Nye opptegnelser lagt til i siste halvdel av november

Nye opptegnelser lagt til i siste halvdel av november

8,8 millioner nye opptegnelser fra 16 nye historiske samlinger har blitt lagt til i andre halvdel av november. Samlingene inkluderer et stort utvalg militær-, gravleggelse-, døds- og testament-opptegnelser fra Tyskland, Australia, USA og Storbritannia.

Her er en full oversikt over opptegnelsene i samlingene:

SamlingBeskrivelse Antall opptegnelser Eksklusiv for
MyHeritage
Link for å søke
Tyskland, indeks over krigsgraver, 1902-1961
Indeks med informasjon om tyske soldater og sivile som døde i kriger eller militære operasjoner i perioden 1902 - 1961.4 234 266 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Australia, Militære lister og utmerkelser
Indeks over australske militærlister.960 081 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
USA, begravelsesregister, 1900-2019
Indeks over opptegnelser fra diverse gravlunder i USA.
492 002 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Australia, begravelsesregister, 1900-2019
Indeks over opptegnelser fra diverse gravlunder i Australia.438 587 opptegnelser

Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
England og Wales, Canterbury prerogativ domstol, indeks over testamentregistre, 1384-1858

Indeks over testamenter bevist for den prerogative domstol i Canterbury og andre jurisdiksjoner.979 653 opptegnelser

Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, opptegnelser for Royal Navy menigers tjenester, 1853-1928
Indeks over Royal Navy meniger som tiltrådte tjenesten i perioden 1853 - 1928.
803 684 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, Register over frakt og sjømenn: opptegnelser for tjeneste for reserve meniger i Royal Navy, 1908-1958

Indeks over tjenesteregiserkort for Royal Naval-reserver, i hovedsak de som tjenestegjorde under Første verdenskrig.129 896 opptegnelser

Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, Royal Air Force offiserers indeks, 1918-1919

Indeks med opptegnelser for de som tjenestegjorde i Royal Air Force (RAF) under Første verdenskrig (1914–1918).
101 411 opptegnelser


Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, militære opptegnelser for Royal Marines, 1842-1925

Indeks over tjenesteregistre for menn som tiltrådte Royal Marines i perioden 1842 - 1925.
112 012 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, indeks over medaljer tildelt handelsseilere, 1939-1945

Indeks over medaljer tildelt handelsseilere for deres tjeneste under Andre verdenskrig (1939–1945).108 387 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, Indeks over medaljer tildelt handelsseilere, 1914-1918

Indeks over mottagere av britiske krigsmedaljer, handelsflåtens medaljer og sølv-krigsmerker utstedt til handelsseilere og offiserer under Første verdenskrig.157 424 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, Anbefalinger for militære utmerkelser og priser, 1935-1990

Indeks over anbefalinger for militære utmerkelser og priser tildelt den britiske hærs personale og hærens personale fra britiske dømmer.78 497 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, opptegnelser over offiserer i Royal Navy, 1756-1931
Indeks over offiserer som tiltrådte i Royal Navy mellom 1756 og 1931.66 686 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, indeks over frivillige reserver i Royal Navy, 1903-1922
Indeks over opptegnelser for offiserer og meniger (engelsk: ratings) i Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR) som tjenestegjorde under Første verdenskrig. 59 784 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, indeks over eiendomsskatt, 1796-1811
Indeks over registre for eiendomsskatt for regionale domstoler mellom 1796 og 1811.51 146 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, Admiralitet og krigskontor: opptegnelser for Royal Naval Division, 1914-1919
Indeks over meniger (engelsk: ratings) og offiserer i Royal Naval Division (RND) som tjenestegjorde under Første verdenskrig.50 017 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå

Tyskland, lister over krigsgraver, 1902–1961

Dette registeret består av over 4,2 millioner opptegnelser med informasjon om tyske soldater og sivile som døde i kriger eller militære operasjoner, som fant sted mellom 1902 og 1961. Mange av opptegnelsene er for soldater som ble drept under Første eller Andre verdens krig. Mengden informasjon i hver opptegnelse varierer, men de aller fleste inneholder følgende søkbare opplysninger: For- og etternavn, fødselsdato, samt dato og sted for dødsfall. Noen opptegnelser inneholder også fødselssted, begravelsessted og militær grad.

Begravelsessted er sjeldent inkludert, men når det er tilgjengelig, kan det bidra med verdifull informasjon om hvor selve graven befinner seg. Selv om dette først og fremst er et militært dødsregister fra 1900-tallet, finnes det mange kvinner i denne samlingen. Når det gjelder soldater som forsvant, refererer gjerne datoen i feltet for dødsfallet til datoen da de forsvant. I slike tilfeller, refererer sted for dødsfall gjerne til stedet de forsvant fra.

Australia, militære lister og utmerkelser

Denne samlingen inneholder først og fremst tre militære ruller: Første verdenskrig – ombordstignings-lister; Første verdenskrig – navneliste for Australia og den australske hederslisten. Ombordstignings-listene består av informasjon om soldater som reiste fra Australia for å utføre militær tjeneste i utlandet under Andre verdenskrig. Navnelistene fra Første verdenskrig inkluderer opptegnelser om australsk militært personell som kjempet i Første verdenskrig – for å hjelpe dem med hjemkomsten til Australia etter krigen. Hederslisten er en samling ment å hedre falne australske militære og er ikke begrenset til noen bestemt konflikt.

Samlingen omfatter også følgende australske militære opptegnelser: Diverse hederspriser og utmerkelser med anbefalinger; Australias Røde Kors’ liste over sårede og savnede personer; Andre verdenskrigs krigsfanger og savnede personer; navnelister fra før Første verdenskrig; the Commemorative Roll (= en liste med personer som døde mens de utførte viktige oppdrag for Australia i konflikter eller kriger og har utmerket seg) samt et utvalg fra Australias marinestyrker. Opptegnelsene kan omfatte følgende, søkbare informasjon: Etternavn, fornavn, fødsels-dato og -sted, dato og sted for innrullering, dato og sted for ombordstigning og dato og sted for dødsfall. Følgende informasjon kan også forekomme: Tjeneste, enhet, grad, dødsårsak, konflikt, skipsnavn, utmerkelser eller bragd og diverse andre.

Innholdet har blitt gjort gratis tilgjengelig som en nyttig tjeneste til slektsforskningsmiljøet, med tillatelse fra Australian War Memorial.

USA, Begravelsesregister, 1900–2019

Denne samlingen består av opptegnelser fra diverse gravlunder i USA. En opptegnelse kan inkludere navnet på gravlunden, for- og etternavn på avdøde, alder, by, fødselsdato, dato for dødsfall og religion.

Noen av disse opptegnelsene er fra før 1900-tallet. Begravelsesregistre er spesielt nyttige når en ønsker å identifisere forfedre som kanskje ikke har blitt dokumentert i andre kilder. Slik som barn eller kvinner.

Australia, begravelsesregister, 1900–2019

Denne samlingen består av opptegnelser fra forskjellige gravlunder i Australia. En opptegnelse kan inkludere navnet på gravlunden, for- og etternavn på avdøde, alder, by, fødselsdato, dato for dødsfall og religion.

England og Wales, fullmaktsdomstol i Canterbury, register over testamenter, 1384–1858

Denne samlingen inkluderer de fleste registrerte testamenter som ble bevist for Prerogative Court of Canterbury og andre jurisdiksjoner som utøvde skifterettens jurisdiksjon i stedet for domstolen. Den viktigste av disse var domstolen for tinglysing av testamenter og innvilgelse av administrasjoner, som utøvde den eneste skifterett-jurisdiksjon i England og Wales i årene 1653 til 1659. Opptegnelsene inkluderer følgende søkbare informasjon: Navnet på personen testamentet ble skrevet for (inkludert tittel hvis vedkommende hadde en), stedet hvor personen bodde og datoen på testamentet.

Inntil januar 1858 måtte alle testamenter bevises av kirken og andre domstoler. Prerogative Court of Canterbury var den viktigste av disse domstolene og behandlet relativt velstående personer som stort sett bodde i sør-England og i mesteparten av Wales. De tidligste registrene i samlingen ble konstituert på tidligere tidspunkt og inneholder tekstene fra testamenter som ble bevist for erkebiskopen av Canterbury eller hans tjenestemenn, før Prerogative Court of Canterbury eksisterte. Dommer i saker hørt av Prerogative Court of Canterbury og relaterte jurisdiksjoner ble, hvis de overhodet ble registrerte, også inkludert i denne samlingen. Inntil en gang i andre halvdel av 1700-tallet. Engelsk var det språket som ble mest benyttet i disse dokumentene. Bruk av latin (og til mindre grad norman-fransk) minsket fort etter de tidligere testamentene. Fra 1500-tallet ble latin ikke lenger benyttet.

Innholdet i denne samlingen, samt i de andre samlingene fra Storbritannia nevnt nedenfor, har sin opprinnelse i de britiske nasjonalarkivene. Og består av informasjon fra den offentlige sektoren som ble lisensiert under Open Government Licence v3.0.

Storbritannia, opptegnelser for meniger i Royal Navy, 1853–1928

Denne samlingen inneholder over 800,000 tjenesteposter fra den kongelige marinen for soldater innrullert mellom 1853 og 1928. En «rate» eller «rating» er en nylig inrullert soldat som ikke er befal eller har noen spesiell autoritet. Informasjonen i dette registeret kan inkludere: For- og etternavn til personen, fødselsår, fødselsby, offisielt tjenestenummer og antall tjenesteår.

En person må ha begynt sin tjeneste før 1929 for å inkluderes i denne samlingen. Noen av opptegnelsene dekker tjenesteperioder opptil 1950. Man vil også kunne finne kontinuerlige tjeneste-engasjementsbøker fra 1853 til 1872; registre med sjøfolks tjenester fra 1873 til 1924; registre med sjøfolks tjenester fra 1925–1928 og fortløpende opptegnelseskort fra 1929 til 1950. En opptegnelse kan indikere om soldaten ble forfremmet til befal.

De originale opptegnelsene kan inneholde navnene på skipene de unge soldatene tjenestegjorde på, med datoene soldatene startet og avsluttet sin tjeneste på hvert skip, hvor lenge de tjenestegjorde, eventuelle engasjement som ikke ble fullført og grunnen til dette, tjenestenumre (CS) inntil 1872, og offisielle numre (ON) fra 1873. Fra 1892 ble opptegnelsene mer detaljerte og inkluderte i tillegg: Yrke, merker utdelt for god oppførsel, notater vedrørende karakter og evner, fysisk utseende, skader påført og dato for dødsfall (hvis dette inntraff under tjenesten).

Storbritannia, Frakt og sjømenns register: Opptegnelser for Royal Navy reservesoldater, 1908–1958

Denne samlingen inneholder tjeneste-opptegnelseskort for Royal Navy reservesoldater. Hovedsaklig de som tjenestegjorde under Første verdenskrig. De indekserte opptegnelsene kan inneholde følgende søkbare informasjon: For- og etternavn, fødselsdato, fødselssted, samt tjenestenummeret til vedkommende person.

Hver opptegnelse dekker en fem år lang tjenesteperiode i Royal Navy reservetjeneste, så det er tilfeller hvor det finnes flere enn en opptegnelse for en og samme person. En reserve-soldat vil ha blitt tildelt et nytt tjenestenummer for hver periode han tjenestegjør. Opptegnelser kan også inkludere følgende: Adresse, foreldrenes navn, fysisk beskrivelse, dato for registrering, opplæring gjennomført, navn på skipene hvor den nye soldaten tjenestegjorde med datoer for inn- og utskrivning fra hvert skip, tidsperiode soldaten tjenestegjorde og eventuelle avbrudte engasjementer.

Storbritannia, indeks over offiserer i Royal Air Force, 1918–1919

Denne samlingen inkluderer tjeneste-opptegnelser for over 99,000 offiserer som tjenestegjorde i Royal Air Force under Første verdenskrig (1914–1918). Registrerte opptegnelser kan inkludere fullt navn samt fødselsdato.

Opptegnelsene er fra begynnelsen av Royal Air Force i april 1918. Men der det gir mening inkluderer de også retrospektive detaljer for tidligere tjeneste i Royal Flying Corps eller Royal Naval Air Service. Opptegnelsene kan omfatte fødselssted, nærmeste familie, yrke, oppdragsdato, påfølgende forfremmelse(r), hvilke enheter offiseren tjenestegjorde i (inkludert datoene da han startet og forlot enhetene), detaljer vedrørende spesialkurs fulgt, informasjon om flytype fløyet, detaljer om utmerkelser og priser mottatt, datoene de ble utnevnt i London Gazette, datoen da offiseren avsluttet sitt oppdrag, dato for dødsfall eller datoen da offiseren ble pensjonert.

Storbritannia, opptegnelser for Royal Marines, 1842–1925

Denne samlingen består av tjeneste-registre for menn som startet sin tjeneste i Royal Navy mellom 1842 og 1925. Opptegnelsene inneholder følgende søkbare informasjon: For- og etternavn, fødselsdato og dato for innrullering.

Opptegnelsene ble opprinnelig laget i 1884, men inkluderer opptegnelser som ble laget i retrospekt for alle som startet sin tjeneste tidligere og fortsatt tjenestegjorde i 1884. Hvis du ikke finner opptegnelse for en marinesoldat i denne samlingen, kan vedkommende person ha vært en offiser eller han kan ha avsluttet sin tjeneste før 1884. Informasjonen i opptegnelsene kan inkludere følgende: Fødselssted, yrke, religion, sted for innrullering, fysisk beskrivelse, navnene på skipene og landstasjoner tjenestegjort på, detaljer vedrørende oppførsel eller forfremmelse og medalje-rett.

Storbritannia, indeks over medaljer tildelt handelsseilere, 1939–1945

Denne samlingen lister opp medaljene tildelt handelsseilere for deres tjeneste under Andre verdenskrig (1939–1945). Med unntak av Arctic Star. Medaljene ble gjort krav på og tildelt fra 1946 til 2002. De ble ikke automatisk tildelt, men måtte bli gjort krav på av handelsseilerne. Opptegnelsene kan inkludere for- og etternavnet til sjømannen og fødselsdato.

Ni typer medaljer ble tildelt britiske handelssjømenn som tjenestegjorde under Andre verdenskrig og som møtte kvalifikasjonene for hver medalje. Åtte av disse er inkludert i denne samlingen. Arctic Star ble ikke tildelt før 2012 og inkluderes ikke i denne samlingen. Hver opptegnelse kan også inkludere sjømannens utskrivningsboknumre, fødselssted, medaljer, bånd, og utstedte spenner.

Storbritannia, indeks over medaljer tildelt handelsseilere, 1914–1918

Disse opptegnelsene identifiserer mottagere av britiske krigsmedaljer, handelsflåtens marinemedaljer og sølv-krigsmerker utstedt til handelssjømenn og offiserer i Første verdenskrig. En opptegnelse kan inkludere: For- og etternavn, fødselssted og fødselsdato for mottakeren.

Hver medalje ble tildelt ut i fra forskjellige kriterier. Handelsflåtens marinemedalje ble tildelt de som tjenestegjorde til sjøs i minst seks måneder, og under minst en reise gjennom en faresone. Den britiske krigsmedaljen ble automatisk tildelt alle mottakere av handelsflåtens marinemedalje. Sølv-krigsmerket ble tildelt de som ikke lenger oppfylte kravene for tjeneste til sjøs.

