Hurra for bestemor og bestefar!

Hurra for bestemor og bestefar!

Kommentarer

Besteforeldre har en helt spesiell plass i livene våre og mange har blitt utfordret for å finne nye måter å holde kontakt med dem i disse korona-tider. Besteforeldre over hele verden har gjort seg kjent med ny teknologi slik at de kan holde kontakt med barn og barnebarn uten å risikere helsen sin. For mange har vært en helt ny opplevelse.

Besteforeldre har en spesiell rolle i livene våre, spesielt bestemødrene våre. Helt siden tidenes morgen har de vært aktivt involvert i å oppdra barnebarna, og de av oss som har vært heldige nok til å kjenne besteforeldrene våre, har ofte veldig gode minner om dem.

I følge antropolog Kristen Hawkes har bestemødrene gjennom tidene vært viktigere enn de fleste har visst.

Bestemorhypotesen

Kristen Hawkes, forsker ved University of Utah bestemte seg for å løse et evolusjonært mysterium. Hvorfor lever kvinner forbi overgangsalderen?

De fleste andre levende dyr og planter lever vanligvis ikke lenge etter sine reproduktive år. Mannens fruktbarhet avtar etter fylte 45 år, men teknisk sett kan de allikevel få barn ganske sent i livet. Charlie Chaplin og Mick Jagger ble begge fedre i en alder av 73. Kvinner mister imidlertid evnen til å føde barn rundt 50. Dr. Hawkes ønsket å finne ut hva er årsaken til at menneskearten, fra et evolusjonært perspektiv, har så mange eldre kvinner. Kvinnene lever ofte 30-40, ja opp til 50 år etter at de selv har sluttet å være fruktbare.

Som en del av sin forskningen reiste Dr. Hawkes til Tanzania for å observere livet til det innfødte Hadza-folket. Hadzaen levde en tradisjonell jeger-samler-livsstil, omtrent som våre forfedre gjorde for tusenvis av år siden. Dr. Hawkes la merke til at helsen til de små Hadza-barna korrelerte med mødrenes evne til å gi barna mat, bortsett fra hvis moren ammet et spedbarn. Når moren ammet korrelerte ikke barnets helse med mors evne, men med bestemors evne. Det var med andre ord bestemorens anstrengelser for å hjelpe til med å skaffe å mat og å pleie de eldre søsknene, som sørget for helsen til familien som helhet.

Dr. Hawkes observerte et lignende mønster i andre jeger-samler-stammer. På bakgrunn av dette utviklet det hun kalte «bestemorhypotesen». Teorien om at bestemødre er essensielle for artens overlevelse fordi de bidrar til å gjøre det mulig for mødre å ta vare på flere barn, spesielt når barna er født tett. Bestemødre som levde lenger, var i stand til å hjelpe døtrene sine med å oppdra flere barn. Det er grunnen til at kvinner oftest lever mye lenge etter overgangsalderen.

I Oktober 2012 publisterte Dr. Hawkes en fascinerende studie sammen med kollegene Peter Kim og James Coxworth. Det støtte teorien hennes ved hjelp av en matematisk modell. Forskerne brukte begrepet overgangsalder og bestemødre i den sosiale strukturen til en hypotetisk sjimpanseart. De fant ut at bestemorseffekten alene i datasimuleringen doblet levetiden til arten innen mindre enn 60.000 år.

Fra bær i skogen til is på lekeplassen

Spørsmålet man da kan stille er om denne effekten fortsatt gjelder i en mer moderne livsstil? Flere forskere har sett på dette spørsmålet. I 2008 publiserte Rebecca Sear og Ruth Mace, to antropologer fra London, en serie av 45 studier som undersøkte familiens rolle for barns overlevelse. De viste at de fleste studier som undersøkte rollen til moderne bestemødre, indikerer at de har en positiv innflytelse på barnebarnas levetid.

For mange av oss som har blitt velsignet med en bestemor i livet, er ikke disse funnene overraskende. Å være foreldre til små barn kan være utmattende, det er spesielt krevende å ta vare på flere barn som er små.

Dr. Sear og Dr. Mace uttaler i begynnelsen av sin presentasjon at «tidsperioden barn er avhengig av sine mødre er forlenget. Det betyr at mødre må ta seg av flere småbarn samtidig. De fleste evolusjonære antropologer er enige i at det er krevende for mødre å klare dette alene, og at de må få hjelp fra pårørende til å dele oppgaven det er ved å oppdra barn.»

Vi trenger ikke lenger bestemødre for å finne bær i skogen til smårollingene våre. Men at bestemor tar barna ut på lekeplassen med en is, slik at mor kan ta en lur med den nyfødte, er det «livreddende» i moderne vår tid. I samfunn der det er vanlig at barn fødes tett, er det også vanlig at unge mødrene bor i nærheten av sine egne mødre, og de stoler på at mødrene stiller opp og hjelper til regelmessig.

Et annet bånd

Forholdet mellom bestemor og barnebarn er vanligvis ganske forskjellig fra forholdet mellom mor og barn. Det er oftest mindre anstrengt, mer allikevel godt og fult av kjærlighet. Dr. Hawkes er sitert i Smithsonian, «Det er som å si at bestemødre kan ha bidratt til større hjerner og bedre utviklete sosiale egenskaper som er unike for mennesker. En sjimpanse, gorilla eller orangutang, har en mor som bare tenker på dem,» sier hun. «Mens for et menneskebarn, har mor flere barn hun bekymrer seg for, og barnet må kjempe om oppmerksomheten Bestemor har gitt oss en oppvekst som gjorde oss mer avhengige av hverandre sosialt og gjort oss mer tilbøyelige til å engasjere oss hverandres og gi hverandre oppmerksomhet.”

Det er viktig å merke seg at bestemorhypotesen ikke er endelig, og det finnes forskere som argumenterer mot den. Noen mener at menneskelige kvinner lever lenge etter reproduksjons årene for sine barns skyld og ikke barnebarna. De mener at mennesker krever en aktiv involvering av sine mødre i flere år, sammenlignet med andre arter. De kaller den teorien for “morhypotesen.” Den matematiske modellen publisert av Dr. Hawkes og hennes kolleger i oktober 2012 gir likevel sterk støtte til bestemorhypotesen.

Så la oss rope hurra for bestemor og bestefar!

Har du lagt inn alle bestemor-detaljer i treet ditt på MyHeritage-slektstre ennå? Du vet aldri hvilke funn fra hennes bakgrunn som venter på deg på MyHeritage. Begynn å bygge ditt slektstre idag!

Emneord: ,

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke vises på bloggen