Historiske opptegnelser lagt til i november

Historiske opptegnelser lagt til i november

Første halvdel av november la MyHeritage til 18,8‬ millioner nye opptegnelser fra ti nye register-samlinger: Norge, Folketelling 1801; Norge, Folketelling 1865; Chile, Valglister 2013; Storbritannia krigs-minnesmerker 1914–1949; Estland gravstener 1812–2019; Nord-Carolina Mecklenburg County fødselsregister 1913–2019; Nord-Carolina, Mecklenburg County ekteskapsregister 1884–2019; Nord-Carolina, Mecklenburg County dødsregister 1916–2019; Pennsylvania, Lawrence County register over dødsannonser 1871–2016 and Pennsylvania, Lawrence County register over ekteskaps-kunngjørelser 1858–2006.

Her er en oversikt over de nye opptegnelsene:

SamlingBeskrivelse Antall opptegnelser Eksklusiv for MyHeritageLink for å søke
Chile, Valglister 2013
At register med informasjon om chilenske velgere ved valget 17. november 2013.12 070 068 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Norge folketelling 1865
Register for folketellingen i Norge i året 1865.1 688 076 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Norge folketelling 1801
Samme som ovenfor, for året 1801.
878 975 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Storbritannia, Krigsminner
1914-1949
Et register med detaljer om falne soldater fra Storbritannia fra tidlige til midten av 1900-tallet.
1 107 431 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Estland, Gravstener 1812-2019
Et register over estiske gravlunds-opptegnelser fra
1812 til 2019.
702 498 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Nord-Carolina, Mecklenburg County fødselsregistre 1913-2019
Register over fødsels-opptegnelser fra Mecklenburg County, Nord-Carolina fra 1913 til 2019.
882 189 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå
Nord-Carolina, Mecklenburg County ekteskapsregistre 1884-2019
Et register med ekteskaps-opptegnelser fra
Mecklenburg County, Nord-Carolina fra 1913 til 2019.
548 948 opptegnelser
Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Nord-Carolina, Mecklenburg County dødsregistre 1916-2019
Et register med dødsoppføringer fra Mecklenburg County, Nord-Carolina fra 1916 til 2019.345 224 opptegnelser

Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Pennsylvania, Lawrence County registre med dødsannonser 1871-2016
At register med dødsannonser og dødsoppføringer fra Lawrence County Pennsylvania for årene 1871 til 2016.
345 728 opptegnelser

Ikke eksklusivSøk i samlingen nå
Pennsylvania, Lawrence County Registre over ekteskaps-kunngjøringer 1858-2006
At register med ekteskaps-kunngjøringer fra Lawrence County, Pennsylvania fra 1858 til 2006.
232 655 opptegnelserIkke eksklusivSøk i samlingen nå

Norge, Folketelling 1865

Denne samlingen med over 1,68 millioner opptegnelser er den første folketellingen som inkluderte fødselssted for alle registrerte personer. Folketellingen inneholder personenes navn, bolig, posisjon i familien, yrke, kjønn, sivilstatus, alder, fødselsstsed, religion (hvis ikke medlem av statskirken) og diverse annen information.

Folketellinger ble utført av de norske myndighetene og av kirkelige embetsmenn for befolkningsstudier og beskatningsformål. Folketelling og lignende opptegnelser er funnet fra 1500 til 2000-tallet. Siden 1900 har en nasjonal folketelling blitt foretatt hvert tiår inntil 2000. Tilgang til de nasjonale folketellings-opptegnelsene er begrenset i hundre år etter at folketellingen ble gjort. Generelt vil du finne mer detaljert familie-informasjon i de senere folketellingene. Mangler i det originale 1865-folketellings-materialet er opptegnelser fra Gol kommune i Buskerud fylke, Holtålen kommune i Sør-Trøndelag fylke, bygdealmenningen Bjerke i Nannestad kommune i Akershus fylke og minst 106 spesial-lister fra den tids Kristiania. Denne samlingen tilbys i samarbeid med det norske Arkivverket.

