Nye forbedringer til cM Explainer

Nye forbedringer til cM Explainer

På RootsTech 2023 kunngjorde vi lanseringen av cM Explainer, en kraftig funksjon som estimerer slektskapsforhold mellom DNA-treff. cM Explainer gir forutsigelser om relasjoner og sannsynligheter for hvert treff. Den bruker en ny tilnærming som tar hensyn til personenes alder i tillegg til mengden delt DNA. Som med alle MyHeritage-funksjoner jobber vi stadig med å forbedre nøyaktigheten til cM Explainer. Vi er glade for å dele flere forbedringer vi har gjort til cM Explainer for å øke nøyaktigheten av forutsigelsene til fjerne DNA-treff.

Forbedre forutsigelser for fjerne DNA-treff

DNA-treff på MyHeritage vises som standard i synkende rekkefølge, basert på mengden delt DNA fra den største til den minste. Når det finnes en mindre, delt DNA-mengde, blir det vanskeligere å skille mellom fjerne slektskap. Ettersom antall mulige slektskap øker, kan det bli enda vanskeligere å forutsi eksakt slektskap mellom to personer.

Vi har nylig finjustert forutsigelsesmodellen vår slik at den bedre kan håndtere lavere verdier av centimorgans (cM). Som et resultat vil noen DNA-treff nå få forutsigelser som indikerer et fjernere slektskap enn tidligere. Tidligere forutsagte treff som sannsynlige firmenninger kan nå vise seg å være sannsynlige femmenninger, og sannsynlige femmenninger kan nå vise seg å være sannsynlige seksmenninger. Denne forbedringen gjelder for DNA-treff på MyHeritage, både via nettsiden og cM Explainer-verktøyet.

En annen endring vi har gjort, er at for alle DNA-treff med en delt mengde på 100 cM eller mindre, refererer vi nå til det forutsagte slektskapet som et «antatt slektskap» i stedet for et «sannsynlig slektskap». Vi har gjort denne endringen fordi forutsigelser generelt er mindre nøyaktige når det gjelder lavere centimorgan-verdier.

Antatt slektskap for treff med mindre enn 100 cM (klikk for å forstørre)

Antatt slektskap for treff med mindre enn 100 cM (klikk for å forstørre)

Mer nøyaktige forutsigelser for fjerne treff med asjkenasisk-jødisk opphav

I samfunn med høy grad av endogami, hvor det er vanlig med ekteskap innenfor samme gruppe, kan to personer ha delt DNA fra flere felles forfedre. Dette fører til en større mengde delt DNA enn det som forventes for deres slektskap. Opprinnelig tok ikke cM Explainer hensyn til etniske opprinnelse når den beregnet slektskapsforutsigelser. Dette kunne føre til at noen treff virket nærmere i slektskap enn de faktisk var.

Vi har hos MyHeritage oppdatert forutsigelsene av slektskap for asjkenaser-jødiske DNA-treff på grunn av deres historie med endogami. Dette gjelder for fjerne DNA-treff med mindre enn 200 cM delt DNA. cM Explainer bruker nå en formel utviklet av vårt forskningsteam som tar hensyn til asjkenaser-jødisk etnisitet i treffet og justerer den delte DNA-mengden for å gi mer nøyaktige slektskapsforutsigelser. Justeringen blir større jo mer asjkenaser-jødisk etnisitet de to personene deler. MyHeritage er det første og eneste selskapet som tar endogami i betraktning når det kommer til forutsigelser av slektskap. Vær oppmerksom på at denne justeringen ikke er tilgjengelig i det selvstendige cM-verktøyet, da verktøyet ikke tar hensyn til etnisitetsdata.

I eksempelet nedenfor er det ene treffet 44 år gammelt og har 90,7 % asjkenasisk etnisitet. Det andre treffet er 54 år gammelt og har 96,4 % asjkenasisk etnisitet, og de har 70 cM delt DNA. Den opprinnelige forutsigelsen for slektskap for dette treffet indikerte et sannsynlig slektskap som firmenninger. Etter den generelle forbedringen av forutsigelsesmodellen, samt de spesifikke justeringene for to treff med betydelig asjkenasisk-jødisk etnisitet, forutsier nå cM Explainer et slektskap som seksmenninger og betegner det som «antatt» i stedet for «sannsynlig».

Forbedret forutsigelse for fjerne treff med asjkenaser-jødisk etnisitet (klikk for å forstørre)

Forbedret forutsigelse for fjerne treff med asjkenaser-jødisk etnisitet (klikk for å forstørre)

Vi vil fortsette å finjustere algoritmene i fremtiden for å gi mer presise forutsigelser for ulike endogame befolkningsgrupper.

Oppsummering

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre cM Explainer for å øke nøyaktigheten i forutsigelsene av slektskap. Vi håper at disse forbedringene vil hjelpe deg med å administrere DNA-treffene dine mer effektivt og gi deg en bedre forståelse av slektskapsforholdene.