Nye, historiske dokumenter nylig lagt til

Kommentarer4

Vi har den fornøyelse å fortelle at vi i senere tid har lagt til hele 25 millioner nye, historiske dokumenter.

Disse inkluderer oppdateringer på to av våre mest spennende samlinger – «The Ellis Island og andre New York-passasjerlister»- og «Svenske husholdningsundersøkelser»-samlingene. Vi har lagt til 16,7 millioner nye dokumenter i vår «Ellis Island- og andre New York passasjerlister»-samling, som dermed inneholder hele 113 439 616 dokumenter. Vår «Svenske husholdningsundersøkelser»-samling består av 87 401 340 dokumenter, etter å ha økt med 3, 6 millioner nye dokumenter.

Vi har også lagt til to helt nye samlinger: «Vest Virginia dødsindeks & sertifikater, 1853-1964» og «den danske folketellingen fra hertugdømmene i Schleswig og Holstein fra 1835».

Samling

Beskrivelse

Antall poster

Eksklusiv for MyHeritage
Link for å søke
Ellis Island og andre New York-passasjerlister, 1820-1957 - Oppdatert
Denne samlingen inneholder millioner av poster på personer som ankom New York havn mellom 1820 og 1957. Oppdateringen inkluderer mannskapslister, lister over arresterte utenlandske passasjerer, lister over amerikanske borgere og over utenlandske personer som ble holdt igjen for spesielle avhør.
16 755 003 poster - til sammen 113 439 616 poster
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå
West Virginia dødsregister og dødsattester, 1853-1964
Et dødsregister og dødsattester fra Vest Virginia fra perioden 1853-1964. Registeret inkluderer navn, kjønn, dødsdato, alder ved dødsfall og ofte ytterligere informasjon.
5 113 473 poster
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå
Svenske husholdningsundersøkelser, 1860-1930 - Oppdatert
Disse postene inneholder informasjon om fødselsdatoer, giftemål, dødsfall og bostedsforandringer, med mer.
3 662 252 nye poster - til sammen 87 401 340 poster i samlingen.
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå
Danmarks folketelling 1835
Danmarks folketelling 1835 inneholder kun hertugdømmene Schleswig og Holstein.
291 798 poster
Ikke eksklusiv
Søk i samlingen nå

«Ellis Island- og andre New York passasjerlister» – oppdatering

Vi har altså lagt til ytterligere 16,7 millioner dokumenter i vår «Ellis Island- og andre New York passasjer-lister»-samling. Dene består nå av 113 439 616 posteringer. Samlingen inneholder informasjon om millioner av immigranter som ankom New York i perioden 1820–1957.

Ellis Island var i drift mellom 1892-1957 og registrerte over 12 millioner immigranter som ankom USA i denne perioden.

Samlingen inkluderer immigrasjonslister fra de 72 årene før åpningen av Ellis Island, «Ellis Island, Castle Garden i perioden 1855–1890» og «The Barge Office» som var i drift mellom 19. april 1890 – 31. desember 1891 og igjen fra 15. juni 1897 – 18. desember 1900. Disse listene er en viktig ressurs for de som forsker på sine egne familiers immigrasjons-historie, så vel for de som ønsker å utvide kunnskapene sine om immigrasjon til USA i løpet av denne 138-års perioden.

