Har du slekt i Skandinavia? Da har vi det du trenger

Har du slekt i Skandinavia? Da har vi det du trenger

Det finnes store samlinger av skandinavisk kildemateriale på MyHeritage. Både folketellinger og kirkebøker fra Sverige og Danmark er søkbare hos oss. For slektsgranskere som har innvandrede svensker og dansker i sin familie er dette verdifullt materiale. Det gjelder like mye også for slektsgranskere som har familie som utvandret til disse landene, eller til USA.

Svenske «Husförhör» i kirkebøker

Vi har blant annet en database på over 158 millioner poster med svenske «Husförhör», eller Husholdningsundersøkelser. Husforhørene, i kirkebøkene er en verdifull kilde som gir opplysninger om alle familier i Sverige på årlig basis. Du finner tilkomster og flyttinger med mer. Husforhørene som er lagt ut hos MyHeritage dekker perioden 1820-1947. Denne serien er en navneindeks fra vår svenske partner ArkivDigital.

I et av husforhørene kan vi finne grunnleggeren av læstadianismen Lars Levi Læstadius med sine foreldre og broren Petrus i Kvikkjokk i Norrbotten i Sverige boende på prestegården hvor hans halvbror Carl Eric hadde fått prestestilling. Lars Levi ble født 1800 av foreldrene Bergsfogd Carl Læstadius og hans kone Anna Magdalena.

Av andre registre fra Sverige finnes:

  1. Et register med døpte i Sverige mellom 1611 og 1920 som inneholder over 26 millioner poster,
  2. Vielser i Sverige mellom 1630 og 1920 med over 2 millioner poster
  3. Nesten 2 millioner begravelser mellom 1649 og 1920.

I tillegg finnes bøker og tidsskrifter som Personhistorisk Tidsskrift, Svenska Släktkalendern og Sveriges Riddarskap och Adelskalender.

Til sammen er det 34 samlinger med nesten 190 millioner dokumenter som angår Sveriges befolkning.

Danske kirkebøker

Når det gjelder Danmark har MyHeritage mer enn 107 millioner dokumenter fordelt på 29 samlinger. Den største av samlingene er danske kirkebøker mellom 1576 og 1919. I tillegg en samling med begravelser mellom 1640 og 1917 og vielser mellom 1851 og 1961.

Eventyrforfatteren Hans Christian Andersen finnes i en av disse kirkebøkene. Han ble født i Odense kl. 1 om natten den 2. april 1805 og hjemmedøpt av kapellanen før han omsider den 16. april ble døpt i kirken. Hans foreldre var skomakersvend Hans Andersen og kona Anne Marie Andersdatter. Ved siden av dåpsinnførselen er det senere notert at han døde på «Roligheden» i København 4. august 1875. Nederst på samme side i kirkeboken er det innført at han var Danmarks berømte «Eventyrdigter» og at byen Odense utnevnte ham til æresborger av byen i 1867.

Danske folketellinger finnes fra årene 1787, 1801, 1834, 1835 (Schleswig/Holstein), 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930.

Andre viktige danske samlinger er Københavnpolitiets registreringer av innbyggere fra 10 år og oppover i årene 1890-1923 og Københavns utvandringsregister fra årene 1869-1908.

Finsk

Litt sjeldnere kom det personer fra Finland inn til Norge og blandet seg med norske slekter, men for de som dette måtte gjelde bør vite at MyHeritage også har rundt 50 millioner poster fra kirkebøker og folketellinger fra vårt naboland Finland.

Emigranter

MyHeritage har også en samling på over 100 millioner dokumenter med passasjerlister og immigranter gjennom Ellis Island og andre havner mellom 1820 og 1957. Et søk på Norway i denne samlingen gir over 212 tusen resultater så her er det stor sjanse for at en av dine slektninger som utvandret kan befinne seg. Det er også flere millioner andre utvandrings- og passasjerlister, pass-søknader og skipsmannskapslister fra en rekke andre land. Amerikanske folketellinger vil i mange tilfeller avdekke avstamning fra Norge og disse folketellingene ligger også ute her hos oss. I hele 55 folketellinger med over 700 millioner poster kan du lete etter dine emigranter. Merk at det også ligger over 1500 bøker med lokalhistorie fra USA, hvor mange av disse inneholder historier om norske emigranter.

I 1952 finner vi Stein Eriksen, den berømte norske Olympieren og alpinisten som utvandret til USA. Kanskje den mest berømte nordmannen i USA. Han reiste flere ganger til USA for å konkurrere, men i 1952 reiste han til Idaho i USA med skipet «Oslofjord» for å gå på Sun Valley Ski School:

Har selvfølgelig mange norske kilder også. Her kan for eksempel søke i norske kirkebøker.