etternavn

Navnet skjemmer ingen… eller?

Etternavn er ofte utgangspunktet for slektsforskere. Det fremstår ofte som et kjennetegn på familiebånd, men noen ganger forsvinner et etternavn uten spor – uten et eneste hint om hvordan...

Meningsmåling: Vil du endre ditt navn?

Navn – fornavn og etternavn – er avgjørende for slektsforskning. Et etternavn passerer gjennom mange generasjoner og forbinder familiemedlemmer med det felles etternavnet. Mange personer er også oppkalt etter...