Nye historiske dokumentsamlinger i mars 2022

Nye historiske dokumentsamlinger i mars 2022

I mars 2022 la til 18,1 millioner historiske poster fra 12 forskjellige samlinger fra hele verden, blant annet Australia, Østerrike, Frankrike, Romania, Russland, Skottland, Sveits og Ukraina.

Her kan du lese om hver enket samling:

SamlingBeskrivelse Antall poster Eksklusive MyHeritageSøk her

Australia, Queensland Funeral Home and Burial Records
En indeks over begravelsesbyråer og gravsteder fra Queensland, Australia633,015 poster
NeiSøk nå

Austria, Land Ownership Index, 1817-1829
En indeks over landeierskapsposter fra det Østerrike338,074 poster
NeiSøk nå

Austria, Mauthausen Death Book

En indeks over poster fra Mauthausen, en konsentrasjonsleir i Østerrike38,206 posterNeiSøk nå

Bucovina, Jewish Birth Records
En indeks over jødiske fødselsoppføringer fra Bucovina-regionen, som nå tilhører det nordøstlige Romania

60,402 posterNeiSøk nå

France, Births and Baptisms
En indeks over fødsel og dåp fra Frankrike mellom årene 1546 til 189613,994,927 posterNeiSøk nå

France, Index of Official Notifications from Bulletin des Lois, 1806-1918
En indeks over offentlige meldinger publisert i Bulletin des Lois med bilder2,235,890 posterNeiSøk nå

France, Saône-et-Loire, Military Conscriptions, 1867-1940
En database med registre over militære verneplikter fra årene 1867-1940244,796 posterNeiSøk nå

France, Vienne Military Draft Cards, 1867-1921
En i militær med foreløpige registreringer for menn født i perioden 1867 og 1921 fra Vienne-avdelingen i Frankrike436,542 posterNeiSøk nå

Grodno Gubernia, Voters Lists, 1912
En indeks over folk fra Grodno Gubernia som var stemmeberettigede i det russiske parlamentsvalget i 191251,685 posterNeiSøk nå

Scotland, High Court Precognitions and Trial Papers
En indeks over forhåndserkjennelser og rettssaker fra High Court of Justiciary i Skottland138,934 posterNeiSøk nå

Jewish Arrivals in Switzerland
En indeks over jøder som ble tatt opp i Sveits under andre verdenskrig10,316 posterNeiSøk nå

Ukraine, Odessa Birth Records
En indeks over jødiske fødselsregister fra Odessa, Ukraina mellom årene 1878 til 190013,190 posterNeiSøk nå

Australia, Queensland Funeral Home and Burial Records

Denne samlingen inneholder begravelsesoppføringer og gravsteder fra Queensland i Australia. Oppføringene inneholder vanligvis fult navn på den avdøde, alder ved død, dato for begravelsen, gravsted og forskjellige notater. Alle postene angir også om den er fra et begravelsesbyrå eller en kirkegård.

Oppføringene fra kirkegården oppgir vanligvis både navn på kirkegården og byen i Queensland, mens begravelsesbyråer generelt bare nevner byen i Queensland.

Søk I Australia, Queensland Funeral Home and Burial Records

Austria, Land Ownership Index, 1817–1829

Denne samlingen er fra det østerrikske imperiet og den inneholder poster som forteller hvem som eide land. Samlingen er kjent som Franciscean Cadastre (Franziszeischer Kataster). Dvs oppføringer av huseiere i Niederösterreich (1817/1824), Øvre Østerrike (1824/1826) eller Salzburg (1829). Poster inneholder vanligvis for- og etternavn og bostedsstedet, der bosted kan være landsbyen, kadastralsamfunnet, distriktet eller kvartalet i Østerrike.

Registreringer kan også inneholde huset navn, husnummer, samfunnsnummer, kart-nummer, skattedistrikt, individets yrke, og i noen tilfeller navn til den enkeltes ektefelle.

Søk i Austria, Land Ownership Index, 1817–1829

Austria, Mauthausen Death Book 

Denne samlingen har MyHeritage fått fra JewishGen, og den inneholder opptegnelser fra Mauthausen, som er en nazistisk konsentrasjonsleir i Østerrike. Mer enn 195 000 fanger ble holdt i Mauthausen i perioden fra den ble opprettet i 1938 frem til frigjøringen 5. mai 1945. Postene inneholder navnet på den avdøde, fødselsdato og fødselssted, dato og sted for død, nasjonalitet og årsaken til arrestasjon. Registreringer kan også inneholde ankomstdato til konsentrasjonsleiren, eventuelle overføringer, og yrke ved dødstidspunktet.

