Å være venstrehendt – gener eller tilfeldighet?

Å være venstrehendt – gener eller tilfeldighet?

Har du noen i familien som er venstrehendt? Det er min storesøster. Da hun vokste opp, måtte hun alltid minne mine høyrehendte foreldre om å kjøpe spesielle sakser og boksåpnere for venstrehendte og hun byttet alltid seter hjemme eller i klassen slik at hun ikke kom til å skubbe albuer med andre ved bordet.

Som toåring var det tydelig at hun foretrakk å bruke venstre hånd. Min europeiske bestefar mente at vi burde knytte venstrehånden bakpå ryggen hennes, slik at hun ville vende seg til å bruke høyrehånden. Hvor kommer denne gamle oppfatningen fra om at det er negativt eller galt å være venstrehendt?

Skiftende oppfatninger

Historisk sett har venstrehendte blitt sett på som uheldige eller slemme for å skille seg ut fra de høyrehendte. Mange europeiske språk, inkludert engelsk, benytter ordet «høyre» som også har betydningen «rett» eller «korrekt».

Men det er flere studier som indikerer det motsatte — at det til og med kan være fordelaktig å være venstrehendt. Siden venstrehendte lever i en høyrehendt-dominert verden, er førstnevnte gjerne bedre til å bruke sin «svake» hånd enn de høyrehendte er. Dette hjelper for eksempel venstrehendte til å komme seg igjen raskere etter slag og andre relaterte lidelser.

Studier viser at når det kommer til kreativitet og fantasi, gjør venstrehendte det ofte bra. De er også gode i komplekse argumentasjoner. Noe som kan ha resultert i at et stort antall Nobel Pris-vinnere, forfattere, kunstnere, musikere og matematikere er venstrehendte.

Er det genetisk?

Genetikk spiller nok en rolle når det gjelder hvilken hånd som er dominant hos den enkelte, men bare av og til. Ny forskning har forsøkt å forstå det komplekse arve-mønsteret som er involvert. To forskjellige gen-modell-teorier er fremmet foreløbig.

Hvilken hånd som er dominant hos den enkelte fungerer ikke som når det gjelder øyefarge. Sistnevnte følger en klassisk dominant-resessiv-modell hvor det er snakk om ett dominerende og ett resessivt gen. Hvis dette var tilfellet når det gjaldt hånd-dominans, og vi hadde gått utifra at det høyre-hendte genet var det dominerende, ville man vært høyrehendt, med enten ett eller to eksemplarer av høyrehånd-genet, eller motsatt.

Hvis det var slik det hang sammen, og to venstrehendte fikk barn, ville barnet nødvendigvis bli venstrehendt. Men slik er det altså ikke. Vi vet at hvis begge foreldrene er venstrehendte, er det likevel bare 25-50 prosent sjanse for at deres barn blir venstrehendt.

Dette åpner opp for nye spørsmål: Hvorfor er bare 10 prosent av menneskeheten venstrehendte, dobbelt så mange menn som kvinner, og hvordan har det seg at identiske tvillinger ofte har forskjellige dominerende hånd?

Dagens teorier går utifra at miljø spiller en viktig rolle her. Hvilken hånd som dominerer hos den enkelte er mest sannsynlig et resultat av en kombinasjon av både gener og miljø, mens enkelte mennesker har en større sjanse for å bli venstrehendte hvis deres foreldre er det. Du har større sjanse for å bli venstrehendt hvis ett eller to gener forekommer, men du kan trenge en «miljø-trigger» for at det skal komme til uttrykk.

Hvis du skulle tilhøre de ti prosentene av verdens befolkning som er venstrehendte, kan du huske på at du er i godt selskap. Her er et lite utvalg kjente venstrehendte: Michelangelo, Raphael, Leonardo da Vinci, Renoir, Bill Gates, Oprah Winfrey, Carol Burnett, Jimi Hendrix, Alexander the Great, Dick Van Dyke, Benjamin Franklin, Henry Ford, fire av de fem siste amerikanske presidentene og Storbritannias prins William.

Hvor mange venstrehendte har dere i familien?

Kommentarer

E-postadressen holdes privat og vises ikke.

  • Bjørg Tiller

    august 6, 2019

    Min sønn er venstrehendt. Ellers vet jeg ikke om noen andre i familien er det. Han er født med uhelbredelig grå stær på høyre øye, så det er vel det som er årsaken. Som barn unnskyldte han seg med at han ikke kunne råskrelle poteter eller bruke saks. Noe som selvfølgelig rettet seg da jeg gikk til innkjøp av nevnte utstyr for kjevhendte.