Redningsmannen til en Holocaust-overlevende er offisielt anerkjent som rettferdig blant nasjonene etter at MyHeritage fant hans etterkommere

Redningsmannen til en Holocaust-overlevende er offisielt anerkjent som rettferdig blant nasjonene etter at MyHeritage fant hans etterkommere

For to år siden delte vi den utrolig rørende historien om David Rossler, en jødisk mann som ble gjemt fra nazistene da han var et barn. Han ble gjemt av en modig mann ved navn Georges Bourlet i Belgia. Davids sønn, Lionel, brukte år på å lete etter Georges og hans etterkommere for å takke dem for Georges’ gjerning av godhet og menneskelighet, men han opplevde ingen framgang før han la ut et innlegg i en Facebook-gruppe der Marie Cappart, vår landssjef for Frankrike og Belgia, leste meldingen hans. Marie klarte å finne Georges og tok kontakt med hans etterkommere, og takket være hennes forskning kunne David gjenforenes med dem og takke dem personlig på akkurat det stedet der redningsaksjonen fant sted så mange år tidligere.

Les hele historien her, og se videoen under for å vitne øyeblikket David returnerte til huset der Georges gjemte han:

I sin redegjørelse nevnte David’s sønn, Lionel, at han og familien deres sendte sitt vitnesbyrd til Yad Vashem med håp om at Georges Bourlet ville bli anerkjent som en rettferdig blant nasjonene. Vi er glade for å kunngjøre at Yad Vashem har offisielt anerkjent ham som en rettferdig blant nasjonene, noe som rører oss dypt.

Den

Det offisielle anerkjennelsesbrevet fra Yad Vashem

Vi har gleden av å informere deg om at Yad Vashem har tildelt tittelen ‘Rettferdig blant nasjonene’ til Georges Bourlet, for å ha hjulpet jøder som ble forfulgt under okkupasjonen, til tross for risikoene og farene det innebar,» står det i brevet. En medalje og et sertifikat vil bli gitt til familien i løpet av de kommende månedene, og Georges’ navn vil bli lagt til minneveggen til ære for de rettferdige blant nasjonene på Yad Vashem-museet i Jerusalem.

Georges Bourlet. Fotoet er fargelagt og forbedret av MyHeritage
Georges Bourlet. Fotoet er fargelagt og forbedret av MyHeritage
Georges Bourlet. Fotoet er fargelagt og forbedret av MyHeritage

«Anerkjennelsen av Georges Bourlet som Rettferdig blant nasjonene markerer en viktig avslutning på en sirkel, ikke bare for meg, min far og Georges’ familie, men også for det jødiske folket og for menneskeheten som helhet,» sier Lionel. «Spesielt i disse usikre tider er det avgjørende å fremheve historiene til dem som risikerte alt for å gjøre det rette og beskytte de sårbare. Georges’ handlinger tjente som et lysglimt i en tid med stor mørke. Jeg er dypt takknemlig til Yad Vashem for å anerkjenne hans heroisme, og til Marie Cappart og teamet hos MyHeritage for å ha gjort det mulig. Jeg er også svært takknemlig for Georges Bourlets nålevende etterkommere, som har vært så vennlige og støttende i tanken om å ære deres bestefar på denne måten.

David (i midten) sammen med Bourlet etterkommere

David (i midten) sammen med Bourlet etterkommere

Lionel var den som ga oss nyheten,» sier Xavier Dedoncker, Georges Bourlets barnebarn. «Han inviterte oss til å møte hele familien, som kom til hans hus med en grill utenfor, og det var morsomt. En manns handling forente oss alle her.»
«Å sette sitt eget liv i fare er ganske enkelt for mange, men å sette familiens liv i fare er noe annet,» legger Xavier til. «Det er lettere å være en helt når du er alene.» Å se at folk i familien gjorde det rette, gjør oss stolte. «I slike tider måtte man kjempe tilbake, gjøre noe.»
Vi er ydmyke og æret over å ha spilt en rolle i anerkjennelsen av Georges som Rettferdig blant nasjonene, og håper at hans eksempel vil skinne gjennom generasjonene, og inspirere mange flere til å gjøre det rette i møte med ondskapen.