MyHeritage lanserer en samling av oppføringer for fødsel-, ekteskap- og dødsfall fra New York

MyHeritage lanserer en samling av oppføringer for fødsel-, ekteskap- og dødsfall fra New York

Vi er glade for å kunngjøre publiseringen av tre nye og betydningsfulle historiske samlinger med oppføringer: registre med fødsel-, ekteskap- og dødsfall fra New York. De omfattende samlingene er blant de viktigste vitale registrene i USA som nå er tilgjengelige på nett og MyHeritage er det eneste selskapet innen slektsforskning som tilbyr en indeks for registrene med skannede bilder. Etter et års arbeid med å lage denne nye indeksen, er vi stolte av å dele disse samlingene med dere. New York har hatt en sentral rolle i USA sin historie og i de personlige historiene til utallige amerikanske familier. Hvis du har amerikanske røtter, er det stor sannsynlighet for at minst én person i slektstreet ditt ble født, giftet seg eller døde i New York og kan finnes i disse samlingene.

Søk etter fødsler i New York, 1866-1909 på MyHeritage

Søk etter bryllup i New York, 1866-1949 på MyHeritage

Søk etter dødsfall i New York, 1866-1948 på MyHeritage

I samlingene finner du totalt 37,4 millioner oppføringer, komplett indeksert av MyHeritage, samt nydelige fargeskannede bilder av de originale sertifikatene og lisensene.

I tillegg til å indeksere millioner av hovedpersoner i oppføringene, har vi lagt ned mye tid og krefter på å gjøre millioner av andre personer indeksert og søkbare også. I for eksempel ekteskapregistre, der bruden og brudgommen er de primære personene som er oppført, har vi også indeksert foreldrene deres, noe som vanligvis ikke gjøres i slike oppføringer. Men på MyHeritage har vi gjort en spesiell innsats for å inkludere disse personene også. Likevel er det flere personer – for eksempel vitner til et ekteskap eller personen som rapporterte et dødsfall – som nevnes i mange av oppføringene, men som ikke er indeksert. Så det er alltid lurt å se på de skannede bildene for å være sikker.

La oss se nærmere på disse oppføringene:

New York, fødsler i New York, 1866-1909

I denne samlingen finner du 7 560 069 fødselsregistre fra New York, New York, USA, fra perioden 1866 til 1909. Vanligvis inkluderer oppføringene navnet på barnet, fødselsdato og -sted, foreldrenes navn, samt informasjon om deres fødsel.

Søk New York, fødsler i New York, 1866-1909

New York, ekteskap i New York, 1866-1949

I denne samlingen finner du 20 912 650 ekteskapsregistre fra New York, New York, USA, fra 1866 til 1949. Typisk inneholder registrene navnene på brudgommen og bruden, deres fødested, alder, ekteskapsdato og -sted, samt navnene på foreldrene deres.

I denne samlingen finnes to ulike typer ekteskapsregistre: ekteskapssertifikater utstedt av New York Citys helseavdeling og ekteskapslisenser utstedt av New Yorks bykasserer.

Fra 1908, i samsvar med lovene i delstaten New York, begynte New York City sin helseavdeling å utstede ekteskapssertifikater, mens par som planla å gifte seg, fikk en lisens fra bykassereren. Bykassererens lisens inneholdt vanligvis en erklæring fra paret, lisensen utstedt av kassereren, og et sertifikat fullført av den som utførte seremonien.

Vi kombinerte flere ekteskapsregistre for de samme individene og plasserte dem sammen som ett sett. Dersom det både finnes et ekteskapssertifikat og en lisens (som man kunne finne for årene 1908–1937), vil begge være en del av den samme oppføringen. Hvis det bare er én av dem tilgjengelig, vil du kun se den ene.

Selv om informasjonen som er registrert i disse to forskjellige typene registre stort sett er den samme, inneholder ekteskapslisensene fra bykassereren tilleggsinformasjon om parenes foreldre og yrker, noe som kan være veldig nyttig.

Søk New York, ekteskap i New York, 1866-1949

New York, dødsfall i New York, 1866-1948

I denne samlingen finner du 8 893 688 oppføringer av dødsfall fra New York, New York, USA, mellom årene 1866 og 1948. Oppføringene inneholder vanligvis navnet på den avdøde, fødselsdato og -sted, alder ved dødsfallet, dato og sted for dødsfallet, samt navnene på foreldrene og ektefellen.

Søk New York, dødsfall i New York, 1866-1948

Eksempler

I et nylig webinar om historiske samlinger av oppføringer i New York, under Legacy Family Webinars, dykket vår innholdsdirektør Mike Mansfield ned i de nye registrene for fødsel-, ekteskap- og dødsfall fra New York og presenterte noen eksempler.

Hvert av eksemplene belyser den rike informasjonen som finnes i de historiske registrene fra New York. Dokumentasjon fra fødsler til ekteskap og dødsfall, er uvurderlige kilder for å forstå livene til tidligere generasjoner og spore familiehistorier.

Fødselsoppføring av Sophia Wilhelmina Henrietta Wiggins

I Sophia Wilhelmina Henrietta Wiggins sin fødselsoppføring fra 1882 finner vi mer enn bare dato og sted for fødselen hennes. Den gir viktige opplysninger som foreldrenes navn, inkludert morens pikenavn, som er nøkkelinformasjon for å spore slektslinjen. Videre oppgir den fødestedene til begge foreldrene og gir innsikt i opprinnelsen deres. Selv om bare landet, Tyskland, er oppført i dette tilfellet, finnes det registre med enda mer detaljerte steder, som for eksempel det spesifikke fylket i Irland for personer med irsk opprinnelse. En annen interessant detalj er antallet barn Sophia sin mor har født og hvor mange av dem som fortsatt lever, noe som gir innsikt i familiestrukturer og mulige søsken.

Fødselsoppføring av Edward Braithwaite

Når vi ser på Edward Braithwaite sin fødselsoppføring, oppdager vi lignende detaljer som barnets navn og fødselsdato. Når vi ser på det skannede bildet av registreringen, legger vi merke til at den inneholder ekstra informasjon, som foreldrenes yrker. I dette tilfellet virker det som om faren er en sjåfør og barnets rase eller hudfarge i dette tilfellet er hvit. Vi får også vite morens pikenavn, hvor foreldrene kommer fra, hvor mange barn de har og hvor mange som fortsatt lever. Disse registrene endrer seg over tid og skjemaet varierer avhengig av når det ble opprettet.

Ekteskapsoppføring av George Eugene Ottosen og Mary Emma MacKey

I ekteskapsoppføringen til George Eugene Ottosen og Mary Emma MacKey får vi et innblikk i deres ekteskap. Ved siden av aldersforskjellen mellom brudgommen (49 år) og bruden (23 år), gir registreringen viktige detaljer som deres yrker, bosteder, foreldrenes navn, inkludert mødrenes fulle pikenavn. George er oppført som kokk og er fra Norge. Som en ekstra bonus inneholder registreringen signaturene deres!


Som tidligere nevnt, kan noen ekteskapsregistre bestå av ulike typer dokumenter. Dette er et slikt eksempel, og du vil se en mulighet til å bla gjennom andre sider. I dette tilfellet er det fire ulike sider med oppføringer.

Den tredje siden er ekteskapslisensen. Den er hovedsakelig byråkratisk, men inkluderer også tilleggsinformasjon som bostedsadressen både for brudgommen og bruden.


Det fjerde dokumentet er den endelige attesten fylt ut av presten, med hans opplysninger, informasjon om seremonien, og det inkluderer også navnene på vitnene, deres adresser og signaturer. Dette er en detalj som ofte blir oversett, men som kan være verdifull for å oppdage mulige familiebånd eller vennskap.

Oppføringer av dødsfall i Alice Mary Balchen

Alice sin dødsattest består av to sider. Den gir oss mye informasjon, slik som navnene på hennes foreldre, hennes bosted, dødssted, nøyaktig tidspunkt for dødsfallet og opplysninger om den behandlende legen. Den inneholder også informasjon om hennes ektefelle, kirkegården hvor hun er gravlagt, gravleggingsdatoen, personen som bestilte begravelsestjenestene og mer.

Anmeldelser

MyHeritage-bruker Leah Snider fra USA fortalte oss at hun undersøkte de nylig utgitte vitalregistrene fra NYC, fant en oppføring om sin mors oldefars andre ekteskap, som hun hadde lett etter i årevis. Hun ble begeistret over hvor mye informasjon registrene inneholdt, og enda mer begeistret over å se sider med hennes forfedres egen håndskrift og signaturer. I tillegg bekreftet den indekserte informasjonen det som var skrevet for hånd.

“ Informasjonen i oldefars ekteskapslisens stemte enkelt overens med flere kjente fakta for meg — fødselsdato og -sted, navn på hans første kone og at hun var avdød, yrket hans og hans fars navn og fødested. Jeg ble også glad for å lære litt om hans andre kone. Alt i alt er jeg ganske sikker på at oppføringene samsvarer med min oldefar. Jeg fant også en dødsattest for en av min oldefars brødre som også bodde i NYC.”


Dianne Ward fra Vest-Australia sa at oppdagelsen av de nye samlingene fra NYC virkelig har endret spillet for slektsforskningen hennes: “Blant de mange dokumentene jeg har funnet, er det en perle som skiller seg ut: vielsesattesten til min uekte tremenning i tredje generasjon, Heinrich Theodor Georg Liebenow,” sier Dianne. “Det er et fascinerende dokument som kaster lys over Heinrichs reise fra Tyskland til New York, der han giftet seg med Henriette Lisette Alwine Pisch i 1867. Jeg leter fortsatt etter deres første ekteskapsdokument, men det var det en bemerkelsesverdig oppdagelse å finne den andre vielsesattesten.”

Vår direktør for innholdsproduksjon, Mike Mansfield, sa: “Å jobbe med denne samlingen har virkelig vært et av høydepunktene i karrieren min.”

Seniorskribenten vår, Daniella Levy, oppdaget fødselsattesten og vielsesattesten til oldefaren sin på morsiden i samlingene: “Det var kun på grunn av at teamet indekserte sekundære personer i registrene at jeg kunne finne fødselsattesten,” sier hun, “og det viste seg at min oldefar fikk et annet navn ved fødselen! Det kom frem da jeg søkte etter moren hennes.” Begge dokumentene avdekket detaljer hun ikke kjente til tidligere og hjalp henne med å identifisere og rette opp en feil i slektstreet sitt.

Oppsummering

De nye samlingene av vitale registre fra New York City er gullgruver av spennende informasjon for de som søker etter forfedre som bodde i New York i løpet av det tjuende århundre..

I kombinasjon med MyHeritage sine mange andre verdifulle samlinger fra New York City og USA, kan registrene bidra til å gi et mer helhetlig bilde av dine forfedres liv og føre til viktige oppdagelser i slektshistorien din..

Det er gratis å søke i denne samlingen på MyHeritage. For å se registrene eller lagre dem i slektstreet ditt, trenger du imidlertid et Data, Komplett, eller Omni abonnement.

Hvis du har et slektstre på MyHeritage, vil vår Record Matching-teknologi automatisk varsle deg hvis registre fra samlingen matcher slektningene dine. Deretter kan du gå gjennom registret og avgjøre om du ønsker å legge til den nye informasjonen i slektstreet ditt.

Søk etter fødsler i New York City, 1866-1909 på MyHeritage

Søk etter bryllup i New York, 1866-1949 på MyHeritage

Søk etter dødsfall i New York, 1866-1948 på MyHeritage