MyHeritage hjelper å bevare familiehistorien til urfolk uten datatilgang

Vi er kjempestolte av å annonsere at vi har lansert et nytt initiativ for å hjelpe med å bevare familiehistorier over hele verden  — Tribal Quest . Prosjektet har som mål å hjelpe slektsforsknings-interesserte i samfunn uten internett- og datatilgang med å bevare sin families historie for kommende generasjoner.

Et team av eksperter fra MyHeritage har nylig kommet tilbake fra Namibia og Papa Ny Guinea, der de hjalp familier med å kartlegge sin familiehistorie. I løpet av tre uker på hvert sted, kartla de familiehistoriene til over 6 000 personer, tok bilder og satte opp 55 detaljerte familietrær i tett samarbeid med landsbyenes eldste.

Som resultat har innbyggerne fått en dypere forståelse av sin egen historie og arv. Samtidig er historiene og kunnskapen som ellers kunne gått tapt, nå trygt bevart for kommende generasjoner på MyHeritage.

Nedenfor ser duu en kort video som introduserer Tribal Quest-prosjektet, og viser noen av høydepunktene fra det første prosjektet i Namibia:

Kan du ikke se videoen? Klikk her for å se den på YouTube

Kartlegging og bevaring i Namibia
I løpet av tiden de var i Namibia, besøkte MyHeritage-teamet 19 landsbyer, intervjuet og kartla familiehistoriene til over 2 000 innbyggerne, tok bilder og satte opp familietrær i tett samarbeid med landsbyenes eldste.

Som resultat av samarbeidet har innbyggerne fått en dypere forståelse av sin egen historie og arv. Samtidig er historiene og kunnskapen som ellers kunne gått tapt, nå trygt forvart for ettertiden og kommende generasjoner på MyHeritage.MyHeritage ble grunnlagt av en gruppe mennesker med en ekte lidenskap for slektsforskning og internetteknologi. Og å kunne hjelpe andre er en av drivkreftene bak MyHeritage.

Besøk Tribal Quest-websiden her!

Vår visjon er å gjøre det enklere for folk i hele verden å finne slekten sin og forsterke kontakten med familien. Tribal Quest er en forlengelse av dette. Uansett kultur eller tradisjoner, er det familie som knytter oss sammen. Vårt mål er at alle mennesker, uansett hvor de bor, skal få muligheten til å bevare arven etter sine forfedre for alltid, slik at nye generasjoner skal kunne få ta del i den. Og initiativet har allerede fått gode ringvirkninger.

Som i så mange andre avsidesliggende områder, er den tradisjonelle levemåten til Himba-folket truet av økonomisk ustabilitet, urbanisering og globalisering, og det er tydelig at dem vi snakket med er bekymret for landsbyens fremtid. De fortalte oss at de er redde for at familietradisjonene vil forsvinne, og vi her glad for at vi nå kan bidra til å bevare klanens historie og historier, slik at de ikke går tapt.

Mange organisasjoner arbeider med å kartlegge disse samfunnene før de går tapt, men mesteparten av disse prosjektene er basert på kollektive mål med antropologisk fokus.

Våre team besøker ikke samfunnene, men for å møte menneskene og å hjelpe dem med å bevare sine familiehistorier for kommende generasjoner.  Vi ser stor verdi i å dokumentere disse historiene på personnivå. Å bidra til å legge navn til ansikter og knytte historier til personer vil bidra til at familiehistoriene og minnene blir bevart.

Se flere bilder og video på Tribal Quest-websiden her!

Vi begynte med å besøke Himba-folket i Namibia. De bor i den avsidesliggende Kuene-regionen. Himba-folket teller i underkant av 50 000 mennesker , og en sterk respekt for familiebånd og tradisjoner gjennomsyrer kulturen deres. Det å hedre sine forfedre har sågar en spesiell sentral plass i kulturen deres.

kart over Namibia (Klikk for å zoome).

Vi ble overrasket over Himba-folkets dedikasjon til å minnes og å hedre sine forfedre. Familiebåndene, tradisjonene og familiestoltheten er sentrale deler av Himbaenes liv, og minner og historier overføres  fra generasjon til generasjon, og er en integrert del i ethvert medlem av familien.

Vi besøkte 19 landsbyer og dokumenterte historien til flere tusen personer. Og vi hjalp dem med å bygge sine familietrær, laste opp bilder, dokumenter og videoklipp.

Papa Ny Guinea
Mens dette skrives, har  MyHeritage-teamet allerede kommet tilbake fra nok en reise – denne gangen til Papa Ny Guinea. De besøkte en rekke landsbyer  for å hjelpe enda flere med å ta vare på sine familiehistorier.

Under reisen bodde MyHeritage-teamet hos sine vertskap. Som  takk for gjestfriheten, hjelp MyHeritage ikke bare med å kartlegge familenes historier, men tok også del i arbeidet med å bygge hytter.

Kart over Papa Ny Guinea. (Klikk for å zoome).

Papa Ny Guinea er et land med utrolig spennende kultur – og det er store variasjoner i skikker, tro og tradisjoner fra sted til sted. Mange av urfolkene på Papa Ny Guinea har en sterk tilknytning til sine forfedre og deres historier.
Det var en inspirerende reise der vi bidro til at unike historier nå vil bevares for fortiden.  Du vil snart kunne se oppdateringene og historiene fra Papa Ny Guinea på  Tribal Quest-websiden.

Neste stopp: ?
Vi planlegger også flere reiser for å hjelpe flere familier i områder uten nettilgang til å bevare sine familiehistorier.

Gå til Tribal Quest-nettsiden for å lære mer om prosjektet og hvordan vi går frem for å hjelpe flere med å bevare sine unike familiehistorier for fremtiden. På nettsiden finner du også en rekke fotografier og bilder, du kan se MyHeritage-teamets loggbøker . Du kan også finne informasjon om hvordan du kan spille en rolle og bidra til Tribal Quest.

Vi er stolte av å kunne bidra til at de fascinerende historiene nå blir bevart for fremtiden, og vi håper at dere vil følge oss og Tribal Quest-initiativet fremover.

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen