mest sannsynlig er samme person; eller to historiske kilder som mest sannsynlig er samme person.

MyHeritage industri ledende teknologi gjør disse forbindelsene mellom personer mulige. MyHeritages ingeniører og algoritme eksperter har utviklet en unik metode som gjør det mulig for “Big Tree” å beregne alle ruter og linker mellom millioner av slektninger umiddelbart. Theory of Family Relativity™ bruker disse ressursene for å konstruere de mest sannsynlige teoriene som forklarer hvordan to mennesker som har et DNA treff er i slekt, ved hjelp av slektstrær og historiske dokumenter. “Big Tree” er ikke statisk, så det vil aldri bli foreldet siden brukere legger til eller fjerner ny informasjon, eller avviser visse treff som de konkluderer ikke er riktige. Istedet beregner vi det hurtig når vi vil ha det, og skaper et nytt syn av verden som blir større og mer korrekt med tiden. “Big Tree” er unikt i det at det inneholder alle slektstrærne på MyHeritage, samt sammarbeidstrær fra Geni og FamilySearch som er kopiert til MyHeritage.

Antall teorier du vil motta er baser på flere faktorer, som størrelsen og hvor detaljert slektstreet ditt er (jo større og detaljert, jo bedre). Antallet vil bli større med tiden ved at flere vil ta MyHeritage DNA tester eller laste opp deres DNA resultater til MyHeritage, og ved at vi fortsetter og legge til flere historiske dokumenter og at slekstrær fortsetter å vokse.

Det er viktig å huske at denne revolusjonerende funksjonen produserer teorier som er akkurat det- teorier. De er basert på masse informasjon levert av andre brukere som kanskje vil introdusere feil i slektstrær og også treff mellom tre-profiler og dokumenter som kanskje kan være feilaktige. Vi anbefaler på det sterkeste at du går gjennom teoriene i dybden og dømmer selv om teoriene er riktige og bestemmer selv hvordan du på beste mulige måte kan gå videre med din slektsforskning. Å verifisere alt er den beste måten en slektsforsker jobber i forhold til hint og bevis- Husk at teorier kan være veldig hjelpsomme, men de er ikke alltid riktige.

Å bruke Theory of Family Relativity

Teoriene vil vanligvis bli funnet i noen av dine DNA treff.

Besøk dine DNA treff for å se teoriene. Under introduksjonsperioden av denne funksjoner, vil en banner (vist under) være synlig øverst på din DNA-treff liste som vil fortelle deg om du har teorier. Trykk på knappen på denne banneren for å se alle dine DNA-treff som har teorier.

Når et DNA-treff har en teori vil det også være synlig på DNA-treff kortet, som vist under.

DNA-treff med teori (Trykk for å forstørre)

DNA-treff med teori (Trykk for å forstørre)

Når den estimerte relasjonen (i henhold til det delte DNA) er et bredt interval, men ingen klar indikasjon på en ekte relasjon, vil teorien hjelpe med å innsnevre relasjonen. Du kan sammenligne relasjonen som er foreslått av DNAet for å se om det er kompatibelt.

Trykk på “Se teori” på kortet for å se hele teorien, som inkluderer hele relasjon stien. Eller, du kan se et oppsummert bilde av teorien som er presentert i Sjekk DNA-treff siden.

Oppsumert visning av teorien i Sjekk DNA-trff siden (Trykk for å forstørre)

Oppsumert visning av teorien i Sjekk DNA-trff siden (Trykk for å forstørre)

Når det er mer enn en teori tilgjengelig betyr det at vi har identifisert flere teorier med forskjellige relasjoner mellom deg og DNA-treffet. Dette kan skje når personer i familien har giftet seg innenfor slekten i tidligere generasjoner. I disse tilfellene kan de velge hvilken teori du ønsker å se fra rullemenyen.

Bytte mellom flere teorier (Trykk for å forstørre)

Bytte mellom flere teorier (Trykk for å forstørre)

I denne teorivisningen, dra musen din over hver person for å se tilleggsinformasjon.

Trykk på “Se hele teorien” for å se en mer detaljert visning som viser hvilke slektstrær og historiske dokumenter som ble brukt for å komme frem til teorien.

Se hele teorien (Trykk for å forstørre)

Se hele teorien (Trykk for å forstørre)

Å se hele teorien er en unik funksjon hvor MyHeritage sin nye teknologi virkelig skinner. Viktigheten i den lar deg se hvordan MyHeritage etablerte relasjonsstien og hvilke kilder av informasjon som ble brukt underveis.

På toppen av Hele Teori siden viser vi det estimerte forholdet (av DNAet) og forholdet foreslått av Theory of Family Relativity™. Hvis mer enn en teori ble funnet (som nevnt tidligere) kan du bytte mellom de.

Se hele teorien (Trykk for å forstørre)

Se hele teorien (Trykk for å forstørre)

Teoriene begynner alltid i treet ditt og ender i slektstreet til ditt DNA-treff. Gjennomgangen av teorien kan også inkludere andre slektstrær på MyHeritage, Geni, FamilySearch og historiske dokumenter.

Hver gang du ser et horisontalt “hopp”, betyr denne at teorien bruker et treff for å fortsette fra en kilde til en annen. Hver Smart Match eller Record Match er klassifisert med et tillitsnivå i prosent basert på kvaliteten av treffet. Jo høyere score, jo bedre treff. Smart Matches og Record Matches som ble avvist blir aldri brukt i teoriene og vi behøver også et veldig høyt minimums tillitsnivå for hvert treff, for å forsikre oss at teoriene du ser har høy kvalitet. Det laveste tillitsnivået blant treffene er sett på som tillitsresultatet for hele teorien (og er vist øverst på siden).

Innenfor hver teori er det ofte flere stier som viser forskjellige måter vi møter den samme teorien og viser flere bevis for å støtte den. Alle veiene vil kulminere i den samme oppsummerte teorien, men skiller seg i kilder brukt underveis. For eksempel, en sti vil kanskje starte i ditt slektstre og ende i DNA-treffet sitt slektstre: en så kort sti, hvis den eksisterer, vil alltid bli vist først. Det kan også være andre stier blant de samme slektningene, som følger andre trær eller historiske dokumenter. Du kan se de forskjellige stiene ved å trykke på nummeret som vist nedenfor.

Bytte mellom flere stier for å se teorien (Trykk for å forstørre)

Bytte mellom flere stier for å se teorien (Trykk for å forstørre)

Det grønne ikonet representerer en Smart Match™ mellom de to trærne på MyHeritage.

Smart Match™ funnet i en teori (Trykk for å forstørre)

Smart Match™ funnet i en teori (Trykk for å forstørre)

Det brune ikonet representerer en Record Match. Disse treffene er med historiske dokumenter.

Side kommentar: det er noe litt forvirrende her fordi treffene med trær på Geni og FamilySearch er for øyeblikket sett på som en Record Match fordi de er ikke trær fra MyHeritage (selv om de er slektstrær og ikke dokumenter). I fremtiden vil vi mest sannsynlig klassifisere disse treffene som Smart Matches og kanskje til og med døpe om “Smart Matches til “Tree Matches” en dag.

Trykk på treff-ikonet (grønn eller brun) for å se en sammenligning av informasjonen som eksisterer for hver person i de to kildene. Ved å bruke denne informasjonen kan du selv fastslå om dette treffet er riktig.

Gjennomgå et treff i en teori (Trykk for å forstørre)

Gjennomgå et treff i en teori (Trykk for å forstørre)

I eksempelet overfor ser Smart Matchen riktig ut som man kan med trygghet stole på det.

