Navigering av helserapporter

Navigering av helserapporter

Den nye MyHeritage DNA Helse+Aner-testen tilbyr et omfattende utvalg genetiske innsikter med detaljerte helserapporter for 27 helsetilstander. Disse inkluderer innovative polygeniske rapporter for vanlige tilstander som hjerte-sykdom, brystkreft hos kvinner, og type 2 av diabetes; genetisk risiko-rapporter for 11 monogenic tilstander som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og Crohns sykdom, og 13 bærerstatus-rapporter for tilstander som Tay-Sachs syndrom, cystisk fibrose og sigdcelleanemi.

Tusenvis av kunder har allerede mottatt sine helserapporter. Dette inkluderer både de som har kjøpt den nye testen og kunder som oppgraderte sine MyHeritage DNA-sett for å motta helserapporter. Hvis du er interessert i å motta helserapportene, kan du kjøpe testen eller oppgradere MyHeritage DNA-testen du allerede har.

I denne bloggposten forklarer vi hvordan du kan navigere helserapportene dine og beskriver de forskjellige komponentene.

Tilgang til rapportene dine

Noen få uker etter at vårt DNA-laboratorium mottar prøven din – eller noen få dager etter at du har betalt for en helse-oppgradering av din MyHeritage DNA-test – vil du motta en e-mail om at helserapportene dine er klare. Fra e-mailen, klikker du på feltet for å logge deg på og få tilgang til helserapportene dine.

Sample email indicating your health reports are ready

E-mail som opplyser om at helserapportene dine er klare

Du har også tilgang til helserapportene dine fra din MyHeritage nettside ved å klikke på Helse-fanen i navigasjons-feltet. Velg “Genetisk risiko” eller “Bærerstatus” for å åpne helserapportene dine. Du har også muligheten til å bestille flere Helse-sett.

Personvern

Før du kan se rapportene dine, vil du bli bedt om å taste inn passordet ditt en gang til. Dette er for ekstra sikkerhets skyld og har blitt inkludert spesielt for helserapportene.

You’ll be prompted to enter your password when you access your health reports

Du vil bli bedt om å oppgi passordet ditt igjen når du går inn på helserapportene dine

Introduksjon til dine rapporter om genetisk risiko

Første gang du ser på rapportene dine, vil du motta en kvikk introduksjon som forklarer deg hva du er i ferd med å se og hvordan du bør tyde resultatene dine.

You’ll get a brief introduction to your health reports when you first access them

Du vil motta en kort introduksjon til dine helserapporter når du åpner dem for første gang

Etter introduksjonen vil du bli spurt om du ønsker å bli vist rapporter vedrørende genetisk risiko for uhelbredelige tilstander som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Standardsmessig, vil slike rapporter altså ikke bli vist før du selv eventuelt velger at du ønsker å se dem. Hvis du velger å la være å se disse rapportene, kan du alltids forandre på dette senere, via innstillingsmenyen. Vær oppmerksom på at dette spørsmålet stilles til alle brukere. Det har altså ingenting å gjøre med resultatene dine!

You can decide if you’d like to receive genetic risk reports for Alzheimer’s and Parkinson’s

Du kan bestemme om du ønsker å motta rapporter om genetisk risiko for Alzheimers- og Parkinsons sykdom

Rapporter om genetisk risiko

Du vil deretter bli henvist til en oversiktsside som grupperer resultatene dine etter genetisk risiko-nivå. Tilstander du har en økt risiko for vil vises først, etterfulgt av tilstander du har en gjennomsnittlig genetisk risiko for å utvikle og nederst vil du se de tilstandene som du har redusert risiko for.

A sample genetic risk overview page

Oversikt over genetisk risiko

Disse rapportene reflekterer kun din genetiske risiko for å utvikle en tilstand. De kan ikke fortelle deg hvorvidt du har eller vil utvikle en tilstand.

I noen tilfeller, kan en rapport i forhold til en bestemt tilstand ikke gis. Dette kan skyldes informasjon du oppga i helse-spørreskjemaet, din etnisitet eller ufullstendige resultater. Hvis en rapport ikke er tilgjengelig, vil du finne en forklaring nederst på oversiktssiden om genetisk risiko.

Klikk på en av tilstands-navnene for å lese din komplette genetisk risiko rapport for gjeldende tilstand.

Polygene risiko-rapporter

Polygene risiko-rapporter er innovative rapporter som undersøker hundrevis, i enkelte tilfeller tusenvis, av varianter langs genomet. Dette, for å tilby en utfyllende beregning av genetisk risiko, basert på en metode som kalles polygenic risk scores (PRS).

De tre innledende rapportene om polygen risiko som er tilgjengelige, baseres på undersøkelser foretatt av europeiske befolkninger, så disse rapportene er kun tilgjengelige for personer som har hovedsaklig europeisk opphav.

For å se en av dine rapporter om polygen risiko, klikker du på en av de polygeniske tilstandene som står oppført i sammendraget, i dette tilfellet, hjertesykdom.

Click on each condition to view your personalized report

Klikk på hver tilstand for å lese din personlige rapport

Dette vil åpne den komplette rapporten for hjertesykdom.

A sample report indicating slightly increased genetic risk for heart disease

Rapport som indikerer en noe høyere genetisk risiko for hjertesykdom

Siden inkluderer en illustrasjon som sammenligner ditt genetiske risiko-nivå for å utvikle hjertesykdom med mennesker på din alder og med ditt biologiske kjønn blant den generelle befolkningen. Klikk på fanene “Personer som deg” og “Generell befolkning” for å veksle mellom dem.

Understanding your lifetime risk

Forstå din livstidsrisiko

Resten av siden inneholder informasjon om neste trinn — forslag om hvordan du kan tilrettelegge livsstilen din, lære mer om en bestemt tilstand, finne ut om anbefalte helsesjekker eller oppmuntre familie-medlemmer til å lære om deres genetiske risiko.

Explore next steps

Utforsk neste trinn

Andre risikofaktorer

Din risiko for å utvikle visse tilstander påvirkes i stor grad av genetikk, men også av livsstil og miljø. Alle rapportene om genetisk risiko inkluderer en fane som heter “Andre risikofaktorer” som beskriver andre faktorer som kan påvirke din risiko for å utvikle en bestemt, genetisk tilstand.

Explore other risk factors

Utforsk andre risikofaktorer

Om tilstanden

I den tredje fanen i din tilpassede rapport, merket “Om tilstanden”, vil du motta mer detaljert informasjon om en bestemt tilstand, inkludert symptomer, hyppighet, genetiske faktorer og livsstilsvurdering du kan ta i betraktning.

Rapportdetaljer

I den fjerde og siste fanen i rapporten din, “Rapportdetaljer”, finner du ut mer om hvordan ditt genetiske risikomål ble bestemt.


Du vil også finne en liste over betraktninger om testen som er viktige at du er klar over og som du kan dele med din lege.

Rapporter om genetisk risiko for monogene tilstander

Du har tilgang til tilpassede rapporter om genetisk risiko som resulterer fra ett enkelt gen (monogene tilstander) fra den samme siden om resultater.

Rapporter om genetisk risiko for monogene tilstander ligner rapportene om polygen risiko, men inneholder enkelte, viktige forskjeller som du bør være klar over.

I følgende eksempel på en rapport, har en risikovariant av Chrons sykdom blitt påvist.

Rapporten forklarer hvilken variant-type som ble påvist og hvordan denne påvirker din genetiske risiko for å utvikle sykdommen. Dette inkluderer en oversikt for din risiko sammenlignet med andre med de samme genetiske variantene som deg, samt i forhold til den generelle befolkningen.


Rapportdetaljer

I fanen merket «rapportdetaljer», kan du finne ut mer om de bestemte variantene som har blitt analysert. Typiske varianter vises i grønt. Patogene- eller risiko-varianter, altså varianter som kan bidra til utviklingen av en tilstand, markeres i rødt.

Nedenfor listen over varianter vil du se en forklaring om testmetodikken som har blitt benyttet og tolkningen gjort av MyHeritage. Denne inkluderer informasjon om laboratoriet, den tilpassede DNA-chipen, og sekundær valideringsprosess for resultater med betydelig øket risiko – for å redusere falske positive resultater.

Denne testen er ment for å gi brukere verdifull informasjon om deres helse. Denne kan hjelpe med informasjon som kan oppmuntre til passende livsstilsvalg og samtaler med lege. Valg vedrørende diagnoser og/eller medisinsk behandling bør baseres på klinisk evaluering, ytterligere undersøkelser og annen informasjon som din lege mener er passende.

Rapporter vedrørende bærerstatus

For å se dine rapporter om bærerstatus, velger du fanen «Bærerstatus» øverst på rapport-siden.

Carrier Status Introduction

Introduksjon til bærerstatus

Første gangen du ser på disse rapportene, vil du kunne lese en rask introduksjon, lignende den du så før du fikk tilgang til dine rapporter om genetisk risiko. Denne vil forklare hva det vil si å være en bærer (eller ikke å være det), og hvorfor rapporter om bærerstatus er viktige for deg og din familie.

På siden som oppsummerer dine bærerstatus-resultater vil du se oppført øverst på siden enhver tilstand som det er sannsynlig at du er en bærer av. De øvrige tilstandene, som det ikke er sannsynlig at du er bærer av, står oppført nederst.

A sample carrier status overview page

Eksempel på oversiktsside for bærerstatus

Klikk på navnet på en av tilstandene for å se din detaljerte rapport vedrørende tilstanden.

Rapporten i eksempelet nedenfor viser at en patogen variant ble påvist for sigdcelleanemi. Dette funnet indikerer at personen sannsynligvis er bærer av sigdcelleanemi. Rapporten beskriver nøyaktig hvilke varianter som ble analysert.

Rapporten forklarer mer om implikasjonene av å være en bærer og potensialet for å videreføre en patogen variant til ens barn.

“Om tilstanden”-fanen ligner den samme fanen i dine rapport om genetisk risiko — den tilbyr deg mer informasjon om tilstanden, tegn og symptomer, prognoser, årsaker, hyppighet og arvelighetsmønstre.

Rapportdetaljer

Fanen “Rapportdetaljer” identifiserer variantene som har blitt testet, testens funn og hvorvidt noen av variantene er patogene, og hyppigheten til denne varianten blant forskjellige etniske grupper.

Omfattende informasjon om testmetodikk, tolkning og risikovurderinger blir gitt, slik som det også gis i rapportene om genetisk risiko.

Konklusjon

MyHeritage Helse-rapporter tilbyr personlige innsikter for din risiko når det gjelder å utvikle eller videreføre 27 genetiske tilstander. Ytterligere rapporter vil bli lagt til. I tillegg til å gi deg risikomål for hver tilstand, gir helserapporten deg også detaljer om de bestemte genene og variantene som ble undersøkt, identifiserer de som er impliserte i din personlige risiko, samt tilbyr en utredning for hvordan ditt DNA har blitt analysert. Du kan dele resultatene dine med dine familie-medlemmer. Dette kan være til hjelp for å få et bedre helhetsbilde av familiens helse. Du kan videre foreslå at de også vurderer å foreta genetisk testing. Du kan laste ned og printe rapportene dine slik at du kan dele disse med din lege. Dette muliggjør mer informert og personlig behandling. Hvis du ønsker å motta helserapportene kan du enten kjøpe testen eller oppgradere din MyHeritage DNA-test.

Kommentarer

E-postadressen holdes privat og vises ikke.

 • Ranveig Reinås

  august 7, 2019

  Jeg ønsker gen test og helserapport
  Jeg ønsker må bytte passord fordi jeg ikke kommer inn på min side . Hjelp !!!!

  • Yael

   august 11, 2019

   Hei Ranveig! Ta gjerne direkte kontakt med meg via direktemelding på vår FB side @MyHeritageNorge. Så skal jeg med glede hjelpe deg. Med vennlig hilsen, Yael Beck Nada, norsk country manager ved MyHeritage