Nytt filtreringssystem for DNA Matcher

Nytt filtreringssystem for DNA Matcher

Vi er glade for å kunne meddele at vi har lansert en ny funksjon — et helt nytt filtreringssystem for DNA Matcher — som vi mener er det beste på markedet.

DNA Matcher vil si personer som deler DNA-segmenter med deg. Hver DNA Match er i slekt med deg, med ett eller flere segmenter til felles, arvet fra en eller flere felles aner. MyHeritages DNA-database har nå blitt så stor at de fleste av våre brukere har tusener av DNA Matcher. Å administrere alle disse DNA Matchene, og å finne ut av dem, har blitt en utfordring — og det er nettopp dette behovet det nye filtreringssystemet er her for å fylle!

Filtrering lar deg kikke på et utvalg DNA Matcher om gangen. Du kan fokusere på de som møter bestemte kriteria som er interessante for deg. Vi har lagt til et flott brukergrensesnitt til DNA-oversiktssiden som enkelt lar deg filtrere DNA Matchene dine etter slektskap, sted eller etnisitet. I tillegg har vi lagt til en kraftfull filter-verktøylinje som lar deg gjøre alt dette og mye mer. Ved å benytte deg av denne nye filter-verktøylinjen, kan du benytte flere filtre, og filtrere matcher etter tilleggskriteria, slik som for eksempel hvorvidt matchene har et slektstre, deler felles etternavn med deg eller deler Smart Matches™ med deg.

Filtrering av DNA Matcher kan kombineres med sortering og søking. For eksempel vil du enkelt kunne finne alle dine DNA Matcher som har «Gordon» i navnet sitt eller som et nedarvet etternavn, filtrere disse for å se kun de av dem som har en bestemt etnisk tilhørighet og er bosatt i et bestemt land. Disse matchene kan sorteres alfabetisk eller etter mengden delt DNA.

Disse imponerende egenskapene, kombinert med den høye nøyaktigheten på matchene, gjør – i all beskjedenhet – MyHeritage sine DNA Matcher til de mest ressurssterke og enkleste i bruk på markedet i dag. Enhver som har tatt en MyHeritage DNA-test eller har lastet opp DNA-data fra et annet selskap kan nå ta i bruk vårt nye filtreringssystem for DNA Matcher, og det helt uten omkostninger (noen avanserte funksjoner på DNA Match oversiktssiden krever abonnement, slik som å kunne se etnisitetsberegningen til en DNA Match).

Vi har også foretatt noen forbedringer på brukergrensesnittet for DNA Matcher generelt. Vi har for eksempel plassert etnisitet og DNA Matcher på to nærliggende faner for å gjøre det enkelt å bevege seg fra den ene til den andre for ethvert DNA-sett du måtte administrere. Visningen av slektstrær for dine DNA Matcher skjer i stamtavle-visningsmodus.

Mange brukere mener at vi har det beste bruker-grensesnittet for DNA Matcher, og nå har vi altså foretatt ytterligere forbedringer.

Tilgang til de nye filtrene

Vi har overhalt DNA-oversiktssiden. Det nye filtreringssystemet for DNA Matcher tar opp det meste av siden.

For å komme deg til DNA-oversiktssiden og få tilgang til de nye grafiske filtrene for DNA Matcher, klikker du ganske enkelt “Oversikt” i “DNA”-menyen:

Tilgang til de grafiske filtrene (klikk for å forstørre)

Tilgang til de grafiske filtrene (klikk for å forstørre)

DNA-oversiktssiden viser et sammendrag av din etnisitetsberegning, med en link som tar deg til hele det beregnede estimatet. Nedenfor dette kan du se et sammendrag av DNA Matchene dine, med grafisk oversikt over matchene etter slektsforhold; bostedsland; og deres etnisiteter. Disse er nye filtre, beskrevet mer i detalj nedenfor.

DNA-oversiktsfane (klikk for å forstørre)

DNA-oversiktsfane (klikk for å forstørre)

Her følger en detaljert beskrivelse av de nye filtrene.

Filtrering etter slektskap

Ved å benytte deg av slektskapsfilteret, kan du enkelt se hvor mange av DNA Matchene dine som er fra din nærmeste familie (nærmeste familie til og med søskenbarn), storfamilie (first cousins once removed through second cousins twice removed), eller fjerne slektninger (third cousins and more distant cousins). Noen brukere er mest interesserte i nære slektskapstreff, mens andre synes det er spennende å lære mer om fjernere slektninger. Du kan nå enkelt holde styr på antallet matcher du har i hver kategori og øyeblikkelig se om du har nye matcher i den kategorien som er mest interessant for deg. Vi kommer snart til å legge til indikatorer ved siden av Nærmeste familie og Storfamilie-seksjonene for å indikere om du har mottatt nye matcher i en av disse kategoriene.

Slektskapsfilter (klikk for å forstørre)

Slektskapsfilter (klikk for å forstørre)

Hvis du beveger musen over en av slektskapskategoriene, vil du få opp en korresponderende ring i lilla, i den grafiske oversikten.

Ved å klikke på en av kategoriene eller den korresponderende ringen, vil du føres til siden med DNA Matcher, hvor DNA Matchene automatisk blir filtrert for å vise kun de matchene som tilhører den slektskapskategorien du valgte.

Eksempel: Filtrering etter antatt slektskap for å vise kun storfamilie-matcher (klikk for å forstørre)

Eksempel: Filtrering etter antatt slektskap for å vise kun storfamilie-matcher (klikk for å forstørre)

Filtrering etter sted

Dette filteret viser deg hvor mange matcher du har fra hvert bostedsland rundt om i verden. Dette reflekterer ofte etnisitetsberegningen din.

Landsfilter (klikk for å forstørre)

Landsfilter (klikk for å forstørre)

Ved å klikke på et av landene på kartet eller i listen til høyre, vil du komme til en DNA Match-side som automatisk er filtrert til å vise kun de av matchene dine som bor i det utvalgte landet.

Eksempel: Filtrering etter land for å vise kun de matchene som bor i Norge (klikk for å forstørre)

Eksempel: Filtrering etter land for å vise kun de matchene som bor i Norge (klikk for å forstørre)

Merk: For å være konsekvente er filteret basert på bostedsland for matchene dine, ikke på slektstre-informasjon slik som fødselsland. Fødselsland kan være svært nyttig og er av og til forskjellig fra bostedsland, men eksisterer ikke for DNA Matcher som ikke har slektstrær. Vi kan komme til utvide med et filter med fødselsland i fremtiden.

Filtrering etter etnisitet

Etnisitetsfilteret vil vise deg hvor mange av matchene dine som har tilhørighet til hver av de 42 etnisitetene som støttes av MyHeritage DNA, der etnisiteten er meningsfull og utgjør minst ti prosent av den matchende personens totale etniske tilhørighet.

Etnisitetsfilter (klikk for å forstørre)

Etnisitetsfilter (klikk for å forstørre)

