Nye kilder – emigrasjons samlinger fra Wien

Nye kilder – emigrasjons samlinger fra Wien

Vi er glade for å dele nye kilder, og å annonsere at vi har inngått et samarbeid med the Central Archives for the History of the Jewish People. I samarbeid med dem har vi publisert en eksklusiv samling av digitaliserte jødiske emigrantsøknader fra mellomkrigstidens Wien. Samlingen inneholder 228 250 poster, og den inneholder også skannede bilder av originaldokumentene. Dette er verdifulle kilder innsikt i livet til folk i til det blomstrende jødiske samfunnet i Wien i Østerrike i en viktig tid i verdenshistorien, perioden fra 1938 til 1939. 

Søk i Østerrike, Wien, jødiske emigrantsøknader, 1938-1939

Det bodde omtrent 200 000 jøder i det jødiske samfunnet i mellomkrigstidens Wien. Men det ble brått slutt på velstanden med «Anschluss», som var annekteringen av Østerrike til Nazi-Tyskland i mars 1938. Jøder som hadde til hensikt å forlate landet og unnslippe nazistenes forfølgelse registrerte seg hos emigrasjonsavdelingen til Israelitische Kultusgemeinde (den jødiske samfunnsorganisasjonen i Wien) fra mai 1938.

Overhodet i hver enkelt husstand måtte fylle ut et detaljert spørreskjema, med søkerens navn, adresse, fødselsdato, fødested, sivilstand, nasjonalitet, oppholdsstats i Wien. De måtte også skrive om søkeren hadde vært bosatt et annet sted og hvor lenge. Videre måtte de oppgi informasjon om yrket, siste stilling, eventuelle ny yrkeskompetanse, språkkunnskaper, økonomisk situasjon, månedlig inntekt, og annen utfyllende informasjon knyttet til emigrasjon. 

Den emigrasjonsrelaterte informasjonen bestod blant annet av om søkerens mulighet til å få de nødvendige papirene for emigrasjon, emigrasjonsdestinasjonen, personlige planer i utlandet, økonomiske ressurser for emigrasjon, slektninger og venner i utlandet, spesielt i destinasjonslandet. For slektninger og venner måtte de oppgi navn, adresse og grad av slektskap, referanser, og passinformasjon. I tillegg til informasjonen om søkeren inneholder spørreskjemaene opplysninger om eventuelle pårørende, grad av slektskap, navn, fødested, fødselsdato og yrke. Og i enkelte tilfeller gir spørreskjemaene også informasjon om søkerens foreldre.

Disse «utvandringsskjemaene» utgjør en av de mest informative samlingene om østerrikske jøder fra årene 1938–39. De ble ofte supplert med tilleggsdokumenter som brev, erklæringer, offisielle papirer/korrespondanse, samt frimerker og håndskrevne notater. 

Denne informasjonen ble dessverre senere misbrukt av nazistene i arbeidet deres med å systematisk utvise jødene fra Østerrike.

Utvandringspapirene er en del av et omfattende fellesarkiv for det wienske jødiske samfunnet, er en del av beholdningene til Sentralarkivet for det jødiske folks historie (CAHJP) i Jerusalem.

Eksempler

I samlingen finner du emigrasjonsskjema til soldaten Menachem Baumgarten som rømte fra Wien og etter å ha emigrert til Palestina. Han og 138 jødiske kamerater vervet seg så til å kjempe sammen med britene. Baumgarten klarte å rømme fra Wien, men møtte senere en forferdelig skjebne.

Baumgarten var stasjonert på S.S. Erinpura, som fraktet mer enn tusen soldater og besetningsmedlemmer. Tyske bombefly oppdaget og angrep skipet og drepte 664 soldater, blant dem de 139 soldatene fra Palestina som hadde vervet seg til den britiske hæren.

Utvandringsskjemaet viser Baumgartens fødselsdato, den 3. desember 1923.

Utvandringsskjemaet til Menachem Baumgarten

Utvandringsskjemaet til Menachem Baumgarten

Baksiden viser informasjon om Menachems familiemedlemmer. Hans mor Irma, hans broren Josef og søsteren Edith.

Utvandringsskjemaet til Menachem Baumgarten

Utvandringsskjemaet til Menachem Baumgarten

På den ene siden finner du denne håndskrevne teksten på tysk: 

“Attention final processing!

Menachem (Leopold) Baumgarten, en jøde, ifølge sin tro. Helt uten midler, anvendt på sosial velferdskontoret i sitt bostedsområde, er faren hans død.

Søker reiser med Ungdom Aliyah til Palestina 15.8.1939.

Når det gjelder reisen, har han ikke råd til å betale for reiseutgiftene, derfor overfører han utgiftene til (immigrasjonskontrakten) til Palestinakontoret. (RM 166.35 + £ 1.14).

(RM – German currency, £ – Sterling)

Søkeren henvises til endelig behandling.

25.7.1939”

Utvandringsskjemaet til Menachem Baumgarten

Utvandringsskjemaet til Menachem Baumgarten

Sammendrag

Det er mer enn 80 år siden denne historisk viktige samlingen ble opprettet. Disse emigrasjonsfilene er nå tilgjengelig for første gang på nettet, og gir generasjonen vår et detaljert innblikk i det jødiske samfunnet i Wien like før andre verdenskrig. 

Å søke i denne samlingen på MyHeritage er gratis. Hvis du vil vise oppføringene eller lagre oppføringer i slektstreet, trenger du et Data eller komplett abonnement.

Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching-teknologi varsle deg automatisk når oppføringer fra disse samlingene samsvarer med dine slektninger. Du vil da kunne se gjennom den og kvalitetssikre den før du bestemmer om du vil legge til den nye informasjonen i slektstreet ditt.

Vi håper du vil ha glede av våre nye kilder, og at de er verdifulle for din videre slektsforskningen.