Historiske dokumentsamlinger lagt til i juli

Historiske dokumentsamlinger lagt til i juli

Forrige måned ble 19,4 millioner poster i ni forskjellige samlinger lagt til på sidene til MyHeritage. Det er noen nye amerikanske samlingene inneholder passasjerlister fra California og Washington (Seattle). Det er et register over utmerkelser i den amerikanske hæren, og et register over vielser fra New York City. Vi har også oppdatert samlingen med dødsfall fra New York City. Videre er det nye samlinger fra Navarra i Spania inneholder et dåps-, ekteskaps-, og dødsregister. Den siste samlingen er et register over de beste sjakkspillerne rundt om i verden. Dette tar det totale antallet historiske poster på sidene til MyHeritage opp til 12 502 231 975.

Dokument samlingBeskrivelse Antall poster Eksklusiv for MyHeritageLink

California Passenger Lists, 1893–1957
Passasjerlister fra skip som ankom i California fra 1893 til 1957.2,903,755 posterIkke eksklusivSøk her

Seattle, Washington Passenger Lists, 1890–1957
Passasjerlister fra skip som ankom Seattle, Washington fra 1890 til 1957.2,852,242 posterIkke eksklusivSøk her

New York City Marriage Index, 1866–1937
Et register over vielser i New York City fra 1866 til 1937.5,193,866 posterIkke eksklusivSøk her

New York State Deaths, 1957–1969, Update
Et register over dødsfall i Staten New York fra 1957 til 1969706,329 nye poster av totalt 1,385,043
Søk her

United States, Index of Navy and Marine Corps Awards, 1925–1994
Et register over utmerkelser utstedt av US Navy fra 1925 til 1994.1,760,085 posterSøk her

Spain, Navarre, Index of Baptisms, 1559–1910

En indeks over dåps oppføringer fra Navarre i Spania fra 1559 til 1910.4,235,647 posterIkke eksklusivSøk her

Spain, Navarre, Index of Marriages, 1577–1940
Et register over vielser fra Navarre i Spania fra 1577 til 1940.818,815 posterIkke eksklusivSøk her

Spain, Navarre, Index of Deaths, 1592–1986
Et register over dødsfall fra Navarre i Spania fra 1592 til 198694,941 posterIkke eksklusivSøk her

Liste over sjakk spillere regisrtert hos FIDE


Et register over sjakkspillere som er registrert hos FIDE925,214 recordsIkke eksklusivSøk her

California, Passenger Lists, 1893–1957

Dette er en samling med 2,9 millioner oppføringer av passasjerlister med skip som har ankommet San Francisco, San Pedro, Wilmington, og Los Angeles mellom 1893 og 1957. 

Vi har lagt ved sammenslåtte dobbeltsider (som var vanlig fra 1907) slik at man er sikker på at man får med seg all informasjon. Dette er noe du kun finner hos MyHeritage.

Disse postene inneholder navn, alder, kjønn, ankomstdato, og navnet på skipet de kom med. Noen inneholder også sivilstatus, fødested, nasjonalitet, foregående bosted, stedet de kom fra, hvor de skal. I noen tilfeller også navn og adresse på familiemedlemmer både i USA og i passasjerens hjemland. 

Under ser du en oppføring av passasjeren John Lee, den inneholder mange detaljer om han. På første side finner du Johns yrke, alder, og navn og adresse til et familiemedlem, samt detaljer om skipet og reisen. På andre side finner man detaljer om Johns utseende, som høyde, hudfarge, hårfarge og øyefarge.

Passasjerliste med oppføring på John Lee. Kilde: MyHeritage Passasjerliste California 1893-1957

Passasjerliste med oppføring på John Lee. Kilde: MyHeritage Passasjerliste California 1893-1957

Seattle, Washington Passenger List, 1890-1957 

Dette listen inneholder 2,8 millioner oppføringer, med bilder passasjerlister med skip som har ankommet Seattle, Washington mellom 1890 og 1957. Her finner du også dobbeltsidige bilder som er eksklusive til MyHeritage. Disse postene inneholder navn, alder, kjønn, ankomstdato, og navnet på skipet de kom med. Mer detaljerte lister inneholder også sivilstatus, fødested, nasjonalitet, foregående bosted, stedet man kom fra, hvor man skal og i noen tilfeller navn og adresse på familiemedlemmer både i USA og i passasjerens hjemland. 

Her er et eksempel på en oppføring på passasjeren Stefao Baisonguroff.

Passenger record of Stefao Baisonguroff, 1912 [Credit: MyHeritage Seattle, Washington Passenger Lists, 1890-1957]

Passasjer oppføring av Stefao Baisonguroff, 1912 Kilde: MyHeritage Passasjerliste Seattle, Washington, 1890-1957

Kamakura Maru. Stefao dro til Seattle fra Yokohama i Japan den 10. april, 1912, med et skip som het Kamakura Maru. Han var en 31 år gammel arbeider fra Uragi Kafkas i Russland. Han var 172 cm høy og hadde sort hår og mørke øyne. Her er også broren og vennen til Stefao nevnt, Gabra Baisonguroff og San Karginoff, og deres adresse i Russland. 

New York City, Marriage Index, 1866-1937 

Dette registeret inneholder 5,1 millioner oppføringer med informasjon om vielser dokumentert i New York City mellom 1866 og 1937. Oppføringene inneholder navn til bruden og brudgommen, dato for vielsen, sertifiseringsnummer, og distriktet ekteskapet er registrert hos. 

Amerikanske ekteskaps oppføringer er viktige fordi de inneholder informasjon om bruden, brudgommen og hvor de bodde når vielsen fant sted. Og fordi de inneholder informasjon som fødselsdag, fødested, yrke, og sivilstatus når vielsen fant sted. Ofte kan en ekteskapsattest også inneholde informasjon om foreldrene til brudeparet, for eksempel navn og fødested. Kopier av ekteskapsattester fra New York City kan bestilles på www.nyc.gov/records, men da koster det penger. Ekteskaps attester som er eldre enn 50 år ansees som offentlige dokumenter og er tilgjengelig for alle forskere.

I denne samlingen finner man ekteskapsattesten til Franklin D. Roosevelt og Eleanor Roosevelt, den 32. presidenten og første damen i USA, som giftet seg i New York City den 17. mars, 1905.

d using MyHeritage [Credit: NARA]

Franklin D. Roosevelt og Eleanor Roosevelt, 1941, fargelagt og forbedret på MyHeritage. Fotokilde: NARA

Marriage Record of Franklin D. Roosevelt and Eleanor Roosevelt [Credit: MyHeritage New York City Marriage Index, 1866–1937]

Ekteskapsoppføringen til Franklin D. Roosevelt og Eleanor Roosevelt Kilde: MyHeritage New York City Ekteskapsregister, 1866–1937

New York State Deaths, 1957-1969, UPDATE

Registeret over dødsfall i New York State inneholder informasjon som er registrert i New York State utenom New York City mellom 1957 og 1969. Registeret viser dato og sted for dødsfallet, kjønn, alder og filnummeret fra staten. Denne måneden oppdaterer vi samlingen med nye poster, slik at den i dag holder 1,3 millioner samlinger.

Dødsattester er en av nøkkelkildene familieinformasjon. De ble ofte skrevet få dager etter dødsfallet fant sted og kan inneholde mange detaljer om et liv. Mange ganger inneholder de alder på den avdøde, foreldrenes navn, fødested, og dødsårsak. Kopier av dødsattestene i denne indeksen kan du få hos helsedepartementet i New York State, men dette koster penger.

Dødsattesten til den kjente amerikanske komponisten og jazz-saksofonist John Coltrane finnes i dette registeret. Han var en innflytelsesrik amerikansk jazz-saksofonist og komponist, og kjent fra til frijazz-scenen.

Cover image of John Coltrane’s album, Giant Steps [Credit: Ged Carroll, CC 2.0]

Coverfoto til John Coltrane’s album, Giant Steps. Kilde: Ged Carroll, CC 2.0

 I posten under finner du detaljer om Johns bosted, hans alder da han døde, fødselsdag og dato og sted for dødsfallet. 

Death record of John W. Coltrane [Credit: MyHeritage New York State Deaths, 1957–1969]

Dødsoppføringen til John W. Coltrane Kredit: MyHeritage New York State dødsfall, 1957–1969

United States, Index of Navy and Marine Corps Awards, 1925-1994.

Denne samlingen på 1,7 millioner poster er et register over utmerkelser i det amerikanske militæret og marine. De fleste postene omhandler de som kjempet i Vietnamkrigen, eller en tidligere krig før århundreskiftet. Registeret kan inneholde fornavn og etternavn på personen som har vært i tjeneste, godkjente utmerkelser, dato for når utmerkelsen ble gitt, under hvilken gren personen tjenestegjorde, og hvilken rang han hadde.

Postene kan også inneholde ekstra informasjon, for eksempel dato for nominering og godkjenning av utmerkelsen, hvilken enhet, hvilken type utmerkelse, stedet utmerkelsen ble utdelt.

Denne samlingen inneholder en oppføring om Carl Brashear, den første Afroamerikanske sjåføren i det amerikanske militæret. Carl ble tildelt en medalje etter at han klarte å hente tilbake en atombombe som hadde blitt borte ved kysten av Palomares i Spania.

arl Brashear, the first African-American U.S. Navy Master Diver [Credit: U.S. Navy]

Carl Brashear, den første afroamerikanske U.S. Navy Master sjåfør. Fotokilde: U.S. Navy

Posten inneholder mange detaljer om Carls tjeneste og utmerkelser.

redit: MyHeritage United States, Index of Navy and Marine Corps Awards, 1925-1994]

Carl Brashears utmerkelse fra U.S. Navy. Fotokilde: MyHeritage United States, Register over militærkorpset utmerkelser, 1925-1994

Samlinger fra Navarra i Spania

Navarra er et selvstyrt samfunn i Nord-Spania, og grenser til Baskerland, La Rioja, og Aragon. Historisk sett var Navarra et selvstendig kongerike, men ble annektert av Castile i 1515. Hovedstaden, Pamplona, er kjent for okseløpet som arrangeres hvert år i juli under festivalen San Fermín. Tradisjonen startet på 1300-tallet som en måte å frakte oksene fra beitene utenfor byen, inn til arenaen der det ble avholdt tyrefekting. I dag er Navarra nært knyttet til Baskerland, og baskisk er et av de offisielle språkene i regionen.

Denne måneden har vi lagt til 3 samlinger fra provinsen Navarra i Spania, så vel som et antall poster fra de Baskiske provinsene Gipuzkoa og Biscay som går tilbake til så langt som det 16. århundre. Dette er samlinger som er viktige for alle med baskiske eller navarraesiske røtter.

Spain, Navarre, Index of Baptisms, 1559–1910

Denne samlingen av 4,2 millioner poster består av et dåpsregister fra Navarra i Spania. Postene kan inneholde fornavn og etternavn, dato og sted for dåpen, navn på far og mor, og navn på barnets besteforeldre.

Noen av postene inneholder navn på regionen, kommentarer, og en referanse knyttet til plasseringen av den opprinnelige posten.

Nedenfor ser du et eksempel. Det er dåpsoppføringen til Arturo Juan Estanislao Champion Jaymebon, som var en berømt Baskisk politiker, forfatter, og lingvist.

Den inneholder detaljer om Arturo sin dåp i Pamplona Mai 7, 1854. Den inkluderer også fullt navn på mor og far, og fars og mors besteforeldre.

Baptism record of Arturo Juan Estanislao Campion Jaymebon [Credit: MyHeritage Spain, Navarre, Index of Baptisms, 1559–1910] Baptism record of Arturo Juan Estanislao Campion Jaymebon [Credit: MyHeritage Spain, Navarre, Index of Baptisms, 1559–1910]

Spain, Navarre, Index 1577–1940

Denne samlingen er et register med ekteskapsoppføringer fra Navarra i Spania. en oppføring kan inneholde fornavn og etternavn til bruden og brudgommen, alderen til bruden og brudgommen, dato og sted for ekteskapet, og navn på foreldrene til ekteparet.

Noen av postene inneholder informasjon om navn på regionen, navn til vitner, kommentarer, og en referanse knyttet til plasseringen av den opprinnelige posten.

Spain, Navarre, Index of Deaths, 1592–1986

Denne samlingen er et register over dødsattester fra Navarra i Spania. Poster kan inneholde fornavn og etternavn til den avdøde, fødested, alder ved dødsfall, dato og sted for dødsfall, og navn til personens foreldre.

Enkelte poster inneholder navn til deltagere i begravelsen, hvem som sto i personens testamente, og en referanse knyttet til plasseringen av den opprinnelige posten

Register over ledene sjakkspillere

Denne samlingen er et register over ledende sjakkspillere som er registrert i FIDE (Fédération Internationale des Échecs), Verdens sjakkforbund. Postene inneholder fornavn og etternavn, kjønn, fødselsår, og hvilken nasjon spilleren representerer i internasjonale turneringer. Videre inneholder den FIDE-titler og spillernes rating i sjakk, hurtigsjakk, og lynsjakk fra og med november 2019.

Denne samlingen er tilgjengelig for alle, gratis, gjengitt med tillatelse fra FIDE.

Her finner du Garry Kasparov, som i en alder av 22 år er den yngste som har blitt kåret til verdensmester i sjakk. Gjennom hele sin karriere var han rangert som en av verdens beste i sjakkspillere.

From left, Garry Kasparov with Tibor Karolyi, at the Junior Chess World Championship 1980 in  Dortmund [Credit: Gerhard Hund] Fra venstre, Garry Kasparov med Tibor Karolyi, ved junior verdensmesterskapet fra 1980 i Dortmund. Fotokredit: Gerhard Hund

Garry Kasparov [Credit: MyHeritage Index of Leading Chess Players]

Garry Kasparov. Kilde: MyHeritage register over ledende sjakkspillere

Sammendrag

Å søke på MyHeritage er gratis. For å se disse register eller for å leger dem til ditt familietre, trenger du et Data-eller Komplett-abonnement.

Hvis du har et familietre på MyHeritage vil vår matching-teknologi varsle deg automatisk hvis poster fra disse samlingene passer dine slektninger.
Deretter vil du kunne gå igjennom postene og selv bestemme om du ønsker å legge til den nye informasjonen til treet ditt.

Nyt de nye samlingene!