MyHeritage lanserer Genetiske grupper

MyHeritage lanserer Genetiske grupper

Det er med stor glede vi nå kunngjør lanseringen av Genetiske grupper, en forbedring av etnisitetsresultatene for MyHeritage-DNA mange har sett frem til og ventet på. Med denne spennende tilføyelsen forfines MyHeritages inndeling i etniske grupper dramatisk til hele 2114 geografiske områder. Dette gir større dybde og er en mer detaljert inndeling enn noen annen DNA-test som er tilgjengelig i dag, de nye gruppene supplerer de eksisterende 42 etnisitetene på toppnivå. Dette er en viktig milepæl for MyHeritage og et stort skritt for millioner av mennesker som er fascinert av slektshistorie og nysgjerrige på å finne ut mer om egen avstamning.

Dette innlegget beskriver den nye funksjonen. Det inneholder mange interessante eksempler fra virkeligheten, og presenterer genetiske grupper brukerne våre hører til.

Liste over antall genetiske grupper som er tilgjengelige i dag, under toppnivå-etnisitetene de som oftest faller inn under. For eksempel er det 103 genetiske grupper som hovedsakelig er italienske og 54 genetiske grupper som er finske (klikk for å zoome).

Liste over antall genetiske grupper som er tilgjengelige i dag, under toppnivå-etnisitetene de som oftest faller inn under. For eksempel er det 103 genetiske grupper som hovedsakelig er italienske og 54 genetiske grupper som er finske (klikk for å zoome).

Genetiske grupper har blitt lagt gratis til etnisitets-resultatene til alle som allerede har kjøpt en MyHeritage DNA-test, og vil inngå i resultatene til alle som kjøper nye tester fra nå av. De er også tilgjengelige for alle som har lastet opp DNA-data fra en annen tjeneste, eller som laster dem opp nå.

Forskjellige etnisiteter og genetiske grupper viser at denne MyHeritage DNA-brukeren er Louisiana-kreol. Genetiske grupper er merket med rødt (klikk for å zoome).

Forskjellige etnisiteter og genetiske grupper viser at denne MyHeritage DNA-brukeren er Louisiana-kreol. Genetiske grupper er merket med rødt (klikk for å zoome).

For hver genetisk gruppe har MyHeritage laget en detaljert bakenforliggende side med utførlig genealogisk informasjon. Den inneholder en beskrivelse av gruppen, et varmekart som viser de viktigste stedene gruppens medlemmer har levd i forskjellige tidsperioder (som indikerer gruppens migrasjonsmønstre), vanlige etternavn og fornavn i gruppen, de mest utbredte etnisitetene blant gruppens medlemmer, og andre genetiske grupper som er nær beslektet med gruppen.

Brukere har tilgang til denne informasjonen både for genetiske grupper det har vist seg at de selv tilhører, og for de andre genetiske gruppene på MyHeritage.

Eksempel på tilleggsinformasjon som vises for en genetisk gruppe bestående av irske, engelske og tyske bosettere som immigrerte til USA. De immigrerte hovedsakelig til de store byene New York, Philadelphia, Boston og Chicago, og enkelte andre destinasjoner (klikk for å zoome).

Eksempel på tilleggsinformasjon som vises for en genetisk gruppe bestående av irske, engelske og tyske bosettere som immigrerte til USA. De immigrerte hovedsakelig til de store byene New York, Philadelphia, Boston og Chicago, og enkelte andre destinasjoner (klikk for å zoome).

MyHeritage er den mest populære og brukte internasjonale DNA-testen på markedet, spesielt i Europa. Derfor har MyHeritage den unike fordelen å ha testet flere millioner brukere over hele verden som fremdeles lever i samfunnene slekten deres opprinnelig stammer fra. Uten å ha migrert til andre land, og giftet seg med helt forskjellige populasjoner. Disse unike dataene har gjort det mulig for MyHeritage sitt forskerteam å opprette og klassifisere grunnleggende genetiske grupper. Og deretter bruke disse til å fastslå tilhørighet, og avdekke avstamningen til millioner av andre brukere som har testet seg. Ved å bruke maskinlæring og avanserte algoritmer til å analysere DNA-data og slektstrær forbundet med disse DNA-testene, klarte teamene å identifisere de ulike genetiske gruppene og avdekke deres unike historie.

Eksempel på en MyHeritage-bruker hvis Mennonite-opprinnelse ble avdekket gjennom MyHeritage DNAs nye Genetiske grupper (Klikk for å zoome).

Eksempel på en MyHeritage-bruker hvis Mennonite-opprinnelse ble avdekket gjennom MyHeritage DNAs nye Genetiske grupper (Klikk for å zoome).

Genetiske grupper er fascinerende og kan gi innsikt i hvordan forfedrene dine har forflyttet seg gjennom generasjoner. De kan peke ut et område, et distrikt eller en region slekten din stammer fra, vise migrasjon fra ett sted til et annet, og fortelle deg mer om slektens historie.

Skandinavisk er for eksempel en av de 42 etnisitetene som er tilgjengelige under MyHeritage DNA Etnisitetsestimat. Inntil nå har en bruker bare kunnet få etnisitetsresultat som har vist en viss prosentandel Skandinavisk, og det var alt. Med nå har resultatene blitt mye mer detaljerte. Nå viser de om brukeren stammer fra Sverige, Norge, Danmark eller Island, og så går de enda dypere og peker ut spesifikke områder og byer brukerens forfedre har levd. Dette er inndelt i 100 genetiske grupper fra Sverige, 103 fra Norge, 49 fra Danmark og 4 fra Island.

Eksempel på resultatene til en MyHeritage DNA-kunde fra Norge. To genetiske grupper viser at forfedrene stammer fra et spesifikt område i Norge (klikk for å zoome).

Eksempel på resultatene til en MyHeritage DNA-kunde fra Norge. To genetiske grupper viser at forfedrene stammer fra et spesifikt område i Norge (klikk for å zoome).

Genetiske gruppers grunnleggende-befolkninger

Genetiske gruppers grunnleggende-befolkninger er grupper av mennesker som har levd i samme område i århundrer, bare giftet seg innenfor gruppen, eller kanskje utvandret som gruppe. Over tid har medlemmene i gruppen utviklet unike genetiske signaturer.

Etterkommerne etter disse har avslørende DNA-segmenter som er nedarvet fra gruppens stamfedre og stammødre. MyHeritage DNA-test oppdager disse signaturene, og ved å identifisere millioner av DNA-mikrosegmenter og fastslå hvilke genetiske grupper disse segmentene tilhører, har forskerteamene våre klart å knytte MyHeritage DNA-brukere til disse genetiske gruppene.

Genetiske grupper skiller seg fra etnisitetsestimater ved at en bestemt gruppe kan bestå av en eller flere etnisiteter. Medlemmer av gruppen deler geografisk opprinnelse, men gruppen kan ha medlemmer som har forskjellige etniske bakgrunner. For eksempel kan en genetisk gruppe i Australia bestå av individer hvis forfedre stammer fra England og Tyskland, men etter å ha migrert til samme sted giftet de seg med hverandre og det vokste frem en egen gruppe.

Man har ikke ilhørighet til en genetisk gruppe med en viss prosentandel, man er enten medlem av gruppen eller ikke. Hvis du er medlem av en genetisk gruppe, betyr det at vi har funnet et tilstrekkelig antall segmenter i DNA-et ditt som forbinder deg med den aktuelle gruppen.

En MyHeritage-brukers egyptiske avstamning avdekkes av denne genetiske gruppen (klikk for å zoome).

En MyHeritage-brukers egyptiske avstamning avdekkes av denne genetiske gruppen (klikk for å zoome).

Det tildeles et sannsynlighetsnivå basert på DNA-segmentinformasjonen din for hver genetisk gruppe du blir ansett å tilhøre. Selv et resultat med lavt sannsynlighetsnivå for tilhørighet til en spesifikk genetisk gruppe kan være veldig interessant. Det viser tilhørighet, men at nedstamningen din fra gruppen er fjernere.

Du kan være medlem av flere genetiske grupper, for du kan ha arvet DNA fra stamfedre og stammødre fra forskjellige genetiske grupper. De aller fleste brukerne våre vil nå se en eller flere genetiske grupper i resultatene sine etter denne lanseringen. Men det er noen brukere som ikke vil se noen genetiske grupper i resultatene. Det kan enten skyldes at de er etterkommere etter etnisiteter eller grupper som sjelden bruker MyHeritage, eller at sannsynlighetsnivået for medlemskap var lavere enn tersklene vi bruker. Dette er vår første versjon av Genetiske grupper. Vi har planer om å forbedre dem betydelig i tiden fremover. Vi vil legge til mer data og foreta flere inndelinger, så det vil bli lagt til flere grupper med høyere kvalitet etter hvert.

Slik gjorde vi det

Lanseringen av Genetiske grupper hadde ikke vært mulig uten den enorme innsatsen til MyHeritage Vitenskap-, FoU- og Produktteamene ledet av Ran Snir, med fantastiske bidrag fra Ronnie Harpaz, Uri Gonen, MyHeritages administrerende direktør Gilad Japhet og mange andre. Vitenskapen bak denne funksjonen ble utviklet av Regev Schweiger, Alon Diament Carmel, Tal Shor og forskere veiledet av Yoav Naveh og professor Yaniv Erlich.

I løpet av prosessen, som tok tre år, aggregerte teamene et enormt datasett med DNA-materiale fra MyHeritage og brukte dem til å utvikle algoritmer som avgrenset genetiske grupper. Disse algoritmene ble brukt på et enormt referansesett med 1,7 millioner DNA-tester for å inndele DNA-testene i grupper basert på millioner av mikrosegmenter som er nedarvet fra hver gruppes stammødre og stamfedre.

Vi så etter forbindelser mellom medlemmene i en gruppe for å avdekke og dokumentere hver gruppes unike historie. Vi gjorde dette ved å bruke aggregerte metadata fra slektstrærene som er knyttet til DNAet i referansetestene, i kombinasjon med gruppemedlemmers genetiske etnisitetsresultater. Sluttresultatet var at vi slo sammen noen grupper som var veldig like, til større grupper, og delte opp noen grupper i mindre grupper. Denne prosessen krevde flere iterasjoner med finjustering, og vi endte opp med mer enn 2100 forskjellige genetiske grupper.

Vi undersøkte deretter ytterligere to millioner DNA-tester som ikke var en del av det opprinnelige referansetestene for å validere nøyaktigheten til de genetiske gruppene, og til slutt foretok så den endelige kalibreringen.

Afroamerikansk genetisk gruppe i St. Louis, Missouri (Klikk for å zoome)

Afroamerikansk genetisk gruppe i St. Louis, Missouri (Klikk for å zoome)

Som far, så sønn

Vi undersøkte deretter hver eneste av de 2114 gruppene og kartla geografi, historie og migrasjonsmønstre som spenner over århundrer. Vi bearbeidede gruppene og ga hver gruppe et meningsfylt navn og en beskrivelse som gjenspeiler historien til den aktuelle gruppen. Denne omhyggelige oppgaven ble ledet av vår senior VP for produktadministrasjon, Uri Gonen, som var en av de første som ble ansatt av MyHeritage. Uri spilte en avgjørende rolle i å utvikle denne funksjonen, og han dediserte sitt arbeid med dette prosjektet til sin avdøde far, Amiram Gonen, som var professor i geografi. Professor Gonen forfattet en banebrytende bok, Encyclopedia of the People of the World, Encyclopedia of the People of the World, utgitt for 27 år siden, som har mye til felles med arbeidet Uri nå har utført for å identifisere verdens genetiske grupper.

Avdøde professor Amiram Gonen og leksikonet han skrev.

Avdøde professor Amiram Gonen og leksikonet han skrev.

Genetiske grupper på MyHeritage er uten sidestykke

 • MyHeritage opererer med flere genetiske grupper enn noen av de andre selskapene på markedet som tilbyr DNA-testing, etnisitetsresultatene er grundigere og mer spesifikke.
 • De genetiske gruppene våre er svært nøyaktige. Mens etnisitetsestimater er knyttet til et mye mindre referansepanel, er genetiske grupper på MyHeritage basert på et referansepanel bestående av hele 1,7 millioner DNA-sett, noe som gir stor presisjon.
 • MyHeritage er den internasjonale markedslederen innen DNA-testing og har solgt flere DNA-tester utenfor USA, enn noe annet selskap, spesielt i Europa,. Dette har gjort det mulig for oss å teste mange eldre personer i Europa som fremdeles bor på samme sted som forfedrene. Ved å teste populasjoner som ikke har migrert i løpet av mange generasjoner, var vi i stand til å identifisere unike DNA-segmenter i grunnleggerpopulasjoner og derved definere genetiske grupper med større presisjon og nøyaktighet.
 • MyHeritage brukes av millioner av mennesker som ikke bare har testet sitt eget DNA med MyHeritage, men som også har bygget slektstrær på plattformen vår. Kombinasjonen av DNA-tester og slektstrær har underbygget forskningen som var nødvendig for å identifisere og navngi de genetiske gruppene.
 • Genetiske grupper kan identifiseres basert på den opprinnelige regionen en bestemt befolkning stammer fra, for eksempel «Venezia, Italia», eller basert på et migrasjonsmønster, for eksempel «Tyske bosettere i Georgia, USA». Dette kan gi brukerne en bedre forståelse av hvor de stammer fra flere generasjoner tilbake i tid. Man kan spore slektshistorien tilbake til grunnleggerbefolkninger for mange århundrer siden, altså ikke begrense resultatene til kun nyere migrasjonsmønstre.
En fransk MyHeritage-bruker finner ut at han tilhører den genetiske gruppen Komorene i Afrika, hvor de fleste medlemmene har Kenyansk etnisitet (klikk for å zoome).

En fransk MyHeritage-bruker finner ut at han tilhører den genetiske gruppen Komorene i Afrika, hvor de fleste medlemmene har Kenyansk etnisitet (klikk for å zoome).

Unike genetiske grupper på MyHeritage

Takket være den enestående inndelingen i genetiske grupper og den innovative teknologien som ligger bak denne funksjonen, er MyHeritage nå i stand til å identifisere mange befolkningsgrupper som aldri før har blitt avdekket gjennom DNA-tester.

Her er noen eksempler på interessante og unike genetiske grupper vi nå kan avdekke:

 • Norge (Kvam og Bergen) – Nordmenn i Norge (Kvam og Bergen, Vestlandet) og noen av deres etterkommere i USA (Minnesota)
 • Volga-tyskere i USA (Ellis, Kansas) – Volga-tyske bosettere fra Sørvest-Tyskland i Russland (Samara) og deres etterkommere i USA (Ellis County, Kansas)
 • Akkadiske bosettere i USA (Aroostook, Maine) og i Canada (Madawaska, New Brunswick og Quebec) – Akkadiske bosettere i USA (Aroostook County, Maine) og i Canada (Madawaska County, New Brunswick, og noen i Quebec))
 • Italia (Potenza) – Italienere i Italia (Potenza, Basilicata) og noen av deres etterkommere i USA
 • Nederland (Friesland) – Nederlendere i Nederland (Friesland)
 • Irland (Galway og Mayo) – Irer i Irland (County Galway og County Mayo) og deres etterkommere i USA (Vest-Pennsylvania)
 • Brasil (São Paulo) – Portugisiske og italienske bosettere fra Portugal og Nordøst-Italia i Brasil (São Paulo)
 • Filippinene (Ilocos og Luzon sentrum) – Filippinere på Filippinene (Ilocos og Luzon sentrum) og noen av deres etterkommere i USA (Hawaii og California)
 • Māori i New Zealand og i England – Māori i New Zealand og noen i England
 • Louisiana og Sørøst-Texas – Afroamerikanere i USA (Louisiana og noen i Sørøst-Texas)
 • Øst-Marokko og Vest-Algerie – Marokkanere og algeriere i Øst-Marokko og noen i Vest-Algerie
 • Sri Lanka — Sri Lankere i Sri Lanka
Bare på MyHeritage: Den fascinerende genetiske gruppen til det gamle jødiske samfunnet Aleppo i Syria. Brukeren som fikk avdekket denne gruppen, hadde foreldre som begge er født i Aleppo, han er selv født i Jerusalem (klikk for å zoome).

Bare på MyHeritage: Den fascinerende genetiske gruppen til det gamle jødiske samfunnet Aleppo i Syria. Brukeren som fikk avdekket denne gruppen, hadde foreldre som begge er født i Aleppo, han er selv født i Jerusalem (klikk for å zoome).

Få tilgang til Genetiske grupper på MyHeritage

For å se dine genetiske grupper, gå til delen «Etnisitetsestimat» under DNA-fanen på menylinjen. Vi vil også sende en e-post til alle brukere som har et DNA-test hos MyHeritage og invitere dem til å se sine genetiske grupper.

Få tilgang til Genetiske grupper på MyHeritage

Genetiske grupper er en del av Etnisitetsestimat i DNA-resultat og supplerer de 42 overordnede etnisitetene som vises med prosentandeler. De overordnede etnisitetene har ikke endret seg i denne oppdateringen, men selve siden Etnisitetsestimat har et nytt og forbedret brukergrensesnitt. Hvis du tilhører noen av de genetiske gruppene, vil de vises under etnisitetene dine i panelet til venstre.

Eksempel på de genetiske gruppene til en MyHeritage-bruker fra Chile hvis forfedre kom fra Spania (klikk for å zoome).

Eksempel på de genetiske gruppene til en MyHeritage-bruker fra Chile hvis forfedre kom fra Spania (klikk for å zoome).

Hvis medlemmene i en genetisk gruppe har en felles fremtredende etnisitet og brukeren har den samme etnisiteten i vesentlig grad, vil denne genetiske gruppen være plassert under den aktuelle etnisiteten i resultatene. Ellers vil den være oppført separat nederst under overskriften «Ytterligere genetiske grupper».

Hvis du administrerer DNA-tester for flere personer, kan du enkelt bytte fra ett til et annet ved å bruke rullegardinmenyen ved siden av navnet ditt øverst på siden.

Genetiske grupper vises på kartet som polygoner med en tynn kant rundt (i motsetning til etnisitetene, som vises uten kanter). I eksemplet nedenfor fikk brukeren påvist etnisiteten «Japansk og koreansk» med 97,7 % sannsynlighet. En av de genetiske gruppene under denne etnisiteten gir mer spesifikk informasjon.

En amerikansk bruker får vite at forfedrene hans stammer fra øyen Okinawa i Japan (klikk for å zoome)

En amerikansk bruker får vite at forfedrene hans stammer fra øyen Okinawa i Japan (klikk for å zoome)

Du kan være medlem av flere forskjellige genetiske grupper. Hvis du holder markøren over navnet på en genetisk gruppe på panelet til venstre, eller den aktuelle gruppens polygon på kartet, kan du også se en beskrivelse og et sannsynlighetsnivå for gruppen.

Beskrivelse av en genetisk gruppe

Beskrivelse av en genetisk gruppe

Sannsynlighetsglidebryter

Det nye grensesnittet inneholder en nyttig glidebryter plassert over listen med etnisiteter. Med den kan du velge sannsynlighetsnivå for de genetiske gruppene som vises for DNAet ditt.

Når du velger et nivå, viser vi de genetiske gruppene som er lik eller over det valgte sannsynlighetsnivået. Det er tre sannsynlighetsnivåer: lav, middels og høy. Standard sannsynlighetsnivå er det høyeste sannsynlighetsnivået som viser minst tre genetiske grupper.

Bruk av sannsynlighetsglidebryteren (klikk for å zoome).

Bruk av sannsynlighetsglidebryteren (klikk for å zoome).

Hvis du velger lavt, vil du se alle de genetiske gruppene du tilhører. Hvis du velger medium, vil du se de genetiske gruppene du tilhører med middels til høy sannsynlighet. Hvis du velger høyt, vil du bare se genetiske grupper du med stor sannsynlighet tilhører. I eksemplet ovenfor viser standardnivået medium 4 av 6 genetiske grupper. Hvis man endrer sannsynlighetsnivået til lavt, vises alle de 6 gruppene denne brukeren tilhører, og hvis man beveger sannsynlighetsglideren til høyt, vises bare 1 av de 6 gruppene.

Sannsynlighetsnivået er avhengig av kvaliteten og kvantiteten på segmentene du har til felles med de genetiske dataene som representerer hver gruppe. Vi bruker algoritmer for å vise hver gruppe i resultatene dine med et sannsynlighetsnivå som viser sannsynligheten for at du er en del av den gruppen. Siden denne analysen er segmentbasert, vurderer vi i fremtiden å vise de aktuelle segmentene som knytter deg til en bestemt genetisk gruppe på MyHeritages Kromosomleser.

I noen tilfeller, dersom alle genetiske grupper har samme sannsynlighetsnivå, vil vi ikke vise sannsynlighetsglidebryteren. Hvis du for eksempel har fire genetiske grupper og alle har middels sannsynlighetsnivå, vil vi ikke vise sannsynlighetsglidebryteren over etnisitetsresultatene dine, da det vil være overflødig.

Hierarki av genetiske grupper og etnisiteter

Genetiske grupper er bygget opp som et personlig hierarki. Det vil si at hver genetisk gruppe du er medlem av er plassert under etnisiteten som samsvarer best med den genetiske gruppen og dine egne DNA-resultater.

For eksempel består den genetiske gruppen Malta av en kombinasjon av italiensk og nordafrikansk avstamning. Hvis du er medlem av Malta-gruppen og har en stor prosentandel italiensk etnisitet, vil Malta-gruppen være plassert under Italiensk etnisitet. Hvis du derimot er medlem av Malta-gruppen og har nordafrikansk avstamning og ingen italienske forfedre, vil den samme genetiske gruppen være plassert under Nordafrikansk etnisitet.

I eksemplet nedenfor ble 5 genetiske grupper med høy sannsynlighet plassert under etnisiteten Irsk, skotsk og walisisk, som er denne brukerens primære etnisitet:

Genetiske grupper plassert under en etnisitet

Genetiske grupper plassert under en etnisitet

Hvis det ikke er påvist noen dominerende etnisitet du har til felles med en genetisk gruppe, vil den genetiske gruppen din bli plassert under en ny kategori nederst i resultatene for Etnisitetsestimat, under betegnelsen «Ytterligere genetiske grupper» (eller «Genetiske grupper» hvis alle gruppene dine er oppført der).

Vi vil bare plassere de genetiske gruppene dine under en bestemt etnisitet dersom vi er sikre på at de hører hjemme der. Hvis du for eksempel er en del av Malta-gruppen og har etnisitetsprosentandeler som er veldig like for både Italiensk og Nordafrikansk etnisitet (som begge er vanlige for denne genetiske gruppen), kan vi ikke fastslå hvilken etnisitet den genetiske gruppen skal plasseres under. Din genetiske gruppe Malta vil derfor vises under “Ytterligere genetiske grupper”.

Genetiske grupper er knyttet til en befolkning og ikke til en bestemt etnisitet, og innenfor denne befolkningen kan det være flere etnisiteter. Vær oppmerksom på at en genetisk gruppes plassering ikke nødvendigvis forklarer hvorfor du er medlem av denne gruppen. Når etnisitetene MyHeritage opererer med videreutvikles (les mer om det nedenfor), vil den genetiske gruppens plassering kunne endres i resultatene dine.

Ytterligere informasjon om hver genetisk gruppe

I tillegg til å liste opp de genetiske gruppene du tilhører, har MyHeritage en side med ytterligere genealogisk informasjon om hver gruppe. Den viser hvilke steder de fleste medlemmene av gruppen har bodd i forskjellige tidsperioder i løpet av de siste århundrene, vanlige etternavn og fornavn innen gruppen, vanlige etnisiteter blant gruppens medlemmer og mer.

Klikk på navnet til en genetisk gruppe i panelet til venstre eller på polygonen til den genetiske gruppen på kartet, så vises en side med mer informasjon om den aktuelle gruppen. Standard tidsperiode er 1900–1950), du kan også velge adre perioder

En MyHeritage-bruker som er medlem av mormonkirken, fikk vite at forfedrenes identitet, og dermed hans egen slektshistorie, gjenspeiles i genene (klikk for å zoome).

En MyHeritage-bruker som er medlem av mormonkirken, fikk vite at forfedrenes identitet, og dermed hans egen slektshistorie, gjenspeiles i genene (klikk for å zoome).

Denne Mormon-brukeren kan finne ut mer om hvor i Europa gruppens forfedre stammer fra og hvor i USA de bosatte seg. Vi laget denne animasjonen for en spesifikk genetisk gruppe mormoner. Den forteller historien om mormonenes bosetting i USA gjennom 400 år og gir interessant informasjon om gruppens migrasjonshistorie (klikk for å se animasjonen)

Denne Mormon-brukeren kan finne ut mer om hvor i Europa gruppens forfedre stammer fra og hvor i USA de bosatte seg. Vi laget denne animasjonen for en spesifikk genetisk gruppe mormoner. Den forteller historien om mormonenes bosetting i USA gjennom 400 år og gir interessant informasjon om gruppens migrasjonshistorie (klikk for å se animasjonen)

Bruk pilene over gruppenavnet for å flytte fra gruppe til gruppe i resultatene dine.

La oss gå nærmere inn for å se hvilken informasjon denne siden inneholder.

Om denne gruppen

Under gruppenavnet vises beskrivelsen av gruppen.

Du kan også se hvor mange DNA-tester som ble brukt for å danne gruppen, og antall DNA-sett som er knyttet til slektstrær. Antall referansesett som er brukt til å definere hver genetisk gruppe, kan gi deg innsikt i hvilke grupper som er vanligst blant MyHeritage-brukere. Noen grupper er store og basert på tusenvis av sett, andre er mer eksotiske og basert på et lite antall sett. Begge kan fortelle en like fascinerende historie og være spennende å undersøke nærmere.

Under dette er sannsynlighetsnivået for denne gruppen i resultatene dine oppført.

Kryss av «Utvid alle» -boksen for å se alle dataene vi har for hver av kategoriene.

Detaljert informasjon om en genetisk gruppe (klikk for å zoome).

Detaljert informasjon om en genetisk gruppe (klikk for å zoome).

Toppsteder

Denne delen viser land og byer rundt om i verden hvor medlemmer av den genetiske gruppen har bodd i en bestemt tidsperiode. Du kan gå inn og se gruppens nøyaktige bosted i forskjellige tidsperioder fra 1600-tallet og frem til i dag. Denne delen samsvarer med kartet til høyre, som viser de aktuelle stedene.

Toppstedene for den genetiske gruppen Øst-Irland og England, 1600–1650 (klikk for å zoome).

Toppstedene for den genetiske gruppen Øst-Irland og England, 1600–1650 (klikk for å zoome).

Bruk «Tidsperiode» -velgeren over kartet for å se forskjellige distribusjoner av steder, både i listen til venstre og på kartet, for forskjellige tidsperioder.

Endre tidsperioden for en genetisk gruppes toppsteder (klikk for å zoome).

Endre tidsperioden for en genetisk gruppes toppsteder (klikk for å zoome).

Vi har planer om å forbedre listen over toppsteder i løpet av de neste ukene. Hierarkiet vil bli bedre organisert og land vil vise mer nøyaktige opplysninger om aktuelle byer, så denne delen av siden vil inneholde mer nyttig informasjon.

Vanlige etternavn

Medlemmer av genetiske grupper har ofte særegne etternavn som forteller mye om gruppens identitet. Hvis du finner et av disse gamle etternavnene i slektstreet ditt, kan det bekrefte tilhørigheten din til gruppen ytterligere. Søylene indikerer hvor vanlige disse etternavnene er i slektstrærne som ble brukt til å danne denne gruppen.

Vanlige etternavn for den genetiske gruppen Øst-Irland og England

Vanlige etternavn for den genetiske gruppen Øst-Irland og England

Vanlige fornavn

Medlemmer av genetiske grupper kan ofte ha særegne fornavn. Søylene angir hvor vanlige disse fornavnene er i slektstrær som ble brukt til å danne denne gruppen.

Vanlige fornavn for den genetiske gruppen Sør-Sverige.

Vanlige fornavn for den genetiske gruppen Sør-Sverige.

Vanlige etnisiteter

Hver genetisk gruppe består av individer som har en eller flere etnisiteter. Det kan være interessant å se hvilke grupper som består av få etnisiteter og er mer homogene, og hvilke som er mer blandede. Stolpene viser etniske grupper som er vanlige i DNA-settene som ble brukt til å danne denne gruppen.

Vanlige etnisiteter for den genetiske gruppen Portugal (Madeira). Listen er enkel, alle er iberiske! Dette er DNA-resultatene til en MyHeritage-bruker født i Rio da Janeiro i Brasil, begge foreldrene ble født i Funchal, hovedstaden på Madeira.

Vanlige etnisiteter for den genetiske gruppen Portugal (Madeira). Listen er enkel, alle er iberiske! Dette er DNA-resultatene til en MyHeritage-bruker født i Rio da Janeiro i Brasil, begge foreldrene ble født i Funchal, hovedstaden på Madeira.

Beslektede grupper

Dette er grupper som har sterk tilknytning til den genetiske gruppen du ser på for øyeblikket. Hver beslektet gruppe kan ha genetiske likheter med gruppen din på grunn av geografisk nærhet og ekteskap mellom medlemmer av de to gruppene gjennom generasjoner.

Alle de oppførte relaterte gruppene som du også er medlem av, vises med et farget ikon. De beslektede gruppene du ikke er medlem av, vises med et grått ikon.

Beslektede grupper for den genetiske gruppen Øst-Irland og England.

Beslektede grupper for den genetiske gruppen Øst-Irland og England.

Utforske alle genetiske grupper

Du kan utforske alle de 2114 genetiske gruppene på MyHeritage, også de du ikke selv er medlem av. For å gjøre det, klikk på «Vis alle tilgjengelige regioner» nederst på venstre panel på siden Etnisitetsestimat. MyHeritage vil da liste opp alle tilgjengelige genetiske grupper, under et etnisitetshierarki, og vise hvor mange genetiske grupper som finnes under hver etnisitet.

Utforsk alle 2114 genetiske grupper (klikk for å zoome).

Utforsk alle 2114 genetiske grupper (klikk for å zoome).

Klikk deretter på en av de etniske gruppene som er oppført. MyHeritage viser gruppen på en oppdatert side som inkluderer et representativt bilde (dette er nytt i denne oppdateringen). Deretter vil siden vise de genetiske gruppene du tilhører under denne etnisiteten (hvis noen), og så vil alle genetiske grupper bli oppført. Klikk på en av dem for å utforske den. Du holder ganske enkelt musepekeren over den. Da vises en info-boble med beskrivelse, og gruppens dominerende polygon vises på kartet.

Viser mesoamerikansk og andinsk etnisitet (klikk for å zoome).

Viser mesoamerikansk og andinsk etnisitet (klikk for å zoome).

Viser Balkan-etnisitet og de 53 genetiske gruppene den er inndelt i (klikk for å zoome).

Viser Balkan-etnisitet og de 53 genetiske gruppene den er inndelt i (klikk for å zoome).

Du kan klikke på lydikonet for å spille av en kort og fengende original melodi vi har komponert for hver etnisitet, for å få en følelse av kulturen

Kvalifisering

Genetiske grupper er tilgjengelig gratis for alle som allerede har testet seg via MyHeritage DNA. De er nå tilgjengelige for alle brukerne våre på siden Etnisitetsestimat.

Hvis du har testet deg via en annen tjeneste og lastet opp DNA-resultatene dine på MyHeritage før 16. desember 2018, anser vi deg som stamkunde og gir deg gratis tilgang til avanserte DNA-funksjoner. Du kan se genetiske grupper gratis under etnisitetsestimatet ditt.

Hvis du har lastet opp DNA-rådata fra en annen test-tjeneste på MyHeritage etter denne datoen og for tiden ikke har tilgang til etnisitetsestimatet ditt, kan du betale en engangsavgift på $ 29 per sett for å låse opp og få full tilgang til avanserte DNA-funksjoner (AutoClusters, Theory of Family Relativity ™, Chromosome Browser, Shared ancestral places og mer), inkludert Genetiske grupper. Alternativt kan du kjøpe en MyHeritage Complete-plan som gir deg tilgang til avanserte DNA-funksjoner (inkludert Genetiske grupper) for alle DNA-settene du administrerer og mange andre fordeler, blant annet ubegrenset slektstrestørrelse, tilgang til MyHeritages 12,7 milliarder historiske opptegninger, automatiske Record Matches og Smart Matches™, og mye mer. Les mer om abonnementene våre her.

Hvis du ennå ikke har tatt en MyHeritage DNA-test, bestill en test i dag.

Etnisitetene hennes viser en blanding av europeisk, afrikansk og asiatisk avstamning. Samtidig indikerer flere genetiske grupper at brukerens opprinnelse kan spores til urfolk i Mellom-Amerika (klikk for å zoome).

Etnisitetene hennes viser en blanding av europeisk, afrikansk og asiatisk avstamning. Samtidig indikerer flere genetiske grupper at brukerens opprinnelse kan spores til urfolk i Mellom-Amerika (klikk for å zoome).

Hvis du har testet DNA-et ditt via en annen tjeneste og ikke har lastet det opp til MyHeritage ennå, laste den opp nå. Deretter kan du låse opp de genetiske gruppene dine, de vil bli beregnet for deg i løpet av et døgn

Neste trinn

Mer detaljerte genetiske grupper

Vi har planer om å videreutvikle Genetiske grupper på MyHeritage over tid. Vi kommer til å legge til ny informasjon om hver genetisk gruppe basert på den informasjonen vi har på MyHeritage. Enda viktigere er det at vi planlegger å beregne genetiske grupper på nytt i fremtiden ved å bygge på enda flere DNA-referanser. Kanskje for alle de 4,5 millionene DNA-testene som for øyeblikket ligger i databasen vår. Dette betyr at inndelinger, nøyaktighet og antall genetiske grupper vi opererer med vil utvikles videre og bli mer eksakte.

Men først ønsker vi å få tilbakemeldinger fra brukerne våre slik at vi kan gjøre forbedringer i den første versjonen. Hvis du har forslag til hvordan vi kan forbedre de genetiske gruppene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss via geneticgroups@myheritage.com og gi oss din tilbakemeldingen.

Bedre etnisitetsestimateres

Genetiske grupper-oppdateringen påvirker ikke estimatene for toppnivåetnisitet på MyHeritage – de 42 etnisitetene med prosentandeler som vi lanserte for 4 år siden. Etnisitetsberegningene gjøres separat fra beregningene av genetiske grupper og foretas med bruk av eldre teknologi som er utdatert og trenger en overhaling. Vi jobber for tiden med å oppdatere etnisitetsestimatene og planlegger å lansere mye bedre estimater i 2021 basert på helt ny teknologi. Når vi har gjort det, vil Genetiske grupper også bli forbedret. Beskrivelsene av gruppene blir grundigere. Antallet etnisiteter vil endre seg og prosentandelen vil bli mye mer nøyaktig. Følg med!

Konklusjon

Genetiske grupper er fascinerende. De kan underbygge slektsforskning og vise oss mye om forfedrene våre, hvilke veier de reiste og hvordan liv de levde.

Det tok tre år å utvikle funksjonen Genetiske grupper. Vi hadde 1,7 millioner DNA-tester som referansesett og 2 millioner DNA-tester til validering. Ved bruk av komplekse algoritmer, greide vi å identifisere og dokumentere 2114 forskjellige grupper. Deretter greide vi å anslå hvilke grupper alle DNA-tester på MyHeritage er knyttet til. Denne funksjonen gir etnisitetsrapportene på MyHeritage et stort løft. Du kan også zoome inn dine forfedres geografiske plasseringer og migrasjonsmønstre med større nøyaktighet.

Arbeidet vårt er langt fra fullført. Vårt neste mål på etnisitetsområdet er å oppdatere de prosentbaserte etnisitetsestimatene på høyt nivå ved hjelp av bedre teknologi.

Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten dere – brukerne våre. Vi ser frem til å kunne tilby dere enda bedre tjenester i fremtiden.

Stikkord: genetiske grupper, MyHeritage DNA