Nye, historiske dokument-samlinger

Kommentarer

Vi har gleden av å fortelle at vi nylig har lagt til 27 612 119 nye registreringer av fire nye samlinger til SuperSearch™: Valgoversikt i Australia, 1893-1949; Québec ekteskapsoversikter, 1926-1997; Honolulu, Hawaii passasjer-lister, 1900-1953; og Baltimore, Maryland passasjer-lister, 1891-1943.

Her er en oversikt over de nylig supplerte samlingene med registreringer:

SamlingBeskrivelseAntall registreringer Eksklusiv for MyHeritageLink for søking
Australia Valg-stemmer, 1893-1949Et register over velgere i Australia registrert for å stemme i Commonwealth-valget i perioden 1893 - 1949 i hver av de seks statene i Australia.16 306 739 registreringerIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Quebec ekteskapsregister, 1926-1997En liste over ekteskapsinnvielser fra Quebec, Canada i perioden 1926 - 1997.7 901 481 registreringerIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Honolulu, Hawaii passasjer-lister, 1900-1953Passenger-lister for skip som ankom Honolulu, Hawaii, i perioden 1900-1953.
1 777 740 registreringerIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Baltimore, Maryland passasjer-lister, 1891-1943Passasjer-lister for skip som ankom Baltimore, Maryland, i perioden 1891 til 1948.1 626 159 registreringerIkke eksklusivSøk i samlingen nå

Velger-oversikter i Australia, 1893-1949

Samlingen består av 16 306 739 oppføringer og inkluderer navn, kjønn, bosted, yrke og valg-informasjon (som avdeling, underavdeling og stemme-nummer) for de stemme-berettigete i Samvelde-valg i hver av de seks delstatene i Australia mellom 1893 og 1949 samt også i 1935-valget i New Zealand.

Denne samlingen er det nærmeste man kommer et folketellings-register i Australia. Dermed er den svært viktig for lokal-, sosio- og familie-historikere. Ettersom registrering var obligatorisk fra og med 1911 og valgdeltagelse i føderale valg var obligatorisk fra 1925, reflekterer mesteparten av samlingen den del av befolkningen som var over 21 år.

Kvinner fikk stemmerett i Australia etter vedtak i Commonwealth Franchise Act av 1902 og de er dermed også å finne i disse dokumentene.

I denne samlingen finnes blant andre Louise Mack (1870- 1935) oppført, en dyktig forfatter og journalist. Tasmania-fødte Mack var også den første kvinnelige krigskorrespondenten. Hun rapporterte fra fronten under Første verdenskrig.

Louise Mack (1870-1935) [Credit: Sate Library of New South Wales]
Louise Mack (1870-1935) [Foto-kreditt: State Library of New South Wales]
I denne oppføringen fra 1935 står Louises adresse oppført, i tillegg til hennes yrke som forfatter. Hun er registrert for å kunne stemme i delstaten Mosman i New South Wales, Australia.

Australia velger-registrering for Louise Mack, 1935 [Fotokreditt: MyHeritage]

Søk i Australia velger-oversikter, 1893-1949 nå.

Québec Ekteskapsregistre, 1926-1997

Denne samlingen med vielsesattester, med 7 901 481 oppføringer fra perioden 1926-1997 fra Québec, Kanada, inneholder brudeparets navn, aldre, fødselsdatoer, fødselssteder, bryllupsdato og steder. Noen oppføringer inkluderer også navnene til parets foreldre, samt deres fødselsdatoer og fødselssteder.

Vielsesregistre er viktige slektsforsknings-oversikter fordi de inneholder informasjon om bruden, brudgommen og deres bosted da bryllupet fant sted. I tillegg inkluderer de ofte informasjon som fødselsdatoer, fødselssteder, yrker og hvorvidt bruden eller brudgommen var enslige, enke/enkemann eller fraskilt da ekteskapet ble inngått. En vielsesattest vil ofte inneholde informasjon om foreldrene til brud og brudgom, samt deres foreldres navn og fødselssteder.

Denne samlingen består ikke utelukkende av katolske vielsesattester, men inneholder noen katolske oppføringer. Inntil 1960-årene var det tradisjon i fransk-kanadiske katolske familier å gi så mye som tre fornavn til hvert barn. Det første var Joseph eller Marie avhengig av barnets kjønn, det neste navnet var navnet til en av gudfedrene og det siste navnet var det gitte navnet. Mange av de katolske vielsesattestene demonstrerer denne navne-konvensjonen.

I denne samlingen står ekteskapsoppføringen til den kanadiske hockey-spilleren og «Hall of Famer», Joseph Mario Lemieux. Han blir ofte betegnet som en av de beste hockey-spillerne noensinne. Mario ble ofte kalt “Super Mario” eller “Le Magnifique” (den fantastiske). Mario er kjent for å ha ført Kanada til olympisk gull i 2002 før han offisielt trakk seg tilbake i 2006.

Mario Lemieux at the HSBC Arena in Buffalo, October 2005
Mario Lemieux på Buffalo, New Yorks HSBC-arena i oktober 2005

26. juni 1993 giftet Mario Lemieux seg med Nathalie Asselin. I tillegg til de komplette fødselsnavnene til Mario og Nathalie, inkluderer oppføringen deres bosted på det gitte tidspunkt, datoen og stedet der bryllupet stod og navnene til parets foreldre.

Marriage License of Joseph Mario Lemieux and Nathalie Asselin
Vielsesattesten til Mario Lemieux og Nathalie Asselin

Søk i Québec ekteskapsregister fra perioden 1926-1997 nå.

Honolulu, Hawaii passasjerlister, 1900-1953

Denne samlingen, med 1 777 740 registreringer, fra 1800-1953, inneholder passasjer-lister fra skip som ankom Honolulu, Hawaii.

På grunn av store endringer i innvandringslovene i løpet av denne tidsperioden, varierte informasjonen i denne samlingen. Den vanligste informasjonen inkluderer passasjerens navn, kjønn, alder, ankomstsdato og skipets navn.

Innvandring til Hawaii skyldtes til å begynne med behovet for arbeidskraft på ris-, sukker- og anananas-plantasjer. Innvandrere ankom ofte med arbeidskontrakter som vanligvis varte i minimum fem år. Når kontraktene endte, kunne arbeiderne hente sine familier dit.

Disse tøffe arbeidskontraktene ble avsluttet ved the Hawaiian Organic Act av 1900, og elimineringen av disse kontraktene fikk fart på innvandringen. De nye innvandrerne var ikke forpliktet til å bli på plantasjen og kunne raskt flytte over til andre arbeidsplasser. Siden det ikke lenger var nødvendig å bo på plantasjer, kunne hele familier innvandre sammen.

Det var tre grupper med asiatiske innvandrere til Hawaii som spilte en viktig rolle i øyas historie. Den første bestod av kinesiske arbeidere som opprinnelig kom for å fullføre arbeids-kontrakter på ris-farmer. Mesteparten av disse ble igjen etter at kontraktene deres endte og startet deretter forretninger, hvoretter de endte opp som de første middelklasse-gruppene på øya.

Japanske arbeidere ble den andre gruppen som ankom, og de kom i massevis for å jobbe på sukker-plantasjer. De fortsatte å komme inntil den asiatiske ekslusjons-loven av 1924, som i hovedsak satte en stopper for all innvandring fra Asia. Under Andre verdenskrig ble japanske innvandrere utsatt for omfattende diskriminering da de ofte ble mistenkt for å ha større lojalitet til Japan.

Hawaii's Honouliuli Internment Camp held thousands of prisoners of war and hundreds of Japanese-American citizens during World War II. [Credit: Japanese Cultural Center of Hawaii]
I Hawaii’s Honolulu interneringsleir var det tusenvis av krigsfanger og hundrevis av  japansk-amerikanske statsborgere under Andre verdenskrig. [Foto: Japanese Cultural Center of Hawaii]
Etter den Filippinsk-Amerikanske krigen begynte filippinere å innvandre til Hawaii for å jobbe på sukkerplantasjer.

