Nye historiske kilder

Nye historiske kilder

Vi er ved en ny, gledelig milepæl — vi har kommet opp i ni milliarder historiske kilder i MyHeritage SuperSearch™! Etter å ha nådd vår forrige milepæl, med over åtte milliarder historiske kilder, har vi altså lagt til ytterligere en milliard i løpet av mindre enn ti måneder.

I denne oppdateringen vil vi offentliggjøre elleve nye samlinger, med totalt 9 847 828 millioner nye historiske kilder.

Her er en oversikt over de nye kildene vi har lagt til:

Samling
Beskrivelse
Antall poster
Eksklusiv for MyHeritage
Link for å søke
Connecticut-aviser, 1791-2009
En samling av aviser som ble publisert i forskjellige byer i Connecticut i perioden 1791 til 2009.
2 343 327 sider i 23 forskjellige aviser
Eksklusiv
Søk i samlingen nå

Maine-aviser, 1861-2008
Samme som ovenfor, for Maine. I perioden 1861 til 2008.
2 137 531 sider i 16 forskjellige aviser
Eksklusiv
Søk i samlingen nå

New Hampshire-aviser, 1869-2008
Samme som ovenfor, for New Hampshire. I perioden 1869 til 2008.
649 473 sider i sju forskjellige aviser
Eksklusiv
Søk i samlingen nå

Rhode Island-aviser, 1778-1938
Samme som ovenfor, for Rhode Island. I perioden 1778 til 1938.
594 209 sider fra 26 forskjellige aviser
Eksklusiv
Søk i samlingen nå
Delaware-aviser, 1880-2009
Samme som ovenfor, for
Delaware. I perioden 1880 til 2009.
126 331 sider i tre forskjellige aviser
Eksklusiv
Søk i samlingen nå

Danmark folketelling, 1840
1840 folketelling i Danmark, som inkluderte kongeriket Danmark og også hertugdømmene Schleswig og Holstein.
1 621 400 poster
"
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

Denmark folketelling, 1834
1834 folketelling i Danmark.
1 134 062 poster
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

New Jersey Ekteskapslisens-register, 1901-1914
Et register over ekteskapslisenser utstedt ved the New Jersey State Clerk Offices i perioden 1901 til 1914. Registeret inneholder for- og etternavn til brud og brudgom, året lisensen ble utstedt og statens arkiveringsnummer.
769 976 poster
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

New Jersey fødselsregister 1901-1903
Et register over fødsler arkivert ved New Jersey State Clerk Offices i perioden 1901-1903. Registeret inkluderer for- og etternavn på barnet, foreldrenes navn, fødselsåret og statens arkiveringsnummer.
272 250 poster
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

New Jersey Dødsregister 1901-1903
Et register over dødsfall arkivert ved the New Jersey State Clerk Offices i perioden 1901-1903. Registeret inkluderer for- og etternavn på den avdøde, året for dødsfallet og statens arkiveringsnummer.
96 216 poster
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

Queensland, Australia Passasjer- og mannskapslister, 1852-1885
Et register med lister over innkommende passasjerer og mannskap i Brisbane og Moreton Bay i perioden 1852 og 1885, fra the Collector of Customs (Brisbane) records, fra the National Archives of Australia, Brisbane
103 053 poster
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

Avis-samlinger fra Connecticut, Maine, New Hampshire, Delaware og Rhode Island

Dette er det nye tillegget til våre amerikanske avis-samlinger. Vi har føyd til 5 850 871 sider fra Connecticut, Maine, New Hampshire, Delaware og Rhode Island aviser.

Disse avisene har blitt bearbeidet ved hjelp av en OCR (Optical Character Recognition) i vårt OCR laboratorium i Utah. Vårt laboratorium gjør det mulig å gjennomgå historiske aviser og bøker med stor kapasitet og med effektiv markering av teksten.

Før viktige poster ble registrert av by, fylke eller statlige myndigheter, ble disse ofte publisert i lokale avisartikler, som varslet eller beskrev disse hendelsene. Nekrologer inneholder for eksempel viktige og biografiske opplysninger om den avdøde, men også om vedkommendes familie og slektninger.

I tillegg til nekrologer og andre opphav til vitale kilder slik som fødsels- , bryllups- og dødsannonser, kan aviser også inneholde samfunnssider og saker av lokal interesse. Disse sidene inneholder informasjon om aktiviteter og hendelser i samfunnet som kan gi ytterligere og verdifulle opplysninger til slekts- og familiehistorier som allerede er innhentet.

Samfunns- eller sosiale sider ble først tatt i bruk for å vekke lesernes interesse og anspore skriverier om sladder samt nyheter om de rike og kjente. Men dette utviklet seg snart til også å beskrive gjennomsnittsborgerens gjøren og laden. Et utrolig spekter av informasjon kan finnes på disse samfunnssidene eller i utgangspunktet merknader og rapporter om begivenheter som fester, nye jobber, sykehusopphold og sosiale visitter fra venner og slekt. Disse sidene utgjør en kilde på historiske begivenheter som nok ikke eksisterer i noe annet register.