Norge, Folketelling 1801

Folketellingen fra 1801 ble gjort søndag 1. februar, 1801 og er basert på en komplett liste over individer. Folketellingen består av navn på gårder (på landsbygda), komplette navn til innbyggere, familieforholdene mellom husholdningsmedlemmer, deres aldre, sivilstatus og yrke. For gifte og tidligere gifte personer ble det registrert hvor mange ganger de hadde vært gift eller blitt enke(menn). Alderen som står oppført er alderen ved deres kommende fødselsdag. Navn på småbruk ble vanligvis ikke inkludert. Folk ble registrert i de regionene som de tilhørte. De som ikke var til stede, for eksempel sjøfolk, skal være listet i hjembyene sine.

Statistikk-avdelingen for skattemyndighetene i København forberedte folketellingen og sorterte resultatene. I distriktene ble folketellingen utført av geistlige med hjelp av assistenter og skolelærere. I byene ble folketellingen kontrolert av by-administrasjonen og ledet av underavdelingen fra hvert distrikt. Bylistene er arrangerte etter bygningsnumre. Samlingen tilbys i samarbeid med Det norske Arkivverket.

Chile, Valglister 2013

Denne samlingen med over 12 millioner opptegnelser, inneholder informasjon om chilenske velgere ved valget 17. november 2013. Opptegnelsene inkluderer velgeres navn og stedet for stemmegivningen. Samlingen inkluderer også opptegnelser om ekskluderte velgere, vanligvis i forbindelse med dødsfall eller diskvalifisering.

Storbritannia, krigs-minnesmerker 19141949

Denne gratis tilgjengelige samlingen med 1,1 millioner opptegnelser inneholder detaljer om soldater fra Storbritannia som døde i krigene fra begynnelsen til midten av 1900-tallet. Under Første verdenskrig var det gjennomsnittlig over 450 britiske falne daglig. Registreringene kan inneholde: Navn, dato for dødsfall eller begravelse, sted for begravelse og alder ved dødsfall. I enkelte tilfeller finner man også rang, tjeneste, militærenhet og utmerkelser fått i løpet av tjenesten.

Opptegnelsene består først og fremst av soldater fra Første- og Andre verdenskriger, samt noen få opptegnelser fra øvrige kriger. Antallet britiske tap var lavere i kriger som fant sted etter Andre verdenskrig. Dermed er antallet opptegnelser fra andre konflikter lavt. Dette samlings-innholdet, er det Imperial War Museums som har opphavsrett til og registeret tilbys gratis av MyHeritage som et godt bidrag til alle som driver med slektsforskning.

Estland, gravstener 18122019

Denne samlingen inneholder informasjon fra gravlunder i Estland, med opptegnelser fra årene 1812-2019. Disse inkluderer navn på avdøde, fødselsdato når tilgjengelig, dødsdato når tilgjengelig, begravelsesdato når tilgjengelig – samt navnet på gravlunden.

Gravlunder kan hjelpe deg til å oppspore gravleggelsen og/eller dødsstedet til en estisk slektning. Gravlund-opptegnelser kan også hjelpe til å identifisere forfedre når tilgang til kirkebøker og folketellings-poster er begrenset – eller når dødsfallet ikke er dokumentert andre steder.

Nord-Carolina, Mecklenburg County fødselsregister 19132019

Denne samlingen er et register over fødsels-opptegnelser fra Mecklenburg County i Nord-Carolina. Opptegnelsene inkluderer gjerne for-, middel- og etternavn, kjønn og fødselsdatoen til hver enkelt person. Mecklenburg er det største county (/fylket) i Nord-Carolina når det gjelder befolknings-størrelse. Dets administrasjonssted er Charlotte.

Nord Carolina, Mecklenburg County ekteskapsregister 18842019

Denne gratis-samlingen er et register over ekteskaps-oppføringer fra Mecklenburg County, Nord-Carolina. Oppføringene inkluderer gjerne følgende søkbare informasjoner: For-, mellom- og etternavn til brud og brudgom og parets bryllupsdato. Noen oppføringer inneholder også ekteskapsattest-nummer og datoen for søknaden. Opptegnelser i denne samlingen er fra 1900-tallet eller senere, med kun tre prosent fra før året 1900. Når det er sagt, finnes det også et visst antall opptegnelser fra før 1884, og ca. en prosent av samlingen hører til i den kategorien

Nord-Carolina, Mecklenburg County dødsregister 19162019

Denne samlingen, som tilbys gratis, er et register over døds-oppføringer fra Mecklenburg County, Nord-Carolina. Oppføringene kan inkludere følgende søkbare informasjon: For-, mellom- og etternavn; kjønn; dato for dødsfall og nummeret på dødsattesten. I noen tilfeller oppgis kjønnet som ukjent og navnet mangler. Dette vil vanligvis si at oppføringen gjelder en død-født baby. Alle opptegnelsene i denne samlingen er fra 1900-tallet og senere. Et visst antall opptegnelser er datert fra før 1916, med den tidligste fra 1908.

Pennsylvania, Lawrence County register med dødsannonser 18712016

Denne samlingen inkluderer et register over dødsannonser og dødsfallregistreringer fra Lawrence County Pennsylvania for årene 1871-2016. En oppføring kan inkludere for- og etternavn til avdøde, dato for dødsfallet, dato for døds-attesten, navn på ektefelle, navn på forelder/foreldre og navnet på avisen som publiserte informasjonen.

Dødsannonser kan være en god kilde for informasjon om en person og kan også inkludere informasjon om avdødes familiemedlemmer. Ofte kan en dødsannonse inkludere informasjon som fødselsdato, bryllupsdato, barn, yrke, utdannelse og hvor øvrige familiemedlemmer bodde da dødsannonsen ble skrevet.

Pennsylvania, Lawrence County Register over ekteskapsbekjentgjørelser 18582006

Denne samlingen inkluderer ekteskaps-kunngjøringer fra Lawrence County, Pennsylvania for årene 1858-2006. Opptegnelsene kan inkludere for- og etternavnene til bruden og brudgommen, foreldrenes navn, tittelen til avisen som publiserte kunngjøringen, avissiden kunngjøringen ble kunngjort på, datoen for ekteskaps-kunngjøringen og året for ekteskaps-inngåelsen.

Ekteskaps-oppføringer er verdigfulle kilder for informasjon. Ekteskaps-oppføringer i aviser er ikke begrenset til en bestemt form, slik som de fleste statlige ekteskaps-oppføringene. Aviser kan dermed inneholde detaljer om et ekteskap som ikke finnes andre steder, som navn på søsken eller andre slektninger. Avisinnlegg kan også inkludere ekteskap til folk som ikke lenger bor i et området, men som fremdeles har familie eller venner der.

Sammendrag

Alle disse nylig oppdaterte samlingene er nå tilgjengelige på MyHeritage SuperSearch™. Å søke i disse opptegnelsene er gratis, men man trenger en Data- eller Komplett-plan for å se opptegnelsene, lagre dem på ditt slektstre og få tilgang til Record Matches. Vår Record Matching-teknologi trer deretter i kraft og vil automatisk gi beskjed om noen av disse opptegnelsene nevner medlem av ditt slektstre. Du vil dermed kunne gjennomgå opptegnelsen og bestemme hvorvidt du ønsker å legge til den nye informasjonen på ditt slektstre.

Besøk MyHeritages utdannings-nettside for praktiske tips og triks, instruksjons-videoer og mer om SuperSearch™ og Record Matching.

Vi håper du får glede og nytte av å søke i disse nylig oppdaterte samlingene. La oss veldig gjerne høre fra deg i kommentarfeltet hvis du gjør interessante funn om familiehistorien din.