september opptegnelser cover

Nye historiske opptegnelser supplert i september 2019

Kommentarer

44,4 millioner nye opptegnelser ble lagt til i første halvdel av september: 9,7 millioner av disse fra tre nye samlinger. Ytterligere 34,7 millioner ble lagt til de seks eksisterende samlingene fra Holland.

De nye samlingene inkluderer et New York City-fødselsregister, et New York City-register over dødsfall, samt en australsk Andre verdenskrig, Nominal Roll, 1939–1945. Oppdateringene til eksisterende, nederlandske samlinger inkluderer sivile dødsfall, borgerlige vielser og fødsler, i tillegg til kirkelige dåp, begravelser og vielser.

Her er en komplett oversikt over de nye og oppdaterte samlingene med opptegnelser:

SamlingBeskrivelse Antall opptegnelser Eksklusiv for MyHeritageLink for å søke
New York City register over dødsfall, 1862–1948Et register over dødsfall i New York City mellom 1862 og 1948.5 317 387 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
New York City register over fødsler, 1878–1909
Et fødselsregister fra New York City mellom 1878 og 1909.
2 233 470 nye opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Australsk Andre verdenskrig nominell rull, 1939–1945
Et register over australere som tjenestegjorde i den australske hæren, den kongelige australske marinen, det kongelige australske flyvåpenet eller på handelsflåten under Andre verdenskrig.
2 235 950 nye opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Holland, sivile dødsfall, 1811-1965Et register over sivile dødsfall i Holland i perioden 1811-1965.
11 545 542 nye opptegnelser ble lagt til og den nye totalen er nå 41 415 249 opptegnelser.Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Holland, sivile vielser, 1811-1940Et register over sivile vielser fra Holland i perioden 1811-1940.8 191 981 nye opptegnelser ble lagt til og det er nå totalt 28 131 957 opptegnelser.Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Holland, Kirkedåper, 1580-1811
Et register med dåps-opptegnelser fra forskjellige kirker og beliggenheter i Holland fra 1580- 1811.5 845 541 nye opptegnelser ble lagt til og den nye totalen er nå 23 631 397 opptegnelser.Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Holland, sivile fødsler, 1811- 1915
Et register for sivile fødselsoppføringer fra Holland i perioden 1811- 1915.5 205 680 nye opptegnelser ble lagt til og der er nå 31 860 820 opptegnelser.Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Holland, kirkelige begravelser, 1601-1811
Et register over begravelses-opptegnelser fra forskjellige kirker og beliggenheter i Holland fra 1601- 1811.3 280 488 nye opptegnelser ble lagt til og det er nå totalt 5 327 033 opptegnelser.
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Holland, kirkelige vielser, 1580-1811
Et register for vielses-opptegnelser (marriage banns and marriage ceremonies) fra forskjellige kirker og beliggenheter i Holland fra 1580- 1811.634 386 nye opptegnelser ble lagt til for et samlet antall på 4 119 666 opptegnelser.Ikke eksklusivSøk i samlingen nå

New York City-register over dødsfall 1862–1948

De 5 317 387 opptegnelsene over dødsfall i New York City-registeret inneholder informasjon om dødsfall registrert i New York City. Denne samlingen er til hjelp hvis man leter etter opptegnelser over dødsfall som fant sted mellom 1862 og 1948 og inneholder informasjon om fylke, dato for dødsfallet, alder ved dødsfallet og attestnummer.

Dødsattester representerer noen av hovedprimær-kildene for informasjon om familier. De ble vanligvis utstedt i løpet av noen få dager etter dødsfallet og inkluderer mange detaljer om livet til en person. Ofte inneholdt disse attestene alder, fødselssted, foreldres navn og fødselssteder og dødsårsaken.

Søk i New York City-register over dødsfall, 1862–1948

New York City-fødselsregister, 1878–1909

De 2 233 470 opptegnelsene i New York City-fødselsregisteret inneholder informasjon om fødsler som ble registrert i New York City. Denne samlingen er til hjelp hvis man ønsker å finne New York City-fødsels-opptegnelser fra perioden 1878 til 1909. Registeret inneholder fødselsattest-nummeret og informasjon vedrørende fylke og fødselsdato.

Fødsel-opptegnelser representerer en av hoved-primærkildene for familieinformasjon. De ble vanligvis utstedt få dager etter en fødsel og inneholder minst foreldrenes navn. Mange ganger inneholder de flere detaljer om foreldrene, fødselssteder, aldre, antall barn og religion i forhold til registrert dåp.

Søk i New York City-fødselsregister, 1878–1909

Australsk Andre verdenskrig-nominell rull, 1939–1945

Denne samlingen av 2 235 950 opptegnelser består av Andre verdenskrig Nominal Roll of Australia. Denne ble opprettet som et minneprosjekt for australere som tjenestegjorde i den australske hæren, den kongelige australske marinen, den kongelige australske luftstyrken eller handelsflåten under Andre verdenskrig. Opptegnelsene inneholder følgende søkbare informasjoner om vedkommende: Etternavn, fornavn, fødselsdato, fødested, dato for innrullering, sted for verving og utskrivningsdato. Etternavnet og fornavnet til vedkommendes pårørende oppgis også.

Søk i australsk Andre verdenskrig nominell rull, 1939–1945

Holland, sivile dødsfall 1811–1965

Denne samlingen — som nå består av totalt 41 415 249 opptegnelser — er et register for opptegnelser av sivile dødsfall fra hele Holland fra årene 1811–1965. Opptegnelsene oppgir som regel navnet på den avdøde, alder, samt dato og sted for dødsfallet. Noen ganger står også navnene til avdødes foreldre og/eller ektefelle oppført. Kildeinformasjon oppgis også.

Sivil registrering — opptegnelser over fødsler, vielser og dødsfall av sivile autoriteter — ble offisielt innstiftet i Holland 1. mars 1811. Men i enkelte områder av Holland ble sivile opptegnelser samlet så tidlig som i 1795.

Søk i Holland, sivile dødsfall 1811–1965

Holland, sivile vielser 1811–1940

Denne samlingen — som nå består av 28 131 957 opptegnelser — er et register med sivile vielser fra Holland mellom årene 1811–1965. Opptegnelsene oppgir som regel navnene på bruden og brudgommen, deres fødselsdatoer og fødselssteder, yrker, foreldrenes navn og dato og sted for vielsen. Navn på tidligere ektefeller og på vitner er også ofte oppgitt.

Søk i Holland, sivile vielser 1811–1940

Holland, kirkelig dåp 1580–1811

Denne samlingen — som nå består av totalt 23 631 397 opptegnelser — er et register med dåps-opptegnelser fra forskjellige kirker og lokaliteter i Holland. Opptegnelser inneholder som regel hvert barns navn, dåpsdato, fødselsdato og foreldres navn.

Kirkeopptegnelser er ekstremt viktige, da de er primærkilder for viktige informasjoner før sivil registrering ble innført. I Holland var de fleste medlemmer av enten de hollandske reformerte eller katolske kirker, men andre kirkesamfunn eksisterte også. Mesteparten av opptegnelsene i denne samlingen er fra mellom 1580 og 1811, selv om dekningen av årene varierer, basert på beliggenhet.

Søk Holland, Kirkedåp 1580–1811

Holland sivile fødsler 1811–1915

Denne samlingen — som nå består av 31 860 820 opptegnelser — er et register over sivile fødsler fra Holland i årene 1811–1915. Opptegnelsene oppgir vanligvis hvert barns navn, fødselsdato og -sted samt foreldrenes navn. I enkelte tilfeller gis ytterligere informasjon, som navn på vitner.

Fødsels-opptegnelse for nederlandsk grafisk kunstner M.C. Escher

Fødselsopptegnelsen til den kjente nederlandske grafiske kunstneren M.C. Escher er å finne i samlingen. Hans verk studerte ofte matematiske ideer.

Convex and Concave (1955) by Maurits Cornelis Escher, [Credit: Museu de Arte Popular, Lisbon, Portugal]
Convex and Concave (1955) av Maurits Cornelis Escher, [Kreditt: Museu de Arte Popular, Lisbon, Portugal]
Han ble født 17. juni 1898 i Leeuwarden, Holland, av foreldrene George Arnold Escher, en sivilingeniør og Sara Adriana Gleichman.

Søk i Holland, sivile fødsler 1811–1915

Holland, kirkelige begravelser 1601–1811

Denne samlingen — nå bestående av 5 327 033 opptegnelser — er et register med begravelses-opptegnelser fra forskjellige kirker og områder i Holland fra perioden 1601–1811. Opptegnelsene består vanligvis av navnet på avdøde, begravelsesdato og begravelsessted. I enkelte tilfeller inkluderes også avdødes alder, fødselssted og navn på eventuelle slektninger.

Søk i Holland, kirkelige begravelser 1601–1811

Holland, kirkelige vielser 1580–1811

Denne samlingen — nå bestående av 4 119 666 opptegnelser — er et indeks med vielsesopptegnelser (prestebekjentgjørelser og vielsesseremonier) fra forskjellige kirker og områder rundt om i Holland fra perioden 1580–1811. Opptegnelsene oppgir som regel navnene til bruden og brudgommen, bryllupsdato, bosteder og religion.

Kirkelig vielsesopptegnelse for den nederlandske landskaps-maleren, Jan van Goyen

Jan Josephszoon van Goyen er en kjent nederlandsk landskapsmaler fra det 17. århundrede, hvis arbeider hadde stor innflytelse på verkene til hans samtidige landskapskunstnere. 5. august 1618 giftet Van Goyen seg med Annetje Willems van Raelst i Leiden, Holland. Deres vielsesopptegnelse finnes i samlingen «Holland, kirkelige vielser 1580–1811».

View of Emmerich, a landscape painting by Jan van Goyen, 1645, [Credit: Cleveland Museum of Art]
View of Emmerich, et landskapsmaleri av Jan van Goyen 1645 [Kreditt: Cleveland Museum of Art]

Søk i nederlandske kirkebøker for vielser 1580–1811

Sammendrag

Alle disse nylig oppdaterte samlingene er nå tilgjengelige via MyHeritage SuperSearch™. Å søke i disse opptegnelsene er gratis, men man må ha Data eller Komplett-abonnement for å se selve opptegnelsene, lagre dem i sitt familietre og få tilgang til Record Matches. Vår Record Matching-teknologi går deretter til verks og vil automatisk melde fra til deg om noen av disse opptegnelsene omtaler et medlem på ditt slektstre. Du vil dermed ha muligheten til å gå gjennom opptegnelsen og bestemme hvorvidt du ønsker å legge til den nye informasjonen i ditt slektstre.

Ønsker du å lære mer om SuperSearch™ og Record Matching? Besøk gjerne vår nylig lanserte nettside MyHeritage Utdanning, hvor du finner praktiske tips og triks, artikler, instruksjonsvideoer og mye mer!

MyHeritage kommer til å fortsette å legge til nye opptegnelser for å hjelpe deg til å lære mer om dine forfedres liv og om din families fortid.

Vi håper du har glede av å søke i disse nylig oppdaterte samlingene. Hvis du gjør interessante funn om familiehistorien, hører vi svært gjerne fra deg i kommentarfeltet nedenfor!

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen