Vi slipper 28 samlinger med jødiske historiske dokumenter

Vi slipper 28 samlinger med jødiske historiske dokumenter

Vi har lansert en enorm samling med Jødiske historiske dokumenter fra hele Europa. Har du jødiske aner er dette en uvurdelig kilde for deg. Totalt gir vi ut 5.8 millioner nye poster fra 28 jødiske historiske samlinger. Disse samlingene spenner over perioden fra 1700 til 2000-tallet og inneholder viktige oppføringer som fødsel, ekteskap, død, skatte- innbetalinger, valglister, innvandringer og nekrologer. Kolleksjonene stammer fra Polen, Ukraina, Hviterussland, Latvia, Tyskland, Ungarn, USA, Storbritannia, Irland mm. Dette er kilder som er uvurderlige for alle som forsker på sin europeiske jødiske arv.

Dette er et resultat av et godt samarbeid mellom Museum of Jewish Heritage A Living Memorial to the Holocaust og det tilknyttede selskapet, JewishGen.

MyHeritage har en omfattende samling av kilder for jødisk slektsforskning, og denne lanseringen er en betydelig utvidelse av denne. MyHeritage huser verdens største samling av jødiske slektstrær, og medlemsbasen i Israel består av million brukere. Selskapet er det eneste store kommersielle selskapet for slektsforsknings som støtter hebraisk.

Videre består kilde-samlingene hos MyHeritage av millioner av poster fra hele verden, og er verdifulle for alle som forsker på sin jødiske arv. I basen finne man for eksempel passasjerlister og lister over innvandrere. Disse postene dokumenterer strømmen av jøder som søkte tilflukt i Nord-Amerika, Sør-Amerika og Israel, etter at mange jødiske samfunn hadde blitt ødelagt av Holocaust.

Matcher

Alle posten som nå har blitt lastet på til MyHeritage vil bli behandlet med matchings teknologiene som finnes i systemet. Teknologiene vil automatisk matche de historiske postene med de 83 millioner slektstrærne som finnes på MyHeritage. Postene vil også bli matchet og mot Global Name Translation Technology™ som ligger på MyHeritage, slik at navn blir oversatt til flere språk. JewishGen-poster har frem til nå kun vært tilgjengelige på engelsk. Etter at de har blitt lastet opp i basen til MyHeritage kan internasjonale brukere søke og se disse samlingene på flere språk, for eksempel hebraisk, russisk eller gresk. Alle navn blir oversatt til disse språkene og teknologiene åpner nye dører for alle som søker informasjon om sine jødiske røtter.</ span>

Her er mer informasjon om hver samling:

SamlingBeskrivelse Antall posterSøkelink

Belarus, Jewish Birth Records

En indeks over fødselsattester fra det jødiske samfunnet i Hviterussland319,764 poster


Søk nåBelarus, Jewish Death Records

En indeks over dødsattester fra det jødiske samfunnet i Hviterussland66,240 poster


Søk nå


Index to Soviet Extraordinary Commission Pinsk Records
Et register over jødiske Holocaust-ofre fra Pinsk, Hviterussland.11,705 poster

Søk nå


Bessarabia, Jewish Births
En indeks over fødselsattester fra det jødiske samfunnet i Bessarabia fra 1829 til 1915297,265 posterSøk nå

Bessarabia, Jewish Deaths
En indeks over dødsattester fra det jødiske samfunnet i Bessarabia76,225 posterSøk nå

Bessarabia, Voter Lists, 1906-1907
En indeks med stemmelister for valg ved den russiske dumaen (parlamentet)
230,556 poster
Søk nå

Germany, Dachau, Concentration Camp Records
En indeks med poster fra Dachau i perioden 1933 til 1945164,588 posterSøk nå

Flossenbürg Prisoner Lists

En indeks over fanger fra Flossenbürg konsentrasjonsleir fra 1938 til 1945


88,011 poster
Søk nå


Germany, Revoked Citizenships and Property SeizuresEn indeks over tyske statsborgere som har blitt tilbakekalt fra 1933 til 1945

81,370 poster

Søk nå


Hungary, Jewish Vital Records
En indeks over fødsels-, ekteskaps- og dødsregistre for jødiske samfunn i Ungarn2,266,404 posterSøk nå

Hungary, Property Tax Census, 1828
En indeks over den ungarske eiendomsskattetellingen fra 182828,732 posterSøk nå

Ireland, Jewish Birth Index
En indeks med fødsels attester fra Irland61,503 posterSøk nå

Latvia, Jewish Birth Records
En indeks over fødselsattester for det jødiske samfunnet i Latvia

254,178 poster
Søk nåLatvia, Jewish Death RecordsEn indeks over dødsattester for det jødiske samfunnet i Latvia

49,037 poster


Søk nå
Lodz Ghetto List
En liste over innbyggerne i Lodz Ghetto fra 1940 til 1944242,690 posterSøk nå

The Soviet Extraordinary Commission
En indeks over jødiske Holocaust-ofre fra de tysk-okkuperte territorier Sovjetunionens64,332 posterSøk nå

Ukraine, Jewish Birth Records
En indeks over fødselsregister for det jødiske samfunnet i Ukraina203,570 posterSøk nå

Ukraine, Jewish Death Records
En indeks over dødsattester for det jødiske samfunnet i Ukraina44,535 posterSøk nå

United Kingdom, Jewish Death and Burial Records


En indeks med døds- og begravelsesregistre for det jødiske samfunnet i Storbritannia fra 1733 til 2012

78,904 posterSøk nå

United States, New York, Immigration from Austria, Poland and Galicia, 1890-1891

En indeks over poster om innvandrere som kom til New York fra Østerrike, Polen og Galicia mellom 1890-1891

96,604 posterSøk nå


Philadelphia Jewish Exponent Obituaries
En liste over nekrologer fra Philadelphia fra 1887 til 201367,850 posterSøk nå

Uzbekistan, Tashkent, Jewish Refugees, 1941-1942
En indeks over jødiske flyktninger bosatt i Sovjetunionen, og som ble i løpet av 1941-1942 300,626 posterSøk nå

Pinkas HaNitzolim, Volume I, Register of Jewish Survivors


En indeks over jødiske overlevende reddet fra leire og gettoer i forskjellige europeiske land66,773 posterSøk nå

Pinkas HaNitzolim, Volume II, Register of Jewish Survivors

En indeks over jødiske overlevende reddet fra leire og gettoer i forskjellige europeiske land55,886 posterSøk nå

Sharit haPlatah, Holocaust Survivors


En indeks over jøder som overlevde Holocaust61,388 posterSøk nå

World Jewish Congress Records

En indeks over Holocaust-overlevende som ble dokumentert og arkivert av World Jewish Congress (WJC)102,250 posterSøk nå

JewishGen Memorial Plaques Database
En indeks over opptegnelser som stammer fra jødiske synagoger og minneoppføringer ("Yahrzeit-plakater") i over 40 land336,239 posterSøk nå

Yizkor Book Name Index
En indeks over personer i Yizkor-bøker. Minne om jødiske samfunn i Øst-Europa som ble ødelagt under Holocaust105,563 SiderSøk nå

Hviterussland

Belarus, Jewish Birth Records

Dette er en samling som består av fødselsattester fra det jødiske samfunnet i Hviterussland. Postene inneholder navn på den nyfødte, dato og sted for fødselen, og stedet der fødsel ble nedtegnet, og navn på foreldrene.

Dokumentasjonen ble gjort av de jødiske forsamlingene i den aktuelle byen.

Søk i Belarus, Jewish Birth Records

Belarus, Jewish Death Records

Dette er en samling som inneholder dødsoppføringer fra det jødiske samfunnet i Hviterussland. Dødsattester inneholder navnet på avdøde, dato og sted for dødsfallet, og stedet det ble rapportert. Den kan også inneholde informasjon om foreldre eller ektefelle.

Disse indeksen ble opprinnelig gjort av den jødiske menigheten i den aktuelle byen

Søk i Belarus, Jewish Death Records

Indeks til Soviet Extraordinary Commission Pinsk Records 

Denne samlingen inneholder poster med jødiske Holocaust-ofre fra Pinsk i Hviterussland. De indekserte postene viser vanligvis fornavn (ofte bare første initial) og etternavn til avdøde. En post kan inneholde avdødes fødselsdato, bostedsadresse og yrke.

Søk i Index to Soviet Extraordinary Commission Pinsk Records 

Bessarabia

Bessarabia, Jewish Births

Denne samlingen inneholder en indeks over jødiske fødselsattester fra regionen Bessarabia. Denne regionen omfattet dagens Moldova og deler av dagens Ukraina. Poster inneholder vanligvis barnets navn, fødselsdato og fødested, i tillegg til navn på foreldre. I noen tilfeller er navnet til foreldrenes far også nevnt.

De relevante jurisdiksjonene byene, uyezd (fylke) og gubernia (guvernement / provins) var en del av det russiske imperiet. Registreringen ble foretatt av jødiske menigheter i de aktuelle byene, og normalt ble både kyrillisk og hebraisk skrift benyttet.

Søk i Bessarabia, Jewish Births

Bessarabia, Jewish Deaths

I denne samlingen finner du en indeks over jødiske dødsattester fra regionen Bessarabia. Journaler inneholder vanligvis avdødes navn, dato og sted for død, alder ved død og bosted. De kan inneholde navn på foreldre eller ektefelle til den avdøde. De inneholder også Informasjon om de originale postene.

De jødiske menighetene i byene var ansvarlig for føringene, og de ført med både kyrillisk og hebraisk skrift.

Søk i Bessarabia, Jewish Deaths

Bessarabia, Voter Lists, 1906–1907

Dette er en samling som består av stemme-lister for valg ved det russisk duma (parlamentet). Det var bare menn som fikk stemme, og bare innenfor visse kategorier. Poster inneholder vanligvis for- og etternavnet til personen som stemte, bosted, valgår og en forkortelse for personens kvalifikasjons-kategori.

Indxen kunne også inneholde personens patronym, for å indikere navnet til faren hans. Bostedet ble var ført slik; Byen og uyezd i Bessarabia-regionen der velgeren bodde, samt gjeldende moderne land (enten Moldova eller Ukraina. Søk i Bessarabia, Voter Lists, 1906–1907

Tyskland

Germany, Dachau, Concentration Camp Records

Denne samlingen inneholder oppføringer fra Dachau, som var en av de første nazistiske konsentrasjonsleirene. Den ble etablert i 1933. Fra 1933 til 29. april 1945 var det over 206 000 fanger fra hele Europa i denne leiren, de fleste var fra Polen, Ungarn, Tyskland, Frankrike og det tidligere Sovjetunionen. Postene inneholder navn, dato og bosted samt fangenummer og kategori, tidspunktet de ankom Dachau, og deres skjebne.

Søk i Germany, Dachau, Concentration Camp Records

Flossenbürg Prisoner Lists

Denne samlingen inneholder lister over 88 000 fanger i konsentrasjonsleiren Flossenbürg. Indeksen ble opprettet på 1950-tallet som bevis mot de som administrerte og var vakter i leirene, og som var tiltalt for krigsforbrytelser. Databasen ble opprettet ut ifra to mikrofilmruller. Postene inneholder fangenes navn, fangenummer, nasjonalitet, inntaksdato til Flossenbürg og dødsdato til de fangene som døde i leiren.

Konsentrasjonsleiren Flossenbürg ble etablert i Bayern i mai 1938, og var en fabrikk for tvangsarbeidere. Senere ble den et sentrum for et nettverk av konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. Det var omtrent 100 000 fanger i leiren, jøder fra Ungarn, Tsjekkoslovakia og Polen som kom fra øst i slutten av 1944 og begynnelsen av 1945. De fleste av dem døde der.

Søk i Flossenbürg Prisoner Lists

Germany, Revoked Citizenships and Property Seizures

I denne samlingen fra årene 1933-1945, finner du poster om tyske statsborgere som fikk tilbakekalt statsborgerskapet sitt. Tyske myndigheter beslagla eiendommene deres og trakk inn forretningslisenser.

Postene inneholder vanligvis navn på personer, dato og fødested, siste kjente bosted og statusen til den enkelte.

Disse tilbaketrekkingene påvirket ikke bare tyske innbyggere, men også personer som hadde forlatt Tyskland til fordel for andre land, blant annet Tsjekkoslovakia, som senere ble annektert.

Søk i Germany, Revoked Citizenships and Property Seizures

Ungarn

Hungary, Jewish Vital Records

Denne samlingen består av 2,2 millioner poster og inneholder en indeks over fødsels-, ekteskaps- og dødsattester fra jødiske samfunn i Ungarn. Poster inneholder dato, sted for hendelsen, navnene på den enkeltes foreldre og navnet på byen der hendelsen ble registrert.

Rabbineren fortok føringene og de var håndskrevet på tysk, hebraisk eller ungarsk.

Søk i Hungary, Jewish Vital Records

Hungary, Property Tax Census, 1828 

Dette er en folketelling som også inneholder en indeks over ungarsk eiendomsskatt fra 1828, eller Vagyonösszeirás. Den viser hvem det var som eide skattepliktig eiendom. Poster i denne indeksen inneholder vanligvis for- og etternavnet til eieren av eiendommen, byen og fylket.

Denne samlingen bruker de ungarske versjonene By- og fylkesnavnene som ble brukt i 1828.

Søk i Hungary, Property Tax Census, 1828 

Irland

Ireland, Jewish Birth Index

Postene i denne samlingen inneholder informasjon om jøder som bodde i Irland. De inneholder navn, fødselsdato og fødested.

Søk i Ireland, Jewish Birth Index

Latvia

Latvia, Jewish Birth Records

Dette er en samling som inneholder fødselsopplysninger fra det jødiske samfunnet i Latvia. Den inkluderer navn på barnet, fødselsdato og sted, og stedet hvor fødselen ble arkivert, samt foreldrenes navn. Samlingen består av poster fra 1838–1921, men de fleste er fra 1854–1909.

Christine Usdin, er en kjent kunstner og skulptør. Hun gjorde det til sin livsoppgave å oversette alle overlevende jødiske livshendelser fra de statlige historiske arkivene i Latvia. Takket være henne, og hennes bidrag, finnes denne samlingen. Det er også den første oversettelsen som drar nytte av digitaliseringen som det latviske rikshistoriske arkiv har innført.

Søk i Latvia, Jewish Birth Records

Latvia, Jewish Death Records

Samlingen inneholder dødsattester fra det jødiske samfunnet i Latvia. Dødsprotokollen inneholder navnet på den avdøde, datoen og stedet de døde, og stedet deres død ble registret. Det kan også inneholde informasjon om foreldre eller ektefelle.

Søk i Latvia, Jewish Death Records

Polen

Lodz Ghetto List

Samlingen inneholder lister over innbyggere i Lodz Ghetto fra 1940 til 1944. Det bodde 665 000 mennesker i den polske byen Lodz i denne perioden. En tredjedel av dem var jøder. Journalene inneholder navne på beboere, ghetto og leilighetens adresse. De kan også vise beboernes tidligere adresse, fødselsdato, yrke, og dato for utvisning eller død.

Judenraten i Łódź-gettoen oppbevarte Befolkningsregistere fra den ble etablert av Łódź-gettoen i februar 1940, til like før den ble ødelagt i august 1944. Det året oppløste nazistene judenraten og gettoen ble ødelagt.

Det ble derfor ikke gjort noen oppføringer om skjebnen til de som ble deportert til Auschwitz de siste dagene. Lodz Ghetto-postene unngikk å bli ødelagt av tyskerne da Auschwitz ble til rasert.

Søk i Lodz Ghetto List

Territorier Soviet Unionen

The Soviet Extraordinary Commission

Denne samlingen inneholder oppføringer av jødiske Holocaust-ofre fra de tysk-okkuperte Sovjetunionens territorier. Postene viser som oftest navn og fødselsår til avdøde. En av oversiktene kan omfatte avdødes nasjonalitet og yrke.

Indeksen ble opprettet av Den sovjetiske ekstraordinære kommisjonen ved slutten av andre verdenskrig, for å dokumentere tyske forbrytelser under krigen.

Søk i The Soviet Extraordinary Commission

Ukraina

Ukraine, Jewish Birth Records

Samlingen inneholder fødselsopplysninger fra det jødiske samfunnet i Ukraina. Det er en del av en database som inneholder 220 mikrofilmer av jødiske livshendelser. Fødselsattestene inneholder navnet på barnet, fødselsdato og sted, og stedet hvor fødselen ble arkivert, samt foreldrenes navn.

Denne databasen er basert på poster som er hentet fra flere kilder, for eksempel mikrofilmer som er skannet av private forskere fra arkiver i Ukraina, Genealogical Society of Utah, og Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) i Jerusalem.

Søk i Ukraine, Jewish Birth Records

Ukraine, Jewish Death Records, 1836–1918

Dette er en samling som inneholder dødsattester fra det jødiske samfunnet i Ukraina. De inneholder navnet på den avdøde, dato og sted for dødsfallet, og stedet dødsfallet ble arkivert. Det kan også inneholde informasjon om foreldre eller ektefelle.

Søk i Ukraine, Jewish Death Records, 1836–1918

Storbritannia

United Kingdom, Jewish Death and Burial Records 

Denne samlingen inneholder døds- og begravelsesdokumenter fra det jødiske samfunnet i Storbritannia. Indeksen består av poster fra perioden 1733 til 2012. Hver post viser fullt navn og dødssted. Detaljer om den avdødes fødselsdato, dødsdato og alder ved død kan ofte også være tilgjengelig.

De aller fleste postene i denne indeksen er fra England, men den inneholder også poster fra Crown-avhengighetene til Jersey, Wales og Isle of Man.

Søk i United Kingdom, Jewish Death and Burial Records

USA

United States, New York, Immigration from Austria, Poland, and Galicia, 1890–1891

Dette er en samling poster om jøder som innvandret til New York fra Østerrike, Polen og Galicia mellom 1890 og 1891. Registreringer viser immigrantens navn, ankomstdato i New York, skipsnavn, skipsnummer, rullenummer på NARA-mikrofilmen og eventuelle notater.

Den opprinnelige mikrofilmen kan også inneholde alder, kjønn, sivilstatus, endelig destinasjon og yrke.

Søk i United States, New York, Immigration from Austria, Poland, and Galicia, 1890–1891

Philadelphia Jewish Exponent Obituaries

Denne samlingen viser en liste over nekrologer. Frivillige fra Jewish Genealogical Society of Greater Philadelphia (JGSGP) har utarbeidet og publisert samlingen.

Indexen viser nekrologer som er publisert i perioden 1887 til 2013. Oppføringene kan inneholde navn, alder, fødested, dato for publiseringen og sidetallet for den.

The Philadelphia Jewish Exponent publiseres ukentlig av the Federation of Jewish Agencies of Greater Philadelphia.

