Nekrolog – Hvordan skriver du en?

Nekrolog – Hvordan skriver du en?

Som familiehistoriker, eller ganske enkelt som et medmenneske, kan du finne plutselig stå ovenfor den vanskelige oppgaven som det er å skrive en nekrolog for et familiemedlem som har gått bort. Hvis du er slektsforsker, vet du hvor verdifulle nekrologer kan være. De inneholder langt flere detaljer enn noen annen dødsoppføring, og gir informasjon om den avdøde som du aldri vil finne i noen annen kilde. Du kan søke gjennom 102 avissamlinger på MyHeritage og finne noen fascinerende nekrologer fra USA, Canada og ellers rundt om i verden. 

Men hvordan oppsummere et helt liv i noen få avsnitt? Hvordan skrive for å hedre minnet om din kjære og hjelpe andre å hedre det?

Hva er en nekrolog?

Nekrolog er en minneartikkel, oftest med en kort biografi, ved en persons død. Den er tradisjonelt trykt i en lokal avis, som beskriver avdødes liv. Hvis det er en kjent person som dør, vil aviser vanligvis trykke en nekrolog som oppsummerer personens liv og prestasjoner. I andre tilfeller velger familien å skrive noen ord, og få det så publisert i en lokal avis eller på en dedikert website.

Hva du skal inkludere i en nekrolog?

En nekrolog må ikke å være spesielt lang eller detaljert. Hvis det gjør det lettere for deg, kan du ganske enkelt følge en mal, se mer nedenfor. Det  være en god løsning hvis du betaler for å få nekrologen trykt i lokalavisen, og har begrenset plass til rådighet.

Jo flere detaljer du velger å skrive, jo mer verdi vil nekrologen få, både for de som kjente den avdøde, og de som ikke gjorde det. Hvis du skal publisere en nekrolog i avisen, med begernset plass, kan det være en god ide å skrive mer detaljert til internett. Det kan poste den via sosiale medier, en blogg, et begravelsesbyrå eller en e-post til familie og venner.

Hvordan ser en nekrolog ut?

Nedenfor er et eksempel på en nekrolog fra MyHeritage sin avissamling. Denne nekrologen for Aurelia Premore dukket opp i The Daily Gazette, Schenectady County i New York, den 6. April 6 1995:

Nekrolog fra The Daily Gazette, Schenectady County, NY, den 6. April 1995. Med tillatelse fra MyHeritage-avissamlinger

Nekrolog fra The Daily Gazette, Schenectady County, NY, den 6. April, 1995. Med tillatelse fra MyHeritage-avissamlinger

Dette er et utmerket eksempel på en mal, en enkel nekrolog. Den begynner med navnet og alderen til den avdøde på dødstidspunktet, og fortsetter med datoen, stedet og dødsårsaken. De neste avsnittene gir litt bakgrunnsinformasjon om avdødes liv, blant annet hennes fødested, utdanning, og litt om hennes karriere og aktiviteter i samfunnet. Deretter nevner nekrologen noen av henns forfedre, og deretter familiemedlemmene som fortsatt er i live. Til slutt tilbyr nekrologen praktisk informasjon om begravelsen, og nevner deretter en ideell organisasjon som var viktig for den avdøde. Til slutt et ønske om at venner og bekjente inviteres til å bidra til i hennes minne.

Hvordan skriver du en nekrolog?

Eksemplet ovenfor er en god struktur å jobbe med hvis du vil holde det enkelt og kort.

Hvis du vil skrive mer detaljert, er det en riktig tankegang å forestille deg at du beskriver personen for en fremtidig etterkommer. Hva tror du den fremtidige etterkommeren vil vite om denne personen? Hva vil den avdøde ønske at etterkommeren skal vite?

Det enkleste er å starte med å skrive ned grunnleggende, tørre fakta:

 • Hvor og når ble personen født?
 • Hvem var foreldre og søsken?
 • Hvor fikk personen sin utdannelse?
 • Hvilket yrke hadde han eller hun?
 • Giftet vedkommende seg? I så fall med hvem, og når, og hvordan møttes paret?
 • Fikk de barn? Når ble de født?
 • Når døde de, og hva var dødsårsaken?
 • Hvilke familiemedlemmer døde før dem, og hvem lever fortsatt?

Se deretter om du kan legge til flere detaljer:

 • Hvilke historier fra personens barndom kjenner du? Hvordan var det for dem å vokse opp?
 • Hva var deres største prestasjoner profesjonelt og/eller i privatlivet?
 • Hvilke utfordringer møtte vedkommende, og overvant i løpet av livet?
 • Hva er noen minner, eller historier om dem som ble fortalt, og gjenfortalt i familien?

Når du oversikt over hendelsene, kan du organisere dem kronologisk, fra fødsel til død.

For mange er prosessen med å skrive en nekrolog en god mulighet til å bruke tid og tenke på tiden med dine kjære. Det kan være vanskelig følelsesmessig, men allikevel givende. Ikke bare for deg selv og venner og familie som vil lese det nå, men også for den fremtidige slektsforskeren som ønsker å lære mer om forfedre de aldri fikk møte.

Hvis du ønsker å lære mer om forfedre du aldri fikk møte, kan du søke i MyHeritage historiske rekordsamlinger å finne nekrologer og andre typer poster som kan kaste lys over din families fortid.