Nye historiske opptegnelser lagt til i andre halvdel av september 2019

Nye historiske opptegnelser lagt til i andre halvdel av september 2019

40,1 millioner nye opptegnelser har blitt lagt til i løpet av andre halvdel av september. Disse nye opptegnelsene inkluderer oppdatering av den eksisterende samlingen av nederlandske folkeregistre og to nye samlinger: USA og Canada, registre over dødsannonser og Danmark, København politiregistre.

Her er detaljene om disse nye samlingene:

SamlingBeskrivelse Antall opptegnelser Eksklusiv for MyHeritageLink for å søke
Holland, folkeregistre, 1810–1936
Et register over befolkningsregistrefra hele Holland fra perioden 1810 til 1936.21 605 431 nye opptegnelser for tilsammen 36 305 939 opptegnelser.Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
USA og Canada, indeks over dødsannonser, 1900–2019
Et register over dødsannonser publisert i forskjellige aviser i USA og Canada
mellom 1900 og 2019.
16 591 333 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Danmark København politiregistre, 1890–1923
Et register over registreringsskjemaer som inkluderte beboeres navn, fødselsdatoer, fødselssteder, yrker og adresser fra 1890 til 1923.
1 966 321 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå

Holland, folkeregistre, 1810–1936

Denne oppdateringen består av 21,6 millioner nye opptegnelser og er et register av folkeregistre fra hele Holland i perioden 1810–1936. Opptegnelsene inkluderer for det meste navn, fødselsdato, fødselssted, botid og bosted. I enkelte tilfeller blir også personens alder og yrke samt navn på foreldre eller ektefelle inkludert.

Folkeregistre er registre som dokumenterte og fulgte bevegelsene til alle som bodde i Holland. De fleste kommuner opererte med folkeregistre fra januar 1850. Men i enkelte områder finnes det slike opptegnelser fra langt tidligere datoer. Mesteparten av opptegnelsene i denne samlingen er fra perioden 1810 – 1936, men hvor omfattende et års dekning var varierer etter sted. Noen opptegnelser er tilgjengelige også utenfor denne intervallen.

Det er viktig å få tak i en kopi av den originale opptegnelsen der det lar seg gjøre. Ettersom den originale opptegnelsen i enkelte tilfeller kan tilby ekstra innhold og detaljer om et individ eller en familie. For eksempel inkluderte folkeregistre som oftest personer i husholdningen og kunne indikere familie-forbindelser. Folkeregistrene inneholdt også detaljert informasjon når det gjaldt bolig (hvor familien eller personen flyttet til eller fra og flyttedatoen). Endringer i husholdningen i forhold til fødsler, ekteskap og død ble også notert.

Søk i nederlandske folkeregistre 1810-1936

USA og Canada, register over dødsannonser, 1900–2019

Denne samlingen av 16,5 millioner opptegnelser inneholder et register over dødsannonser publisert i forskjellige aviser i USA og Canada i årene 1900 til 2019.

Denne samlingen inkluderer navnet på den avdøde, fødselssted, sted for dødsfall, alder og publiseringskilde, inkludert stedsinformasjon.

Søk i USA og Canada, register over dødsannonser, 1900–2019.

Danmark København politiregistre, 1890–1923

Denne nye samlingen med 1 966 321 nye opptegnelser er et register over oversikts-dokumenter som inkluderer beboernes navn, fødselsdatoer, fødselssteder, yrker og adresser. Fra året 1890 ble det obligatorisk for alle som bodde i København og som var 10 år og eldre å levere et registreringsskjema til politiet. Unge voksne mottok sitt eget skjema ved 14-års-alderen, mens gifte kvinner og barn i alderen 10–13 ble inkludert på skjemaet til ektemannen/faren.

Registreringene ble oppdatert slik at de inneholdt den nyeste informasjonen om Københavns innbyggere. Alle nye innbyggere måtte registrere seg når de flyttet til København. Innbyggere som allerede var registrerte, måtte oppdatere sin registrering hver gang de foretok adresse-skifte, et barn når det fylte 14 år eller en kvinne ble skilt eller ble enke. Enkelte Frederiksberg-adresser ble registrert i skjemaene, ettersom folk flyttet til og fra København og Frederiksberg. I den perioden politi-registrering var påbudt, registrerte 1,9 millioner mennesker seg ved 4,2 millioner adresser. Politi-registrering ble erstattet for sivil-registrering i 1923.

Søk i Danmark, København politiregistre, 1890–1923

Sammendrag

Å søke i alle disse samlingene i MyHeritage SuperSearch™ er gratis og MyHeritage-brukere vil ha nytte av Record Matches. Vår Record Matching-teknologi vil automatisk finne relevante, historiske opptegnelser som gir ny informasjon om deres forfedre som finnes i disse opptegnelsene. En Data- eller Komplett-plan må til for å se disse opptegnelsene, lagre dem på ditt slektstre og få tilgang til Record Matches.

Vi håper disse samlingene vil være til nytte for din familiehistorie-forskning. Fortell oss gjerne om dine funn!