Dokumentene inneholder navn, alder, kjønn, yrke, datoer, reisemål, fysiske beskrivelser og informasjon om opprinnelsessted (for eksempel hjemland, statsborgerskap, etnisitet, nasjonalitet, fødselssted, eller adresser til familiemedlemmer og venner). Ytterligere informasjon kan ha blitt lagt til, avhengig av årstallet. Alle navnene kan søkes etter, og radene, sidene og illustrasjonene har blitt skannet og merket og tilbyr dermed mer informasjon. Dokumenter i denne samlingen kommer fra National Archives (NARA) mikrofilm-samlinger. Oppdateringen på 16,7 millioner historiske dokumenter som nylig ble utført, utgjør siste tillegg til vår «Ellis Island- & andre New York passasjerlister»-samling og inneholder først og fremst lister over mannskap, arresterte utlendinger, amerikanske statsborgere og utlendinger som ble holdt igjen av spesielle årsaker. Mange av fangene på Ellis Island var kvinner som reiste alene, uten en mannlig slektning. Kvinner den gang ble nemlig ikke sluppet inn i landet uten først å ha blitt garantert for av ektemann eller en mannlig slektning. Hvis den mannlige slektningen personlig ikke gikk god for kvinnen, ble et telegram sendt til den prospektive slektningen. Det var først når et svar ble mottatt at kvinnene fikk lov til å fortsette til sine endelige reisemål. «Årsak til frihetsberøvelsen» i disse tilfellene lyder vanligvis «til ektemann,» eller til far, mor, søster, bror, svigerbror, onkel, osv.

«The New York detention-room, Ellis Island» The New York Public Library Digital Collections, 1898-1902.

Nedenfor er Ellis Island-oppføringen om Irving Berlin, kjent komponist som blant annet komponerte “God Bless America” og “White Christmas”. Berlin emigrerte fra Russland med familien da han var fem år gammel og ankom Ellis Island under navnet Israel Beilin 14. september 1893. Berlin komponerte 1500 sanger, 19 Broadway-show og 18 Hollywood-filmer. Han døde i New York i en alder av 101 år.

Ellis Island-data for Irving Berlin (Israel Beilin)

Vår egen Mike Mansfield, innholdsansvarlig ved MyHeritage, holdt et interessant web-seminar om historien rundt Ellis Island og slektshistoriske funn han gjorde ved hjelp av denne samlingen.

Du kan se web-seminaret her.

Hvis du ønsker å lære mer om vår eksklusive «Ellis Island- og andre New York passasjerlister»-opptegnelser og se flere eksempler på data, kan du ta en titt på vår opprinnelige blogg her.

Søk i «Ellis Island- og andre passasjerlister»-samlingen her.

Vest Virginia dødsregister og attester, 1853-1964

Vest Virginia dødsindeks og attester, 1853-1964, er en samling med 5 113 473 opptegnelser. Samlingen er unik da den inneholder høy-kvalitets bilder og skannede dødsattester som inkluderer mer enn bare navn og dødsdato. Man finner også opplysninger om dødsårsak, sivilstatus, fødselsdato, begravelses-dato, gravlund – samt detaljer som avdødes yrke, ektefelle og foreldre. Noe av denne informasjonen er registrert, og noe kan kun oppdrives ved å studere selve bildet av dødsattesten. Registeret og bildene fra Vest Virginia dødsregister og attester, 1853-1964, er delt av the West Virginia Division of Culture and History.

I denne samlingen finner man dødsattesten til den kjente countrysangeren og komponisten, Hank Williams, som døde i Fayette, Vest Virginia 1. januar 1953.

Hank Williams

Hank produserte mange kjente country-singler. 35 av disse fikk Billboard Top 10-status. Attesten gir en detaljert beskrivelse av hans død, inkludert årsak, sykehus, doktorens navn etc.

Hank Williams dødsattest

Vi har planer om å publisere både fødsels- og ekteskaps-registre for Vest Virginia i løpet av de kommende månedene.

Du kan søke i «Vest Virginia dødsregistre og attester, 1853-1964»-samlingen her.

Svenske husholdningsundersøkelser 1860-1930 – Oppdatering

Tilføyelsen av 3 662 252 kilder til den «Svenske husholdningsundersøkelser 1860-1930»-samlingen markerer ferdigstillelse av denne samlingen, som nå består av hele 87 401 340 kilder.

De svenske husholdningsundersøkelsene fungerer som primærkilde hvis man forsker på livet til enkeltpersoner og familier i svenske sogn fra slutten av 1600-tallet til moderne tider. Bøkene ble organisert av den svensk-lutherske kirken, som var ansvarlig for den offisielle registreringen av den svenske befolkningen helt frem til 1991. Hvert år frem til 1894 besøkte the sognepresten hvert eneste hjem. Han begynte med å undersøke hver enkelt persons kunnskaper om katekismen, og deretter samlet han inn informasjon vedrørende fødselsdatoer, ekteskap, dødsfall, fornyelse av adresse/bosted, og så videre. Etter 1894, fortsatte sogneprestene slike visitter, men disse var nå mindre fokuserte på de doktrinære eksamener og konstentrerte seg for det meste om ren befolknings-informasjon. Samlingene etter 1894 skulle komme til å bli kjent som Församlingsbok.

Tillegget består av data for de som var borte fra hjemmet da sogneprestens første visittrunde ble foretatt.

I denne samlingen finner man for eksempel den svenske forfatteren Johan August Strindberg.

Johan August Strindberg

Johan August Strindberg

Johan August Strindberg, født 22. januar 1849, var en flittig svensk dramatiker og romanforfatter, og han blir ofte referert til som den moderne svenske literaturens far. I tillegg til å ha skrevet over seksti teaterstykker og mer enn tredve fiksjonsverk var Strindberg også en anerkjent, ekspresjonistisk maler.

Man finner også informasjon om Strindbergs fødsels- og bosted. Samt informasjon om hans giftemål med Sigrid Sofia Mathilda Von Essen 30. desember 1877 og navnene til deres tre barn, Carin, Greta og Hans.

Johan August Strindbergs fødselsdato, bosted, kone og barn

Søk i den «Svenske husholdningsundersøkelser 1860-1930»-samlingen her.

Den danske folketellingen fra hertugdømmene Schleswig-Holstein fra 1835

De 291 798 dokumentene i denne folketellingen inkluderer dokumenter samlet fra de som levde i hertugdømmene Schleswig-Holstein. Opplysningene som ble oppført i denne folketellingen inkluderer navn, bosted, alder, sivilstatus og enten posisjon i familien eller yrke. Selv om disse hertugdømmene var en del av Danmark i 1835, ble opplysningene nedskrevet på tysk. Et bevis på denne regionens kompliserte historie.

Henry John Temple Palmerston, britisk statsman som spesialiserte seg på britisk utenrikspolitikk på midten av 1800-tallet, skal ha sagt at: “Schleswig-Holstein spørsmålet er så komplisert at kun tre menn i Europa har noensinne forstått det. Den ene var Prins Albert, som nå er død. Den andre var en tysk professor, han ble gal. Jeg er den tredje, og jeg har glemt alt jeg har visst.”

Henry John Temple Palmerston

Konflikten mellom danskene og tyskerne over denne regionen utspilte seg til slutten av den andre Schleswig krigen 30. oktober 1864 og ble markert ved underskrivelsen av Wien-traktaten. Hertugdømmene Schleswig-Holstein ble deretter annektert av Prøysen og Østerrike, og omsider av Tyskland.

Søk i den danske folketellingen fra hertugdømmene Schleswig-Holstein fra 1835 her.

Sammendrag

Alle disse spennende oversiktene er nå tilgjengelige via MyHeritage SuperSearch™. Det er gratis å lete gjennom disse samlingene. Du trenger et MyHeritage Data-abonnement for å kunne se dokumentene i disse oversiktene og lagre dem i ditt slektstre eller for å bekrefte Record Matcher. Vi håper du får glede av å søke i disse samlingene – og fortell oss gjerne hva du så oppdager i kommentarfeltet nedenfor!

 

Emneord:

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen

 • Britt karin Wood


  september 3, 2018

  wonderful work,thank you Heritage

  • Yael


   september 5, 2018

   Takk, Britt Karin!

 • John Kjekshus


  september 3, 2018

  Søk ønskes på min bestefar Martin Kjekshus blant amerikafarerne på 1890 tsllet

  • Yael


   september 5, 2018

   John, vi har dessverre ikke anledning til å foreta slike søk for våre brukere. Om du har data-abonnementet så er du velkommen til å søke i våre dokumentsamlinger. Fortell oss veldig gjerne om dine funn!