Folketellingene på MyHeritage. Hvordan bruke dem?

Folketellingene på MyHeritage. Hvordan bruke dem?

MyHeritage har folketellinger fra hele verden i sine samlinger. Hos MyHeritage finner du folketellingene fra: 1801, 1865, 1870, 1875, 1891, 1900 og 1910, til sammen over 11,5 millioner poster. Bortsett fra for folketellingen 1910 er alle disse også forsynt med bilder av originaldokumentene, ikke bare avskrifter. Under finner du detaljer om de enkelte folketellingene i Norge.

Hvis du har lyst til å forske på dine egne forfedre, begynne din slekts reise, kan du opprette en 14 dagers fri prøveperiode her. Da kan du søke i alle våre norske folketellinger.

Hvordan bør DU benytte folketellingene?

Du har mest glede av Folketellingene når du leter ette dine forfedre, du kan finne dem ved hjelp av søk på navn, antatt fødested og alder/fødselsår. Er personen født i tidsrommet fra omkring 1840-50 og opp mot år 1900, vil det være lønnsomt å lete i alle folketellingene mellom 1865 og 1910. På denne måten vil du kunne finne flyttinger, eventuelle yngre barn som er født etter 1865, og om familiefaren kan være gift på nytt.

Det kan være aktuelt å søke på flere av familiens barn etter hvert som de vokser til og flytter ut fra foreldrenes bosted. Da kan du også finne eventuelle ekteskap som barna har etablert seg i etter at de ble voksne. Har medlemmer av familien forsvunnet fra folketellingene? Har de emigrert, flyttet til et annet prestegjeld eller de rett og slett døde? I folketellingene kan familiens historie tre frem på en helt annen måte enn ved bare å bruke kirkebøkene som hjelpemiddel. Husk alltid å lete opp slektningene dine i de folketellingene som er foretatt i personens levetid. Det gjør slektstreet ditt garantert mer komplett.

I folketellingene kan du ofte også finne navn på småbruk eller husmannsplasser og under hvilken gård de hører hjemme. Slik kan du bli klokere på hvor folk egentlig bodde. I byene finner du gatenavnet hvor familien bor samt om de bor i et forhus, i bakgaten eller i hvilken etasje de bor om huset har flere etasjer. Antall husdyr familiene rår over vil du finne i folketellingene 1865, 1875, 1891 og 1900.

Til Amerika?

Hvis familiemedlemmer har emigrert så finnes det folketellinger hos MyHeritage som kan hjelpe deg videre. Blant annet for USA finnes det folketellinger helt fra 1790 og fram til 1940. I disse folketellingene kan du finne igjen slektningene dine, men husk at det i den tiden hvor Norge og Sverige hadde union kan slektningen din være innskrevet i folketellingen som svensk. På denne siden kan du søke i alle folketellingene for USA på én gang.

Norske folketellinger hos MyHeritage

Folketellingene på 1800-tallet

1801 Folketellingene

Folketellingen 1801 ble utført søndag 1. februar 1801 og er basert på komplette lister over individer. Folketellingen inneholder navnene på gårder (i landlige områder), de fulle navnene på innbyggere, de familiære båndene mellom husstandens medlemmer, deres alder, sivilstand og okkupasjon. For gifte og tidligere gifte mennesker ble det registrert hvor mange ganger de hadde vært gift eller enke.

Den alderen du finner i en folketelling, er den alderen personen når ved sin neste bursdag.

Navnene på småbruk er vanligvis ikke inkludert. De registrerte folk i regionene der de hørte hjemme. De som var fraværende, f.eks. sjømenn, skal være oppført i sine hjembyer. Samlingen inneholder 878.979 poster fra hele landet.

1865 Folketellingene

Folketellingen i 1865 er den første nasjonale folketellingen som viser fødested for alle registrerte personer. Tellingen ble utført pr. 31. desember 1865. Denne tellingen inneholder personens navn, bosted, rolle i familien, yrke, kjønn, sivilstatus, alder, fødested, religion hvis ikke medlem av statskirken, samt diverse annen informasjon. Samlingen inneholder 1.688.076 poster.

1870 Folketellingene

Folketellingen i 1870 ble gjennomført 31. desember 1870 i 60 byer og tettsteder i Norge, bortsett fra Trondheim og Florø hvor tellingen foregikk 31. desember 1871. Resultatene fra 50 av disse har overlevd. En komplett liste over byer og tettsteder, etter fylke, vises i den utvidede beskrivelsen under her. Disse folketellingsdokumentene inneholder personens navn, kjønn, fødested, fødselsår, sivilstand og bosted. De originale dokumentene inneholder i tillegg et «borgerlig stilling»-felt som er fylt ut forskjellig fra dokument til dokument. Når det ikke er blankt viser det vanligvis yrke, men noen ganger informasjon om et forhold. Denne samlingen er fremskaffet gjennom samarbeid med Arkivverket i Norge og inneholder 250.299 poster.

1875 Folketellingene

Folketellingen 1875 er viktig da den gir slektsforskere et øyeblikksbilde av Norges innbyggere rett før den største emigrasjons-bølgen fra Norge fant sted. Det var også lenge til de fortok neste nasjonale folketelling. Denne bølgen av utvandring skjedde mellom 1879 og 1893, og da forlot over en kvart million emigranter Norge. Den neste nasjonale folketellingen fant sted 16 år senere i 1891. Hvert dokument inneholder som regel personens navn, bosted, plass i familien, kjønn, sivilstand, yrke, fødested og fødselsår. Denne samlingen er fremskaffet i samarbeid med Arkivverket i Norge. Tellingen inneholder 1.834.978 poster.

1891 Folketellingene

1891-folketellingen ble gjort 1. januar 1891 og inneholder opplysninger om praktisk talt alle personer som bodde i Norge den dagen og sjømenn på norske skip hjemme eller i utlandet. Samlingen inneholder navn, kjønn, bosted, relasjoner, sivilstand, fødselsår, fødested og genealogisk informasjon som er unik for denne folketellingen, for eksempel et spørsmål stilt til gifte kvinner om slektskap til deres ektemenn. Tellingen inneholder 2.064.661 poster.

Folketellingene på 1900-tallet

1900 Folketellingene

1900-folketellingen i Norge ble utført mandag 3. desember 1900, og brukte et skjema for hver husstand. Samlingen inneholder navn, kjønn, bosted, relasjoner, sivilstand, fødselsår, noen fullstendige fødselsdatoer og fødested for alle personer som bodde i Norge og sjømenn på norske skip.

1910 Folketellingene

1910-folketellingen i Norge ble utført torsdag 1. desember 1910, og fortsatte de følgende virkedagene til den ble fullført. Samlingen inneholder navn, kjønn, bosted, relasjoner, sivilstand, fødested og for første gang, for de fleste, fullstendige fødselsdatoer (dag i måned, måned og år) og inneholder 2.4747.627 poster. Dette er den eneste av de norske folketellingene på MyHeritage som ikke inneholder bilder av originaldokumentene.

Folketellingen 1865 for Kristiania viser maleren Edvard Munk med sin far, stemor og sine søsken i Nedre Slotsgade. Edvard er her bare 2 år gammel. Detaljene i avskrift kan du se her:

Hvis du har lyst til å forske på dine egne forfedre, begynne din slekts reise, kan du opprette en 14 dagers fri prøveperiode her. Da kan du søke i alle våre norske folketellinger.