Fri tilgang til norsk folketelling fra 1875 i perioden 2. – 7. desember

Fri tilgang til norsk folketelling fra 1875 i perioden 2. – 7. desember

I fjor i lansert vi Norske Folketelling fra 1875, og samarbeidet med Arkivverket om digitaliseringen. Dette er en landsomfattende samling som inneholder 1,8 millioner poster. Den omfatter navn, bosted, stilling i familien, kjønn, sivilstand, yrke, fødested og fødselsår.

Denne tellingen har særlig interesse fordi den dekker en unik tid i norsk historie. Den største enkelt-bølgen av utvandring fra Norge skjedde mellom 1879 og 1893. 250.000 nordmenn forlot Norge til fordel andre land som USA, Australia og New Zealand. Folketellingen i 1875 gir mulighet til å få et øyeblikksbilde av dine norske forfedre mens de fortsatt var i Norge.

I tillegg til den historiske betydning disse samlingene har, inneholder de viktige detaljer som ikke finnes i en typisk folketelling. Foruten å registrere personens navn, bosted, stilling i familien, kjønn, sivilstand og yrke, inneholder folketellingen i noen tilfeller språk, fødestedet til beboerne og fødselsår. I enkelte tilfeller førte de også medisinske tilstander.

Man kan også finne informasjon om personer som var midlertidig bosatt i husholdningen. Hvis en person i husholdning var fraværende på tidspunktet tellingen ble foretatt, ble det midlertidige bostedet også registrert. Dette betyr at en enkelt person kan ha blitt oppført i mer enn én oppføring.

Samlingene inneholder skanninger av de opprinnelige dokumentene.

Søk i folketellingen fra 1875 her!

I perioden 2.-7. desember holder vi folketellingen åpne for alle våre brukere, også de som ikke har abonnement.

Kos deg!