Connecticut-aviser, 1791-2009

Denne samlingen er en samling av 2 343 327 sider fra 23 aviser som ble publisert i forskjellige byer i Connecticut fra 1790-årene til 2009.

Som for eksempel denne avisartikkelen hentet fra The Meriden Record, om Vincent Lamberti, en kjemiker utdannet ved Yale, skaperen av Dove-såpen, den første ikke-animalske såpen.

Søk i denne samlingen nå.

Maine-aviser, 1861-2008

Denne samlingen omfatter 2 137 531 sider fra 16 forskjellige aviser som ble utgitt i flere byer i staten Maine i perioden mellom 1861 og 2008.

På en sosialside fra Sun Journal, den lokale Lewistown-avisen, ble Cynthia McFadden omtalt tidlig i sin karriere. Hun ble omtalt som utviklingsdirektør ved St. Mary’s and Marcotte sykehjem. I McFaddens senere karriere ble hun en anerkjent nasjonal kringkastingsjournalist og korrespondent for NBC og ABC.

Søk i denne samlingen nå.

New Hampshire-aviser, 1869-2008

Denne 649 473-siders samlingen strekker seg over syv forskjellige aviser, publisert i forskjellige byer i staten New Hampshire fra 1869 til 2008.

Samlingen inkluderer en artikkel om Ralph Henry Baer (1922-2014), ingeniør og oppfinner av hjemme-videospill-konsollen, kreditert med over 50 verdensomspennende patenter. Baer ble berømmet som “Årets oppfinner” i 1980 av the New York Patent Law Association.

Søk i denne samlingen nå.

Rhode Island-aviser, 1778-1938

Denne samlingen består av 594 209 sider fra 26 forskjellige aviser i forskjellige byer i staten Rhode Island fra 1778-1938.

Nedenfor finner du et utklipp fra “The Moon”, en ikke-fiksjon stykke skrevet av Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) som kom på trykk 19. oktober, 1906 i The Pawtuxet Valley Gleaner. Lovecraft var en amerikansk journalist og forfatter som mottok anerkjennelse etter sin død, for hans verk av skrekk- og science fiction.
.

Søk i denne samlingen nå.

Delaware-aviser, 1880-2009

Denne samlingen består av 126 331 sider fra tre forskjellige aviser.

I Delmarva Star, en avis fra Wilmington Delaware, finner man et biografisk artikkel om den kjente amerikanske astronomen Annie J. Cannon. Til tross for at hun var døv, ble Annie stjernestudent fra sitt trinn ved Wellesley University og hadde en svært vellykket karriere. Hun utviklet det som er dagens system for stjernekartlegging og hun klassifiserte 350 000 stjerner – mer enn noen annen noensinne – i løpet av sin levetid.

Søk i denne samlingen nå.

Danmarks folketelling 1840

Det er 1 621 400 poster fra denne folketellingen, som ble foretatt 1. februar 1840. Folketellingen dekket det danske kongeriket og også hertugdømmene Schleswig-Holstein, som i dag tilhører Tyskland. Informasjon som finnes i folketellingen inkluderer navn, bosted, alder, sivilstatus, og enten familie-status eller yrke.

For kjøpsteder ble folketellingen organisert etter fylke, kjøpsted og gate. For distriktene ble folketellingene organisert etter fylke, herred og menighet. For kommunene København og Frederiksberg ble folketellingen organisert etter kommune og deretter gate.

Hentet fra folketellingen i 1840 er posten om den danske skulptøren, Berhl Abert Thorvaldsen, kjent for sine neo-klassiske verk, slik som «Jason med det gyldne skind» og «Kristus og de 12 apostlene». Thorvaldsen bodde på Kongens Nytorv i København.

Denne samlingen er tilkommet i samarbeid med det danske Rigsarkivet.

Søk i denne samlingen nå.

Danmark, folketelling 1834

1834-folketellingen i Danmark, foretatt 18. februar, består av 1 134 062 opptegnelser. Folketellingen dekket kun det danske kongeriket og ikke hertugdømmene Schleswig-Holstein. Informasjonen som ble arkivert inkluderer navn, bosted, alder, sivilstatus og enten posisjon i familien eller yrke.

I denne samlingen finner vi folketellings-relaterte opplysninger om Johan Peter Emilius Hartmann, en dansk komponist og organist, som også ble grunnleggeren av the Danish Musical Association og lærer ved det kongelige danske musikkakademiet.

I likhet med 1840-folketelling-filene, er også denne samlingen tilkommet i samarbeid med den danske Rigsarkivet.

Søk i denne samlingen nå.

New Jersey, ekteskapslisens-registeret, 1901-1914

De 769 976 nedtegnelsene er en oversikt over ekteskapslisenser som ble arkiverte ved the New Jersey State Clerk Offices fra 1901 til 1914. I tillegg til oppgitt navn og etternavn til brud og brudgom, inneholder registeret også hvilket år lisensen ble gyldig samt statens filnummer.

