DNA-basics-1

Grunnleggende DNA – kapittel 10: Hvordan kan en DNA-test hjelpe deg til å finne nye slektninger?

Kommentarer

DNA Matcher

Når du tar en MyHeritage DNA-test, eller laster opp ditt DNA til MyHeritage, mottar du både en beregning av din etnisitet og en liste over DNA Matcher. Sistnevnte er over mennesker som sannsynlig er dine slektninger (nære eller fjerne), ettersom det er betydelige likheter mellom deres DNA og ditt. For hver DNA Match vil du få opplyst om omfanget av det beregnede slektskapet mellom deg og denne personen. Denne kalkulasjonen baseres på mengden og karakteristikkene til det DNA-et du deler med vedkommende.

DNA Test
En DNA Match (klikk for å forstørre)

Hvis din match har et slektstre, vil du gjennom det kunne få mer innsikt når det gjelder hvordan dere er beslektet. Vi anbefaler å kontakte dine sterkeste DNA Matcher for å utveksle informasjon om hvordan dere kan være beslektet.

Type relasjoner

To anonyme DNA-prøver som deler 50 prosent av sekvensene sine kan være bror og søster eller barn og forelder. Så DNA-et kan fortelle deg om de slektningene du allerede vet om. Om dere faktisk er relaterte slik du tror! På lignende vis vil du ved å sammenligne DNA med hittil ukjente slektninger – for så å oppdage at dere deler betydelige segmenter – kunne fastslå at dere er beslektet. Ved å benytte deg av forskjellige slektsforsknings-redskaper kan du bruke dette genetiske utgangspunktet til å spore opp nøyaktig hvordan du er beslektet med dine DNA Matcher.

Vanligvis kan flere enn en type relasjoner være til stede, der man har en viss mengde DNA som deles av to personer. Noe som kan illustreres ved eksempelet hvor både et forelder-barn-forhold og et søsken-forhold vil ha ca. 50 prosent delt DNA. Hvis du kombinerer DNA-informasjonen med annen type informasjon vil du kunne komme frem til den mest sannsynlige relasjonen. Ta utgangspunkt i alderen til de to personene. Hvis det er minst 30 år i mellom dem, kan man anta at det er snakk om et forelder-barn-forhold og ikke mellom to søsken. Du kan også ta en titt på slektstrær hvor begge personer finnes for flere hint.

Hvordan kan en DNA-test fortelle meg alt dette?

Menneskelig DNA består av en lang sekvens med ca. tre milliarder base-par. Men 99.9 prosent av sekvensen er identisk for alle mennesker. DNA-tester, slik som MyHeritage DNA, analyserer rundt 700 000 variable lengder i DNA-sekvensen, som kalles SNP-er. Ved å sammenligne dette snittet av en persons DNA-sekvens med referense-sekvenser som har blitt fullstendig klarlagt, kan nesten 33 millioner base-par bli utledet (eller mer vitenskapelig uttrykt, tilskrives). Denne sekvensen kan nå sammenlignes med alle andres sekvenser i DNA-databasen for å finne personer som har betydelige seksjoner til felles: Disse er dine DNA Matcher. Dette er basert på oppfatningen om at hvis to personer deler en betydelig mengde DNA, er dette ikke en tilfeldighet (selv om det kan være det), men at det felles DNA-et er nedarvet fra en felles ane som har videreført det til begge personer.

Identisk avstamning (IBD)-segmenter er deler av DNA-sekvensen som er identiske for to eller flere personer. Noe som indikerer at segmentet ble nedarvet fra en felles ane, og at de to personene er beslektet via nevnte ane. Jo større dette segmentet er, dessto mer nylig levde denne felles anen og enda mer sannsynlig er det at DNA-et virkelig ble arvet fra en felles ane – og at det ikke er snakk om en tilfeldighet. Jo større den totale mengden med felles DNA-segmenter, dessto mer sannsynlig er det at de to personene er nært beslektet.

DNA Test
Et diagram med beregnede slektskap viser deg ditt slektskap med alle dine DNA Matcher (klikk for å forstørre)

Nære slektninger deler altså mer DNA, mens fjerne slektninger har mindre DNA til felles. To fjerne slektninger som aldri har møttes, men som har en felles ane, har sannsynlig et lite stykke DNA nedarvet og til felles fra en gitt ane. Dette utgjør grunnlaget for å kunne benytte DNA-tester til å oppdage slektninger som du ellers ikke ville visst om.

Nøyaktig lengde på en sekvens med felles DNA, kommer hovedsaklig an på hvor mange generasjoner det var siden den felles anen levde. Samt tilfeldigheter, ettersom to personer kan ha en felles ane, men det kan tenkes at denne anen ikke har etterlatt noe som helst DNA til noen av dem. Det er fordi færre og færre av denne anens DNA blir nedarvet for hver generasjon man fjerner seg fra vedkommende. På et visst tidspunkt er det absolutt mulig at du arver den halvdelen av din mors DNA som ikke inkluderer den lille andelen med DNA som hun har arvet fra en viss fjern slektning. Det vil ikke dermed si at du og en fjern slektning på din mors side ikke er i slekt – selvsagt er dere det! Men dere vil ikke nødvendigvis være DNA Matcher.

Vårt Cyber Weekend-salg er i gang! Få din MyHeritage DNA-test i dag og oppdag nye slektninger som du aldri før har møtt!

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen