MyHeritage lanserer tre historiske dokumentsamlinger fra Wales

MyHeritage lanserer tre historiske dokumentsamlinger fra Wales

Vi er glade for å kunngjøre utgivelsen av tre viktige walisiske historiske dokumentsamlinger på MyHeritage; Wales, Parish Births and Baptisms; Wales, Parish Marriages and Banns; og Wales, Parish Deaths and Burials. Samlingene består av 14,8 millioner transkriberte historiske poster og dekker over 450 år med walisisk historie. Det vil også, veldig snart, bli lagt til høykvalitetsskanninger av originaldokumentene. Samlingene er noen av hovedkildene til genealogisk informasjon derfra før 1800-tallet, noe som gjør dem til en uvurderlig ressurs for alle som forsker på sin walisiske arv.

Her følger flere detaljer om samlingene:

SamlingerBeskrivelseAntall records Eksklusive for MyHeritageSøk her

Wales, Parish Births and Baptisms
An index of births and baptism records in Wales from 1538 to 1920.8,242,549 records
Ikke eksklusivSøk her

Wales, Parish Marriages and Banns
An index of marriages and banns in Wales from 1539 to 1935.3,480,047 records
Ikke eksklusivSøk her

Wales, Parish Deaths and Burials

An index of deaths in Wales from 1539 to 2005.3,149,924 recordsIkke eksklusivSøk her

I 1537 påla kirken i England at det skulle føres sognebøker over alle fødsler og dåp, ekteskap og dødsfall i Wales. I nesten tre århundrer var disse postene de eneste dokumenterte livshendelsene i Wales. I 1837 ble det påkrevd sivile registreringer av fødsler og dåp, ekteskap og dødsfall i hele England og Wales. Disse postene er allerede på MyHeritage og finnes i vår U.K. collections.

I motsetning til de fleste land der sivile registreringer ble erstattet med sogneposter, fortsetter registeringen av sogneposter i Wales. Disse samlingene inneholder poster som er så ferske som fra 2005, noe som gjør Wales Parish-samlinger til noen av de tidsmessig lengste samlingene på MyHeritage.

Sognedåp, ekteskap og begravelser ble alle registrert i en og samme bok frem til 1774, da ble loven endret og det kom krav om et eget ekteskapsregister og et annet for ekteskapsannonseringer (proklamasjoner om en intensjon om å gifte seg). I 1812 dukket det opp standardiserte skjemaer for disse registrene. 

Mengden informasjon i registre varierer fra menighet til menighet. Poster nærmest vår tid gir generelt mer fullstendig informasjon enn eldre føringer. Noen tidlige menighetsregistre er på latin. Noen få veldig tidlige registre er på walisisk eller har sporadiske oppføringer på walisisk. Lokale dialekter kan ha påvirket skrivemåten til navn eller steder. 

Oppføringene kan være ført etter patronymisk navnesystem. Dette systemet startet i Wales på 1400-tallet og fortsatte gjennom midten av 1700-tallet. I Wales innebar dette vanligvis å legge til ‘ab’ eller ‘ap’ mellom barnets fornavn og farens fornavn. For eksempel er Dylan ap Lewis Dylan, sønn av Lewis.

Samlingene er ikke begrenset til medlemmer av Church of England, og andre religiøse trossamfunn registrerte ofte livshendelser med sitt lokale sogn. 

Wales, Parish Births and Baptisms

Denne samlingen består av 8 millioner fødsels- og dåpsopptegnelser fra menigheter i hele Wales. Postene inneholder navn, fødselsdato, dåpsdato, menighet, fars navn, fars yrke, mors navn, foreldres bosted og fødested.

Barn ble vanligvis døpt i løpet av få uker etter fødselen.

Siden noen poster viser mor oppført uten et etternavn, har MyHeritage utledet etternavnet hennes basert på ektemannens etternavn, og deretter gjort posten søkbar etter det navnet. De faktiske postene ble ikke endret, siden vi ikke kan være sikre på at dette var hennes etternavn, og derfor ble ikke etternavnene satt inn i postene, for å bevare de originale dokumentene.

Search Wales, Parish Births and Baptisms

Wales, Parish Marriages and Banns

Denne samlingen består av 3 millioner ekteskap eller ekteskaps-annonseringer, dvs en kunngjøring om hensikt å gifte seg. Den inneholder oppføringer fra menigheter over hele Wales. Opptegnelser inneholder brudeparets for- og etternavn, deres alder, ekteskapsdato eller annonseringsdato, brudeparets farsnavn, navnene på brudeparets menigheter og navnene på deres respektive fylker. 

Noen ganger kan alderen på paret være oppført som «full» snarere enn antall år. Dette var en vanlig måte å beskrive at de var over 21 år. Hvis bruden eller brudgommen var under 21 år er «med foreldrenes samtykke» notert i dokumentet.

Search Wales, Parish Marriages and Banns

Wales, Parish Deaths and Burials

Denne samlingen består av 3 millioner dødsopptegnelser fra menigheter i hele Wales. Opptegnelser inneholder avdødes fornavn og etternavn, alder ved død, fødselsdato, gravdato, dødsdato, mors navn, fars navn, pårørendes navn (vanligvis ektefelle), menighet og sted.

I denne samlingen er både mor og far oppført uten etternavn. MyHeritage utledet farens etternavn fra barnet og viser det på arkivsiden. For moren utledet vi også etternavnet hennes basert på barnets navn og gjorde det søkbart, men vi oppgir ikke etternavnet på arkivsiden.

Search Wales, Parish Deaths and Burials

Eksempler

Mange historiske personer fra walisisk finnes i samlingene. Vi har tatt med et eksemplar fra hver av de tre samlingene.

Dåpsoppføringen til Augustus Edwin John

The Wales, Parish Births and Baptisms inneholder dåpsopptegnelsen til maleren Augustus Edwin John. Han ble født i 1878, i Tenby, Pembrokeshire, en kystby i Sør-Wales. Selv om han mistet moren bare seks år gammel, ble han og hans eldre søster Gwendolyn Mary John sterkt påvirket av morens kjærlighet til kunst. Etter å ha forlatt Tenby for å studere i London og senere Provence, fikk Augustus utmerkelser for tegninger og portretter. Han ble hedret med en stor utstilling på Royal Academy of Arts i London i 1954.

Ekteskapsoppføringen til Anne Rees og William Thomas Lewis

Ekteskapsprotokollen til Baron Merthyr William Thomas Lewis og Anne Rees finnes i Wales, Parish Marriages and Banns. William Lewis ble født i 1837 i en middelklassefamilie. På slutten av 1800-tallet slo han seg opp som en kullmagnat og ble tildelt tittelen Baron Merthyr. En statue til hans ære hilser besøkende ved inngangen til Aberdare Park i Sør-Wales.

Begravelses oppføringen til Richard Wilson

Begravelsesregisteret til den fremtredende walisiske maleren, Richard Wilson, finnes i denne samlingen Wales, Parish Deaths and Burials. Hen er en av de grunnleggende medlemmene av Royal Academy of Arts. Richard Wilson var kjent for sine pittoreske landskapsmalerier. Han var utdannet som portrettkunstner i London, men utviklet en kjærlighet til landskapskunst mens han praktiserte i Italia og han brakte dette perspektivet tilbake til Storbritannia.

Oppsummering

De nye Wales Parish collections er en viktig ressurs for alle som forsker på sine walisiske røtter i løpet av denne tidsperioden. Når disse samlingen gis ut, kan MyHeritage nå by på 1,04 milliarder poster fra Storbritannia.

Det er gratis å søke i Wales menighetssamlinger på MyHeritage. Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching-teknologi varsle deg automatisk hvis poster fra disse samlingene samsvarer med dine slektninger. For å se disse postene eller for å lagre poster i slektstreet ditt, trenger du et Data-, eller Komplett abonnement.

Lykke til og kos deg med Welsh collections!

Fødsler og dåp, Dødsfall og begravelser, Vielser og ekteskaps annonseringer, Wales Parish Records, Wales kirkeoppføringer.