Slektsforskerpris for Ungdom!

Slektsforskerpris for Ungdom!

Slektsforskning er gjerne en hobby man begynner med i voksen alder, men da er det litt for sent å dokumentere informasjon om familien fra de som var eldst da man var ung. Slekt og Data Larvik ønsket å se på muligheten for å få ungdom mer engasjert i slektsforskning og få de unge til å samle inn denne type informasjon som ellers går tapt når de eldste i familien dør. Det er denne delen av slektsforskningen som det haster med og som man senere i livet angrer at man ikke gjorde da det enda var mulig.

Konkurransen
Konkurranser er ofte populært blant de unge så hvorfor ikke prøve med en slektsforsker konkurranse for ungdom. Slekt og Data Larvik tok derfor kontakt med Thor Heyerdahl videregående skole for å se om man kunne få til et samarbeide.

Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik

Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik

Skolen var meget positiv og samarbeidet startet opp for fem år siden. Konkurransen baserer seg på at en prosjektoppgave som elevene må levere på skolen også kan brukes som et bidrag i konkurransen som Slekt og Data Larvik arrangerer helt uavhengig av skolen.

Elever ved Thor Heyerdahl videregående skole

Elever ved Thor Heyerdahl videregående skole

Erfarne medlemmer i foreningen bidrar med presentasjoner om slektsforskning og hjelper den enkelte elev med rettledning i sitt arbeide. Bidrag som dokumenterer familie informasjon som ellers vil gå tapt og som gjerne er koblet opp mot informasjon fra bygdebøker, kilder på Digitalarkivet og andre tradisjonelle slektsforsker kilder blir favorisert. I tillegg legges det stor vekt på dokumentasjon av kildene som er brukt. Tidsfrist for innlevering av bidrag til konkurransen er 1. mai og premieutdeling foregår på skolen før avslutning av skoleåret.

Antall bidrag til konkurransen har økt hvert år. I 2018 kom det inn hele 40 bidrag. Førstepremien er på kr 3000. I tillegg får de fem beste ett års medlemskap i foreningen og diplom. Nytt av året er at disse også er så heldige at de mottar et flott MyHeritage komplett abonnement. Konkurransen sponses av Slekt og Data Vestfold, MyHeritage og Larvik kommune og Slekt og Data Larvik setter stor pris på støtten som de får fra sine sponsorer.

Anita Norli er en av lærerne for 3. klasse elevene ved Thor Heyerdahl videregående skole og hun forteller:

Selv om vi i skolefaget ikke jobber direkte med slektsforskning, passer dette godt for å skape engasjement hos elevene. De lærer å gjøre bruk av ulike kilder, og de får øvelse i kildekritikk. De utforsker Digitalarkivet, og via Google kommer de ofte inn på sidene til MyHeritage.
I tillegg får de god trening i å skrive en fagtekst, noe som er en veldig nyttig erfaring når de skal begynne på studier neste høst. Denne konkurransen blir mer og mer populær blant elevene. Mange gir tydelig uttrykk for at de synes det er moro å skrive om egen slekt. De får et nært forhold til stoffet, og mange skriver veldig engasjert og godt. Mange oppdager at forfedrene kan ha interessante historier, selv om de levde sine liv i en annen tid og under andre og ofte enkle forhold.

En av elevene sier det slik:

– Jeg tenker at det er bra å engasjere seg i lokalhistorie. Ellers handler det jo mye om å finne kilder og å bruke dem. Jeg føler også at jeg har blitt bedre på å skrive.

En annen sier:

– Jeg var ikke så veldig interessert egentlig. Men jeg har hørt en del om tippoldefaren min og at han var en bra mann, så da tenkte jeg at det kunne være interessant å finne ut litt mer om han og livet hans.

Noen skriver om forfedrenes bragder på 17- eller 1800-tallet. Det kan handle om adelsfolk, godseiere og skipsredere. Men ikke alle har slekt som drev store gårder eller framgangsrike bedrifter. Vi har også fått fortellingen om oldemor som var barnehjemsbarn, morfar som fikk hyre og reiste på hvalfangst rett etter konfirmasjonen, farmor som var enslig mor på sekstitallet, grandtante som hadde downs syndrom og var ungdom tidlig på femtitallet. Mange av tekstene har handling fra annen verdenskrig, andre gir innblikk i hvordan en bestemor eller bestefar valgte en utdannelse og deretter deltok i arbeidslivet.

Elevene blir opptatt av å skrive ned bestemor eller bestefars historie før det blir for sent. Ofte har de ingen erfaring med slektsforskning når de begynner på prosjektet, men vi håper at de vil fortsette å jobbe med slektas historie, også etter videregående.

Skrevet av Vidar Øverlie og Anita Norlie