Fant familen på MyHeritage

Fant familen på MyHeritage

Frem til et år siden var et navn det eneste Joar visste om morfaren sin. Men takket være grundig slektsforskning og MyHeritage, fant han den manglende brikken i puslespillet – og fikk en helt ny familie med på kjøpet!

20. mai fortalte Joar den utrolige historien om morfaren på God Morgen Norge på TV2. Du kan se innslaget lenger nede i dette blogginnlegget.

Joars mor ble født i 1942, og vokste opp uten sin biologiske far. Ingen i familien visste noe om ham, bortsett fra et fornavn og et mulig etternavn.

Dette tok Joar Larsson Bø tak i, og begynte å lete i familiehistorien etter svar. Søk på navnet gav ingen treff. Søk på nettet og fysiske kilder gav ingen treff. Til slutt kom det frem at morfarens navn var et annet enn de hadde trodd. Han hadde også et mellomnavn i tillegg. Da løsnet det: Etter å ha lett i både fysiske og digitale arkiver på nettet, fant Joar endelig morfaren. I tillegg fant han ut at han hadde en hittil ukjent familiegren!

Alf Jakobsen rømte fra tysk tvangsarbeid  i 1942, og fant veien til England via Sverige.

I England undergikk han soldattrening, og ble senere en del av Altabataljonen og 2. Bergkompani til Finnmark, der han kjempet side om side med russerne for å presse de tyske styrkene sørover.

Dessverre døde morfaren før Joar fikk møtt ham, men selv om Joar ikke fikk møtt bestefaren, har historien likevel en god slutt.

Da Joar etter lang tids leting fant navnet på sin morfar, satte han i gang søken etter mulige gjenlevende slektninger:

Han skrev inn navnet på morfaren på MyHeritage.no, og snart dukket det opp et slektstre med en rekke grener. Der fant han enken etter morfaren, og etter å ha tenkt over saken en stund, tok han kontakt.

Ikke lenge etter at de først snakket sammen, fikk Joar kontakt med sønnen og de to døtrene hennes – hans tanter og onkel.

I dag har Joar et varmt og nært forhold til sin nye familie.  På tross av at de bor på vidt forskjellige deler av landet, har de besøkt hverandre ofte. Og at de er i slekt er tydelig å se.

Joar holder nå på med å forske på en slektsgren som strekker seg til Montana, og mye tyder på at det er nye vennskap å forme også på den siden av sjøen.

Joar fortalte historien sin på TV2 God Morgen Norge 20. mai sammen med sin «nye» onkel og tante.  Klikk for å se innslaget.