Historiske dokumensamlinger lagt til i august 2020

Kommentarer

I forrige måned, la vi til 19,3 millioner poster, dvs over 15 forskjellige samlinger fra hele verden. Blant de nye samlingene finner du syv fra USA, dødsregister fra Massachusetts, Wisconsin, Arkansas og Nebraska, fødselsregister fra Massachusetts og Wisconsin, og et ekteskapsregister fra Wisconsin. Videre er det tre nye samlinger fra Australia, fødselsregister, passasjerliste og en testamentesamling.

Fra Canada ble det lagt til en samling av fødselsregister i Nova Scotia. Vi har også lagt til oppdateringer til både Hellas valglister, og til France Death Index. Videre la vi til et register over fordrevne og flyktninger fra andre verdenskrig, og en oppdatering til samlingen Israel Genealogy Research Association. Begge de to siste er helt gratis. August-samlingene bringer det totale antallet historiske poster på MyHeritage til 12,52 milliarder historiske poster

Her finner du litt mer informasjon om hver samling:

SamlingBeskrivelse Antall oppføringer MyHeritage eksklusivSøkelink
United States, Massachusetts, Birth Index, 1840-1910
Et register over fødsler i staten Massachusetts fra 1840 til 1910.3,406,032 oppføringerIkke eksklusivSøk her
United States, Massachusetts, Death Index, 1840-1910
Et register over dødsfall i staten Massachusetts fra 1840 til 1910.2,277,752 oppføringer
Ikke eksklusivSøk her
Wisconsin, Marriage Index, 1808-1907
Et register over vielser i staten Wisconsin fra 1808 til 1907.
1,247,207 oppføringerIkke eksklusivSøk her
Wisconsin, Birth Index, 1808-1920
Et register over fødsler i staten of Wisconsin fra 1808 til 1920.1,013,525 oppføringer
Ikke eksklusivSøk her
Wisconsin, Death Index, 1808-1909
Et register over dødsfall i staten Wisconsin fra 1808 til 1909.418,991 oppføringer

Ikke eksklusivSøk her
Arkansas, Death Index, 1935-1961
Et register over dødsfall i staten Arkansas fra 1935 til 1961.
744,411 oppføringerIkke eksklusivSøk her
Nebraska, Death Index, 1956-1968
Et register over dødsfall i staten Nebraska fra 1956 til 1968.185,779 oppføringer
Ikke eksklusivSøk her
Australia, New South Wales Birth Index, 1787-1916
Et register over fødsler i den Australske staten i New South Wales fra 1787 til 1916.4,913,072 oppføringer


Ikke eksklusivSøk her
Australia, Outwards Passengers from Victoria, 1852-1915

Et register over passasjerer som forlot Victoria i Australia mellom 1852 til 1915.
1,753,944 oppføringerIkke eksklusivSøk her
Australia, Victoria, Will and Probate Index 1850-2009

Et skifteregister fra Victoria i Australia fra 1850 til 2009.1,389,178 oppføringer
Ikke eksklusivSøk her
Canada, Nova Scotia, Birth Index, 1908-1917
Et register over fødsler fra Nova Scotia I Canada fra 1908 til 1917.357,815 oppføringerIkke eksklusivSøk her
Hellas Velgerregister 1863-1924, Oppdatering
Et register over mannlige velgere i Hellas fra 1856 til 1950.402,039 nye oppføringer av totalt 1,408,633
Ikke eksklusivSøk her
France Death Index, 1970-2020 Oppdatering
Et register over dødsfall i Frankrike fra 1970 til 2020.446,660 nye oppføringer av totalt 25,172,330

Ikke eksklusivSøk her
Index of Jewish Displaced Person and Refugee Cards, 1943-1959
En register over utvandrere og flyktninger fra 1943 til 1959.241,259 oppføringer
Ikke eksklusivSøk her
Israel Genealogy Research Association - IGRA, Oppdatering
En indeks over slektsregister i Israel fra 1837 til 2020.558,592 nye oppføringer av totalt 972,287

Ikke eksklusivSøk her

United States, Massachusetts, Birth Index, 1840–1910

Denne samlingen på 3,4 millioner poster inneholder informasjon om fødsler registrert i den amerikanske staten Massachusetts. Postene inkluderer fornavn og etternavn på barnet, fødselsår og fødested, sammen med sidenummer der posten vises.

