Nå kan du se på 51 millioner nye historiske dokumenter

Nå kan du se på 51 millioner nye historiske dokumenter

Vi har fornøyelsen av å fortelle at vi har lagt til over 51 millioner nye historiske dokumenter i SuperSearch™ siden vår forrige oppdatering i oktober!

Disse inkluderer oppdateringer av to av våre populære samlinger: Sweden Household Examination Books, 1860- 1947 og New York City Marriages collection, 1950 – 2017. Du finner ytterligere 19 splitter nye samlinger — og 14 av disse er fra amerikanske aviser.

Her tar vi en nærmere titt på alle de dokument-samlingene som har blitt lagt til siden oktober.

Samling
Beskrivelse
Antall dokumenter
Eksklusiv for MyHeritage
Link for å søke
Svenske husholdning-undersøkelser, 1860-1947 oppdatering
Dokumenter inkluderer informasjon om fødselsdatoer, ekteskap, dødsfall og bosteds-endringer, osv. fra årene 1930-1947.
17 047 768 nye dokumenter som utgjør til sammen 104 449 108 dokumenter i samlingen
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

Ekteskap i New York City, 1950-2017
Et register over ekteskapslisenser innvilget ved the New York City Clerk Offices fra 1950 til 2017. Registeret inkluderer de oppgitte navn og etternavn til både brud og brudgom, året lisensen ble utstedt og nummeret i statsarkivet.

9 515 366 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

Vest-Virginia Fødsels-register, 1853-1914
En oversikt over fødsler som ble registrerte i Vest-Virginia i perioden 1853 -1914. Oversikten inkluderer navnet til spedbarnet, fødselsdato, fødselssted og ofte foreldrenes navn.
3 172 114 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

Ohio dødsfall-register, 1913-1944, 1954-1963
En oversikt over dødsfall som ble registrerte ved the Ohio State Clerk Offices i periodene 1913- 1944 og 1954- 1963. Oversikten inkluderer oppgitt navn og etternavn på den avdøde, året for dødsfallet og det registrerte stats-arkiv-nummeret.
3 007 161 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

USA Naturaliserings-register, Nord-Illinois, 1840-1950
En oversikt over søknader om statsborgerskap ved naturalisering ved nordre Illinois krets domstol fra 1840-1950.
1 491 656 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

US Naturaliserings-register, New England, 1791-1906
En oversikt over naturaliserings-/statsborgerskaps-dokumenter arkivert ved domstoler i statene Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island og Vermont fra 1791- 1906.
615 903 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

Queensland elev-register, del fem
Navnene til elever elever fra 171 skoler i Queensland Australia fra 1866 til 2003.
450 748 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Washington, 1855-2009
En samling aviser som ble publisert i forskjellige byer i staten Washington fra 1855 til 2009.
3 666 501 sider i 83 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Nord-Carolina, 1852-2009
Samme som ovenfor også for Nord-Carolina, fra 1852 til 2009.
2 699 469 sider i 15 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Alabama, 1870-2009
Samme som ovenfor også for aviser i Alabama, fra 1870 til 2009.
2 215 485 sider i 12 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingne nå

Aviser i Georgia, 1881-2009
Samme som ovenfor også for Georgia, fra 1881 til 2009.
2 169 917 sider i 27 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i California, 1847-2009
Samme som ovenfor også for California, fra 1847 til 2009.
2 166 290 sider i 55 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Missouri Newspapers, 1845-2009
Samme som ovenfor for Missouri, fra 1845 til 2009.
2 088 228 sider i 21 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Sør-Carolina, 1787-2009
Samme som ovenfor for Sør-Carolina, fra 1787 til 2009.
1 953 592 sider i 16 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Oregon, 1867-2009
Samme som ovenfor for Oregon, fra 1867 til 2009.
1 584 745 sider i 12 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Utah, 1850-2003
Samme som ovenfor for Utah, fra 1850 til 2003.
1 194 866 sider i to avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Michigan, 1817-2009
Samme som ovenfor for Michigan, fra 1817 til 2009.
1 141 972 sider i 50 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Iowa, 1837-2009
Samme som ovenfor for Iowa, fra 1837 til 2009.
1 072 387 sider i 61 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Virginia, 1792-2008
Samme som ovenfor for Virginia, fra 1792 til 2008.
872 907 sider i 29 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Arizona, 1866-2009
Samme som ovenfor for Arizona, fra 1866 til 2009.
870 093 sider i 26 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Aviser i Idaho, 1894-2009
Samme som ovenfor for Idaho, fra 1894 til 2009.
680 126 sider i 20 avistitler
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå

Svenske husholdning-undersøkelser, 1860-1947

Vi har allerede lagt til over 17 millioner nye dokumenter i Svenske husholdning-undersøkelser fra tidsperioden 1930-1947. Dette øker antall historiske dokumenter til 104 449 108. Hvis du har forfedre fra Sverige, er denne samlingen viktig. Dette fordi den fungerer som primærkilde når man forsker på livet til enkeltpersoner og familier i svenske kirkesogn, fra sent på 1600-tallet til moderne tider. Det er Den svenske lutherske kirken som står bak samlingen frem til 1991. Svenske husholdning-undersøkelser inkluderer blant annet informasjon om fødselsdatoer, bryllup, dødsfall og hvor folk flyttet til og fra.

For å vite mer om denne flotte samlingen kan du ta en titt på vår opprinnelige blogg-post, eller kaste deg rett uti det og søke i Svenske husholdning-undersøkelser 1860-1947-samlingen.

Ekteskap i New York City, 1950-2017

Disse oppdateringene tilfører ytterligere 1 633 136 historiske dokumenter til de eksisterende 7 882 294 dokumentene i samlingen. Dette registeret inkluderer nå over fire millioner ekteskapslisenser, innvilget ved New York City Clerk Offices i de fem bydelene 1950-2017. I tillegg til informasjon om bruden og brudgommen inneholder samlingen Ekteskap i New York City ytterligere informasjon: Fødelsdatoer, fødselssteder, yrker; hvorvidt den enkelte var enslig, enke(mann) eller skilt da ekteskapet ble inngått. Man kan ofte finne ut mer om bruden og brudgommens familier så snart man har foreldrenes navn og fødselssteder. Det er verdt å merke seg at ekteskapslisenser som er eldre enn femti år, klassifiseres som offisielle dokumenter og er dermed tilgjengelige for alle forskere. Men ekteskap som er av nyere dato enn femti år er det begrensninger for og de er tilgjengelige kun under spesielle forhold.

I denne samlingen finner man blant andre ekteskapslisensen til Eunice Kennedy og Robert Sargent Shriver, Jr. Her kan man se deres ekteskapslisens-nummer, sted og årstallet da de giftet seg.

Historical records: Eunice Kennedy and Robert Sargent Shriver, Jr. at their wedding. [PhotoCredit: Bettmann/CORBIS]

Eunice Kennedy og Robert Sargent Shriver, Jr. på deres bryllup. [Foto-kreditt: Bettmann/CORBIS]

Les vår opprinnelige post om vår New York City ekteskap-samling eller søk i New York City Marriages,1950-2017 collection.

Vest-Virginia fødselsregister, 1853-1914

Vest-Virginia fødselsregister er en samling bestående av 3 172 114 dokumenter fra årene 1853-1914. Kilden er West Virginia Division of Culture and History, registeret inkluderer navn på spedbarnet, fødselssted og navn på foreldrene. Mens tidligere dokumenter kun viser fødselsår, viser nyere dokumenter de eksakte fødselsdatoene. Bilder i sammenheng med samlingen tilbyr ytterligere informasjon om foreldrene, slik som deres alder og fødselssted.

Fra 1853 (og i enkelte tilfeller så tidlig som slutten av 1700-årene) ble fødselsregistre samlet i hver av de 55 fylkene i Virginia og Vest-Virginia, noe som resulterte i enkelte variasjoner i dokument-samlingen. Noen fylker hadde hull i sine dokument-samlinger, personverns-begrensninger eller dokument-tap, avhengig av gjeldende år. Fra og med 1917 ble dokument-samlingene mer strømlinjet, da the West Virginia Department of Health Vital Registration begynte med utstedelse av offisielle, statlige fødsels-sertifikater.

Se fødselsregisteret for å finne alle detaljene i dokument-samlingen etter fylke.

Nedenfor ser du registreringen av Harley Orrin Staggers (1907-1991). Harley representerte Vest-Virginias andre Congressional District, da han tjenestegjorde 16 omganger Representantenes Hus i perioden 1949-1981. I dokumentet kan man se at han ble født 3. august 1907 i Cabin Run, Mineral fylke, Vest-Virginia, til foreldrene J.K. og Fannie Staggers.

Historical records: West Virginia Birth Index record of Harley Orrin Staggers (click to zoom)

West Virginia fødselsregistrering for Harley Orrin Staggers (klikk for å forstørre)

Søk i Vest-Virginia fødselsregister, 1853-1914-samlingen.

Ohio dødsfall-register, 1913-1944, 1954-1963

De 3 007 161 dokumentene i denne samlingen er fra Ohios Helsedepartements dødsfall-registre 1913-1944 og 1954-1963, dødsfall-registre over dødfødte fra 1913-1935 og 1942-1953, samt Columbus Board of Health dødsfall-sertifikater fra 1904-1908.

Dødsfall-sertifikater er verdifulle ressurser hvis en ønsker å finne det eksakte navnet til den avdøde, dødsdatoen, landet personen døde i, sertifikat-nummer og disse sertifikatene kan også gi informasjon om den avdødes liv.

I Ohios dødsfall-register finner vi blant andre Roger Philip Bresnahan, en Hall of Fame Major League Baseball spiller som døde i Lucas, Ohio 4. desember 1944, 65 år gammel.

Historical records: Roger Philip Bresnahan (1979- 1944) [Photo Credit: Library of Congress]

Roger Philip Bresnahan (1979-1944) [Foto-kreditt: Library of Congress]

Søk i Ohio dødsfall-register, 1913-1944, 1954-1963.

USA-register over søknader om statsborgerskap ved naturalisering, Northern Illinois, 1840-1950 og New England 1791-1906

Vi har lagt til to nye amerikanske naturalisering-samlingsregistre: US Naturalization Record Index, Northern Illinois, 1840-1950 og US Naturalization Records, New England, 1791-1906.

US Naturalization Record Index, Northern Illinois, 1840-1950 er et register med naturalisering-søknader som ble utstedt i Northern Illinois Circuit Court og Immigration and Naturalization Service (INS) District 9 i årene 1840- 1950.

De 1 491 656 dokumentene i denne samlingen inkluderer – i tillegg til Illinois – the INS District 9, som dekket deler av nord-vestlige Indiana, østre Iowa og sørlige og østre Wisconsin.

Søkadene fra 1840-1906 inneholder generelt navnet på den som søker, navn på domstolen, oppføringsnummer, fødselslandet til den som søker og naturaliserings-datoen. I åreme 1906-1950 inneholdt søknadsdokumentene ytterligere informasjoner, som adressen til søkeren, navn, og adressene til eventuelle vitner, fødselsdato samt dato og ankomststed i USA. Endringene reflekterer generellle forandringer på hvordan søknadene ble samlet. Før 1906 kunne søknad for amerikansk statsborgerskap gjøres ved enhver lokal, fylkes-, statlig eller føderal domstol. Etter 1906 ble alle søknadene samlet ved føderale domstoler.

The US Naturalization Records, New England, 1791-1906 samlingen inneholder 615 903 dokumenter. Det er et register over naturaliserings-dokumenter som ble registrert ved domstoler i statene Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island og Vermont i perioden 1791-1906.

Disse dokumentene reflekterer historien til amerikanske naturaliserings-lover. Den første loven, for å få amerikansk statsborgerskap, the Naturalization Act of 1790, krevde to års opphold og begrenset statsborgerskapet til frie, hvite mennesker med «god moralsk karakter». The Naturalization Act av 1795 krevde fem års opphold før en kunne søke om statsborgerskap. The Naturalization Act av 1798 forlenget oppholdskravet til fjorten år. I 1868, etter den amerikanske borgerkrigen, vedtok Kongressen det 14. Amendment, som ga statsborgerskap til de som ble født i USA, uavhengig av deres foreldres’ statsborgerskap. The Naturalization Act av 1870 utvidet naturaliserings-prosessen videre til å inkludere “utlendinger av afrikansk fødsel og… personer av afrikansk avstamning.”

Nedenfor er naturaliserings-oppføringen til John Muir, en skotsk-amerikansk innvandrer som ble en kjent miljøforkjemper og forfatter. Muir ble kjent som «nasjonalparkenes far» og var med på å etablere Yosemite National Park.

 

Historical records: Naturalization Record of John Muir (click to zoom)

Naturaliserings-oppføringen til John Muir (klikk for å forstørre)

Søk i US Naturalization Record Index, Northern Illinois, 1840-1950 og New England 1791-1906 eller lær mer om USA statsborgerskaps-dokumenter.

Samling av amerikanske aviser

I tillegg til de nevnte samlingene har vi lagt til 14 nye amerikanske avis-samlinger, som utgjør totalt 24 376 578 historiske avisregistreringer. Dette tillegget omfatter aviser fra følgende stater: Washington, North Carolina, Alabama, Georgia, California, Missouri, South Carolina, Oregon, Utah, Michigan, Iowa, Virginia, Arizona og Idaho.

I tillegg til artikler om viktige hendelser og samfunns-foretak, inneholder avis-samlingene også fødsels-, giftemåls- og dødsfall-kunngjøringer, nekrologer og samfunnssider.

Samlingen inneholder både teksten og det skannede bildet fra en gitt avisartikkel. Søk i samlingen ved å oppgi et bestemt navn eller nøkkelord og finn en liste over artikler og et bilde med det valgte navnet eller nøkkelordet. Etter at du har valgt dokument, kan du forstørre det til full skjerm for å zoome inn og lese artikkelen fra skanningen av den opprinnelige publikasjonen.

Hentet fra Alabama-avissamlingen er nekrologen til guvernør Lureen B. Wallace. Født i Tuscaloosa, Alabama. Lurleen Burns Wallace (1926-1968) var første kvinne til å bli valgt som guvernør av Alabama. Artikkelen fra The Tuscaloosa News er en hyllest til Lurleen, som døde av kreft etter ett år som guvernør. I sin lovtale om Lurleen, sa prest John Vickers at “Lurleen var forpliktet til den sannhet, at hva som enn viste seg å være Faderens vilje, ville hun søke makten til å akseptere.”

 

Historical records: Obituary of Lureen B. Wallace (click to zoom)

Nekrologen til Lureen B. Wallace, The Tuscaloosa News, Tuscaloosa, Alabama, 8. mai 1968 (klikk for å forstørre)

I vår nye Idaho avis-samlinger, kan man lese en artikkel om Picabo Street i sports-seksjonen av the Moscow- Pullman Daily News, fra de Olympiske Leker 1998 i Nagano . 11. Februar 1998 ble Picabo den første amerikanske kvinnelige skiløper til å vinne to gullmedaljer siden 1952.

Historical records: Newspaper article about Picabo Street (click to zoom)

Avis-artikkel om Picabo Street, Moscow-Pullman Daily News, Moscow, Idaho, 11. februar 1998 (klikk for å forstørre)

Søk i de 14 nye og 37 eksisterende samlingene i våre amerikanske avis-samlinger.

Sammendrag

Å søke i alle disse spennende, nye samlingene er helt gratis og tilgjengelig via MyHeritage SuperSearch™. Et MyHeritage Data subscription er nødvendig for å kunne se dokumenter og oppføringer fra disse samlingene, for å lagre dem i ditt slektstre eller for å bekrefte Record Matches.

Vi håper du vil få glede og nytte av å søke gjennom disse samlingene. Fortell oss gjerne hva du har oppdaget i kommentar-feltet nedenfor!