Mauthausen var hovedkonsentrasjonsleiren til mer enn 50 underleirer over hele Østerrike og Sør-Tyskland.

Det var opprinnelig en leir for tyske og østerrikske kriminelle. Men etter hvert ble også polakker, sovjeter, jøder og andre krigsfanger også sendt dit.

Search Austria, Mauthausen Death Book

Bucovina, Jewish Birth Records

Også denne samlingen har MyHeritage har fått fra JewishGen, og den inneholder jødiske fødselsopplysninger fra Bucovina-regionen, som nå er en del av det nordøstlige Romania. Registreringer består navn på barnet, fødselsdato og sted, foreldrenes navn og registreringsinformasjon. Opptegnelser kan også inneholde besteforeldres navn og vitner, og dødsdato.

De fleste fødselsoppføringene kommer fra regionene Kimpolung (Campulung Moldovensec), Gurahumora (Gura Humorului), Radautz (Rădăuţi) og Suczawa (Suceava). De opprinnelige postene finnes ved Suceava Countyavdelingen til Nasjonal arkivet i Romania (Arhivele Naţionale ale României).

Søk i Bucovina, Jewish Birth Records

France, Births and Baptisms 

Denne samlingen inneholder fødsels- og dåpsoppføringer fra Frankrike i perioden 1546 og 1896. Oppføringene inneholder gjerne navn, fødselsdato, fødested, dåpsdato, dåpssted, kjønn, dødsdato, navn og fødselsopplysninger til foreldrene, samt barnets besteforeldres navn.

Denne samlingen inneholder poster fra flere avdelinger i Frankrike. Tidsperioden er forskjellig fra lokalitet til lokalitet.

Søk i France, Births and Baptisms 

France, Index of Official Notifications from Bulletin des Lois, 1806–1918

Denne samlingen inneholder en indeks over offentlige kunngjøringer som var publisert i Bulletin des Lois. Postene er transkribert og inneholder forskjellig informasjon, avhengig av type kunngjøring. Den kan inneholde navn, navn på ektefeller, fødselsdatoer, ekteskapsdatoer, dødsdatoer og tilknyttede steder.  Alle er ulike offentlige meldinger, også militære pensjoneringer, sivile pensjonereringer, naturaliseringer, militære dekorasjoner, navneendringer, patenttildelinger, utnevnelser og andre ulike statlige kunngjøringer. Bildet som er knyttet til hver kunngjøring må tolkes for å forstå innholdet i den.

Bulletin des Lois (Bulletin of the Laws) var et offentlig tidsskrift eller offisiell publikasjon som den franske regjeringen startet under den franske revolusjonen i desember 1793. Bulletin des Lois</i > ble publisert frem til 1931, etter det ble den overført til Journal officiel de la République française (som var den franske republikkens offisielle tidsskrift).

MyHeritans fikk denne basen i forbindelse med oppkjøpet av Filae.

Søk i France, Index of Official Notifications from Bulletin des Lois, 1806–1918

France, Saône-et-Loire, Military Conscriptions, 1867–1940

Denne samlingen en database med registrerte vernepliktige fra årene 1867–1940. Registeret inneholder den vervede soldatens fulle navn, fødselsår, registreringsnummer og dato/sted for verving.

Denne indeksen kommer fra Saône-et-Loire Departmental Archive. Den inneholder bare personer som ble født for mer enn 120 år siden, pga sperrefrist.

Søk I France, Saône-et-Loire, Military Conscriptions, 1867–1940

France, Vienne Military Draft Cards, 1867–1921

Denne samlingen kommer fra departementet Vienne i Frankrike består av et militært register med foreløpige registreringer for menn født i perioden 1867 og 1921. Opptegnelser inneholder informasjon om personen som, navn, fødselsdato, fødselssted, år og stedet der registreringen ble gjort, navn på foreldrene, og oppføringsnummer.

