MyHeritage oppdaterer Svenske husholdningsundersøkelser

MyHeritage oppdaterer Svenske husholdningsundersøkelser

Det er med stor glede vi enda en gang annonserer en oppdatering av Svenske husholdningsundersøkelser. Vi har lagt til 13,2 millioner historiske poster fra årene 1800 til 1819. Samlingen inneholder nå 158 millioner poster som strekker seg fra årene 1800 til 1947. Du vil finne skannede bilder av høy kvalitet, og kan følge enkeltpersoner og familier gjennom generasjoner. Du vil få uvurderlig innsikt i livene til dine svenske forfedre.

Søk i Svenske husholdningsundersøkelser

Svenske husholdningsundersøkelser er primære kilder for å forske på livene til enkeltpersoner og familier i Sverige fra slutten av 1600-tallet frem til moderne tid. Undersøkelsene består av bøkene som ble oppdatert hvert eneste år. Familier kan derfor spores fra år til år, og ofte fra sted til sted over hele landet. MyHeritage er den eneste tilbyder av disse bøkene hvor det også er mulig å bla mellom ulike poster for samme person. Du kan følge en person gjennom livet fra fødsel til død.

Den svenske lutherske kirken stod for gjennomføringen og oppbevaringen av bøkene. 

Hvert år frem til 1894 besøkte sognepresten alle hjem i Sverige. De testet alles kunnskap om katekismen. Prestene samlet samtidig informasjon som fødselsdatoer, ekteskap, dødsfall, hvor folk hadde flyttet til eller fra, og så videre.

Presten kom tilbake året etter for å oppdatere informasjonen, og noterte alle endringer.

Fram til 1894 besøkte sognepresten alle gårder og hus i menigheten sin, for å gradere og dokumentere den enkeltes forståelse av katekismen. Etter 1894 ble bøkene erstattet av Församlingsbok som var oppføringer fra Den svenske kirken, og var den offisielle tellingen av befolkningen.

I det nye formatet var det mindre søkelys på doktrinær kunnskap, og mer fokus på å dokumentere den svenske befolkningen.

Eksempler

Oppføringen til den svenske artisten Anders Zorn finnes i Svenske husholdningsundersøkelser. Den inneholder fødselsdato, 18. februar 1860, bosted fra 1893 og 1899 i Lisselby, Mora, Kopparbergs, i Dalarna i Sverige. Man kan også lese at han giftet seg med Emma Amalia (født) Lamm den 16. oktober 1885.

Ved å klikke på «Se husstandsmedlemmer» eller ved å bla til bunnen av posten, kan du se flere medlemmer i personens husstand. I dette tilfellet kan du se hans kone Emma. Du kan se oppføringene deres ved å klikke på navnene. Det å kunne se oppføringer til flere medlemmer av husholdningen er kun mulig hos MyHeritage

I de Svenske husholdningsundersøkelsene hos MyHeritage er det enkelt å klikke og se flere husstandsmedlemmer

I Svenske husholdningsundersøkelser hos MyHeritage, er det enkelt å klikke og se flere husstandsmedlemmer.

Svenske husholdningsundersøkelser inneholder også oppføringen til Albert Bonnier. Forlaget hans utga bøker av store svenske forfattere som August Strindberg, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf og Hjalmar Söderberg. 

Oppføringen viser fødselsdatoen hans, 21. oktober 1820, hans bosted på Blasieholmen, Jakob og Johannes, Stockholms, Uppland, Sverige, hans kones navn, Betty, og navnene på hans tre barn, Carl Otto, Jenny Elin og Eva Fredrika. 

Oppsummering

Svenske husholdningsundersøkelser er en viktig samling for alle som forsker på sin svenske arv. Denne verdifulle samlingen har nå utvidet seg og dekker nesten 150 år.

Hvis du søker i Svenske husholdningsundersøkelser er det gratis. Men hvis du vil vise disse oppføringene eller lagre oppføringer i slektstreet, trenger du en Data eller Komplett abonnement. Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Match-teknologi varsle deg automatisk hvis poster fra disse samlingene samsvarer med slektningene dine. 

Lykke til og kos deg!