Fødselen til Joseph Patrick Kennedy, John F. Kennedys far, USAs 35. president – er registrert i denne samlingen.

Birth record of Joseph Patrick Kennedy [Credit: MyHeritage United States, Massachusetts, Birth Index, 1840–1910]

Fødselsoppføringen til Joseph Patrick Kennedy [Credit: MyHeritage United States, Massachusetts, Birth Index, 1840–1910]

Søk i United States, Massachusetts, Birth Index, 1840-1910

United States, Massachusetts, Death Index, 1840–1910

De 2,2 millioner postene i Massachusetts Death register inneholder informasjon om dødsfall registrert i Massachusetts i USA mellom 1840 og 1910. Registeret inneholder informasjon om den avdøde, dødsår og sted, og sidenummeret der posten vises.

Search United States, Massachusetts, Death Index, 1840–1910

Wisconsin, Marriage Index, 1808–1907

Denne samlingen som består av 1.2 million oppføringer viser vielser fra staten Wisconsin from 1808 til 1907. Postene inneholder navnet på bruden og brudgommen, ekteskapsdato og ekteskapsfylke.

Ekteskapsopptegnelsen til Jerome Case og Lydia Bull finnes i denne samlingen. Jerome var en forretningsmann som produserte treskemaskiner. Senere ble han borgermester i Racine, Wisconsin og medlem av Wisconsin State Senate.

Samlingen har fremkommet takket være det fremragende og utrettelige arbeidet med Reclaim the Records.

Søk i Nebraska, Death Index, 1956–1968

Australia, New South Wales Birth Index, 1787–1916

Denne samlingen på 4,9 millioner poster er en indeks over fødsler registrert i den australske staten New South Wales. Postene inneholder for- og etternavnet til barnet, navnet på faren og moren og fødselsåret.

Selv om denne indeksen hovedsakelig gjelder New South Wales, er det mulig at den kan inneholde fødsler som har skjedd andre steder, men som ble registrert i New South Wales.

Fødselen til stemmeretts- og kvinneforkjemper, Rose Scott, finnes i denne samlingen.

Birth record of Rose Scott [MyHeritage Australia, New South Wales Birth Index, 1787–1916]

Fødselesoppføringen til Rose Scott [MyHeritage Australia, New South Wales Birth Index, 1787–1916]

Søk i Australia, New South Wales Birth Index, 1787–1916

Australia, utgående passasjerer fra Victoria, 1852–1915

Denne samlingen på 1,7 millioner poster viser passasjerlister over enkeltpersoner som forlater Victoria i Australia mellom årene 1852 og 1915. Registrene kan inneholde etternavnet og fornavnet på den avgangspersonen, estimert fødselsår, måned og avgangsår, sammen med fornavn og etternavnet til skipsføreren.

I noen poster kan du også finne skipets navn, destinasjonen, en tittel eller merknad om individets omstendigheter, alder ved avreise, navnet på den alternative skipsføreren og informasjon om de originale postene. Alle de originale listene er lokalisert i Public Record Office of Victoria. I nær fremtid vil vi også legge til kvalitetsskanninger av postene i samlingen.

Passasjeroppføringen til Sir John Bowser finnes i denne samlingen. I posten nedenfor ser vi at John reiste fra Australia til London i England. John ville til slutt reise til Skottland for å studere ved Edinburgh University før han returnerte til Australia for å begynne på livet som statsmann.

Passenger record of John Bowser [MyHeritage Australia, Outwards Passengers from Victoria, 1852–1915]

Passasjeroppføringen til John Bowser [MyHeritage Australia, utgående passasjeroppføringer fra Victoria , 1852–1915]

Søk i Australia, utgående passasjerer fra Victoria, 1852–1915

Australia, Victoria, Will and Probate Index 1850–2009

Disse 1,3 millioner postene er et skifteregistre for Victoria i Melbourne i Australia. Samlingen inkluderer navnet på testator, dødsdato, bosted og adresse, yrke, testamentedato, erklæring, navn på barn eller arvinger, navn på ektefelle, navn på testamentadministrator, foresatte og forhold, tilskuddets art og navn på vitner.

Det meste av dokumentasjonen som er oppført i skifteregistrene er håndskrevne testamenter i fortellende form. Skifteopptegnelser er rettsopptegnelser opprettet etter et individs død som vedrører rettsavgjørelser angående fordelingen av boet til arvingene, evt kreditorene, samt omsorgen for pårørende. Dette skjer uansett om det er vilje eller ikke. Skifteregisteret er ansvarlig for å bestemme hvilket dokument eller hvilke dokumenter som utgjør den avdødes siste testament og / eller hvem som har rett til å være den avdødes personlige representant. Når disse bestemmelsene er gjort, utstedes tilskudd til dødsboet. På samme måte som vi gjør med med Australia, Outwards Passengers fra Victoria, 1852–1915, nevnt ovenfor, vil høykvalitets skanning snart bli lagt til i samlingen.

Den anerkjente operasangeren, Nellie Melba, testamente finnes du i denne samlingen. Nellie, opprinnelig kalt Helen Porter Mitchell, skiftet etternavn til Melba fordi hun kom fra Melbourne Australia.

Will and probate record of Nellie Melba [MyHeritage Australia, Victoria, Will and Probate Index 1850–2009]

Testamentet til Nellie Melba [MyHeritage Australia, Victoria, Will and Probate Index 1850–2009]

Søk i  Australia, Victoria, Will and Probate Index 1850–2009

Canada, Nova Scotia, fødselsregister, 1908–1917

Denne samlingen inneholder fødselsregister fra provinsen Nova Scotia fra 1908 til 1917. Opptegnelser inkluderer navn på barnet, fødselsdato, fødested og kjønn på barnet.

Når det er tilgjengelig, vil du også kunne finne registreringsinformasjon som kan være nyttig når du leter etter den opprinnelige fødselsattesten.

Søk i Canada, Nova Scotia, Birth Index, 1908–1917

Hellas, valglister og mannlige registre, 1856-1950, oppdatering

Denne samlingen inneholder informasjon om mannlige velgere fra hele Hellas fra 1856 til 1950. Opptegnelsene, som inkluderer bilder, inneholder velgerens fornavn og etternavn, fars navn, alder og yrke.

Samlingen består av velgerlister fra 56 regioner i Hellas, og to mannlige registre fra ytterligere to regioner. Det meste av materialet dekker tiårene 1860, 1870 og 1880, mens velgerlistene i Athen inkluderer poster fra 1920-tallet. Velgerlistene er sortert etter provins (επαρχία), kommune (δήμος), og by/landsby.

Informasjonen i denne er fra Vlachogiannis-samlingen til statsarkivet i Hellas. Med denne månedens oppdatering er det nå totalt 1,4 millioner poster i samlingen.

Vi berømmer og takker Greg Kontos for hans uvurderlige bidrag til publiseringen av denne samlingen.

I denne samlingen kan du finne stemmegivningen til den greske maleren Nikiforos Lytras fra 1800-tallet. Posten inneholder informasjon om hans alder på det tidspunktet han ble registrert for å stemme, yrke, farens navn og bolig.

Voter registration record of Nikiforos Lytras [MyHeritage Greece, Electoral Rolls and Male Registers, 1856–1950]

Velgeroppføringen til Nikiforos Lytras [MyHeritage Greece, Electoral Rolls and Male Registers, 1856–1950]

Søk i Hellas, valgregister 1856–1950

France Death Index, 1970–2020,oppdatert

Denne samlingen inneholder dødsregister fra franske beboere og statsborgere fra perioden 1970 til 2020. Opptegnelser inneholder den avdøde personens fulle navn, kjønn, fødselsdato og fødested, samt dødsdato og sted. Denne indeksen vil være nyttig for slektsforskere som ønsker mer informasjon om deres franske familiemedlemmer som har gått bort siden begynnelsen av 1970-tallet. Med denne månedens oppdatering inneholder samlingen nå 25 millioner poster. Denne samlingen vil fortsette å bli oppdatert jevnlig etter hvert som flere poster blir utgitt.

Mens de fleste fødsels- og dødsstedene i denne samlingen er i Frankrike, er det over 2,5 millioner registreringer av personer som ble født eller døde i nabolandene og nærliggende land som Belgia, Tyskland, Spania, Italia og Polen, samt land som var tidligere franske kolonier som Algerie, Marokko, Tunisia, Madagaskar og Vietnam.

Dødsoppføringen til Georges Pompidou, Frankrikets president fra 1969 til 1974, finnes i denne samlingen.