Søk i France, Vienne Military Draft Cards, 1867–1921

Grodno Gubernia, Voters Lists, 1912

Neste samling, kommer også fra JewishGen. Den inneholder navn på personer som var stemmeberettigede i det russiske parlamentsvalget i 1912. Postene består av fornavn, etternavn, bosted og fars navn. Det var bare menn over 25 år som hadde stemmerett.

Grodno Gubernia var en av mer enn 60 guberniaer i det tsaristiske Russland på den tiden. Grodno Gubernia ble delt inn i ni distrikter: Bialystok, Bielsk, Brest, Grodno, Kobrin, Pruzhany, Slonim, Sokolka og Volkovysk. Rundt 80 prosent av de som stemte var jøder.

Søk i Grodno Gubernia, Voters Lists, 1912

Scotland, High Court Precognitions and Trial Papers

Dette er en samling som består av 3 samlinger fra National Archives of Scotland i Edinburgh (AD14, AD15 og JC26). De kalles Scotland’s Criminal Database. Registeret inneholder forhåndserkjennelser (AD14 og AD15) og rettssaker (JC26) fra High Court of Justiciary, som er den høyeste straffedomstolen i Skottland. Dokumenter kan inneholde det fulle navnet på den enkelte, alder, bosted, dato og sted for begivenheten, navnet på domstolen og diverse opplysninger knyttet til prosedyren.

Høyesterett behandler de mest avskyelige forbrytelser, også mord og forræderi. Men det kan også forekomme tilfeller med gjentakelser av mindre alvorlige forbrytelser. I forkant av rettssaken ble saken gjennomgått av Lord Advocate’s kontor, med vitneavhør og uttalelser. Informasjonen ble dretter brukt av aktor. Rettssakspapirene består av informasjon som ble samlet inn under rettssaken, og kan bestå av alt fra et omriss av siktedes fot, til et sammendrag av tiltalen. For mer informasjon, besøk www.scottishindexes.com.

Søk i Scotland, High Court Precognitions and Trial Papers

Jewish Arrivals in Switzerland

Neste samling, kommer også fra JewishGen, og består av oppføringer over jøder som ble tatt opp i Sveits under andre verdenskrig. Oppføringene inneholder personens navn, fødselsdato, ankomstdato og nasjonalitet.

Søk i Jewish Arrivals in Switzerland

Ukraine, Odessa Birth Records

Denne samlingen, kommer også fra JewishGen, og inneholder informasjon om jødiske fødselsoppføringer fra Odessa i Ukraina i perioden 1878 til 1900. Poster inneholder navnet på barnet, etternavn og fødselsdato.

Søk i Ukraine, Odessa Birth Records

Eksempler

I France, Births and Baptisms, finner vi posten til den anerkjente franske forfatteren Victor Hugo, best kjent for sine romaner, Les Misérables and Ringeren av Notre-Dame.

Fødselsoppføringen til Victor Hugo (Kilde: MyHeritage France, Births and Baptisms)

Fødselsoppføringen til Victor Hugo (Kilde: MyHeritage France, Births and Baptisms)

De offisielle oppføringene i Bulletin de Lois inneholder en naturaliserings-post for Alfred Dreyfus, som er en fransk offiser av jødisk opprinnelse som feilaktig ble anklaget og dømt for forræderi. Oppføringen viser fødselsdato, fødestedsted, bolig på det tidspunktet føringen ble gjort, samt datoen for erklæringen, og et notat som nevner at han ble «assistert av sin far», som vises lenger ned i posten. Alfred var 13 på den tiden.

Registrering av naturaliseringsdeklarasjon for Alfred Dreyfuss (Kilde: MyHeritage France, The Official Notifications from Bulletin de Lois)

Registreringen av naturaliseringsdeklarasjon for Alfred Dreyfuss (Kilde: MyHeritage France, The Official Notifications from Bulletin de Lois)

Oppsummering

Vi håper alle disse samlingene gir deg nye veier for din slektsforskning. Å søke i disse samlingene på MyHeritage er gratis. Hvis du vil vise disse oppføringene eller lagre oppføringer i slektstreet, trenger du et Data eller Komplett abonnement.

Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching- og Smart Matching™-teknologi varsle deg automatisk hvis poster fra disse samlingene samsvarer med dine slektninger. Du vil da kunne se gjennom posten og bestemme om du vil legge til den nye informasjonen i treet ditt.

Gled deg over de nye kolleksjonene!