Etnisitetene som står oppført først i filteret er dine egne (sortert prosentvis i nedadstigende rekkefølge), fordi disse inneholder antagelig de matchene du vil være interessert i å studere først. Noen av DNA Matchene dine vil inkluderes under flere etnisiteter. Det er derfor numrene på høyresiden vil bli høyere enn antallet matcher du har. Denne listen gir deg muligheten til å sjekke om en av dine antatte etniske tilhørigheter er feil. For eksempel, hvis MyHeritage har beregnet at du er 1.2 prosent italiensk, men du ikke har en eneste match som er italiensk (minst ti prosent), er det sannsynlig at ditt antatte italienske etnisitet er en falsk positiv. Husk at etnisitetsberegningen er nettopp det den oppgis som — en beregning — og den kan inneholde unøyaktigheter. Etnisiteter du har mange matcher til, spiller mer sannsynlig en substansiell rolle i ditt eget etniske oppsett. Men glem ikke at nummerne er påvirket av personene som har testet seg via MyHeritage. Noen etniske grupper er overrepresenterte, mens andre er underrepresenterte. Det er så mange mennesker som har europeisk etnisitet på MyHeritage at du nesten er nødt til å få mange av dem som matcher, selv om du selv ikke har et fnugg av europeisk tilhørighet. Som et annet illustrerende eksempel, er du kanskje 0 prosent kenyaner, men du har likevel noen matcher med kenyansk tilhørighet. Hvordan kan dette ha seg? Jo, fordi disse har mottatt noe kenyansk etnisitet fra sine aner, og disse er ikke de samme anene som de har felles med deg. Det er altså snakk om aner på deres andre linjer.

Ved å klikke på en av etnisitetene vil du få opp en DNA Match-liste som automatisk filtreres for å vise kun de av matchene dine som har den spesifikke etniske tilhørigheten (som utgjør minst ti prosent av matchens totale antatte etniske oppsett).

Eksempel: Filtrering etter etnisk tilhørighet for å vise kun de av matchene som har nord- og vest-europeisk tilhørighet (klikk for å forstørre)

Eksempel: Filtrering etter etnisk tilhørighet for å vise kun de av matchene som har nord- og vest-europeisk tilhørighet (klikk for å forstørre)

Hvis du har en spesiell etnisitet som fascinerer deg, kan du benytte dette filteret til å studere dine DNA Matcher med denne etnisiteten. Kanskje vil du klare å finne ut hvordan de er beslektet med deg, og på denne måten forstå hvilke av dine aner det var som ga deg den bestemte etnisiteten.

Bruk av den nye Filter-verktøylinjen

Den nye filter-verktøylinjen er en del av siden med DNA Matcher, og den vises automatisk hvis et filter er aktivt. I alle de foregående eksemplene ble siden med DNA Matcher nådd da et bestemt filter ble aktivert fra de grafiske filtrene i DNA oversiktssiden, og ble vist med fet skrift i Filter-verktøylinjen. Men du kan også komme deg direkte til Filter-verktøylinjen.

For å komme deg direkte dit, gå til siden for DNA Matcher (norsk: DNA-treff) ved å klikke “DNA-treff” under “DNA”-menyen.

Tilgang til siden for DNA Matcher (klikk for å forstørre)

Tilgang til siden for DNA Matcher (klikk for å forstørre)

På siden for DNA Matcher klikker du «Filter», som vises ved siden av et ikon som ligner på nettopp et filter, og Filter-verktøylinjen vil vises nedenfor, som vist her:

Tilgang til Filter-verktøyslinjen (klikk for å forstørre)

Tilgang til Filter-verktøyslinjen (klikk for å forstørre)

Filter-verktøylinjen gir deg tilgang til filtrene vi allerede har beskrevet (slektskap, steder, etnisitet), og nå kan du benytte flere filtre samtidig. Hvis mer enn ett filter er valgt, vil de bli anvendt på inkluderende vis (ved å benytte AND logikk, d.v.s. f.eks. filter1 AND filter2 AND filter3). For eksempel kan du filtrere dine DNA Matcher for å se alle de matchene som bor i USA OG er Ashkenazi jøder. Eller du kan se alle matchene dine innen storfamilien din som er bosatt i Holland.

