Stor oppgradering av MyHeritage Kromosomleser for bedre utforskning av DNA-treff

Stor oppgradering av MyHeritage Kromosomleser for bedre utforskning av DNA-treff

Vi har den glede å fortelle at vi har foretatt en stor oppgradering av kromosomleseren på MyHeritage. Denne oppgraderingen styrker vår genetiske slektsforskning betydelig. Hvis du har tatt vår DNA-test eller lastet opp DNA-dataen din til MyHeritage vil du nå kunne bli en genetisk slektsforsker, for dermed bedre å kunne forstå hvordan du er beslektet med dine DNA-treff. I tillegg til detaljer fra slektstrær, slik som felles etternavn og delte Smart Matches, vil du kunne spore opp felles aner som du har arvet DNA-segmenter og DNA-treff etter. Dermed kan du gjenskape det nøyaktige forholdet mellom deg og DNA-treff som er interessante for deg.

Hvis du ennå ikke har kjøpt en MyHeritage DNA-test, kan du bestille ditt DNA-sett her eller laste opp din DNA-data gratis til MyHeritage.

Oversikt

En kromosomleser er et verktøy som hjelper til å kartlegge en persons kromosomer visuelt. Den blir hovedsakelig brukt til å vise delte DNA-segmenter, det vil si hos personer som har DNA til felles. MyHeritage lokaliserer slike delte segmenter når DNA-resultatene dine analyseres. Det bestemmes at du matcher en annen når det finnes tilstrekkelig mengde delte segmenter av betydelig størrelse mellom dere. Slike felles segmenter regnes som en sannsynlig indikasjon på at du og ditt treff begge har arvet DNA fra en eller flere felles forfedre. Ved å studere disse felles segmentene og ved å teste DNAet fra flere slektninger, vil det være mulig å si hvem segmentene stammer fra, og deretter bestemme forholdet mellom de to personene som har tatt DNA-testen.

Den opprinnelige versjonen av kromosomleseren hos MyHeritage, som ble lansert januar 2018, var en «en-til-en» kromosomleser. Den viser DNA-segmenter som du deler med ett DNA-treff, og finnes nederst på DNA-treff Review page, for ethvert DNA-treff. Du kan lese mer om denne grunnleggende versjonen i vårt <https://blog.myheritage.no/2018/01/store-oppdateringer-i-myheritage-dna-matching/»>blogg-innlegg.

En-til-en-kromosomleser på DNA-treff Review page (klikk for å forstørre bildet)

En-til-en-kromosomleser på DNA-treff Review page (klikk for å forstørre bildet)

Viktig å vite om kromosomleseren

Det første du kanskje vil legge merke til er at kromosomleseren viser 22 kromosomer, mens vi mennesker faktisk har 23 kromosompar. Kromosomet som ikke vises er det siste og 23., kjønns-kromosomet. Altså x-kromosomet. X-kromosomet arves annerledes enn de andre kromosomene og krever spesiell vurdering av slektsforskere. Utvidet konsentrasjon om x-kromosomet planlegges som en fremtidig produkt-forbedring hos MyHeritage senere i år.

Det er også viktig å merke seg at kromosomleseren til MyHeritage inkluderer, som mange lignende verktøy, en viktig forenkling. Hvert kromosompar representeres på leseren ved en synlig stolpe, mens i virkeligheten har hver og en av oss et kromosompar, en som vi har arvet fra vår far og den andre fra mor. Når kromosomleseren viser et matchende segment, oppgir den ikke om dette treffet foregikk på morssiden eller farssiden av kromosomet, og om det samme segmentet for den personen we matcher er på deres morsside eller farsside av kromosomet. Hvis et segment vises som ikke å matche (i grått), vil dette si at verken det morsiden eller farsiden av kromosomet på den delen av DNA-et matcher mors- eller farssiden av kromosomet hos den andre personen. Den delen er grei. Hvis derimot, et segment vises som å være et delt segment som begge personer innehar, så vil du ikke kunne se om dette er et segment fra morsiden eller farsiden. Faktisk så kan det segmentet du ser være en kombinasjon av to eller flere mini-segmenter, noen av disse fra morslinjen og andre fra farslinjen. Denne forenklingen har fordeler og ulemper. Vi vurderer å tilby den avanserte muligheten til å kunne se en “dobbel” kromosomleser uten denne forenklingen i fremtiden.

Ny oppgradering

Den nye kromosomleseren som vi nylig har lansert er en forbedret version med utvidet bruksmulighet. Du vil fortsatt ha adgang til den enklere en-til-en-kromosomleseren nederst på DNA Match Review-siden, for å kunne se nærmere på hvert av dine DNA-treff. Men nå finnes det også en en-til-mange-kromosomleser, som du har tilgang til fra DNA-navigeringsmenyen, som et frittstående verktøy.

Ved hjelp av den nye en-til-mange-kromosomleseren kan du sammenligne deg (eller et hvilket som helst DNA-sett som du administrerer) med opptil syv DNA-treff – som du selv velger – om gangen. Med den forbedrede kromosomleseren kan du utforske hvilke DNA-segmenter du (eller den personen hvis DNA-sett du administrerer) deler med hvert av opptil syv DNA-treff samtidig. Dette er den mest omfattende kromosomleseren som er tilgjengelig på dagens marked. Og MyHeritage tilbyr den helt gratis!

Triangulerte segmenter

MyHeritage er også først ute med å tilby sine brukere – også dette helt gratis – muligheten til enkelt å kunne se gjennom triangulerte segmenter — altså segmenter som alle de utvalgte DNA-treffene har til felles. Denne funksjonen er viktig for å forstå DNA-treffenes interne forhold, ettersom triangulerte segmenter har større sannsynlighet for å ha blitt arvet fra en felles stamfar. Hvert segment mellom to personer er triangulert, men segmenter som synes å være delt av tre eller flere personer er ikke nødvendigvis triangulerte. For eksempel, hvis du sammenligner deg selv med to andre personer, la oss kalle disse A og B, så kan det hende at du ser at du deler ett segment med A, og at du deler ett segment på den samme genomiske posisjonen med B, men A og B matcher ikke nødvendigvis hverandre på det segmentet. Dette kan skyldes at du deler ditt segment på morssiden med A, og at du deler ett segment på farsiden med B, og A og B er overhodet ikke i slekt. Hvis en match viser seg å være såkalt triangulert, betyr det at både du samt A, og B alle matcher hverandre på akkurat det segmentet, og derfor er dere alle sannsynligvis beslektet. Dere har antagelig arvet det triangulerte segmentet fra samme felles stamfar. Å vurdere en triangulering er komplisert, spesielt hvis man sammenligner DNAet hos en stor gruppe mennesker. MyHeritage gjør dette automatisk for deg som en tjeneste.

Hvordan kommer du i gang?

Velg «kromosomleser» fra DNA-menyen for å navigere den nye, frittstående en-til-mange-kromosomleseren.

En-til-mange-kromosomleser-siden vil da åpnes opp. Velg deretter hovedpersonen som du ønsker å sammenligne (med hans eller hennes DNA-treff) ved å klikke på pilen ved siden av “Sammenlign”-tasten. Du kan velge deg selv, eller hvilken som helst persons DNA-sett som du administrerer. Hvis du kun har ett DNA-sett, altså ditt eget, vil den delen være forhåndsvalgt, og du trenger ikke å gjøre noe.

Valg av hovedperson for sammenligning med andre (klikk for å forstørre)

Valg av hovedperson for sammenligning med andre (klikk for å forstørre)

Gjør klar sammenlignings-settet. Disse består av DNA-treffene som du ønsker å sammenligne hovedpersonen med. Velg minst ett DNA-treff – og maks syv – fra listen over tilgjengelige DNA-treff som vises som detaljerte kort nederst på siden. Hvert DNA-treff som du velger vil da vises på øverste rad. Etter at du har valgt et DNA-treff som du vil sammenligne vedkommende med, vil hans eller hennes kort nederst på siden dempes for å hjelpe deg med å beholde oversikten på hvilke(t) DNA-treff du allerede har valgt.

Valg av DNA-treff som du vil sammenligne med hovedpersonen (klikk for å forstørre)

Valg av DNA-treff som du vil sammenligne med hovedpersonen (klikk for å forstørre)

Skulle du ombestemme deg etter at du har valgt et DNA-treff, er det bare å bevege musen over kortet i den øverste rekken og klikke på x for å fjerne det.

Å fjerne DNA-treff fra sammenligningssettet (klikk for å forstørre)

Å fjerne DNA-treff fra sammenligningssettet (klikk for å forstørre)

De tilgjengelige DNA-treffene vil vises nederst på siden, sortert etter felles DNA, som vil si at nærmere beslektede personer vil bli rangert først. Du kan bruke søke-funksjonen for å finne ethvert spesifikt treff du ønsker, om disse befinner seg lenger ned på listen og du ikke har ork til å bla deg frem til disse manuelt. Klikk deretter på dette treffet for å inkludere det i sammenligningssettet.
Et tips: Velg DNA-treff som du mener kan være i slekt med hverandre, eller som kan tenkes å komme fra samme gren. For eksempel, hvis du kikket på et DNA-treff mellom deg og en John Smith, og DNA Match Review-siden viste deg at du og John begge matcher en annen person ved navn Samantha Miller, vil det være en fordel å sjekke deg selv, John og Samantha sammen i en-til-mange-kromosomleseren. Dette for å se etter om det foreligger triangulerte segmenter.

Etter at du har valgt alle de DNA-treffene du ønsker å inkludere i ditt sammenlignings-sett, kan du klikke på «sammenlign» – og så begynner moroa!

«En-til-mange»-kromosomleseren starter

Så snart du foretar en sammenligning, vil kromosomleseren starte opp.
Øverst på siden vil ett eller flere treff-kort nå vises med en farget stolpe på. Disse eller denne representerer din match med hvert spesifikke DNA-treff som du valgte. Hvert treff-kort minner deg om DNA-treff-parametrene mellom deg og den relevante personen (felles DNA, antall felles segmenter, og størrelsen på det største segmentet).

For hvert av de 22 kromosomene, som vist nedenfor, vil de DNA-segmentene som du deler med strong> hver og en av de utvalgte DNA-treffene fremstå i tilsvarende farge som disse er representert med på treff-kortet. Fargekodene hjelper deg med å holde styr på de forskjellige treffene. Grå segmenter er ikke delt med DNA-treffet og de små avkryssete seksjonene representerer segmenter som ikke ble analysert på grunn av mangel på DNA-markører (SNPer) i de områdene.

En-til-mange-kromosomleseren i aksjon (klikk for å forstørre)

En-til-mange-kromosomleseren i aksjon (klikk for å forstørre)

Ttriangulerte segmenter 

DNA-segmenter, som indikeres ved hjelp av en ramme, er triangulerte segmenter — segmenter som er felles for samtlige av de valgte DNA-treffene. Disse segmentene ble sannsynligvis nedarvet til samtlige av en eller flere felles stamfedre. Triangulerte segmenter er nøyaktig det du bør håpe å finne, for de gir en sterk indikasjon på at alle de personene som for øyeblikket vises i kromosomleseren virkelig er etterkommere av den samme felles stamfar/stammor eller stamfedre/stammødre. Det kan til og med hende at du vet hvem de felles stamfedrene eller stammødrene er, hvis ditt slektstre går langt nok tilbake. Hvis de derimot ikke skulle befinne seg i ditt stamtre, vil du bli nødt til å jobbe videre med treet ditt og legge til flere generasjoner ved å fortsette forskningen. Kanskje også få ytterligere informasjon fra dine DNA-treff som kanskje har foretatt sine egne slektsforskninger. Det er ofte en fordel å benytte seg av kromosomleseren for å forstå hvordan man er beslektet med noen og for å få diskusjonen i gang på riktig måte ved å dele denne informasjonen med dem. For eksempel ved å fortelle den det gjelder at du tror dere kanskje er beslektet via en bestemt, kanskje fjern slektning som het slik eller slik, som levde i en bestemt periode i et bestemt land. Hvis denne informasjonen lyder kjent for ditt treff, er du heldig og på god vei til å knytte et verdifullt bånd.

Enkelte ganger vil du kunne se et område med DNA hvor alle de fargede stolpene vises, men hvor ingen triangulerte segmenter indikeres. Dette vil si at du deler DNA-segmenter på den samme genomiske posisjon med flere DNA-treff, men disse deler ikke dette segmentet med hverandre. Som tidligere forklart, skyldes dette at hvert kromosom-par representeres ved en forenklet alenestående stripe i kromosomleseren; det eksisterer intet grafisk skille mellom det kromosomet innen hvert par som ble arvet fra morslinjen og det som ble arvet fra farslinjen. Hvis du og et annet DNA-treff deler et segment på din morslinjes kromosom, og du og et annet DNA-treff deler et segment på den samme genomiske posisjonen på din farslinjes kromosom, vil disse to DNA-treffene sannsynligvis ikke dele et segment med hverandre på den genomiske posisjonen, og de kan til og med tenkes å være ubeslektede. I slike tilfeller vil segmentet ikke være triangulert og derfor vil det ikke rammes inn.

Eksempelet nedenfor viser en person, samt hennes mor og far, alle sammenlignet i kromosomleseren. Som forventet, deler denne personen et helt kromosom for hvert kromosom-par med sin mor, og et helt kromosom for hvert kromosom-par med sin far. Dette er grunnen til at hele kromosomet indikeres som et treff for begge foreldre. I dette tilfellet er imidlertid ikke moren og faren i slekt på noe vis og de deler dermed ikke noe DNA med hverandre. Derfor vil det ikke være noe triangulerte segmenter, det vil si ingen innrammede segmenter i dette tilfellet. En uerfaren bruker kan anta at moren og faren er beslektede, hvilket de ikke er. Derav viktigheten med å forstå og bruke triangulerte segmenter.

Når du beveger musen over hvilket som helst delt DNA-segment på desktop-leseren, triangulerte eller ei, vil du kunne se den genomiske posisjonen for det delte segmentet, størrelsen på segmentet og antallet SNPer der.

Visning av informasjon om et triangulert segment (klikk for å forstørre)

Visning av informasjon om et triangulert segment (klikk for å forstørre)

Avanserte muligheter

Som en standard markering vil triangulerte DNA-segmenter som er minst to centimeter lange indikeres med en ramme. Du kan øke minimumsgrensen til fire, seks eller åtte centimeter i dropdown-menyen øverst på siden. Å øke minimumstørrelsen vil resultere i at det vises færre triangulerte DNA-segmenter, men det vil samtidig være større sannsynlighet for bevis for at de segmentene som vises stammer fra en felles forfader/moder, og at de ikke er “forstyrrende innslag» som stammer fra ekstremt fjerne forfedre.

Valg av minimumslengde for triangulerte segmenter (klikk for å forstørre)

Valg av minimumslengde for triangulerte segmenter (klikk for å forstørre)

Videresending av segment-informasjon

Det finnes gode tredje-parts-verktøy for opphenting av DNA-segmenter som du kanskje vil få lyst til å benytte deg av, som for eksempel DNA Painter. Eller kanskje du får lyst til å se på treffene dine manuelt eller avlogget? I slike tilfeller kan vi tilby muligheten til å videresende segment-informasjon.

Nederst på en-til-mange-kromosomleseren, under den visuelle fremvisningen av kromosomene, er det en tabell med detaljert informasjon om de delte DNA-segmentene for hvert DNA-treff, og de triangulerte segmentene som alle de valgte DNA-treffene har til felles. Du kan kopiere denne informasjonen til utklippstavlen, eller klikke på “Avanserte muligheter” for å videresende all informasjonen i tabellen og laste den ned.

Informasjon om felles DNA-segmenter og videresending-muligheter i den avanserte menyen (klikk for å forstørre)

Informasjon om felles DNA-segmenter og videresending-muligheter i den avanserte menyen (klikk for å forstørre)

Merk at vi aldri ville vurdere å la en annen bruker laste ned din rå DNA-data. Men hvis en annen bruker deler et segment med deg og kan se dets detaljer (dets posisjon og størrelse), vil denne brukeren – ved å gjennomgå dette segmentets informasjon på hans eller hennes eget DNA – kunne komme frem til genotypene som du har i ditt DNA i det spesifikke segmentet. Brukere som foretrekker å hindre andre brukere som deler deres DNA-segmenter i å se detaljene fra delte segmenter, kan hindre denne funksjonen ved å benytte seg av en ny personvern-innstilling som vi har lagt til for slikt bruk.

Test av flere slektninger

Kromosomleseren illustrerer nytten av å teste DNAet til flere slektninger. Du kan gjøre spesielt nyttige funn når du triangulerer kjente slektninger fra hver side av din familie (som du har oppfordret til å ta en DNA-test) med hittil ukjente slektninger.

Den beste fremgangsmåten er å starte med å teste dine besteforeldre og foreldre som fremdeles lever. Hvorfor er dette så viktig? Treff som du får fra dine direkte forfedre er også relatert til deg, men dine forfedre har mer av din families opprinnelige DNA enn du har arvet fra dem. Så du vil ha større sjanse for å finne slektninger ved å teste dine foreldre og besteforeldre enn ved å basere deg kun på dine egne treff. Som beste fremgangsmåte anbefaler vi alltid å teste de eldste i din familie mens du fremdeles har muligheten.

Ved å teste flere slektninger vil det også bli enklere for deg å benytte deg av dine egne treff og forstå deres forhold til deg. Hvis dine besteforeldre ikke lenger er i live, kan du be en av deres søsken eller kusiner eller fettere om de kan teste seg. Foruten dine foreldre er det også nyttig å teste deres kusiner og fettere, så vel som tremenninger av dine foreldre.

For å illustrere, la oss si at det er en gren på ditt slektstre som er spesielt interessant for deg. Du har lyst til å lære mer om denne og finne flere slektninger fra denne grenen. La oss videre si at det finnes en tremenning av din mor som fremdeles lever fra nettopp denne grenen, og han er villig til å ta en DNA-test som du skaffer ham. La oss si at DNA-resultatene viser at dette ganske riktig er hennes tremenning og at det ikke foreligger noen overraskelser. Nå har du et ypperlig tilleggsverktøy til forskningen din. Du kan gå gjennom ditt treff med din mors tremenning og registrere de delte treffene – altså de treffene som du og denne personen har til felles. Du kan se dem i en-til-mange-kromosomleseren og lete etter triangulerte segmenter. Å finne et treff som triangulerer med deg og din mors tremenning vil si at du har funnet en slektning som nedstammer fra dine tipp-olderforeldre som er felles forfedre av deg og din mors tremenning. Alternativt, kan det være at det er snakk om en fjernere felles forfader, en forfader av dine tipp-olderforeldre. Nå har du, blant de tusener av DNA-treff som du kanskje har på MyHeritage, funnet frem til de i den spesifikke grenen av slekten som interesserer deg mest. Du kan kontakte dem og få kjennskap til det de vet om deres familie, og deretter forsøke å knytte deres slektstre sammen med ditt. Ved å teste flere familiemedlemmer, med litt erfaring og utholdenhet, og ved å benytte deg av de redskaper for genetisk slektsforskning som MyHeritage alltid jobber med å forbedre, har du gode sjanser til å klare jobben. Ved hjelp av MyHeritages svære DNA-database, som vokser daglig med tusener av nye data, vil du bli overrasket over de funn du kan gjøre.

Nytt: Videresending av DNA-treff-listen

Vi vil gjerne bruke dette blogg-innlegget til å fortelle om utgivelsen av en annen og ny funksjon som ikke er relatert til kromosomleseren. Mange av våre brukere har etterlyst dette, og etterkommer deres ønske. De ønsker muligheten til å kunne videresende hele deres liste over DNA-treff på en enkel måte, og vi hjelper med glede. Å videresende trefflisten er nyttig hvis man ønsker å kunne gå gjennom den manuelt, for eksempel på et regneark, eller hvis man ønsker å overføre den til andre verktøy. Denne muligheten foreligger nå. På DNA-treff siden er det en «Avanserte muligheter»-meny. Der kan du videresende hele din DNA-treffliste. Du kan også videresende all den delte DNA-segment-informasjonen for alle DNA-treffene samtidig fra denne menyen. Hver av disse transaksjonene vil ta noen minutter, så en e-post vil bli sendt til deg med en vedlagt fil som inneholder den forespurte informasjonen.

NYTT: Videresending-muligheter i «Avanserte muligheter»-menyen på DNA-treff siden

NYTT: Videresending-muligheter i «Avanserte muligheter»-menyen på DNA-treff siden

Sammendrag

Den nye en-til-mange-kromosomleseren, med dens forsterkning til å kunne indikere triangulerte segmenter, er et spennende tillegg til MyHeritage sitt økende beholdning av nyttige verktøy for genetisk slektsforskning. Nå kan du dra større nytte av og få mer mening ut av dine DNA-treff. Og det beste av alt: Dette flotte verktøyet er helt gratis!

Ny er også muligheten til å videresende listen over DNA-treff, i tillegg til flere andre videresending-muligheter. Vi håper dere får mye glede av disse funksjonene, og at de vil være til nytte slik at dere kan gjøre nye og spennende funn.

Vi lover å hjelpe våre mange brukere til å gjøre sine gjennombrudd, komme på sporet av sine opphav, og finne ut av hvilket forhold de har til familiemedlemmer som de har funnet via DNA-matching.

Følg med: Vi jobber i disse dager med enda flere flotte verktøy for genetisk slektsforskning som vil bli annonsert i nær fremtid.