Ekteskapslisenser er også en viktig slektsforsknings-post, da de ikke bare inneholder informasjon om brud, brudgom og deres bosted da bryllupet fant sted, men de ofte ekstra informasjon som fødselsdatoer, fødselssteder, yrker, og hvorvidt de var enslige, enker/enkemenn eller eller fraskilte da giftemålet fant sted. Ofte vil en ekteskapslisens også inneholde informasjon om foreldrene til brud og brudgom, deres navn og fødselssteder.

De originale filene er tilgjengelige på mikrofilm ved de statlige arkivene i New Jersey, organisert i alfabetisk rekkefølge etter brudgommens etternavn og giftemålsåret. Vi vil gjerne takke Debbie Hadley, en slektsforsker i New Jersey og blogger på bringoutyerdead.com for hennes omfattende forskning.

Et eksempel på en slik New Jersey ekteskapsfil er opptegnelsen om Enoch Lewis Johnson. Han var også kjent som “Nucky” Johnson, politiker i New Jersey, som også ledet en Atlantic City spritsmuglingsvirksomhet i forbudsperioden i 1920-årene. Nedenfor kan du se hans første ekteskap med kjæresten fra videregående, Mabel Jeffries, registrert i 1906.

Illustrasjonene i the New Jersey Marriage License Index 1901-1914, er blitt anskaffet takket være det storartede arbeidet og anstrengelsene til Reclaim the Records. Vi takker organisasjonen med Brooke Schreier Ganz i spissen for deres viktige arbeid med å bringe offentlige nedtegnelser til folk flest.

Søk i denne samlingen nå.

New Jersey-fødselsregister 1901-1903

De 272 250 New Jersey fødsels-opptegnelsene er en av hovedkildene for informasjon om New Jersey-familier. Disse ble vanligvis utgitt i løpet av få dager etter en fødsel og inneholdt foreldrenes navn og av og til flere detaljer, som fødselssteder, aldre, antall barn og religiøs tilhørighet for dåpstilhørighet og dåpsopptegnelser. Disse oversiktene er også anskaffet ved hjelp av Reclaim the Records.

I denne samlingen kan man finne fødselsregister-oppføringen til Gregory Goodwin Pincus, amerikansk biolog og forsker. Han var mest kjent for sin forskning innen hormonell biologi, og fordi han var med på å finne opp orale p-piller. Pincus ble født i Woodbine, New Jersey, 9. april 1903.

I tillegg til nevnte Gregorys fødselsnedtegnelse, kan man også finne fødselsnedtegnelsen til Angelo DeCarlo fra 1902, medlem av den beryktede New York City Genovese krim-familien.

DeCarlos kriminelle aktiviteter førte til en svært bemerkelsesverdig føderal undersøkelse, som blant annet avlyttede samtaler hvor Decarlo impliserte Frank Sinatra og flere New Jersey politikere i sine organiserte kriminelle aktiviteter. Nedenfor kan du se hans fødselsnedtegnelse.

Søk i denne samlingen nå.

New Jersey-dødsregister 1901-1903

Denne samlingen med 96 216 filer er et register over dødsfall som er arkivert ved the New Jersey State Clerk Office og inneholder navn og etternavn til de avdøde, dødsåret og statens filnummer. Dødssertifikater fungerer som en primærkilde for slektsinformasjon. Disse blir vanligvis utstedt få dager etter et dødsfall og inneholder mange detaljer om en persons liv. Ofte inneholder de alder, fødselssted, foreldres navn og fødselssteder og dødsårsak. Disse filene har også blitt anskaffet ved hjelp av Reclaim the Records.

Søk i denne samlingen nå.

Queensland, Australia, passasjer- og mannskapslister, 1852-1885

De 103 053 postene i denne samlingen utgjør et register for passasjer- mannskapslister for dem som ankom Brisbane og Moreton-bukten mellom 1852 og 1885. Disse ble hentet fra the Collector of Customs (Brisbane) opptegnelser, ved the National Archives of Australia, Brisbane. Registeret dekker over 100 000 personer fra 485 forskjellige seilaser. Der er også noen lister over utgående passasjer-skip. Informasjonen inneholder gjerne passasjernavn eller navn på medlemmer av mannskapet, alder, sivilstatus, yrke, skipets navn, dato for avreise og sted samt ankomstdato og sted.

Denne samlingen ble produsert av the Queensland Family History Society, www.qfhs.org.au, som et prosjekt støttet av Queensland-regjeringen ved dets Q150 samfunns-finansierings-program.

Søk i denne samlingen nå.

Sammendrag

Alle disse nylig digitaliserte samlingene er nå tilgjengelige på MyHeritage SuperSearch™. Søk i disse samlingene er gratis. Et MyHeritage Data abonnement trengs for å se poster fra disse samlingene og for å lagre disse i ditt slektstre, eller for å bekrefte Record Matches. Vi håper du får glede av å søke gjennom disse samlingene og dermed ny innsikt i din slektshistorie. Ha glede av denne prosessen og la oss få høre om funn du gjør!