Filipino laborers on a sugar plantation circa 1950 [Credit: http://www.honolulumagazine.com/]
Filippinske arbeidere på en sukkerplantasje ca. 1950 [Foto: http://www.honolulumagazine.com/]
Selv om de ble regnet som amerikanere og ikke var inkludert i den asiatiske eksklusjons-loven av 1924, opplevde filippinere fortsatt diskriminering. Tydings-McDuffie-loven av 1934 begrenset innvandringen til Hawaii fra Filippinene til 50 filippinere pr. år.

Søk i Honolulu, Hawaii passasjerlister, 1900-1953 nå.

Baltimore, Maryland passasjer-lister, 1891-1943

Denne samlingen med 1 626 159 oppføringer fra 1891-1948, inneholder passasjer-lister for skip som ankom Baltimore, Maryland. Tilgjengelig informasjon varierer etter som det forekom betydelige endringer av innvandringslover i løpet av de årene som dekkes av denne samlingen. Den vanligste tilgjengelige informasjonen inkluderer passasjerens navn, kjønn, alder, ankomstdato og skipets navn. Mer detaljerte passasjer-oversikter supplerte med informasjon om sivilstatus, fødsel (dato og sted), nasjonalitet, siste bosted, hjemby, utskipningshavn, samt navnene og adressene til familiemedlemmer i USA og i hjemlandet.

Byen Baltimore var den nest-hyppigste ankomsthavnen for europeiske innvandrere, etter New York City. Baltimores popularitet var til dels takket være Baltimore og Ohio jernbane, B&O.

I 1868, gikk B&O-jernbanen sammen med den nord-tyske Lloyd skipslinjen om å tilby fast tjeneste mellom Baltimore og den tyske havnen Bremen. Skip stappfulle med produkter fraktet av B&O seilte til Bremen, losset lasten og vendte deretter tilbake til Baltimore med passasjerer ombord.

Passasjerer som seilte fra Bremen, kunne kjøpe en samlet billett som inkluderte både den transatlantiske krysningen og B&O-jernbanen. Etter å ha lagt til land ved B&Os innvandrer-terminal, kunne passasjerer med overgangsbillett gå i land og rett ombord på toget for å fortsette ferden innenlands.

Denne ruten skulle vise seg å bli så populær at bare 15 prosent av innvandrerne som ankom Baltimore ble værende i byen. De resterende 85 prosentene fortsatte til andre endemål, som Cincinnati eller Chicago.

Den direkte forbindelsen med Bremen gjorde Baltimore til et populært reisemål for tyske innvandrere som ønsket å bli værende i byen. Innen 1920-tallet snakket hver fjerde Baltimore-resident flytende tysk og skolen tilbød klasser både på tysk og på engelsk.

Det tyske innvandrer-huset stod ferdig i 1904 og kunne tilby husly til nye immigranter i overgangsfasen. Dette ble delvis subsidiert av den tyske regjering, ga husly først og fremst til tyskere, men var åpent for alle. Innvandrer-huset ga husvære for immigranter inntil begynnelsen av Første verdenskrig.

Deutsches Emigrantenhaus (German Immigrant House) 1308 Beason Street, Baltimore, Maryland, December 29, 1904. [Credit: Md. Historical Society Photographs]
Deutsches Emigrantenhaus (German Immigrant House), 1308 Beason Street, Baltimore, Maryland, 29. desember, 1904. [Foto: Md. Historical Society Photographs]
Etter Første verdenskrig reduserte strenge immigrasjon-kvoter betraktelig antallet immigranter som ankom USA. Den kulturelle påvirkningen av tyske immigranter var derimot følbar i flere tiår fremover. Den siste tysk-språklige avisen i Baltimore ble publisert inntil 1976.

Søk i Baltimore, Maryland passasjer-lister, 1891-1943 nå.

Sammendrag

Alle disse ny-digitaliserte samlingene er nå tilgjengelige på MyHeritage SuperSearch™. Å søke i disse samlingene er gratis og man må ha et MyHeritage Data-abonnement for å se på oppføringer fra disse samlingene og å lagre dem i ditt slektstre eller for å bekrefte Record Matcher. Vi håper du vil få glede av å søke gjennom disse samlingene og få nye innsikter om din slektshistorie.

Ha det gøy med søkingen og fortell oss hva du finner ut!

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen