Over 20 millioner historiske dokumenter lagt til i oktober

Over 20 millioner historiske dokumenter lagt til i oktober

Vi har fornøyelsen av å kunne fortelle dere at vi nylig har lagt til 20 784 584 historiske dokumenter i SuperSearch™. Dette betyr at det totale antallet globale dokumenter som er tilgjengelige nå er 9 307 354 704. Dokument-samlingene inkluderer England og Wales – register over testamenter 1853-1943, folketellingen for Canada 1921, 1787 folketelling i Danmark og 1801 folketelling i Danmark.

Her finner du ytterligere informasjon om disse nye tilleggene:

Samling
Beskrivelse
Antall dokumenter
Eksklusiv for MyHeritage
Link for å søke
1853-1943 England og Wales, Register over testamenter
Register over testamenter for perioden 1853-1943
10 315 696 dokumenter
Delvis eksklusiv
Søk i samlingen nå
1921 Folketelling Canada
Folketellingen i 1921 registrerte navn, relasjon til overhodet i huset, sivilstatus, alder, fødselssted, nasjonalitet, immigrasjonsår, naturaliseringsår og religion.
8 683 491 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå
1787 Folketelling Danmark
1787 Folketelling Danmark dekker bare Danmark og dekker ikke hertugdømmene Schleswig og Holstein.
841 681 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå
1801 Folketelling Danmark
Samme som ovenfor for 1801 Folketelling Danmark
943 680 dokumenter
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

England og Wales, register over testamenter 1853-1943

Denne samlingen er et register over testamenter, skifte-bevilgninger og administrasjonsbrev fra perioden 1853-1943, som består av 10 315 696 dokumenter. En liten andel av denne samlingen inneholder dødsattester fra andre land, på grunn av utvidelsen av det britiske imperiet tidlig på 1900-tallet.

Informasjonen i et skifte-register inkluderer navnet på avdøde, dødsdato, bosted, dødssted, eiendommens størrelse, gården, yrke og navnet, samt (slekts-)relasjonene til eventuelle begunstigede/arvinger blant de etterlattte. Disse skiftebrevene kan fungere som en praktisk erstatning for manglende vitale dokumenter, for eksempel dødsattester.

Denne samlingen dekker en viktig utvikling i engelsk lov om skifte. Før 1857 var godkjennelser av skifte- og administrasjonsbrev underlagt den engelske kirkens juridiske domstoler. 

Skifte-retts-akten av 1857 skapte en ny sivilrett som sentraliserte alle bevilgninger av probates og administrasjonsbrev, noe som effektivt overførte all jurisdiksjon fra de kirkelige domstolene i Den engelske kirken til Hennes Majestets skifterett.

Denne samligen er et register med fire primære dokument-typer:

  1. Bevilgninger av skifte: Juridiske dokumenter som autoriserer de ansvarlige til å administrere en avdøds eiendom i henhold til testamentets bestemmelser.
  2. Administrasjonsbrev: Juridisk autoritet for de ansvarlige til å administrere en avdød persons eiendom i tilfeller hvor det ikke ble laget noe testament før vedkommende avgikk ved døden.
  3. Scottish Confirmation: Den skotske utgaven av skifte-bevilgning.
  4. Eik to a Confirmation: Et tilleggsdokument lagt til en eksisterende bekreftelse for ekstra gjenstander eller verdier som ikke ble inkludert i den opprinnelige bekreftelsen.

Her er oppføringen for fiolinisten Wallace Henry Hartley, bandlederen ombord RMS Titanic.

Wallace Henry Hartley

Wallace Henry Hartley, bandleder ombord på RMS Titanic

Han omkom da skipet sank 15. april 1912. Dette administrasjonsbrevet indikerer at hans eiendom ble overlatt til hans bror, Albion Hartley, en forsikringsagent.

 

Historical Records Letter of Administration of Wallace Henry Hartly drawn from The England & Wales, Index of Wills and Probates, 1853-1943

Administrasjonsbrev for Wallace Henry Hartly (klikk for å forstørre)

Folketellingen for Canada 1921

Folketellingen for Canada 1921 telte 8 683 491 personer. Tellingen ble utført 1. juni 1921 og innbefattet navn, forhold til overhodet for husholdningen, sivilstatus, alder, fødselssted, nasjonalitet, innvandringsår, naturaliseringsår og religion. Husets overhode ble listet først, deretter de øvrige familiemedlemmene, med tilleggsinformasjon i forhold til yrke, utdanning, leseferdighet og eventuelle sykdommer.

Folketellings-skjemaet inneholdt kolonne-overskrifter på fransk og engelsk; svarene ble notert på det språket som ble snakket i lokalområdet. Skjemaene som ble brukt i de forskjellige områdene var forenklede versjoner av standard-skjemaet og statistikk-innsamlerne ansatt ved the Yukon Territory og Northwest Territories kunne starte tidligere enn 1. juni.

I denne samlingen finnes oppføringen til Agnes McPhail, den første kvinne som ble valgt til det canadiske parlamentet.

 

Agnes Mcphail, første kvinne som ble valgt til det kanadiske parlamentet.

Agnes Mcphail, første kvinne som ble valgt til det canadiske parlamentet.

Hun tjenestegjorde i the House of Commons mellom 1921-1940 og deretter i Ontarios lovgivende forsamling (1943-1945 and 1948-1951). Macphail uttalte følgende om sin utnevnelse: «De fleste kvinner mener at politikk ikke er lady-like. Vel, jeg er ingen lady. Jeg er et menneske». I denne oppføringen ser vi at Macphail, 30, er leieboer og av skotsk avstamning fra North York, Ontario. Bare ett år senere, i 1921 skapte hun historie som første kvinne i parlamentet.

 

Historical Records 1921 Census Record of Agnes McPhail

1921 Folketellings-oppføring for Agnes McPhail (klikk for å forstørre)

Folketellings-illustrasjonene i denne samlingen er fra the Library and Archives Canada.

1787 Folketelling i Danmark

Det var 841 681 oppføringer i Danmarks folketelling fra 1787, som ble registrert 1. juli samme år. Denne dekket kun det danske kongeriket og ikke hertugdømmene Schleswig og Holstein. Den registrerte informasjonen inkluderer navn, bosted, alder, sivilstatus, familie-posisjon og yrke. Når det gjaldt barn, ble det også antydet om disse var legitime og hvilket ekteskap de resulterte fra.

I denne samlingen finnes også en oppføring over Nicolai Abildgaard, en dansk neo-klassisk maler, kjent som en av de fremste kunstnerne fra den danske gullalder for dansk malekunst. Han var også en kongelig historisk maler.

 

Historical Records: A painting of Nicolai Abildgaard from 1772, by the artist Jens Juel

Et portrett av Nicolai Abildgaard fra 1772, av kunstneren Jens Juel

Denne oppføringen antyder at Nicolais bosted lå i Prinsens Palæ, Hofetaten, København, Danmark.

 Historical Records Census Record of Nicolai Abildgaard

1787 Folketelling i Danmark, med oppføring for Nicolai Abildgaard (klikk for å forstørre)

Denne samlingen er kommet til i samarbeid med det Danske Rigsarkivet.

1801 Folketelling i Danmark

Denne folketellingen ble utført 1. februar 1801 og inneholder oppføringer for 943 680 personer. Som med folketellingen fra 1787, dekket 1801 folketellingen kun kongedømmet Danmark, men ikke hertugdømmene Schleswig og Holstein.

Nedenfor er oppføringen om Andreas Hallander, en dansk arkitekt og snekker.

 

Historical Records 1801 Denmark Census Record of Andreas Hallander

1801 Folketelling i Danmark med oppføring for Andreas Hallander (klikk for å forstørre)

Etter «Københavns brand 1795» hjalp Hallander med å bygge opp igjen København med en unik stil på leilighetskomplekser som senere skulle bli assosiert med arkitekturen fra «den danske guldalder».

 

Historical Records 1801 Denmark Census Record: Apartment building designed by Andreas Hallander designed post

Leilighetskompleks designet av Andreas Hallander

Sammendrag

Alle disse nylig oppdaterte samlingene er nå tilgjengelige via MyHeritage SuperSearch™ , og det er gratis å lete gjennom disse samlingene. Du trenger et MyHeritage Data-abonnement for å kunne se dokumentene i disse oversiktene og lagre dem i ditt slektstre eller for å bekrefte Record Matcher. Vi håper du får glede av å søke i disse samlingene – og fortell oss gjerne hva du dermed finner i kommentarfeltet nedenfor!