MyHeritage legger til 19 millioner historiske dokumenter i februar 2023

MyHeritage legger til 19 millioner historiske dokumenter i februar 2023

I februar 2023 la vi til 19 millioner historiske dokumenter fra 15 samlinger, både fra USA, Storbritannia og Skottland. Samlingene omfatter fødsler, ekteskap, dødsfall, dødsannonser, velgerregistreringer, passasjerlister og fengselsregister.

Her er ytterligere informasjon om samlingene.

SamlingBeskrivelseAntall posterLenke til søk
Connecticut, FødslerEn indeks over fødselsregistre fra Connecticut, USA, mellom årene 1897 og 1917.572,492 posterSøk i samlingen nå
Idaho, VelgerregistreringerEn indeks over velgerregistreringer fra delstaten Idaho, USA, fra år 1920 og framover.1,010,682 posterSøk i samlingen nå
Indiana, Porter County Dødsannonser, GratisEn indeks over dødsannonser fra aviser publisert i Porter County, Indiana, USA, fra år 1913 og framover.199,613 posterSøk i samlingen nå
Maryland, Washington County DødsannonserEn indeks over dødsannonser fra aviser som er utgitt i Washington, Maryland, USA, fra år 1790 og framover.188,863 posterSøk i samlingen nå
Massachusetts, Boston DødsannonserEn indeks over dødsannonser fra aviser publisert i Boston, Massachusetts, USA, fra år 1932 og framover.242,733 posterSøk i samlingen nå
Missouri, VelgerregistreringerEn indeks over velgerregistreringer fra delstaten Missouri, USA, fra år 1801 og framover.4,217,777 posterSøk i samlingen nå
New England, Passasjer- og mannskapslisterEn indeks over passasjer- og mannskapslister for skip som ankom ulike havner i New England, USA, mellom årene 1829 og 1957 med bilder.184,520 posterSøk i samlingen nå
 North Carolina, Passasjer- og mannskapslisterEn indeks over passasjer- og mannskapslister for skip som ankom Wilmington og Morehead City i North Carolina, USA, mellom årene 1908 og 1958 med bilder.85,177 posterSøk i samlingen nå
Ohio, VelgerregistreringerEn indeks for velgerregistreringsregister fra staten Ohio, USA fra året 1900 og utover.8,039,785 posterSøk i samlingen nå
Oklahoma, VelgerregistreringerEn indeks over velgerregistreringer fra delstaten Oklahoma, USA, fra år 1907 og framover.2,158,409 posterSøk i samlingen nå
Utah, Utah County EkteskapsregistreEn indeks over ekteskapsregistre fra ekteskapslisenskontoret i Utah County, Utah, USA, fra år 1938 og framover.535,537 posterSøk i samlingen nå
Utah, Velgerregistreringer, GratisEn indeks over velgerregistreringer fra delstaten Utah, USA.1,480,077 posterSøk i samlingen nå
England, Lancashire, Oldham BegravelserEn indeks over begravelsesregistre fra byen Oldham i Lancashire, England fra år 1800 og framover.362,292 posterSøk i samlingen nå
Scotland, Crown Counsel ProsedyrebøkerEn indeks over registre for personer som har blitt stilt for retten i ulike domstoler i Skottland, i perioden mellom 1587 og 1968.153,989 posterSøk i samlingen nå
Scotland, FengselsregisterEn indeks over fangeoppføringer fra ulike fengsler i Skottland i perioden mellom 1791 og 1937.215,819 posterSøk i samlingen nå

Connecticut, Fødsler

Denne samlingen omfatter fødselsregistre fra Connecticut i USA i perioden mellom 1897 og 1917. Registreringene gir vanligvis informasjon om navnet til barnet, samt dato og sted for fødselen.

Søk etter fødsler i Connecticut

Idaho, Velgerregistreringer

Denne samlingen består av velgerregistreringer fra delstaten Idaho i USA, fra og med 1920 og fremover. Registreringene inneholder vanligvis fødselsår, dato for registrering, bosted og adresse. 

Søk etter velgerregistreringer fra Idaho

Indiana, Porter County Dødannonser

Denne samlingen inneholder dødsannonser fra aviser publisert i Porter County i Indiana, USA, fra 1913 og fremover. Vanligvis inneholder registrene navnet på avdøde, dødsdato, navnet på avisen der dødsannonsen opprinnelig ble publisert, og datoen for publiseringen.  

Dødsannonsene i denne samlingen stammer fra følgende aviser: The Northwest Indiana Times og The Valparaiso Vidette Messenger.

Søk etter dødsannonser fra Porter County i Indiana

Maryland, Washington County Dødsannonser

Denne samlingen inneholder dødsannonser fra aviser publisert i Washington, Maryland, USA, fra og med året 1790. Vanligvis inneholder registrene navnet på avdøde, navnet på avisen der den opprinnelige nekrologen ble publisert, og datoen for publiseringen.

Dødsannonsene i denne samlingen stammer fra følgende aviser: Daily Mail, Morning Herald, Hagerstown Mail, TL, Herald of Freedom, Washington Spy, og Hagerstown Gazette.

Søk etter dødsannonser fra Washington County i Maryland

Massachusetts, Boston Dødsannonser

Denne samlingen inneholder dødsannonser fra aviser publisert i Boston, Massachusetts, USA, fra og med året 1932. Vanligvis inneholder registrene navnet på avdøde, bostedsadresse, dødsdato, navnet på avisen hvor den opprinnelige dødsannonsen ble publisert, og datoen for publiseringen.

Dødsannonsene som finnes i denne samlingen stammer fra følgende aviser: The Boston Globe, The Boston Herald og The Boston Evening Transcript.

Søk etter dødsannonser fra Boston i Massachusetts

Missouri, Velgerregisteringer

Denne samlingen inneholder velgerregistreringsregistre fra delstaten Missouri i USA, fra og med året 1801. Vanligvis inneholder registrene navnet på velgeren, fødselsdato, registreringsdato, bostedsadresse og adresse.

Søk etter velgerregistreringer fra Missouri

New England, Passasjer- og mannskapslister

Denne samlingen inneholder bilder og registre over passasjer- og mannskapslister fra skip som ankom diverse havner i New England, USA, mellom årene 1829 og 1957. Registreringene inneholder vanligvis navn på passasjeren, fødselsår og -sted, avgangssted, ankomstdato og skipets navn. 

Skipene ankom ulike havner i New England, inkludert Providence, Davisville, Melville, Newport, Quonset Point, og Tiverton på Rhode Island, Fall River i Massachusetts og New London i Connecticut. Tidlige passasjerlister var enkelt-side manifester og registrerte minimal informasjon om passasjerene. Over tid ble skjemaene standardisert og flere punkter ble lagt til. Fra 1907 inkluderte passasjermanifestene 29 kolonner og var to sider brede. Navn og adresser til slektninger både i USA og i hjemlandet ble også lagt til i manifestene fra og med 1907.

Slektsforskere som gjennomgår tosidige manifest vil ofte kun se den første siden og ikke være klar over at det finnes en andre side. Denne samlingen inkluderer enkelte bilder som er sydd sammen, slik at viktig informasjon ikke vil bli oversett.

Søk i passasjer- og mannskapslister fra New England

North Carolina, Passasjer- og mannskapslister

Denne samlingen inneholder bilder og dokumenter over passasjer- og mannskapslister for skip som ankom Wilmington og Morehead City i delstaten North Carolina, USA, mellom årene 1908 og 1958. Oppføringene inkluderer vanligvis navnet på passasjeren, fødselsår og -sted, avgangssted, ankomstdato og navnet på skipet.

Tidlige passasjerlister var enkelt-side manifester og inneholdt minimal informasjon om passasjerene. Etter hvert som tiden gikk, ble skjemaene standardisert og flere spørsmål ble lagt til. Fra 1907 inneholdt passasjermanifestene 29 kolonner og var to sider brede. Fra 1907 ble også navn og adresser til slektninger både i USA og i hjemlandet lagt til på manifester.

Som nevnt i beskrivelsen av New England, Passasjer- og mannskapslister-samlingen, kan slektsforskere som går gjennom to-siders manifester ofte finne den første siden, men ikke se at det finnes en andre side. Denne samlingen inneholder enkelt felles bilder som er sydd sammen, slik at viktig informasjon ikke blir oversett.

Søk i passasjer- og mannskapslister fra North Carolina

Ohio, Velgerregistreringer

Denne samlingen inneholder velgerregistreringer fra delstaten Ohio, USA, fra 1900 og fremover. Dokumentene inkluderer vanligvis navn på velgeren, fødselsdato, registreringsdato, bosted og adresse.

Søk i velgerregistreringer fra Ohio

Oklahoma, Velgerregistreringer

Denne samlingen inneholder velgerregistreringer fra delstaten Oklahoma, USA, fra 1907 og fremover. Dokumentene inkluderer vanligvis navn på velgeren, fødselsdato, registreringsdato, bosted og adresse.

Søk i velgerregistreringer fra Oklahoma

Utah, Utah County Ekteskapsregistre

Denne samlingen inneholder ekteskapsdokumenter fra ekteskapslisenskontoret i Utah County, Utah, USA fra og med år 1938. Dokumentene inkluderer vanligvis navnene på brudgommen og bruden, samt datoen for inngått ekteskap.

Søk i ekteskapsregistre fra Utah County, Utah

Utah, Velgerregistreringer

Denne samlingen inneholder velgerregistreringer fra delstaten Utah, USA. Dokumentene inkluderer vanligvis navn på velgeren, fødselsdato, registreringsdato, bosted og adresse.

Søk i velgerregistreringer fra Utah

England, Lancashire, Oldham Begravelser

Denne samlingen inneholder begravelsesregistre fra byen Oldham i Lancashire, England, fra 1800 og fremover. Vanligvis inkluderer registrene navnet på den avdøde, dødsdato, alder ved dødsfallet og datoen og stedet for begravelsen.

Søk i begravelsesprotokoller fra Oldham i Lancashire, England

Scotland, Crown Counsel Prosedyrebøker

Denne samlingen inneholder registreringer av personer som har blitt stilt for retten i ulike domstoler i Skottland, mellom årene 1587 og 1968. Registreringene inkluderer vanligvis navnet på personen og datoen og stedet der rettssaken fant sted.

Søk i prosedyrebøker fra Crown Counsel i Skottland

Scotland, Fengselsregister

Denne samlingen inneholder fengselsregistre fra ulike fengsler i Skottland i tidsrommet 1791 og 1937. Opptegnelsene inkluderer vanligvis navnet på den innsatte, fødselsår og -sted, bosted, samt år og sted for fengslingen.

Fengslene i Skottland på 1800- og 1900-tallet var overfylte og forholdene var ofte dårlige. Fangene ble ofte pålagt å utføre hardt arbeid, og straffene kunne være harde. Barn og kvinner ble også fengslet, med særlig harde forhold for barn i fengsel. Likevel var det også krav om reformer i løpet av denne perioden, noe som førte til forbedringer i fengselsforholdene og endringer i det strafferettslige systemet.

Søk i fengselsregisteret fra Skottland

Oppsummering

Vi håper at disse verdifulle samlingene vil bidra til å utvide ditt slektsforskningsprosjekt. Du kan søke i samlingene på MyHeritage gratis, men for å se eller lagre oppføringene til ditt slektstre trenger du et Data- eller Komplett-abonnement.

Dersom du allerede har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching-teknologi automatisk varsle deg hvis det finnes registre i disse samlingene som kan passe med dine slektninger. Da kan du ta en titt på registret og bestemme om du ønsker å legge til den nye informasjonen i slektstreet ditt.

Kos deg med de nye samlingene!