genetikk

Vi er alle vikinger!

Mange av oss har vokst opp med historier om at vi har blått eller adelig blod i årene. Mange har også blitt fortalt at de nedstammer fra vikinger. Da...