Familiehistorie

Slik var husmorskolene i Norge

De første husmorskolene i Norge ble etablert i 1865, samtidig med landbruksskolene, med mål om å gi husmødrene opplæring i matlaging og andre husholdningsoppgaver. Kvinner hadde begrensede yrkesmuligheter, og...