Death record of George Jean Raymond Pompidou [MyHeritage France Death Index, 1970–2020]

Dødsoppføringen til George Jean Raymond Pompidou [MyHeritage France Death Index, 1970–2020]

Søk i France Death Index, 1970–2020

Index of Jewish Displaced Person and Refugee Cards, 1943–1959, Free

Denne gratis samlingen består av emigrantregistreringskort fra München og Wien fra 1945 til midten av 1950-tallet, flyktningesakskort fra Barcelona fra 1943–1945, flyktningregistreringskort fra Ungarn fra 1956–1957, og emigrasjonssaksdossierer fra Warszawa fra 1945–1949. Postene inneholder for- og etternavnet til den primære personen, fødselsdato, fødested, navnene på eventuelle medfølgende personer, utvandringsstedet og destinasjonen. Oppføringene kommer fra American Jewish Joint Distribution Committee(JDC).

Etter Frankrikes fall strømmet titusenvis av jødiske flyktninger som ønsket å flykte fra nazi-Europa til Spania fra Frankrike. JDC opprettet et kontor i Barcelona og ga støtte, bolig og utvandringsassistanse til disse flyktningene. JDC hjalp også flyktninger som ventet på emigrasjonspapirer og plass på transatlantiske fartøyer. Her finnes indekskort for 8220 flyktninger fikk støtte av JDC.

Ved utbruddet av den ungarske revolusjonen i 1956 flyktet over 18.000 jøder til Østerrike. JDC hjalp utvandrere som ventet på bolig og huset 11.000 flyktninger på hotell, private boliger og leirer. JDC støttet også to kosherkjøkken i Wien og innredet medisinsk og religiøs forsyning. Mens noen bodde i Europa, emigrerte flyktninger til USA, Canada, Australia, New Zealand, Israel og Latin-Amerika.

JDCs virksomhet i Polen ble reetablert umiddelbart etter slutten av andre verdenskrig. En av JDCs viktigste aktiviteter var å gi hjelp til de som ønsket å utvandre. De fleste av Polens gjenlevende jøder, inkludert de som returnerte fra Sovjetunionen, forlot Polen i denne perioden, spesielt etter Kielce-pogromen i 1946. Det er omtrent 6400 saksmappekort.

Registreringskortene fra München og Wien gjelder jødiske overlevende som registrerte seg ved utvandringsavdelingen til JDC i München og Wien etter andre verdenskrig. Disse ville ha hjelp til å emigrere til andre land enn Israel. Det finnes individuelle kort for 51 554 flykninger i München og 25 374 for personer i Wien.

Hver post inneholder en link for å se hele posten på nettstedet til JDC.

Søk i Index of Jewish Displaced Person and Refugee Cards, 1943–1959

Israel Genealogy Research Association (IGRA), Free 

Denne samlingen er gratis og inneholder forskjellige slektsrelaterte poster som er funnet i Israel eller er relatert til Israel. De er hovedsakelig på hebraisk og engelsk, og de vises på originalspråket fra databasen Israel Genealogy Research Association (IGRA) fra 1837 til 2020. Postene kommer fra arkiver og publikasjoner i åpne hyller i biblioteker der arkivtillatelse er gitt.

Etternavn og fornavn blir omskrevet til hebraisk eller engelsk, avhengig av språket i det originale materialet. Dette fordi forskere som ikke er kjent med et av disse språkene, kan finne informasjonen de søker.

Etter denne månedens oppdatering er det totale antallet poster i samlingen 972,287.

For more information visit www.genealogy.org.il/AID

Søk i Israel Genealogy Research Association (IGRA)

Oppsummering

Vi håper disse verdifulle samlingene bringer nye veier for din slektshistoriske forskning. Det er gratis å søke i disse samlingene på MyHeritage . For å se disse postene eller for å lagre poster i slektstreet ditt, trenger du et Data eller Kompeltt-abonnement. Opptegnelser fra gratis samlinger, som Index of Jewish Displaced Person and Refugee Cards og Israel Genealogy Research Association (IGRA). Disse krever ikke betalt abonnement for å kunne se eller lagre poster. 

Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching-teknologi varsle deg automatisk hvis poster fra disse samlingene samsvarer med dine slektninger. Deretter kan du gjennomgå posten og bestemme om du vil legge til den nye informasjonen i treet ditt.

Lykke til!

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen