Hvorfor er familiens helsehistorie så viktig for din fremtid?

Hvorfor er familiens helsehistorie så viktig for din fremtid?

I julen samles familien, historier fortelles og minner deles. Julen er en passende tid å prate sammen om din families etniske opphav og hvordan slektninger er relaterte. Den er kanskje også passende tid for å etablere ditt slektstre, mens du har tilgang til slektninger som du ikke ser så ofte ellers, og som kan gi deg svar på dine spørsmål. Julen gir deg også verdifull sjanse til å diskutere din families helse-situasjon, både den tidligere og nåværende. Dette vil gi deg mer innsikt, og du vil dermed også få mer kontroll over din fremtidige helse-situasjon.

The holidays can be the perfect time to start talking about your family's health history

Julen kan være den perfekte tiden å diskutere deres families helse-historie

Finn ut hvordan ditt unike DNA kan påvirke deg og din familie med MyHeritage Helse.

Hvilken rolle spiller familiens helse-historie?

I likhet med vår arv, er også opprinnelsen til vår egen helse-historie fra våre tidligere generasjoner. Og denne helse-historien er unik for hver enkelt av oss. Den begynte før du ble til og påvirkes av forskjellige komponenter som legger grunnlaget for din personlige helse. Både slik den er i dag og for fremtiden. Disse faktorene omfatter følgende:

  1. Sted – Hvor din familie bor kan påvirke ting, som å være utsatt for miljøfaktorer, tilgang til medisinsk behandling, osv.
  2. Miljø og livsstil – Mat-og treningsvanene til ens slektninger, spesielt de i ens nærmeste familie, har vist seg å ha betydelig påvirkning på ens egne vaner som voksen. I tillegg til matvaner kan dine slektningers røyke- eller drikkevaner også påvirke dine egne forhold til disse.
  3. Etnisitet – En person med en bestemt etnisk bakgrunn har større sannsynlighet for å være bærer av en bestemte genetisk sykdom.
  4. Genetikk – DNA-et som blir videreført fra generasjon til generasjon i en familie, kan bestemme hvorvidt man arver bestemte trekk, sykdommer eller en disposisjon for å utvikle en sykdom.
The eating and exercise habits of your relatives, particularly those of your immediate family, have been shown to have a significant impact on your own habits as adults.

Mat- og treningsvanene til dine slektninger, og da spesielt din nærmeste familie, har vist seg å være av betydning for dine egne vaner som voksen.

Hvordan spør jeg familiemedlemmer om deres helse-historie?

Helse er et veldig personlig tema og selv slektninger kan være motvillige til å fortelle om sin egen helse eller andre familie-medlemmers helse. Spesielt om vedkommende person er i dårlig form helsemessig. Du kan ha nyttige samtaler om helse ved å følge noen få, enkle råd:

For det første bør du forklare hvorfor du spør. Ved å la slektningene forstå fra starten av at du ikke ønsker å være påtrengende, men at du rett og slett ønsker å samle viktig informasjon som kan komme til nytte for din egen helse. Dette vil berolige dem.

For det andre, bør du ta utgangspunkt i nåtiden. Av og til kan det enkleste og mest direkte spørsmålet man ber om svar på være om ens helse-situasjon der og da. Vær også spesifikk når det gjelder hva du lurer på. “Helse” er et bredt uttrykk som kan være svært subjektivt. Hvis du for eksempel er spesielt opptatt av familiemedlemmer som har hatt kreft, bør du spørre eksplisitt om dette.

For det tredje, gi noe tilbake. La familiemedlemmer vite at du vil fortelle dem det hvis du finner ut noe om din egen helse som kan ha betydning for dem, eller for deres barn. Gjensidig deling av informasjon er alltid å foretrekke fremfor enveis-formidling.

Og sist, men ikke minst er det viktig at du respekterer motvilje eller avslag på svar. Som ved spørsmål om familieforhold kan slik tilbakeholdenhet antyde en mer omfattende historie som du bør undersøke videre. Det vil nok være fordelaktig å nærme seg dette på en annet måte, eller ved hjelp av et annet medlem i familien. Ved å være for inntrengende kommer man sjelden noen vei.

Helse er et svært personlig tema, og slektninger kan være motvillige når det gjelder å dele sin helse-historie. Ved å følge noen få, enkle råd kan det hende du kan berolige dine slektninger.

Helse er et svært personlig tema, og slektninger kan være motvillige når det gjelder å dele sin helse-historie. Ved å følge noen få, enkle råd kan det hende du kan berolige dine slektninger.

Hva trenger du å vite om din families helse-historie?

Genetiske rådgivere anbefaler vanligvis å samle informasjon om minst tre etterfølgende generasjoner med deres familie-helsehistorie. For noen som har barn vil dette si en selv, ens barn, foreldre, tanter, onkler, søsken, etc. For å få hjelp til å organisere denne informasjonen og lagre den slik at du kan referere tilbake til den og legge til ny informasjon etterhvert, kan du overveie å ta i bruk et verktøy som CDC My Family Health Portrait.

Consider using a tool like the CDC My Family Health Portrait to collect your family health history as well as print it out to share with your healthcare provider.

Du kan vurdere å ta i bruk et redskap som CDC My Family Health Portrait for å samle all din families helse-historie. Dessuten for å kunne skrive den ut for å dele den med din helserådgiver eller fastlege.

Til hver slektning du inkluderer i familiehistorien, bør du stille de samme spørsmålene. Har denne slektningen eller har vedkommende hatt noen av de følgende tilstandene eller sykdommene:

  1. Kroniske helse-tilstander som sukkersyke, hjertesykdom eller slag?
  2. Kreft?
  3. Kjente genetiske tilstander?
  4. Fødsels-defekter eller intellektuell uførhet?
  5. Neurologiske tilstander, som Parkinsons, autisme eller lignende?

For enhver tilstand du dokumenterer er det viktig å spørre om alderen da diagnosen ble stilt, om genetisk testing ble foretatt, og om det finnes helse-dokumentasjon med hensyn til diagnosen som du eventuelt får tilgang til.

Clarify the age and cause of death for anyone in the family that is deceased. Jot down any contributing factors that may be pertinent to you.

Få klarhet i alder og dødsårsak for alle avdøde i familien. Skriv ned enhver medvirkende faktor som du mener kan være relevant.

Et annet viktig punkt er å få klarhet i alder og dødsårsak for enhver i familien som har gått bort. Familier kan fortelle eller skape historier rundt dødsfallene til deres kjære. Disse kan utelate viktige detaljer rundt den egentlige dødsårsaken eller medvirkende faktorer som kan være av relevans for deg.

Selv om det er mulig for genetiske tilstander å være til stede uten noe familiehistorie, og til tross for omfattende vitenskapelige fremskritt i genomisk og genetisk testing, så er familiehistorie fremdeles den største prediktor for sykdom. Av den årsak, selv for de som velger å foreta genetisk testing, er det viktig å vurdere resultatene i sammenheng med deres familiehelsehistorie. Julen, når fjernere familimedlemmer gjerne møtes, tilbyr en unik sjanse til å ha samtaler om familiens helse-historie som kan hjelpe med bedre kunnskaper om din egen helsesituasjon og dine fremtidige valg i forhold til egen helse.

Vi ønsker dere alle en gledelig og sunn jul!