MyHeritage legger til bilder av høy kvalitet i samlingen Norges folketelling fra 1910

MyHeritage legger til bilder av høy kvalitet i samlingen Norges folketelling fra 1910

Vi har nylig oppdatert MyHeritage sin samling av Norges folketelling fra 1910 for å inkludere vakre, høykvalitets skannede bilder av den opprinnelige folketellingen. Vi gjennomførte dette viktige prosjektet i samarbeid med Riksarkivet i Norge. Tillegg av bilder gjør denne verdifulle samlingen av Norges folketelling fra 1910 enda mer omfattende. Bildene gir informasjon som ikke finnes i den opprinnelige indeksen, for eksempel personers yrker. Hvis du har norske røtter, kan du finne spennende detaljer om dine forfedre fra denne avgjørende perioden i norsk historie.

Søk i Norges folketelling fra 1910

Samlingen inneholder navn, kjønn, bosteder, relasjoner, sivilstatus, fødested og for de fleste personer, fullstendige fødselsdatoer. Folketellinger inneholder sjelden fullstendige fødselsdatoer (dag, måned og år). Derfor er denne samlingen en viktig fødselsindeks som gir detaljert informasjon om nesten alle som bodde i Norge i 1910.

Norges folketelling fra 1910 var den første som ble gjennomført etter Norges løsrivelse fra Sverige i 1905, noe som førte til en periode med betydelig nasjonal stolthet. Som følge av dette ble mange av de danske eller svenske by- og kommunenavnene erstattet med tradisjonelle norske navn. For eksempel ble hovedstaden Kristiania, oppkalt etter danske kong Christian IV, omdøpt til Oslo i 1924.

Folketellingen ble gjennomført på torsdag den 1. desember i 1910 og fortsatte på påfølgende arbeidsdager til den var fullført. På grunn av norske personvernlover, som begrenser offentlig tilgang i 100 år, ble folketellingen fra 1910 først tilgjengelig for allmennheten i 2010. Den skiller seg fra folketellingen fra 1900 på følgende måter:

  • Den inkluderer en fullstendig fødselsdato for alle oppførte personer; folketellingen fra 1900 oppga bare fullstendige fødselsdatoer for barn under to år.
  • Den inkluderer mer detaljert informasjon om utvandring og repatriering.
  • I folketellingen fra 1910 påla man arbeidsledige personer å oppgi dette.
  • Den inkluderer bare skipsbesetninger som befant seg i norske havner og farvann; norske skip i utenlandske havner og farvann ble ikke inkludert.

Eksempel

I denne samlingen finner vi også registreringer av Roald Amundsen, den norske polarutforskeren som gjennomførte den første ekspedisjonen til Sørpolen i 1911. Faktisk befant Amundsen seg allerede på vei til Antarktis da folketellingen ble gjennomført, og det var nøyaktig et år senere at hans ekspedisjonsteam nådde Sørpolen. I folketellingsdokumentet oppgis hans fødselsdato og -sted som 16. juli 1872 i Borge. Han var 37 år gammel på det tidspunktet og oppholdt seg i Uranienborg, Nesodden, Akershus, Norge. Han var ugift, og registreringen noterte hans boligstatus som «midlertidig fraværende».

I kolonne 9a, som angir personens yrke, kan man tydelig lese at Roald Amundsen var oppført som «kaptein» og «polarforsker».

Utdrag fra registreringen til Roald Amundsen i samlingen av Norges folketelling fra 1910 på MyHeritage

Utdrag fra registreringen til Roald Amundsen i samlingen av Norges folketelling fra 1910 på MyHeritage

Sammendrag

Denne oppdateringen av samlingen av Norges folketelling fra 1910 gir tilgang til høykvalitets skannede bilder av oppføringene. Dette vil berike din forskning på norsk slektshistorie og åpne nye muligheter for oppdagelser.

Søk i denne samlingen er gratis. For å se disse oppføringene eller lagre dem i ditt slektstre, vil du trenge et Data- eller Komplett-abonnement.

Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching-teknologi automatisk varsle deg om oppføringer som samsvarer med dine slektninger i samlingen. Deretter kan du gå gjennom registreringen og bestemme om du vil legge til den nye informasjonen i ditt slektstre.

Nyt opplevelsen!

Søk i Norges folketelling fra 1910 nå.