Tidslinje for slektstre – en helt ny funksjon

Tidslinje for slektstre – en helt ny funksjon

Det er med glede vi introdusere en ny funksjon på MyHeritage. Tidslinje for slektstre er en visuell presentasjon av en person fra slektstreet ditt, som du velger, og hans eller hennes direkte forfedre. Vi har kartlagt levetiden til personene (fra fødselsår til dødsår) på samme akse, slik at du kan se dem i forhold til hverandre, og det kan gi forfriskende innsikt i familiehistorien din.

Hver gren av familien vises i forskjellige farger. Tidslinjen viser alderen til dine forfedre på ulike punkter i livet, hvor gamle de var da de fikk barn, hvor lenge de levde, og hvordan levetiden overlappet med andre familiemedlemmers levetid, eller store verdensbegivenheter. Tidslinjen kan enkelt lastes ned og deles med familie og venner.

Det er nå for eksempel er det lett å visualisere hvem av dine 4 besteforeldre som ble født først, hvor gammel du var da hver av dem gikk bort, og så videre.

Tidslinje for slektstre med 4 generasjoner (klikk for å forstørre)

Tidslinje for slektstre med 4 generasjoner (klikk for å forstørre)

La oss dykke ned og se hvordan det fungerer:

Tidslinjelinjer

Du kan se hver enkelt persons navn, profilbilde og alder på en farget linje i tidslinjen. Hold pekeren over en linje på tidslinjen for å vise personens fødselsdato, og datoen for nå de gikk bort, hvis det er aktuelt, slik som dette:

Baren til en avdød person er avrundet på høyre side til, med alder for dødsfall ved siden av et gravsteinsikon, slik som dette:

Baren til en levende person er rett til på høyre side, mens alderen vises ved siden av et personikon, slik som dette:

Når dødsdato er ukjent, blir baren blek til høyre side, og du ser er sannsynlig tidspunkt for når personen døde. Hvis en persons fødselsdato er ukjent, er linjen blek til venstre side, og er plassert ved et tidspunkt det er sannsynlig at vedkommende ble født.

Hver forelder er linket til barnet sitt med en pil som går fra forelderen til barn. Hvis foreldrenes alder da barnet ble født er kjent, er det indikert ved siden av pilen. Hvis du holder pekeren over alderen, åpnes et popup vindu med mer informasjon.

I eksemplet nedenfor var Tammy Barnetts mor Esther 18 år gammel da Tammy ble født, og hennes far Jonathan var 20 år. Popupvinduet forklarer at Jonathan fikk Tammy i 1881, i en alder av 20 år.

Bakgrunnen til tidslinjen

Du kan se en vertikal linje for hvert tiår. De lange skraverte stolpen i bakgrunnen representerer en viktig historisk periode, for eksempel en verdenskrig. Når du holdere pekeren over de loddrette linjene åpner du popup vinduet, med mer informasjon om disse tidsperiodene.

Eksempel: Tidslinje med perioden for andre verdenskrig uthevet (Klikk for å zoome)

Eksempel: Tidslinje med perioden for andre verdenskrig uthevet (Klikk for å zoome)

Flere alternativer

Når du holder pekeren over en stolpe, vises tre prikker til høyre. Du kan klikke her for å åpne en meny som viser personens navn, bilde og forhold til deg, sammen med flere alternativer. Herfra kan du redigere profilen deres, se slektstreet deres, se profilsiden deres eller søke dem opp i databasen til MyHeritage for historiske dokumenter.

Alternativer på en stolpe i tidslinjen (klikk for å zoome)

Alternativer på en stolpe i tidslinjen (klikk for å zoome)

Hvis du klikker på «Rediger profil», vil dette få opp et vindusoverlegg der du kan redigere de grunnleggende profildetaljene direkte fra tidslinjen. De andre alternativene åpnes i nye faner.

Konsistenskontroller

Tidslinjen kan også utheve konsekvensproblemer knyttet til kronologi i slektstreet ditt.

Du vil se en rød prikk på sirkelen som kobler forelder og et barn, hvis ett av følgende konsistensproblem forkommer: foreldrene døde før barnet ble født, foreldrene ble født etter at barnet ble født, eller foreldrene var tilsynelatende for unge da barnet ble født. I disse tilfellene vil det å sveve over sirkelen ytterligere forklare konsistensproblemet.

I eksempler nedenfor står det at Tammy fødte Beppie som 9-åring. Den røde prikken retter oppmerksomheten mot denne feilen, så du blir oppmerksom på at du må gjøre en korreksjon i treet ditt.

Konsekvensproblem uthevet på tidslinjen (klikk for å zoome)

Konsekvensproblem uthevet på tidslinjen (klikk for å zoome)

Få tilgang til tidslinjen

Tidslinjen er gratis og er tilgjengelig for alle familiesider på MyHeritage. For å få tilgang, hold markøren over Slektstre-fanen i navigasjonsfeltet og velg «Tidslinje» fra menyen.

Hvis nettstedet ditt har flere trær, vil tidslinjen som standard være knyttet til familietreet du selv befinner deg, men velge et av de andre slektstrærne dine ved en rullegardinmeny som logger øverst til venstre på tidslinjen.

Hvis ønsket å velge en annen hovedperson for tidslinjen, skriver du ganske enkelt inn et nytt navn i søkefeltet boksen øverst til venstre.

Velg en annen hovedperson for tidslinjen (klikk for å zoome)

Velg en annen hovedperson for tidslinjen (klikk for å zoome)

Tidslinjen er også tilgjengelig når du ser på familiesiden din gjennom en nettleser på mobilenheten din, men det er noen små forskjeller. Skjermen er nye mindre, så som standard kan du bare se 3 generasjoner. Du kan ikke se de historiske tidsperiodene, heller ikke de de verktøytipsene som beskriver dem.

Flere alternativer og innstillinger

Øverst til høyre på tidslinjen finner du en meny for å endre antall generasjoner, og en knapp for ned lasting, deling og flere alternativer.

Antall generasjoner

Som standard viser tidslinjen 4 generasjoner (hovedpersonen, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre). Bruk generasjonsvelgeren øverst til høyre på skjermen for å endre antall generasjoner som vises.

Laste ned tidslinjen

Klikk på Last ned-knappen øverst til høyre for å laste ned en vakker PDF-fil av tidslinjen. Del den gjerne med dine slektninger

Dele

Klikk på del-knappen øverst til høyre for å åpne et vindu, der kan du dele tidslinjen på Facebook, Twitter eller WhatsApp, eller for å kopiere en delbar lenke til tidslinjen.

Innstillinger

Klikk på knappen for innstillinger øverst til høyre for å åpne panelet for innstillinger.

Med «Vis store barer med levetid» kan du forstørre størrelsen på stolpene, og da kan du se fødselsåret og år død til enkeltpersoner.

Store barer for levetid (klikk for å zoom)

Store barer for levetid (klikk for å zoom)

Som standard finner du «Vis alder for død» og «Vis alder ved fødsel av barn». Hvis disse ikke merkes av, ser du ikke på tidslinjen.

“Vis historiske perioder” er standard. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, fjernes de skyggelagt linjene som betegner historiske hendelser fra tidslinjebakgrunnen.

Konklusjon

Tidslinjen er en super måte å se forfedrene til folk i slektstreet ditt, i sammenheng med fødsels- og dødsdatoene deres, i kronologisk rekkefølge og i samme kontekst. Tidslinjen kan hjelpe deg med å få et nytt perspektiv på din familiehistorie. Og det beste av alt er at tidslinjen er helt gratis! Vil du glede slektningene dine i slektstreet med å produsere en tidslinje, lagre som en PDF-fil og dele den med dem.

Vi skylder vår dyktige kollega Uri Gonen som utviklet denne funksjonen nesten helt på egen hånd, en stor takk.

Vi håper du vil like denne nye funksjonen!