Vi introduserer cM Explainer™ for å forutsi forhold mellom DNA-treff med større nøyaktighet

Vi introduserer cM Explainer™ for å forutsi forhold mellom DNA-treff med større nøyaktighet

En av de viktigste fordelene med å ta en DNA-test er treffene du mottar. DNA-treff avslører mange slektninger som du ikke kjente til tidligere, basert på delt DNA som er arvet fra felles forfedre. Imidlertid kan relasjonene til dine DNA-treff være forvirrende. Dette resulterer i at mange brukere ikke forstår hvordan de er i slekt med mange DNA-treff, noe som holder dem tilbake fra å kontakte DNA-treffene sine for å lære mer om sin slektshistorie og gjøre nye oppdagelser.

Vi er glade for å kunngjøre utgivelsen av cM Explainer™, en innovativ og gratis ny funksjon på MyHeritage, som estimerer familierelasjoner mellom DNA-treff med høy nøyaktighet. Dette bidrar til å overvinne utfordringen med å forstå forholdene til DNA-treff. For hver DNA-treff forutsier cM Explainer™ de mulige relasjonene mellom de to personene og sannsynlighetene for hver relasjon. Videre estimerer cM Explainer™ hvem deres siste felles ane(r) kan være og viser et diagram over deres slektskap.

DNA-treff karakteriseres av mengden DNA delt mellom to personer, målt med en enhet for genetisk avstand kalt centimorgan (cM). cM Explainer™ er unik i måten den bruker både centimorgan-verdien og alderen til de to personene (hvis kjent) for å finjustere sine pediksjoner. Dette gjør MyHeritage til det eneste store slektsforskningsfirmaet som tilbyr relasjonsprediksjon på dette nivået av presisjon og nøyaktighet.

cM Explainer™ er fullt integrert i MyHeritage-plattformen for å belyse alle DNA-treff funnet på MyHeritage, og er også tilgjengelig som en gratis, selvstendig verktøy for å hjelpe personer som har testet med andre DNA-tjenester.

Hvordan cM Explainer™ fungerer

cM Explainer™ ble utviklet av MyHeritage i samarbeid med Larry Jones, som er utvikleren bak cM Solver-teknologien. Vi har lisensiert teknologien utelukkende fra Jones, og vårt vitenskapsteam har forbedret den ytterligere over en periode på fem måneder for å skape en bransjeledende løsning for genetisk slektsforskning, som er eksklusiv for MyHeritage. Blant forbedringene er en aldersalgoritme utviklet av MyHeritages vitenskapsteam, som betydelig forbedrer prediksjonen ved å justere sannsynligheten for hver mulige relasjon, og en smart brukergrensesnitt som viser mulige relasjoner og deres sannsynligheter. cM Explainer™ inneholder nyttige funksjoner, som for eksempel evnen til å filtrere prediksjoner etter hele og halv realasjoner, og til å vise de mest sannsynlige felles forfedrene (MRCA) av et treff.

Alderen på de to personene som har treff med hverandre er medvirkende til å forutsi forholdet deres. De bidrar til å utelukke umulige relasjoner og justerer sannsynligheter når flere relasjoner er mulig. Halvsøsken deler for eksempel vanligvis samme mengde DNA som en besteforelder og et barnebarn, men hvis de to personene er like gamle, er de sannsynligvis halvsøsken. Hvis det er 60 år mellom dem, er det mer sannsynlig at de er besteforelder og barnebarn. Andre relasjoner kan være mulig for samme mengde delt DNA, som for eksempel en onkel og nevø, og å vite aldrene kan bidra til å fastslå hvilken som er mest sannsynlig. I mange tilfeller er ikke aldersgruppen entydig, men de påvirker sannsynligheten for hvert mulig forhold, og gir nyttige prediksjoner som du kan bruke i forskningen din.

For å maksimere nøyaktigheten av relasjonsprediksjonene har MyHeritages vitenskapsteam utviklet en aldersalgoritme. Dette ble gjort ved å først undersøke fordelingene av aldersforskjeller blant foreldre og deres barn og søsken (beregnet separat for hel- og halvsøsken) basert på omfattende forskning ved hjelp av empiriske aggregerte data fra slektstrær.

Vi utledet videre aldersforskjellsfordelinger for alle andre slektsforhold ved å kombinere dem for foreldre, søsken og barn langs en standard slektslinje. For eksempel estimeres fordelingen av aldersforskjellen mellom en onkel og nevøen hans (se nederste graf) ved å først vurdere alle potensielle aldre for nevøens forelder og deretter legge til aldersforskjellen mellom nevøen og forelderen hans (se midterste graf) og aldersforskjellen mellom forelderen og onkelen (se øverste graf). På grafene nedenfor kan du se at gjennomsnittlig aldersforskjell for foreldre, onkel/tante og forelders kusine/fetter er omtrent lik, men fordelingen er bredere for onkel/tante og enda mer for forelders kusine/fetter på grunn av de ekstra aldersforskjellene mellom søsken. Generelt gjør bruk av aldersforskjell det mulig for oss å utelukke noen relasjoner og tildele mer nøyaktige sannsynligheter til de gjenværende mulige relasjonene. Delt DNA og aldersforskjell utfyller hverandre og gir bedre resultater enn å kun bruke delt DNA alene. Metoden er også nyttig selv når man kun har tilgang på alderen til en person.

Empiriske aldersforskjellsfordelinger for helsøsken (øverst), forelder (middel), og onkel/tante og forelders kusine/fetter (nederst)

Empiriske aldersforskjellsfordelinger for helsøsken (øverst), forelder (middel), og onkel/tante og forelders kusine/fetter (nederst)

En revolusjonerende verktøy for genetisk slektsforskning

Eksisterende verktøy for å forutsi relasjoner foreslår ofte et for bredt spekter av mulige relasjoner som ikke er nyttige, for eksempel «tremenning til femmenning», eller oppgir for mange relasjoner med samme sannsynlighet, noe som etterlater brukeren forvirret. cM Explainer™ forenkler forutsigelsene betydelig ved å ta hensyn til alderen for hvert treff og tildele en unik sannsynlighet til hver relasjon. MyHeritage reduserer ytterligere forvirring ved å unngå tvetydige relasjonsbegreper som brukes av andre verktøy, som «fetter/kusine en gang forskjøvet» (noen ganger skrevet med tekniske koder som «1C1R»), og erstatter dem i stedet med klare relasjoner som «forelders fetter/kusine» eller «fetter/kusines barn», alt etter hva som er tilfellet.

cM Explainer™ gir klare ensidige relasjoner som er kjønnsbevisste, som «tante» i stedet for tilsvarende relasjoner som «tante/onkel/niese/nevø» som andre verktøy gir.

I et DNA-treff der det for eksempel er 1,600 cM delt DNA mellom to personer i alderen 35 og 40 vil MyHeritage enkelt fortelle brukeren at treffet mest sannsynlig er et halvsøsken med sannsynlighet på 90,4%, mens andre verktøy kan gi en 100% sannsynlighet for at treffet kan være en av følgende mulige relasjoner: besteforelder, tante eller onkel, halvsøsken, niese eller nevø eller barnebarn. Derfor er cM Explainer™ det mest nyttige verktøyet for å forutsi relasjoner i DNA-treff på markedet, uansett om du er en nybegynner eller en erfaren slektsforsker.

Bruk av cM Explainer™ for MyHeritage DNA-treff

For brukere som har DNA-resultater på MyHeritage, velg «DNA-treff» fra DNA-fanen på hovednavigasjonslinjen.

Tilgang til DNA-treff (klikk for å forstørre)

Tilgang til DNA-treff (klikk for å forstørre)

Siden lister opp alle DNA-treffene dine. Hvert DNA-treffkort viser én eller flere sannsynlige relasjoner mellom deg og et treff. Dette erstatter det bredere området av «estimerte relasjoner» som tidligere var synlige.

Liste over DNA-treff som viser sannsynlige relasjoner (klikk for å forstørre)

Liste over DNA-treff som viser sannsynlige relasjoner (klikk for å forstørre)

For å få mer informasjon om en sannsynlig relasjon klikk på den (for eksempel relasjonen markert med en grønn rektangel i skjermbildet ovenfor). En popup-melding viser alle mulige relasjoner estimert av MyHeritage og deres respektive sannsynligheter.

Mulige relasjoner mellom Cathy Werner og Laura Smith (klikk for å forstørre)

Mulige relasjoner mellom Cathy Werner og Laura Smith (klikk for å forstørre)

Den sannsynlige relasjonen indikerer hvordan treffet er relatert til deg. Hvis det står «tante» betyr det at treffet er tanten din, ikke at du er tanten til treffet.

Mer informasjon om mulige relasjoner vises på siden for gjennomgang av DNA-treff. For å navigere dit, klikk på knappen «Undersøk DNA-treff» (markert med en rød rektangel i skjermbildet av DNA-trefflisten ovenfor).

«Undersøk DNA-treff»-siden lister opp mulige relasjoner (klikk for å forstørre)

«Undersøk DNA-treff»-siden lister opp mulige relasjoner (klikk for å forstørre)

Et nytt avsnitt ble lagt til «Undersøk DNA-treff»-siden, kalt «Mulige relasjoner». Det viser hvordan personen som er DNA-treffet ditt kan være i slekt med deg, sammen med sannsynligheten for hver relasjon og sannsynlige nyeste felles ane(r). Dette begrepet, ofte forkortet til MRCA, er den nærmeste delte anen som du og DNA-treffet ditt direkte stammer fra. Dette kan være en enkelt ane eller et par, avhengig av hvordan treffet er i slekt med deg. I en fullstendig relasjon vil MRCA være et par aner, og i en halv relasjon vil det være en enkelt ane. Med en kusine/fetter er din MRCA bestefaren og bestemoren din. Men med et halvsøsken er din MRCA en av foreldrene dine, ikke begge.

Listen over mulige relasjoner viser de fire mest sannsynlige relasjonene i stigende rekkefølge basert på sannsynligheten. For å se andre mulige relasjoner med lavere sannsynlighet, samt et diagram som viser veiene til disse relasjonene, klikk på knappen «Vis flere slektsskapsforhold pluss diagram».

Mulige relasjoner og en lenke for å se alle (klikk for å forstørre)

Mulige relasjoner og en lenke for å se alle (klikk for å forstørre)

Diagrammet over mulige relasjoner viser relasjonene til DNA-treffet, sammen med sannsynligheten for hver relasjon.

Diagram over mulige relasjoner (klikk for å forstørre)

Diagram over mulige relasjoner (klikk for å forstørre)

Bruk nedtrekksmenyen øverst til høyre for å få diagrammet til å vise fulle relasjoner, halvrelasjoner eller alle relasjoner. Dette er en unik funksjon på MyHeritage som lar deg fokusere på spesifikke typer relasjoner.

Filtrering av diagrammet etter relasjonstype (klikk for å forstørre)

Filtrering av diagrammet etter relasjonstype (klikk for å forstørre)

Vi tilbyr denne funksjonen for å forenkle diagrammet. Selv om sannsynlighetene alltid summerer til 100%, hvis du bare ser på hele eller halve relasjoner, kan noen av de mulige relasjonene ikke vises, og sannsynlighetene som vises vil da summere til mindre enn 100%.

I det ovennevnte eksempelet vises 4 alternativer for hele relasjoner, hvor den mest sannsynlige er en tremenning med en sannsynlighet på 85%. Hvis du velger «halve relasjoner» fra nedtrekksmenyen, vil 3 flere alternativer vises med mye lavere sannsynlighet.

Visning av halve relasjoner (klikk for å forstørre)

Visning av halve relasjoner (klikk for å forstørre)

Ved å velge «Alle relasjoner» fra nedtrekksmenyen vises alle 7 mulige relasjoner, sammen med deres sannsynlighet, som vist nedenfor.

Visning av alle mulige relasjoner (klikk for å forstørre)

Visning av alle mulige relasjoner (klikk for å forstørre)

En annen unik funksjon i cM Explainer™ er evnen til å vise MRCA-sannsynligheter. Hver MRCA-sannsynlighet er den totale sannsynligheten for at du og dette DNA-treffet deler en spesifikk siste felles ane (MRCA). For å se sannsynligheter for MRCA, klikk på avmerkingsboksen vist nedenfor, merket med en rød rektangel. MRCA-sannsynlighetene er merket med en grønn rektangel.

Visning av MRCA-sannsynligheter (klikk for å forstørre)

Visning av MRCA-sannsynligheter (klikk for å forstørre)

I dette eksempelet er MRCA svært sannsynligvis dine oldeforeldre med en sannsynlighet på 85%. Merk at MRCA er beskrevet basert på relasjonen til deg, ikke DNA-treffet ditt. Oldeforeldrene dine kan for eksempel være fjernere aner for ditt DNA-treff, som tippoldeforeldre.

Eksemplene som ble vist ovenfor er fra et tilfelle der aldrene på deg og DNA-treffet ditt er kjent. Selv om cM Explainer™ gir sine mest nøyaktige relasjonsprediksjoner når alderen til begge personer er kjent, kan den også forutsi forhold med sannsynligheter i tilfeller der bare den ene personens alder er kjent, eller ingen av aldrene er kjent (usannsynlig fordi du alltid vet din egen alder eller alderen til en person du muligens administrerer DNA-sett for). Noen brukere velger kanskje ikke å indikere alderen i kontoen sin, og andre kan merke alderen som privat, slik at alderen til et DNA-treff ikke alltid er kjent.

Under listen over mulige relasjoner er det en forklaring på hvordan prediksjonene ble beregnet. Hvis bare én alder er kjent, vil det stå, som i eksempelet nedenfor.

Relasjonsprediksjoner når bare én alder er kjent (klikk for å forstørre)

Relasjonsprediksjoner når bare én alder er kjent (klikk for å forstørre)

Bruk av selvstendig cM Explainer™-verktøy

I tillegg til å vise cM Explainer™-prediksjoner for DNA-sett som er på MyHeritage, har vi lagt til et selvstendig verktøy slik at personer med DNA-resultater fra andre tjenester også kan dra nytte av cM Explainer™. Det selvstendige verktøyet er gratis og kan brukes uten å måtte registrere seg på MyHeritage.

For å komme i gang, besøk myheritage.no/cm. Du kan også få tilgang til verktøyet ved å velge «DNA-verktøy» fra DNA-menyen på hovednavigasjonslinjen eller ved å klikke på «DNA-verktøy»-fanen fra en hvilken som helst side av DNA-resultatene dine.

DNA-verktøysfane (klikk for å forstørre)

DNA-verktøysfane (klikk for å forstørre)

Et nytt kort vises for cM Explainer™-verktøyet. Klikk på «Utforsk»-knappen på det kortet for å få tilgang til verktøyet.

Få tilgang til cM Explainer™ fra DNA-verktøysiden (klikk for å forstørre)

Få tilgang til cM Explainer™ fra DNA-verktøysiden (klikk for å forstørre)

Selvstendige cM Explainer™-verktøyet (klikk for å forstørre)

Selvstendige cM Explainer™-verktøyet (klikk for å forstørre)

Oppgi mengden delt DNA mellom to treff og deres respektive aldre, hvis det er kjennt. Hvis du ikke kjenner alderen til en eller begge av dem, er det greit. cM Explainer™ kan fortsatt beregne relasjonssannsynligheter, men relasjonsprediksjonen blir mer nøyaktig når du inkluderer alderen. Hvis du er i kontakt med et DNA-treff og ikke kjenner alderen, kan du spørre personen om alderen og forklare hvorfor du trenger den. Deretter kan du legge den inn i det selvstendige cM Explainer™-verktøyet.

Visning av mulige relasjoner i den selvstendige cM Explainer™-verktøyet (klikk for å forstørre)

Visning av mulige relasjoner i den selvstendige cM Explainer™-verktøyet (klikk for å forstørre)

Brukergrensesnittet for cM Explainer™-verktøyet er nesten identisk med det som ble vist tidligere.

I følgende eksempel med 500 cM, er bare én persons alder kjent, men verktøyet leverer fortsatt resultater med høy sannsynlighet: dette treffet er en en søskenbarn av en av foreldrene dine, med 78,1% sannsynlighet.

Resultater når bare én alder er kjent (klikk for å forstørre)

Resultater når bare én alder er kjent (klikk for å forstørre)

Det er gratis!

cM Explainer™ er en gratis funksjon og er tilgjengelig for alle med DNA-resultater på MyHeritage. Den er også tilgjengelig som et gratis selvstendig verktøy for de som ikke er MyHeritage-kunder på nettsiden myheritage.no/cm.

Endogami og stamtavle-kollaps

I noen tilfeller kan relasjonen til et DNA-treff være mer komplisert. Når det er endogami eller stamtavle-kollaps, kan de to individene ha delt DNA fra flere felles forfedre, og vil derfor ha en større mengde delt DNA (en høyere cM-verdi) enn forventet for samme relasjon. For å unngå økt kompleksitet og forvirring, antar cM Explainer™ at endogami eller stamtavle-kollaps ikke er til stede. Erfarne genetiske slektsforskere må ta dette i betraktning når de vurderer relasjonsprediksjonene som cM Explainer™ gir.

Oppsummering

Hos MyHeritage er vi forpliktet til å utvikle nye funksjoner og verktøy som kan bidra til å forbedre din slektsforskning, og i DNA-testing, for å hjelpe deg med å bedre forstå dine DNA-treff. cM Explainer™ er en kraftig tillegg til vår produktserie som videre fremmer denne oppgaven ved å fjerne mye av gjetningsarbeidet som tidligere var nødvendig for å analysere mulige relasjoner til dine DNA-treff.

Dette gjør cM Explainer™ til en revolusjonerende verktøy for genetisk slektsforskning.

Utforsk dine DNA-treff i dag eller prøv cM Explainer™-verktøyet for å åpne for nye oppdagelser om dine treff. Kos deg!