Sø i Philadelphia Jewish Exponent Obituaries

Uzbekistan

Uzbekistan, Tashkent, Jewish Refugees, 1941–1942

Denne samlingen inneholder informasjon om jødiske flyktninger som bodde i Sovjetunionen i 1941 og 1942, og som ble evakuert til Tasjkent, Usbekistan. Vel fremme i Tasjkent spredte de seg til forskjellige lokaliteter i Usbekistan. Oppføringer viser navn, fødselsår, kjønn og noen ganger bosted.

Det var flere land i den sentralasiatiske sovjetrepublikken enn Usbekistan der folk flyktet. For eksempel Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan eller Turkmenistan. Disse personene ble enten evakuert eller rømte selv før de tyske troppene inntok byene der de bodde.

Søk i Uzbekistan, Tashkent, Jewish Refugees, 1941–1942

Holocaust 

Samlingene nedenfor gjelder jøder, samfunn eller enkeltpersoner i Europa under Holocaust. Den første delen viser til informasjon om Holocaust-overlevende jøder, for eksempel World Jewish Congress-listen over Holocaust-overlevende. Den andre delen består av minnelister over de som omkom under Holocaust, for eksempel Yizkor Book Name Index.

Holocaust Survivors

Pinkas HaNitzolim, Volume I, Register of Jewish Survivors 

Denne samlingen inneholder 166 lister over overlevende jøder som ble reddet fra leirer og gettoer i forskjellige europeiske, etter at naziene mistet kontrollen. Search Bureau for Missing Relatives of the Jewish Agency publiserte dette registeret i 1945. Samlingen inneholde informasjon som nåværende bosted, fødselsår, alder, fars navn, yrke, tidligere bosted, de opprinnelige listene der posten vises, og mer.

Dette er det første bindet i en serie.

Søk i Pinkas HaNitzolim, Volume I, Register of Jewish Survivors

Pinkas HaNitzolim, Volume II, Register of Jewish Survivors 

Denne samlingen finner du oppføringer av overlevende jøder som ble reddet fra leirer og gettoer i ulike europeiske land da de ble frigjort fra nazistisk kontroll. The Search Bureau for Missing Relatives of the Jewish Agency publiserte samlingen i 1946. Postene kan inneholde informasjon som for- og etternavn, sted for siste registrering og mer.

Ronald S. Lauder Foundation Genealogy Project ved det jødiske instituttet i Polen står bak disse oppføringene. Overlevende jøder etter krigen fra dette samfunnet bidro med denne informasjonen.  

Søk i Pinkas HaNitzolim, Volume II, Register of Jewish Survivors

Sharit haPlatah, Holocaust Survivors

Sharit haPlatah viser til en gruppe av jøder som overlevde Holocaust. Denne samlingen inneholder informasjon om de overlevende, for eksempel etternavn, fornavn, pikenavn, sted, fødselsår og fødested i årene 1945 til 1946. De inneholder også side- og linjenummeret til den opprinnelige posten.

Denne samlingen gjenspeiler arbeidet til kapellan (rabbiner) Abraham Klausner. Han besøkte mange konsentrasjonsleirer i Sør-Tyskland der mange av de overlevende samlet seg i årene 1945 og 1946. Ved sine besøk samlet Klausner informasjon om jøder som bodde der.

Hele teksten finner du i the USHMM library as Sh’arit ha-pl’atah. (Volume 1, revised), call number [D804.195 .S5376 1946].

Søk i Sharit haPlatah, Holocaust Survivors

World Jewish Congress Records

Her har vi en samling som inneholder poster om overlevende fra Holocaust. World Jewish Congress (WJC), er en internasjonal jødisk organisasjon som ble etablert i 1936, og de har dokumentert og arkivert postene. Oppføringene inneholder normalt navn på overlevende, dato og fødested, indeksen til den originalen posten, og sidetallet i den opprinnelige indeksen. Registreringer kan også vise siste bosted, statsborgerskap, alder til personen på tidspunktet dokumentasjonen ble gjort, leiren som den overlevende ble befridd fra, kontakter og eventuelle kommentarer.

WJC ble grunnlagt fordi det var et behov for et representativt organ for å støtte jødiske interesser da nazismen spredte seg bredt over hele Europa på 1930-tallet. WJCs arbeidet blant annet med jødiske rettigheter, antisemittisme, øyeblikkelig hjelp og redningsarbeid.

Søk i World Jewish Congress Records

Holocaust Remembrance

JewishGen Memorial Plaques Database 

Her har vi en database som består av poster som er en del av JewishGen Memorial Plaque Project. Innholdet i denne databasen stammer fra jødisk synagoge og minneplater («Yahrzeit Plaques») i over 40 land. Poster inneholder vanligvis navnene på avdøde, dødsdato, hebraisk dødsdato, kirkegårds-ID-nummeret og eventuelle tilgjengelige kommentarer.

Noen poster kan inneholde det hebraiske navnet på avdøde og hvis det var tilgjengelig, navn på foreldre.

Søk i JewishGen Memorial Plaques Database

Yizkor Book Name Index 

Denne samlingen inneholder en indeks over personer som var registrert i Yizkor Books til minne om de mange jødiske samfunn i Øst-Europa som ble ødelagt under Holocaust. Opptegnelser inneholder normalt en persons navn og bosted og referanse til den originale Yizkor-boken, samt eventuelle kommentarer fra oppføringen.

Denne indeksen er resultatet av JewishGens pågående Yizkor Book Project. Prosjektets oppgave er å oversetter Yizkor-bøker og konsolidere navn i Sin Yizkor Book Master Name Index (YBMNI).

Søk i Yizkor Book Name Index

Eksempler

Den ungarske Jewish Vital Records-samlingen inneholder fødselsattester til journalisten, politiske lederen og forfatteren Theodore Herzl. Denne posten inkluderer informasjon som fødselsdatoen hans, 2. mai 1860; hans fødested, Pest i Ungarn. Megye, som er det ungarske fylket, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, hans fars navn, Jacob Herzl, og hans mors navn, Jeanette Diamant.

Birth record of Theodor Herzl in the MyHeritage Hungary, Jewish Vital Records collection

Fødselsoppføringen til Theodor Herzl i MyHeritage Hungary, Jewish Vital Records-collection

Lodz Ghetto-samlingen inneholder oppføringen til den anerkjente fotografen Mordka Mendel Grosman. Mendel tok tusenvis av bilder i hemmelighet, og som dokumenterte måten jødene levde på i Lodz-gettoen. Noen av bildene overlevde krigen og er nå utstilt i Yad Vashem-museet i Israel. Oppføringen viser fødselsdatoen hans, bosted før han bodde i gettoen, bosted i gettoen og yrket.

Record of Mordka Mendel Grosman in the MyHeritage Lodz Ghetto List collection

Opptak av Mordka Mendel Grosman i samlingen MyHeritage Lodz Ghetto List

Sammendrag

Vi er stolte av å ha utvidet de slektsforskningsressurene for jøder på MyHeritage betydelig, og tilbyr nå samlinger som spenner vidt over samfunn med jøder rundt om i verden. Disse samlingene gir en rik innsikt i livet til jøder fra det 18. til og med det 21. århundre, også Holocaust. Samlingene vil hjelpe millioner av mennesker rundt om i verden å lære mer om sine jødiske røtter.

Å søke i samlingene på MyHeritage er gratis. Hvis du vil se postene eller lagre dem til slektstreet ditt, trenger du et Data eller Komplett abonnement

Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching-teknologi automatisk varsle deg hvis poster fra samlingene samsvarer med slektningene dine. Du vil da kunne se gjennom oppføringen og avgjøre om du vil legge til den nye informasjonen i treet ditt.

Kos deg!