MyHeritage legger til 26 millioner historiske dokumenter i desember 2023

MyHeritage legger til 26 millioner historiske dokumenter i desember 2023

I desember 2023 publiserte vi 26 millioner historiske dokumenter fra 22 historiske arkivsamlinger fra Canada, Chile, England, Tyskland, Nederland, Polen, Skottland, Sverige, USA og Wales. Dokumentene omfatter fødselsregistre, dødsregistre, vielsesregistre, begravelsesregistre, militære personalregistre og fengselsregistre. Noen av samlingene inneholder også bilder. Søk i dem for å finne en familieskatt!

Her finner du mer informasjon om hver av kolleksjonene.

TitleCollectionDescription Number of RecordsLink to Search
Canada, Nova Scotia Births, 1836-1921Canada, Nova Scotia Births, 1836-1921An index of birth records from Nova Scotia, Canada between the years 1836 and 1921, with images.417,794 recordsSearch collection now
Canada, Nova Scotia DeathsCanada, Nova Scotia DeathsAn index of death records from Nova Scotia, Canada between the years 1862 onwards, with images. 506,460 recordsSearch collection now
Canada, Nova Scotia MarriagesCanada, Nova Scotia MarriagesAn index of marriage records from Nova Scotia, Canada between the years 1763 and 1947, with images.583,442 recordsSearch collection now
Chile, Santiago BurialsChile, Santiago BurialsAn index of burial records from the Santiago General Cemetery in Santiago, Chile from the year 1893 onwards.430192 recordsSearch collection now
England, Funeral Notices and ObituariesEngland, Funeral Notices and ObituariesAn index of obituary and funeral notice records from England.4,313,522 records
Search collection now
Germany, North Rhine-Westphalia - Münster, Detmold, and Arnsberg Marriages, 1874-1899Germany, North Rhine-Westphalia - Münster, Detmold, and Arnsberg Marriages, 1874-1899An index of marriage records from the districts of Münster, Detmold, and Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany between the years 1874 and 1899, with images. 3,963,707 recordsSearch collection now
Netherlands, Batavian-French Army Studbooks, 1795-1813Netherlands, Batavian-French Army Studbooks, 1795-1813An index of military records of soldiers from studbooks or “stamboeken”, from the Batavian-French period in Netherlands, between the years 1795 and 1813. 61,256 recordsSearch collection now
Poland, Military PersonnelPoland, Military PersonnelAn index of military records from Poland, of soldiers born from the year 1811 onwards. 997882 recordsSearch collection now
Scotland, Prison RegistersScotland, Prison RegistersAn index of prisoner records from various prisons in Scotland, between the years 1791 and 1965. 182,869 added for a total of 501,793 recordsSearch collection now
Sweden, Stockholm City Census, 1855Sweden, Stockholm City Census, 1855An index of census register records from the 1855 census register from the city of Stockholm, Sweden.100,012 recordsSearch collection now
United States, Veterans BurialsUnited States, Veterans BurialsAn index of burial records of U.S. veterans from the year 1763 onwards.12,490,452 recordsSearch collection now
Illinois, Rock Island County BirthsIllinois, Rock Island County BirthsAn index of birth records from Rock Island, Illinois, United States, between the years 1872 and 1948.101,541 recordsSearch collection now
Idaho Births, 1861-1940Idaho Births, 1861-1940An index of birth records from Idaho, United States, between the years 1861 and 1940, with images. 541,011 recordsSearch collection now
Texas, Harris County DeathsTexas, Harris County DeathsAn index of death records from Harris County, Texas, United States, from the year 1902 onwards.131165 recordsSearch collection now
Wales, Funeral Notices and ObituariesWales, Funeral Notices and ObituariesAn index of obituary and funeral notice records from Wales.527,471 recordsSearch collection now
Kansas, Fraternal Order Death NoticesKansas, Fraternal Order Death NoticesAn index of death notices published by fraternal orders in Kansas, United States, between the years 1860 and 1969.53729 recordsSearch collection now
Colorado, Adams County Marriage LicensesColorado, Adams County Marriage LicensesAn index of marriage license records from Adams County, Colorado, United States from the year 1909 onwards, with images.218880 recordsSearch collection now
Texas, Harris County BirthsTexas, Harris County BirthsAn index of birth records from Harris County, Texas, United States, from the year 1900 onwards. 297308 recordsSearch collection now

Canada, Nova Scotia Fødsler, 1836-1921

Denne samlingen inneholder fødselsregistre fra Nova Scotia, Canada, mellom 1836 og 1921. Dokumentene inneholder vanligvis barnets navn, fødselsdato og -sted samt registreringsinformasjon.

Søk i Canada, Nova Scotia Fødsler, 1836-1921

Canada, Nova Scotia Dødsfall

Denne samlingen inneholder dødsfallsprotokoller fra Nova Scotia, Canada, fra 1862 og fremover. Dokumentene inneholder vanligvis navnet på den avdøde, dato og sted for dødsfallet og registreringsinformasjon.

Søk i Canada, Nova Scotia Dødsfall

Canada, Nova Scotia Ekteskap

Denne samlingen inneholder vielsesprotokoller fra Nova Scotia, Canada mellom 1763 og 1947. Dokumentene inneholder vanligvis navnene på brudgommen og bruden, dato og sted for ekteskapsinngåelsen og registreringsinformasjon.

Søk i ekteskap i Canada, Nova Scotia

Chile, Santiago Begravelser

Denne samlingen inneholder begravelsesprotokoller fra Santiago General Cemetery i Santiago, Chile, fra 1893 og fremover. Dokumentene inneholder vanligvis navnet på den avdøde samt dato og sted for begravelsen.

Søk i Chile, Santiago begravelser

England, Begravelsesannonser og nekrologer

Denne samlingen inneholder nekrologer og begravelsesannonser fra England. Dokumentene inneholder vanligvis navnet på avdøde, siste og tidligere bosted, dato og sted dødsannonsen ble publisert og navnet på avisen der den opprinnelige dødsannonsen ble publisert.

Søk i England, begravelsesmeldinger og nekrologer

Tyskland, Nordrhein-Westfalen – Münster, Detmold og Arnsberg Ekteskap, 1874-1899

Denne samlingen inneholder vielsesprotokoller fra distriktene Münster, Detmold og Arnsberg i Nordrhein-Westfalen i Tyskland mellom 1874 og 1899. Protokollene inneholder vanligvis navnene på brudgommen og bruden, fødselsdato og fødested, dato og sted for ekteskapsinngåelsen, navnene på foreldrene og navnene på vitnene ved vielsen.

Folkeregistrering ble obligatorisk i hele det tyske riket i begynnelsen av 1876, men noen steder ble det ført register tidligere.

Søk i Tyskland, Nordrhein-Westfalen – Münster, Detmold og Arnsberg Ekteskap, 1874-1899

Nederland, stambøker fra den batavisk-franske hæren, 1795-1813

Denne samlingen inneholder militære opptegnelser om soldater fra stambøker eller «stamboeken» fra den batavisk-franske perioden i Nederland, mellom 1795 og 1813. Dokumentene inneholder vanligvis soldatens navn og informasjon om militærtjenesten.

Den batavisk-franske hæren refererer til de militære styrkene som ble dannet under den bataviske republikken og den påfølgende franske okkupasjonen av Nederland. Det var en kombinert styrke bestående av nederlandske og franske tropper, og franskmennene spilte en viktig rolle i organiseringen og kommandostrukturen. Den batavisk-franske hæren deltok i en rekke felttog og konflikter, inkludert Napoleonskrigene.

Søk Nederland, stambøker for den batavisk-franske hæren, 1795-1813

Polen, Militært personell

Denne samlingen inneholder militære opptegnelser fra Polen over soldater født fra 1811 og fremover. Opptegnelsene inneholder vanligvis soldatens navn, fødselsdato og fødested samt navnet på soldatens far.

Søk i Polen, militært personell

Skottland, Fengselsregistre

Denne samlingen inneholder fangeprotokoller fra ulike fengsler i Skottland fra 1791 til 1965. Oppføringene inneholder vanligvis navnet på fangen, fødselsår og -sted, bosted, samt år og sted for innsettelsen.

Fengslene i Skottland på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet var overfylte, og forholdene var ofte dårlige. Fangene måtte ofte utføre hardt arbeid, og straffene kunne være strenge. Barn og kvinner ble også fengslet, og forholdene var spesielt tøffe for barnefanger. Det var imidlertid også krav om reformer i denne perioden, noe som førte til forbedringer i fengselsforholdene og endringer i strafferettssystemet.

Søk i Skottland, fengselsregistre

Sverige, Stockholms stads folketelling, 1855

Denne samlingen inneholder folkeregisterposter fra folketellingen i 1855 fra Stockholm, Sverige. Dokumentene inneholder vanligvis personens navn, fødselsdato og bostedsinformasjon.

Hvert år opprettet guvernørens kontor i Stockholm lister over skattebetalende personer. Husholdningsoverhodene måtte levere egenerklæring til skattemyndigheten og for Stockholm by.

Search Sweden, Stockholm City Census, 1855

USA, veteranbegravelser

Denne samlingen inneholder gravopptegnelser over amerikanske veteraner fra år 1763 og utover. Dokumentene inkluderer vanligvis navnet på veteranen, fødselsdato, dødsdato og gravsted. I tillegg inneholder noen poster navnet på veteranens ektefelle.

Samlingen gir detaljer fra et omfattende utvalg av gravplasser, som spenner fra nasjonale til private kirkegårder innenfor og utenfor landets grenser. Denne samlingen omfatter en bred tidslinje og inneholder veteraner fra et mangfold av konflikter, inkludert, men ikke begrenset til, verdenskriger, Vietnam, Korea og forskjellige andre.

Søk i USA, veteranbegravelser

Ekteskapslisenser i Colorado, Adams County

Denne samlingen inneholder registreringer av ekteskapslisenser fra Adams County, Colorado, USA fra år 1909 og utover. Opptegnelser inkluderer vanligvis navnene på brudgommen og bruden, og året for ekteskapet.

Søk i Colorado, Adams County ekteskapslisenser

Idaho Fødsler, 1861-1940

Denne samlingen inneholder fødselsjournaler fra Idaho, USA, mellom årene 1861 og 1940. Dokumentene inkluderer vanligvis navnet på barnet, fødselsdato og fødselssted, navnene på foreldrene og informasjon om deres fødsel.

Søk i Idaho-fødsler, 1861-1940

Kansas, dødsmeldinger fra broderorden

Denne samlingen inneholder dødsmeldinger publisert av broderlige ordrer i Kansas, USA, mellom årene 1860 og 1969. Dokumentene inkluderer vanligvis navnet på den avdøde, bosted, dødsdato og informasjon om hytta. Dødsmeldinger indikerer at en person var medlem av den ordenen på dødstidspunktet.

Søk i Kansas, dødsmeldinger fra broderorden

Texas, Harris County Fødsler

Denne samlingen inneholder fødselsopplysninger fra Harris County, Texas, USA, fra år 1900 og utover. Opptegnelser inkluderer vanligvis navnet på barnet og fødselsdato og fødselssted.

Søk etter fødsler i Texas, Harris County

Dødsfall i Texas, Harris County

Denne samlingen inneholder dødsregister fra Harris County, Texas, USA, fra år 1902 og utover. Dokumentene inkluderer vanligvis navnet på den avdøde og dato og sted for død.

Søk etter dødsfall i Texas, Harris County

Wales, begravelsesmeldinger og nekrologer

Denne samlingen inneholder nekrologer og begravelsesnotater fra Wales. Dokumentene inkluderer vanligvis navnet på den avdøde, siste og tidligere boliger, dato og sted dødsannonsen ble publisert og navnet på avisen der den opprinnelige nekrologen ble publisert.

Søk i Wales, begravelsesmeldinger og nekrologer

Eksempler

I den nylig tilføyde samlingen Canada, Nova Scotia fødsler, 1836-1921, oppdaget vi et spennende eksempel: fødselsjournalen til Helen Creighton (1899–1989), en kjent kanadisk folklorist.

Helen Creightons betydelige bidrag til kanadisk kultur inkluderer samlingen av over 4000 tradisjonelle sanger og historier fra hele Nova Scotia, en viktig bevaring av kulturarven.

Dåpsbeviset hennes, som finnes i denne samlingen, er et vindu inn i hennes tidlige liv. Den beskriver hennes kristne navn som Mary Helen, etternavn Creighton, sammen med hennes fødselsdato og dåp. I tillegg lister den opp foreldrenes navn og byen de bodde i. Attesten inneholder imidlertid ikke opplysninger om faddere, som kanskje ikke har vært relevante i hennes tilfelle, og den nevner også navnet på den tjenestegjørende presten. Dette dokumentet gir et glimt inn i begynnelsen av en figur som senere skulle bli en nøkkelbevarer av Nova Scotias folklore-arv.

Oppsummering

Vi håper disse verdifulle samlingene hjelper deg å gjøre nye oppdagelser i din slektshistoriske forskning. Det er gratis å søke i samlingene på MyHeritage. For å se dokumenter eller lagre dokumenter til slektstreet ditt, trenger du et Data eller Komplett abonnement.

Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching-teknologi varsle deg automatisk hvis poster fra disse samlingene samsvarer med dine slektninger. Du vil da kunne se gjennom posten og bestemme om du vil legge til den nye informasjonen i slektstreet ditt.

Nyt de nye samlingene!