Uncle Sam er min tipp-tipp-tipp-oldefar!

Uncle Sam er min tipp-tipp-tipp-oldefar!

Bildet av mannen med flosshatt med stjerner og pekefingeren rettet mot publikum er blant de mest kjente i verden. Uncle Sam er selve personifiseringen av USA, og et viktig symbol på amerikansk patriotisme.

Hva mange derimot ikke vet, er at Uncle Sam er basert på en virkelig person – nemlig kjøttpakkeren Samuel Wilson. Og at vi i MyHeritage fant etterkommerne hans i Arkansas!

Figuren på bildet er blitt et symbol på USA og amerikansk patriotisme, men han var også en virkelig person. Nå har vi i MyHeritage funnet frem til hans levende slektninger!

Figuren på bildet er blitt et symbol på USA og amerikansk patriotisme, men han var også en virkelig person. Nå har vi i MyHeritage funnet frem til hans levende slektninger!

Bildet av Uncle Sam ble brukt som en verveplakat under første verdenskrig for å oppfordre folk til å verve seg til US Army. Plakaten ble malt av James Montomery Flagg, og den ble produsert i over fire millioner eksemplarer under krigen.

Men mange vet ikke at mannen på plakaten faktisk var inspirert av en faktisk person, nemlig kjøttpakkeren Samuel Wilson (1766-1854) som leverte kjøtt i tønner til den amerikanske hæren under krigen i 1812. Samuel merket tønnene sine med «U.S.» som i «United States», men soldatene begynte å kalle maten «Uncle Sam’s». Og på den måten fikk Uncle Sam nanvet sitt.

Men – nå som vi vet at Uncle Sam faktisk var en person – har han kanskje  levende etterkommere? Vi i MyHeritage tok tak i saken!

Å følge slektsledd ovenfra og ned på denne måten er derimot veldig utfordrende, spesielt når du starter med et navn som er såpass vanlig som Sam Wilson. Og jobben er ikke mindre utfordrende når man ikke vet hvilke slektsgrener man skal følge. Derfor der det viktig å være nøyaktig og grundig.

Med hjelp av MyHeritages kraftige søkemororer, grundig resseach og faktasjekking, forsatte Uncle Sam sitt slektstre å vokse - og snart fant vi frem til hans etterkommere.

Med hjelp av MyHeritages kraftige søkemororer, grundig resseach og faktasjekking, forsatte Uncle Sam sitt slektstre å vokse - og snart fant vi frem til hans etterkommere.

Det var vi – og etter mye research fikk vi fikk likevel resultater, og slektsgrenene ledet oss til familien Painter i Arkansas USA. Der fant vi Helen – som er den eldste av Samuel Wilsons gjenlevende slektninger.

Helen Painter er den eldste gjenlevende slektningen etter Sam Wilson, den originale Uncle Sam. Foto: Facebook

Helen Painter er den eldste gjenlevende slektningen etter Sam Wilson, den originale Uncle Sam. Foto: Facebook

Men da vi tok kontakt, var ikke Helen det minste overrasket. For familien Painter visste godt at de var i slekt med USA-symbolet Uncle Sam.

Helens Bestemor Lillie Parkes var den som holdt orden på gamle dokumenter i familien, og sørget for at alle familiemedlemmene visste hvor de kom fra.

“Min bestemor var veldig flink til å fortelle oss om familien vår. Så jeg har egentlig alltid visst om at vi slektet på Samuel. Jeg husker at bestemor tok kontakt med bykomiteen på 1980-tallet, og fordi vi var de eneste gjenlevende slektningene av Uncle Sam, var vi med i paraden under county fair. Om jeg husker rett, kom vi rett etter Jerry Lee Lewis.»

Helen og søsknene hennes fortalte historien sin på ABC News på den amerikanske nasjonaldagen. Du kan se TV-innslaget her:

Kan du ikke se videoen ovenfor? Klikk her for å se filmen på YouTube