Når du ikke kan finne dokumentert dødsfall i USA…

Når du ikke kan finne dokumentert dødsfall i USA…

Dødsattester eller andre dokumenter som stadfester dødsfall svært viktig i slektsforskningen. Men hva skjer når dokumentasjonen ikke er tilgjengelig? Svaret kan være å finne en gravplass.


Dette er et gjesteinnlegg av slektsforskeren Amie Bowser Tennant, som står bak bloggen The Genealogy Reporter  og også skriver for lisalouisecooke.com. Amie er aktivt engasjert i slektsforskning,og holder jevnlig foredrag om å bevare familearven til neste generasjon.  Hun arbeider i dag med å bli sertifisert slektsforsker fra Board for Certification of Genealogists.

Amerikanske Death Records

I USA var dokumentasjon på dødsfall,  eller Death Records, generelt en sivil post og ikke nødvendigvis samlet av en kirke som i Norge. På 1800-tallet var enkelte «counties» sine dødsregistre svært dårlige. Og ikke alle «counties» førte registre i det hele tatt.

I tillegg kan disse tidlige dødsregistrene ha blitt lagret i en «ledger-bok» , som kanskje bare inneholder én linje med informasjon. Informasjonen kan være begrenset til den dødes navn, alder ved dødsfall, dødsdato, bosted og, hvis du er veldig heldig, navnet på en eller begge foreldrene. På 1900-tallet begynte mange amerikanske stater å ta over ansvaret for å føre slike dokumenter, og som resultat er de langt enklere å finne. De kalles også dødsattester. Du finner disse dødsattestene både i hvert «county» og på statlig nivå.

Et dødsertifikat vil trolig holde mye mer informasjon enn de store «ledger-bøkene» som de tok over for. Vanligvis vil et amerikansk dødsattest på 1900-tallet inkludere:

 • Navn på den avdøde
 • Dødsdato og sted
 • Opphøret til den avdøde
 • Kjønn og sivilstand
 • Fødselsdato og sted
 • Navn på foreldre, noen ganger inkludert mors pikenavn
 • Fødselssted for foreldre
 • Dødsårsak, sykdomsvarighet og andre bidragende faktorer
 • Informantens navn
 • Begravelsessted

Begravelsesdokumentasjon

En «burial record» må ikke forveksles med et «Detah record»  eller dødssertifikat. Dette fordi det ble laget på begravelsestidspunktet, vanligvis ført av en kirke, et kirkegårdskontor eller en klokker. I USA er begravelsesdokumentasjon det nest beste dersom du skal dokumentere et dødsfall i forskningen din.

Informasjonen i disse oppføringene varierer derimot mye. Det har aldri vært noen standard skjema på et føderalt eller selv fylkeskommunal nivå. Men de inneholder vanligvis navnet på den begravede personen, datoen de ble begravet, og hvor man kan finne graven på kirkegården. Men andre «burial records» gir imidlertid helt annet informasjon. I noen tilfeller finner du også:

 • Dato for dødsfall og sted
 • Dødsårsak
 • Hvem kjøpte gravstedet og gravstenen, og hvor mye de betalte for det
 • Andre personer begravet på samme sted eller gravplass
 • Hvor skal du se etter Burial Records

La oss anta at du allerede har bekreftet hvilken kirkegård din amerikanske forfedre er begravet ved. Den enkleste måten å finne graven er å gå over til kirkegården eller Sexton-kontoret og å spørre noen der, men det er ikke alltid mulig. Så husk at du også kan finne dokumentasjon om begravelsen i lokale biblioteker, i arkiver og også på internettet.

Ovenfor ser du et eksempel på en begravelse ved «Twin Township Cemetery Book, Bourneville, Ross County, Ohio,» digitalt bilde på nettet, Twin Township (www.twintownship.org: åpnet 1. februar 2016); Oppføring for Samuel Pancake, døde 25. september 1885, side 3.

Slik går du frem

Først ring til kirkegården og spør om de vil sende deg en kopi av dokumentene du trenger. Ha navnet på den avdøde og dødsdatoen klart når du ringer.

Deretter, ring et lokalt bibliotek, lokalt historisk samfunn eller slektssamfunn i området og spør om de har kopier eller mikrofilm av dokumenter tilknyttet begravelser. Hvis de gjør det, spør om de kan sende deg en kopi via e-post eller vanlig post.

Lykkes du ikke der,  gjør noen søk på internett. Hvis du er en fan av Google, og du har litt informasjon, kan du prøve å google det. For eksempel Ross County Ohio genealogy, eller, for å være enda mer spesifik: Twin Township Ross County Ohio burial records.  I begge disse tilfellene fant jeg nettsteder dedikert til slektsforskning for dette området, inkludert digitale bilder av kirkegårdsdokumentene.

Konklusjon

Dokumenter om begravelser er gode hjelpemidler for slektsforskere. For selv om du allerede har funnet en dødssertifikat, kan det være flere slektsdata i dokumentet om begracelsen. Jeg håper disse strategiene hjelper deg å grave litt dypere og finne ut mer om dine forfedre i USA.