Opptegnelser for britiske krigsmedaljer og marineflåtens marinemedaljer kan inkludere: Medaljer, bånd og spenner tildelt; hvor handelsflåtens marineoffiser medaljer ble sendt (i enkelte tilfeller kan en hjemmeadresse være skriblet ned i denne seksjonen) og utskrivnings/RS2-numre. Bånd ble utskrevet i stedet for medaljer før sistnevnte ble preget. Spenner ble tildelt for deltagelse i en bestemt kamp eller oppdrag. Det hendte at en sjømann ikke ble tildelt noen medalje. Slike tilfeller skyldtes antagelig at handelsflåtens sjømann ikke møtte bestemte kriterier for å motta medaljen.

Storbritannia, Anbefalinger for militære utmerkelser og priser, 1935–1990

Disse opptegnelsene inkluderer anbefalinger for militære utmerkelser og priser mellom 1935 og 1990 for britisk hærpersonell og hærpersonell fra britiske dømmer. Denne samlingen inkluderer også noen utmerkelser til medlemmer av den kongelige flåten, den kongelige marinen og det kongelige flyvåpenet. Samt dekorasjoner som utdeles mellom britiske og allierte armeer. En opptegnelse kan inkludere: For- og etternavn, grad, tjenestenummer, regiment, stridsplass, utmerkelse og dato for utnevnelse i London Gazette.

Anbefalingene ble gitt av forskjellige grunner, slik som mot vist i møte med fienden, vel utført tjeneste og utmerket tjeneste. Samlingen inkluderer anbefalinger for følgende utmerkelser: Victoria Cross, George Cross, Most Honorable Order of the Bath (Military Division), Most Excellent Order of the British Empire (Military Division), Distinguished Service Order, Indian Order of Merit, Royal Red Cross, Military Cross, Distinguished Flying Cross, Distinguished Conduct Medal, Burma Gallantry Medal, George Medal, Military Medal, British Empire Medal, navngivelser i utsendelser og utendlandske priser tildelt britiske mottakere.

Storbritannia, Indeks over offiserer i Royal Navy, 1756–1931

Denne samlingen inkluderer tjeneste-opptegnelser for offiserer som begynte sin tjeneste i Royal Navy i løpet av årene 1756-1931. Samlingen inkluderer tjeneste-opptegnelser for befal-offiserer som begynte i marinen inntil 1917 og warrant officers som tiltrådte inntil 1931, samt for Royal Navy-offiserer som tiltrådte mellom 1793 og 1925. Indekserte opptegnelser kan inkludere: For- og etternavn, grad og dato for utnevnelse.

En offiser kan ha flere tjeneste-opptegnelser. Befaler inkluderer admiraler (også kjent som flagg-offiserer), kommodorer, kapteiner, kommandører og løytnanter. Sjefssersjanter inkluderer artillerister, båtsvenner, snekkere, kirurg-personnell, våpen-makere, seil-makere, våpenmestre, caulkers, rep-makere, coopers, masters (før 1808), kirurger (før 1843), hovmestre (pre-1843), militærprester (pre-1843) og ingeniører (før 1847). Komplette opptegnelser kan også inkludere: Navn på skipet en person tjenestegjorde på, dato personen startet og avsluttet sin tjeneste ved hvert skip, dato for dødsfall, fødselsdato og -sted, samt nærmeste familie.

Storbritannia, Indeks over Royal Navy reserve-soldater, 1903–1922

Denne samlingen inkluderer opptegnelser for tjenester utført under Første verdenskrig for offiserer og nye soldater fra Royal Navys reserve-soldater (RNVR). Dette inkluderer tjeneste-opptegnelser for nye soldater som begynte sin tjeneste med RNVR mellom 1903 (da RNVR ble etablert) og 1919. Og offiserer som startet sin tjeneste med RNVR mellom 1914 og 1922. Opptegnelser kan inkludere følgende: For- og etternavn, divisjon og tjenestenummer, fødselsdato og tjeneste-periode.

Følgende informasjon kan også forekomme: Tidligere yrke, fysisk beskrivelse, datoer og perioder med oppdrag, skip eller enheter tjenestegjort i og merknader vedrørende karakter og evner. I enkelte tilfeller kan opptegnelser også inkludere fødselssted. Offiser-opptegnelser inkluderer vanligvis øvrig informasjon, slik som grad, utnevnelser, utmerkelser og priser, datoer for forfremmelser, samt dato og adresse til nærmeste familie.

Storbritannia, Indeks over eiendomsskatt, 1796–1811

Disse opptegnelsene er regionale domstolers eiendomsskatteregistre i perioden 1796 – 1811. En regional domstol kunne være enhver kirkedomstol, med unntak av Prerogative Court of Canterbury (PCC). Indekserte opptegnelser inkluderer: For- og etternavn til avdøde og stedet og datoen da testamentet ble underskrevet.

Flere kommentarer kunne legges til for registrene i inntil 50 år etter den første registreringen. De kan altså inkludere mer informasjon, som: Dato for dødsfall til ektefelle; dato for dødsfall eller ekteskap til begunstigede; fødsel for barn og barnebarn født etter relevante persons død; adresseendring; referanser til lovsaker og kryssreferenser til andre opptegnelser. I perioden 1796–1811 var det kun personlige eiendommer med verdi £20 eller mer som var skattepliktige når det gjaldt arvsskatt. Leieavtaler, freeholds og eiendom måtte det ikke betales skatt på, og finnes dermed ikke blant disse opptegnelsene. Fullstendige opptegnelser kan også inneholde: Dato og sted for dødsfall; verdien på eiendommen; navnet til arvtagerne og deres relasjon til avdøde; eventuell spesiell ordning og hvor mye skatt som var betalt.

Storbritannia, Admiralitet og krigskontor: Opptegnelser for Royal Navy-divisjonen, 1914–1919

Tjeneste-opptegnelser for nye soldater og offiserer i Royal Navy Division (RND) under Første verdenskrig. De består av opptegnelser for alle overlevende blant de som begynte sin tjeneste ved RND mellom 1914 og 1919. Indekserte tjenestesopptegnelser kan inkludere: For- og etternavn, fødselsdato, tjenestenummer og grad.

Royal Naval Division, som ble etablert september 1914, kjempet på land sammen med armeen under Første verdenskrig.  Den bestod av mannskap fra Royal Naval Reserve, Royal Fleet Reserve, Royal Naval Volunteer Reserve, en brigade med kongelige marine-soldater, the Royal Navy og armeen. Fullstendige tjeneste-opptegnelser kan også inkludere følgende informasjon: Hjemme-adresse, yrke, religion, fødselssted, navn og adresse til nærmeste familie, karriere i RND, hvor vedkommende hadde tjenestegjort og betydelige begivenheter i løpet av denne perioden, utmerkelser og oppdragsdetaljer, skader og hvilke sykehus en ble behandlet ved, høyde, bryst-mål, vekt, hudfarge, farge på hår og øyne, svømme-evner, samt spesielle kjennetegn som tatoveringer.

Sammendrag

Å søke i alle disse samlingene i MyHeritage SuperSearch™ er gratis og MyHeritage-brukere vil få nytte av Record Matches. Vår Record Matching-teknologi vil automatisk finne relevante, historiske opptegnelser og avdekke ny informasjon om deres aner som finnes i disse kildene. Data- eller Komplett-abonnement er imidlertid nødvendig for tilgang til disse opptegnelsene, for å lagre dem på ditt slektstre og for å få tilgang til Record Matches.

Vi håper samlingene vil komme til nytte for deg i din familiehistorie-forskning. Fortell oss gjerne hva du oppdager!