Halloween

Fra lys og minner til skrekk og gru

Kommentarer

Å feire allehelgensaften som Halloween med skrekk og gru blir stadig mer populært i Norge.  Hva mange glemmer, er at markeringen er en gammel skikk uten risiko for å bli skremt fra sans og samling.

Den amerikanske feiringen vi i dag kjenner som Halloween heter egentlig «All Hallows Eve» på engelsk, og er en markering av kvelden før Allehelgensdagen. Ifølge gammel keltisk tradisjon var skillet mellom de levendes og de dødes verdener svakere enn ellers akkurat denne kvelden, noe om gjorde at man følte seg nærmere dem som hadde gått bort.

Selve allehelgensdagen har blitt markert over hele Europa siden 600-tallet som en minnedag for alle helgener og martyrer. Tradisjonen er originalt en katolsk skikk, men har også lange tradisjoner i Norge, der dagen er merket med et kors eller et omvendt skip på primstaven den 1. november.

Tenner lys for å minnes de døde

I den katolske kirken er allehelgensdagen og -natten en av de største markeringene i året. Dagen er viet martyrene og helgenene, samt alle kristne som er døde. I stedet for hva som kan sess på som dystert, er dagen viet til å feire livene til slektninger og andre kjære som har gått bort. Dette markeres ofte med tenning av lys på gravlunder og kirkegårder.

Skogskyrkogården
Slik så Skogskyrkogården utenfor Stockholm ut på allehelgenskvelden i 2010. Også i Norge tennes lys på graver over hele landet på allehelgenskveld. Foto: Holger Motzkau.

I Danmark-Norge ble dagen avskaffet som offisiell helligdag ved festdagsreduksjonen av 1770, men Allehelgensdag er likevel en viktig dag i kirkeåret, og markeres den første søndagen i november.

Tradisjonen med lystenning på graver er en katolsk skikk som originalt ble sett på som vranglære av den protestantiske kirken. Men de siste tårene har det blitt stadig mer vanlig å tenne lys på graver på Allehelgensaften også i Norge. Å tenne lys er en aktiv handling som kan hjelpe med sorgfølelser, forteller diakon Eli Landro til avisen Vårt land i 2011.

– En aktiv handling hjelper litt på sorgfølelsen samtidig som vi ærer minnet om den døde. Når mange tenner lys, slik det kommer til å bli denne helgen, føler du deg kanskje ikke så alene med tapet av din kjære. Lysene samler oss, og vi trenger hverandre i sorgen. Det lærte vi ikke minst i sommer da ungdommen spontant sto opp mot ugjerningene på Utøya og i Oslo med lys og blomster. De unge lærte oss at kjærlige handlinger i fellesskap varmer og styrker, sier instituttdiakonen.

Markerer dere allehelgensdagen i din familie? Hvordan markerer dere dagen? Med gresskar eller gravlykter?

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen