Introduksjon av AutoClusters og DNA-treff gruppering

Introduksjon av AutoClusters og DNA-treff gruppering

AutoClusters er et genetisk slektsforskningsverktøy som grupperer DNA-treff som mest sannsynlig kommer fra samme forfedre i et innbydende visuelt diagram. Det er et enklt verktøy som hjelper deg med å utforske dine DNA-treff på en effektiv måte. nå kan du se dem i grupper i stede for enkelte individer, og det vil gi deg bedre innsikt i grenene i ditt slektstre. Har du ikke testet deg, bestill en test her.

Eksempel på en AutoGrupperings graf (Trykk for å forstørre)

Eksempel på en AutoGrupperings graf (Trykk for å forstørre)

Millioner av personer har tatt en DNA-tester for å få større innsikt i sin slektshistorie, og for å finne nye slektninger. Mens DNA-testing vil gi deg svar, vil typiske DNA-treff resultater kun gi deg estimert relasjon til personen, slik som f.eks tremening, uten noen indikasjon på deres eksakte relasjonssti. I noen tilfeller kan MyHeritage å bruke historiske dokumenter og slektstrær for å foreslå eksakte relasjoner (se Theory of Family Relativity™ funksjonen vi introduserte forrige uke), men ikke alltid. Det er her AutoClusters verktøyet kommer inn!

AutoClusters organiserer dine MyHeritage DNA-treff i delte treff grupper som mest sannsynlig kommer fra en felles forfedrer. AutoClusters kan da hjelpe deg med å finne frem til relasjonsstier, og koble deg med dine treff. Ved å gå igjennom slektstrær til grupperte treff, kan brukere sette sammen en helt ny gren i sitt tre. Gruppene er fargekodede for å gjøre det enklt, de er og presentert i en flott visuell graf, og som en liste.

Verktøyet har blitt utviklet i et samarbeid med Evert-Jan Blom fra GeneticAffairs.com, og er basert på tekonologi han laget, og etterhver utviklet for MyHeritage. Vi hos MyHeritage er stolte av å være den første store DNA tjenesten som kan tilby automatisk grupperingsteknologi.

Mer om diagrammet for AutoClusters

Skjæringspunkt mellom to av dine treff betyr at personene matcher hverandre (i tillegg til å matche deg), og er representert med en celle. Disse cellene er gruppert sammen fysisk og med farge for å skape en sterk visuell graf av dine delte treff-grupper.

Hver farge representerer en delt treff-gruppe. Medlemmer av en gruppe matcher deg, og de fleste, eller alle, av de andre gruppemedlemmene. Hvert individ i en gruppe vil mest sannsynlig være fra samme slektslinje, selv om de nyligste felles slektningene mellom hvilken som helst av dine matcher og mellom deg og hvilken som helst annen match kan variere. Generasjonsnivået av gruppene kan også variere. En kan kanskje være på din farmors gren, og en annen kan være på din fars sides oldefar sin gren.

Du vil kanskje se flere grå celler som ikke tilhører noen av fargegruppene. De vil noen ganger representere en delt match hvor en av de to søskenbarna er for nær familie med deg og hører til kun en gruppe. Mange grå celler ved siden av hverandre kan være en indikasjon på at to grupper er relatert til hverandre.

En gruppe (Trykk for å forstørre)

En gruppe (Trykk for å forstørre)

Under grafen vil alle gruppene være synlig som en liste.

Gruppene i listeformat (Trykk for å forstørre)

Gruppene i listeformat (Trykk for å forstørre)

I listen, for hver gruppe, kan du enkelt se slektstrærne til dine DNA-treff eller få tilgang til hvert DNA-treff for å komme i kontakt med personen. I en fremtidig versjon planlegger vi å inkludere for hver gruppe, forfedres etternavn og forfedres plasseringer som er delt mest blant gruppemedlemmene. Dette kan gi deg flere hint om identiteten av gruppens felles stamfar.

Du kan utforske grupper av interesse ved å se slektstrærne til medlemmne og prøve å identifisere de. Dette kan lede deg til nye funn om dine forfedre som er enda er ukjente.

Tilgang til AutoGrupperinger

Du får tilgang til AutoGrupperinger ved å trykke på den nye knappen “DNA verktøy” i DNA menyen.

Tilgang til den nye DNA verktøy seksjonen (Trykk for å forstørre)

Tilgang til den nye DNA verktøy seksjonen (Trykk for å forstørre)

Den nye vertøysiden er stedet der vi skal samle alle avanserte verktøy slik som Kromosomleseren og det nye AutoCluster verktøyet. Det er også tilgjengelig på knapp ved siden av dine DNA-treff of Beregnet Etnisitet.
På Verktøy siden, trykk “Utforsk” på AutoCluster kortet.

Det nye DNA verktøy valget (Trykk for å forstørre)

Det nye DNA verktøy valget (Trykk for å forstørre)

Når du ankommer Autocluster siden, trykk på “Genrere” for å lage dine AutoClusters. Om du forvalter DNA tester for mer enn en person, velg DNA test for den personen du ønsker å generere AutoClusters for.

AutoClusters siden (Trykk for å forstørre)

AutoClusters siden (Trykk for å forstørre)

Avhengig av brukerinteresse, kan generering av AutoClusters ta alt fra noen få minutter til flere timer.

Når vi genererer dine grupper vil du motta en e-post med et zip-vedlegg når de er klare. Dette er gjennomføringen før vår egentlige utgivelse. I fremtiden planlegger vi å ha gruppene i MyHeritage sitt brukergrensesnitt, og integrere dem tettere med dine treff.

E-posten inneholder en zip-file som består av tre filer. En HTML fil som inneholder en visuell graf av din AutoCluster analyse. En CSV fil som inneholder en regneark-versjon av AutoCluster analysen, og en ReadMe.pdf fil med hjelpsom informasjon om AutoClusters. Den siste forklarer også parametrene vi har valgt for å generere den.

For optimal visning, lagre filene til din harddisk, mat ut innholdet, og deretter åpne dem.

Du kan for øyeblikket kun generere en AutoCluster analyse per dag pr DNA test du forvalter. Denne er for å forhindre overdreven belastning.

Innstillinger brukt for AutoCluster analysen

For å generere dine AutoClusters analyserer vi dine sterkeste DNA-treff og deler dem om i fargekodede grupper. Vi velger de optimale terskelparameterne automatisk. For eksempel minimum og maksimum delt DNA i cM, og minimum delt DNA for delte matcher. På denne måten får vi utbytte av de beste gruppene for din DNA test.

Vi vil gi deg beskjed om parameterne vi har valgt ved å oppføre dem i HTML filen og i ReadMe.pdf filen.

Kostnad

AutoClusters er en premium funksjon som behøver et side abonnement på MyHeritage (Premium, PremiumPlus eller Komplett). Hvis du har tatt en DNA-test hos en anne leverandør, kan du laste opp DNA rå-data til MyHeritage. Hvis du ikke og ikke ønsker å kjøpe et abonnement, kan du betale en engangskostnad på ca kr 250 per test for å låse opp de avanserte DNA funksjonene MyHeritage tilbyr. Les mer om våre abonnement her.

AutoCluster funksjonen fungerer best om du tester flere familiemedlemmer. Hvis du tester foreldres søskenbarn, vil gruppen de er i implisere at andre DNA-treff i gruppen kommer fra gren samme i familien. Hvis du har familiemedlemmer som ikke har tatt en DNA test, spesielt de eldre, vil du øke  muligheten til lære mer om din slektshistorie gjennom MyHeritage DNA ved å teste dem. Bestill DNA-test her.

Konklusjon

AutoCluster verktøyet bruker ny teknologi for å utnytte dine DNA-treff bedre. Du kan utforske dine DNA-treff enda mer effektivt i grupper, og fastslå felles aner med dine DNA-treff. Verktøyet er basert på DNA resultater uten å involvere slektstrær, dokumenter, og forsterker funksjonen for Theory of Family Relativity™ som nylig ble lansert.

Genetisk slektsforskning er et spennende felt som konstant utvikles med nye og innovative teknologier. Vi er stolte av å være i fronten i denne revolusjonen!