Det er mer i en teori enn det øyet møter. Ved å bevege musen over hvilket som helst punkt i teorien vil det åpnes en informasjonsboks med ytterligere informasjon. Du kan, eksempelvis, bevege musen over navnet til slektstre skaperen for å få tilgang til knapper for å kontakte personen eller se treet. Bevege musen over samlingsnavnet eller det historiske dokumentet åpner en informasjonsboks med knapper som lar deg søke i den, og så videre.

Eksempel på to teorier for det samme DNA-treffet, på grunnlag av to halvbrødre som giftet seg med sine kusiner (Trykk for å forstørre)

Eksempel på to teorier for det samme DNA-treffet, på grunnlag av to halvbrødre som giftet seg med sine kusiner (Trykk for å forstørre)

Filterer

Det er en enkel måte å se alle teoriene du har.

Du kan nå filtrere dine DNA-treff for å se kun de treffene som har en Theory of Family Relativity™. Gjør dette ved å trykke på “Filter” menyen, og velg “Tredetaljer” og deretter trykke på “Har Theory of Family Relativity™” valget. Dette er tilgjengelig i tillegg til tidligere filtreringsvalg som viser deg hvilke av treffene som deler plasseringer, etternavn og andre Smart Matches™ med deg.

Filtrering av DNA-treff for å se alle tgreff som har en teori (Trykk for å forstørre)

Filtrering av DNA-treff for å se alle tgreff som har en teori (Trykk for å forstørre)

Et annet teori eksempel (Trykk for å forstørre)

Et annet teori eksempel (Trykk for å forstørre)

Hva gjør jeg hvis teorien ser riktig ut

Hvis du har en teori som ser bra ut, gratulerer! Den forteller deg hvordan du er i familie med et DNA-treff, og du kan se hele teorien og legge til de personene og informasjonen som du enda ikke har i ditt tre. I denne første utgaven vil vi ikke ha en måte å gjøre dette automatisk, f.eks legge til en gren i ditt tre ved et tastetrykk, men vi vil la deg gjøre dette i fremtiden hvis det er nok forespørsel etter en slik funksjon. For øyeblikket kan du legge inn ny informasjon manuelt inn i ditt tre, som en god gammaldags slektsforsker.

Hva gjør jeg hvis teorien er feilaktig

For øyeblikket er det ikke mulig å godkjenne eller avvise en teori. Kanskje vi legger til denne funksjonen i en senere anledning.

Om du vurderer at en teori er feilaktig på grunnlag av en uriktig Smart Match i ditt tre, kan du enkelt avvise den Smart Matchen i Smart Match valget på nettsiden (plassert i menyen på Oppdagelser>Treff etter Personer). Dette vil gjøre slik at teorien vil forsvinne.

Hvis du finner en feilaktig teori på grunnlag av en feil en annen bruker har i sitt tre, hver så snill og vurder å være en god slektsforsker og kontakt eieren av treet hvor du fant feilen og gi dem beskjed hva du mener er galt. Så fort de har fikset dette vil dette reparere teorien eller eliminere den.
Hvis en teori er feil på grunn av et treff og treffet ikke er i ditt tre, kan du fortelle eieren av treet dette så de kan avvise treffet. Eller du kan ignorere teorien som du mener er feilaktig.

Beskyttelse av personlige opplysninger

Det er nesten ingen bekymringer for dine personopplysninger i dette funksjonen, da MyHeritage, ved gjennomgang av en teori, automatisk privatiserer opplysninger om levende personer utenfor ditt tre. De fleste teoriene omfatter ingen levende personer (unntatt deg selv og DNA-treffet der opplysningene vil være tilgjengelige uansett), fordi teoriene beviser slektskap gjennom forfedre, og aldri fortsetter ned til den yngre generasjon. Så det vil raskt treffe tidligere tiår og hundreår med avdøde forfedre.

Brukere som ikke ønsker å se teoriene eller ikke ønsker å inkludere slektstreet sitt i teoriene anbefaler vi bruke privat-innstillingene for å deaktivere denne funksjonen (ved å deaktivere Smart Matches for sitt tre og deres inkludering i SuperSearch og være sikker på at deres side ikke er synlig for gjester). Dette er mulig, men ikke anbefalt, ettersom det vil forhindre dem i å motta Smart Matches og andre fordeler.

Oppsummering av fordeler

TDen “hellige gral” av genetisk slektsforskning er å forstå akkurat hvordan du er i slekt med dine DNA-treff. Theory of Family Relativity™ gir deg akkurat dette på et sølvfat. Men vær oppmerksom på at du ikke vil motta teorier på alle dine DNA-treff, og noen teorier vil være feilaktige.

Her er hoved fordelene du vil få fra denne funksjonen:

* Du vil få nye oppdagelser. Teoriene vil forklare noen av dine DNA-treff ved bruk av slektsforskning (trær og dokumenter), som tillater deg i å åpne blindveier i treet (manuelt) og legge til nye grener til ditt slektstre.

* Du vil oppdage nye forfedre, siden teoriene går utenfor grensene til treet ditt. Personer fra andre trær og dokumenter blir innlemmet, også de du allerede har i ditt tre.

* Du vil bli mer selvsikker. Teoriene vil gi deg en indikasjon basert på DNA, om hvilke Smart Matches du kan stole på, og lar deg legge til personer og informasjon i ditt tre baser på tree-treff som du allerede var skeptisk til eller ikke visste var der.

* Du vil spare tid. Ved å utforske dine teorier vil du ha hundrevis av timer av forskningsarbeid som ville gitt deg samme konklusjon ved hjelp av de 10 milliarder dokumentene og slektstre-profilene på MyHeritage.

* Du vil motta flere teorier hver måned ettersom MyHeritage sin DNAdatabase, slektstredatabase og historiske dokumentdatabase vokser hver dag.

Pris

Theory of Family Relativity™ er en premium funksjon som vil trenge et side-abonnement på MyHeritage (Premium, PremiumPlus eller Komplett). Brukere som har lastet opp sitt DNA fra en annen leverandør til MyHeritage og ikke ønsker å kjøpe et abonnement, kan betale et engangsgebyr på 250kr per sett for å låse opp alle de avanserte DNA-funksjonene . Også Theory of Family Relativity™. Les mer om våre abonnement her. Brukere uten abonnement vil fortsatt se alle teoriene vi har funnet for dem, men noe av informasjonen vil være skjult.

Kreditt

Theory of Family Relativity™ var utviklet av team hos MyHeritage over en periode på nesten 2 år. Konseptet til funksjonen i sin helhet og navnet ble skapt av MyHeritage sin administrerende direktør, Gilad Japher. Sagi Bashari (CTO) realiserte visjonen med et geniale teknologiske gjennombrudd. Andre som har bidratt er Uri Gonen, som er senior VD for produkthåndtering. og Ran Snir som er DNA produkt utvikler. Våre grensesnitt utviklere har stått for programmeringen. Designet ble laget av vårt Design og UX team og kvalitetssikring var sørget for av vårt QA team. Mange andre grupper hos MyHeritage har tatt del i dette teknologiske gjennombruddet.

 

Konklusjon

Theory of Family Relativity™ endrer alt i slektsforskning, og endelig bringer sammen verdenene til slektsforskning og DNA til en. Den bruker alle funksjonene til MyHeritage. 15 milliarder historiske dokumenter, 4,5 millioner DNA-tester, Smart Matches, Record Matches, og Record Detective Matches. Den lar slektsforskning-domenet forklare DNA-treff, og DNA.domenet validere slektsforsknings-treff.

MyHeritage lover alltid å utvikle nye teknologier for å gjøre slektsforskning spennende. Vi er stolte av å igjen holde dette løfte i dag.

Vi håper at Theory of Family Relativity™ vil hjelpe deg og din slektsforsknings reise.

Dette er den første av flere gjennombrudds-funksjoner som vi gir ved bruk av den nye “Big Tree” infrastrukturen. Hold deg oppdatert om nye funksjoner i fremtiden!