Legg nøye merke til den første fanen på Filter-verktøylinjen, som er «Alle tre-detaljer». Ved å benytte tre-detaljer-filteret kan du kun se de matchene som har et slektstre, har et felles nedarvet etternavn med deg, eller Smart Matches™ eksisterer mellom slektstrærne deres. Dette er ekstremt viktig for å isolere DNA Matchene som kan være svært verdifulle for din forskning. Matcher som har delt nedarvede etternavn med deg, er matcher som du kanskje enklere vil kunne finne ut om hvordan er beslektet med deg. Spesielt hvis det nedarvede etternavnet de deler med deg er sjeldent. Hvis for eksempel du og en DNA Match deler det sjeldne etternavnet Kopelevitch og det er din bestefars etternavn og pikenavnet til bestemoren til din match, kan dette vise til hvordan dere to er beslektet: Via en felles Kopelevitch-ane.

Filter for slektstre-detaljer i Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Filter for slektstre-detaljer i Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Nedenfor er et eksempel hvor et filter er benyttet for felles etternavn. En match har blitt funnet, med etternavnet «Gordon»:

Filtrering etter felles etternavn (klikk for å forstørre)

Filtrering etter felles etternavn (klikk for å forstørre)

I slektskaps-filteret på Filter-verktøylinjen, kan du filtrere matchene dine etter deres slektskap med deg. Du kan velge å se kun nær familie, storfamilie eller fjerne slektninger.

Slektskapsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Slektskapsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

I stedsfilteret kan du filtrere matcher etter bostedsland. Vi planlegger å legge til valgmuligheten for å filtrere etter amerikanske stater i nær fremtid. Hvis du for eksempel har aner fra Sør-Dakota, kan det hende at du finner det interessant å se hvilke av dine DNA Matcher som også har aner fra Sør-Dakota. Og du kan kombinere dette med flere filtre, slik som felles etternavn, for å fokusere på DNA Matcher av spesiell interesse.

Stedsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Stedsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Du kan også velgte å filtrere dine matcher etter etnisitet i etnisitetsfilteret. Da vil du få opp kun de av matchene dine som har minst ti prosent av en bestemt etnisitet i deres etnisitets-beregning.

Etnisitetsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Etnisitetsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Som vi har forklart, kan du gjerne benytte flere filtre samtidig. For eksempel, om du filtrerer etter «storfamilie» og “Irsk, skotsk og walisisk” etnisitet, vil du få vist hvilke av dine DNA Matcher som oppfyller begge disse kriteriene. Det vil si for eksempel de av dine matcher som er antatt å være din fetter eller kusine, forskjøvet en gang via tremenninger to ganger forskjøvet, og som har ti prosent eller mer av irsk, skotsk eller walisisk etnisitet.

Å benytte flere filtre samtidig (klikk for å forstørre)

Å benytte flere filtre samtidig (klikk for å forstørre)

 

Sortering av matcher

DNA Matcher kan sorteres ved å klikke «Sorter etter» og en av valgmulighetene fra nedtrekksmenyen; delt DNA, delte segmenter, største segment, fullstendig navn eller nyligst.

Standard-innstillingen er programmert slik at matcher blir sortert etter delt DNA, hvilket betyr at de matchene du deler mest DNA med står oppført øverst på listen. Denne sorteringsmuligheten er ikke ny, men det er fint at du også kan benytte deg av sortering av matcher som allerede har blitt filtrerte.

Søk etter matcher

Du kan også søke etter en match ved hjelp av navn eller etternavn ved å benytte deg av søkefeltet. Klikk forstørrelsesglass-ikonet for å foreta et søk.

Når du søker etter et navn, vil matcher med det navnet eller det etternavnet vises.

Du kan kombinere søk med filtrering. Du kan velge å søke kun ut i fra de matchene du allerede har filtrert. Eller du kan foreta et søk og deretter filtrere søk-resultatene.

I det avanserte eksempelet nedenfor har både stedsfilteret, etnisitetsfilteret og søkefeltet blitt benyttet samtidig. Resultatene viser DNA Matcher som er bosatt i USA, har skandinavisk tilhørighet og har «Johnson» i navnet sitt, eller som et av forfedrenes etternavn. Mulighetene er mange med dette redskapet!

Søk + filter (klikk for å forstørre) For å slette et aktivt filter, klikker du «Slett filtre». For å slette et aktivt søk, klikker du «Slett søk».

Forbedret bruker-grensesnitt

Vi har forbedret bruker-grensesnittet for sidene med DNA Matcher og gjort DNA-resultatene mer intuitive og enklere å navigere. Disse sidene er nå organisert med tre forskjellige faner — en oversiktsfane, en «Beregnet etnisitet»-fane og en fane for «DNA-treff».

Navnet på personen hvis resultater du kikker på, står oppført øverst på skjermen. Du kan veksle frem og tilbake mellom de tre fanene og kun se resultatene for den samme personen.

Hvis du administrerer flere enn ett DNA-sett, kan du skifte personen hvis resultater du kikker på ved å klikke «Velg en annen person» og velge en annen person fra nedtrekksmenyen. Dette erstatter det tidligere oppsettet vi hadde, som benyttet forskjellige «kort» for hvert DNA-sett du administrerte. Det tidligere oppsettet fungerte ikke bra for flere enn tre sett og tillot ikke enkelt skifte mellom DNA Matcher og etnisitets-beregningen for det samme settet. Hvis du likte det forrige oppsettet, håper vi at du raskt vil venne deg til denne «Velg en annen person»-opplegget og foretrekke sistnevnte.

Bruk av «Velg en annen person» for å kikke på resultatene til et annet DNA-sett (klikk for å forstørre)

Bruk av «Velg en annen person» for å kikke på resultatene til et annet DNA-sett (klikk for å forstørre)

Oversikts-fanen

Øverst i Oversikts-fanen vil du se topp-etnisitetene i etnisitets-beregningen. Hvis du har flere enn tre etnisiteter, vil ikke alle vises her.

Klikk «Vis hele estimatet» for å gå til «Beregnet etnisitet»-fanen hvor du vil se en komplett liste over dine prosent-inndelte etnisiteter.

Å bytte over til Beregnet etnisitets-fanen (klikk for å forstørre)

Å bytte over til Beregnet etnisitets-fanen (klikk for å forstørre)

Nedenfor topp-etnisitetene, lister Oversikts-siden et sammendrag av DNA Matchene, med tre grafiske filtere som vi har beskrevet tidligere.

For å se hele listen over alle dine DNA Matcher (ufiltrerte), klikk “Se på DNA-treff” og du vil komme til DNA-treff kategorien.

Bytte over til DNA-treff kategorien (klikk for å forstørre)

Bytte over til DNA-treff kategorien (klikk for å forstørre)

Beregnet etnisitets-fanen

I den andre fanen vil du finne de komplette etnisitets-beregning-resultatene. Ingen forandringer har blitt foretatt der.

«Beregnet etnisitet»-fanen (klikk for å forstørre)

«Beregnet etnisitet»-fanen (klikk for å forstørre)

Siden enkelte av våre brukere ikke er klare over en utmerket funksjon som finnes her, vil vi gjerne nevne den. Hvis du krysser av i feltet hvor det står «Vis hendelser fra ditt slektstre» vil alle dine forfedres fødsels- og dødssteder som står oppført i ditt slektstre vises på kartet over etnisitetsresultatene. Du kan dermed sammenligne hvordan din etnisitets-beregning samsvarer med situasjoner i ditt slektstre. Denne tilleggsvisningen hjelper til å sette etnisitets-beregningen i sammenheng med din slektshistorie og kan gi deg et godt utgangspunkt for videre forskning.

Etnisitetsberegning sett i kontekst med slektshistorie (klikk for å forstørre)

Etnisitetsberegning sett i kontekst med slektshistorie (klikk for å forstørre)

Fane for DNA-treff

Den tredje fanen tar deg til DNA Matcher, hvor vi har lagt til den forbedrede utgaven for filtrering av DNA Matcher, som kan kombineres med sortering og søking som beskrevet tidligere.

Kategorien for DNA Matcher (klikk for å forstørre)

Kategorien for DNA Matcher (klikk for å forstørre)

Visning av slektstrær til DNA Matcher

En annen forbedrelse vi har gjort på siden for DNA Matcher er at ved å velge «Vis tre» for en hvilken som helst DNA Match, vil du automatisk åpne vedkommendes slektstre i den nye Stamtavle-visningen.

Tilgang til slektstrærne til DNA Matcher (klikk for å forstørre)

Tilgang til slektstrærne til DNA Matcher (klikk for å forstørre)

Stamtavle-visning, som nylig ble lansert og har fått enormt god respons fra våre brukere, viser en opprinnelig kilde-person og vedkommendes direkte aner. Den viser ikke søsken eller ektefeller/partnere og krever ikke vanskelig panorering. Den viser også kvinner oppført med kun deres pikenavn.

Slektstre til en DNA Match i Stamtavle-visning (klikk for å forstørre)

Slektstre til en DNA Match i Stamtavle-visning (klikk for å forstørre)

Sluttord

Det er flott å ha mange DNA Matcher, men det kan også oppleves som overveldende. Mange vet ikke hvordan de skal gå igjennom matchene sine og hvor de skal begynne.

Det nye filtreringssystemet for DNA Matcher kommer deg til unnsetning, ved å la deg gå gjennom DNA Matchene dine gradvis, ved å fokusere på områder som er av spesiell interesse for deg. Det kan da være snakk om matcher som er nært beslektet med deg, matcher som bor i et bestemt land som er interessant for deg i forhold til slektsforskningen din, eller matcher som tilhører en bestemt etnisk gruppe. Du kan enkelt søke gjennom DNA Matchene dine og sortere disse. Du kan også på enkelt vis kombinere filtrering, søk og sortering. Den nye DNA-oversiktssiden og den nye Filter-verktøylinjen gjør alt dette mulig.

Dette er en enorm forbedring av behandlingen av DNA Matcher. Dette nye systemet gjør at de blir en fornøyelse å håndtere, i tillegg til den ekstremt høye nøyaktighetsgraden på selve matchene. Samt ressurssterke, industri-ledende redskaper som vår en-til-mange og en-til-en-kromosomlesere. Vi er klare over at MyHeritage DNA Matcher ikke alltid har vært like gode. Begynnelsen var heller dårlig. Men vi har kommet langt på kort tid, og selv våre sterkeste kritikere vil sannsynligvis være enige i at MyHeritages system for DNA Matcher nå har det beste bruker-grensesnittet på markedet. Denne intuitive og enkel-i-bruk grensesnittet gir deg de redskapene du vil trenge for å sile DNA Match-listen din for gull, og for kvikt å kunne fokusere på de matchene som vil lede til din neste spennende, forbløffende og kanskje til og med livsforandrende oppdagelse i din slektshistorie.

Vi introduserer denne funksjonen gradvis. Den er for øyeblikket kun tilgjengelig for brukere som besøker MyHeritage via PC eller mobil, men er ennå ikke å finne på vår mobilapp. Vi planlegger å lansere den på mobilappen i nær fremtid.

Hvis du ennå ikke har gitt deg ut på den fascinerende ferden som DNA testing er, inviterer vi deg herved til å få glede av de nyskapende funksjonene for genetisk slektsforskning på MyHeritage. Bestill et MyHeritage DNA-sett i dag eller last opp din DNA-data fra et annet selskap uten omkostninger og begynn et nytt kapittel av din slektsforskningsferd.

Vi håper du vil nyte å jobbe med våre nye funksjoner. Fortsett å fortelle oss hva du trenger, og vi skal fortsette å lytte og legge til det du ber om. God fornøyelse!

P.S. Vi er ikke ferdige ennå! Masser av nye forbedringer er på vei!