MyHeritage publiserer en enorm samling av 463 millioner historiske poster fra Frankrike

MyHeritage publiserer en enorm samling av 463 millioner historiske poster fra Frankrike

Det er med glede vi i MyHeritage annonserer at vi har publisert 463 millioner historiske poster fra Frankrike. Det er totalt 5 samlinger som består av fødsel, ekteskap, død og to folketellinger. Samlingene er den mest omfattende dekningen av sentrale poster fra Frankrike på 1700-, 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Frem til nå har de vært tilgjengelige gjennom Filae, som er et ledende fransk slektsforskningsselskap som nettopp ble kjøpt av MyHeritage. Samlingene dekker nesten alle områder i Frankrike og har en høykvalitetsindeks over transkriberte poster og digitale bilder av originaldokumentene. Millioner av oppføringer er eksklusive for MyHeritage og Filae, dvs de er ikke tilgjengelig på andre kommersielle nettsteder.

Ved utgangen av året vil MyHeritage publisere mange millioner poster fra Filae, i tillegg til denne lanseringen. Selskapet styrker derfor sin posisjon som en uvurderlig ressurs for alle som forsker på sin franske arv.

MyHeritage styrker sitt tilbud av historiske poster i Frankrike betydelig, med totalt 509 millioner. Det totale antallet er nå 15,6 milliarder.

Her finner du mer informasjon om hver enkelt samling.

SamlingBeskivels Antall poster Ekslusiv hos MyHeritageSøkelink

France, Church Baptisms and Civil Births
En indeks over kirkedåp og fødsler i Frankrike fra 1650 til 1900 med bilder154,466,538 poster
NeiSøk her

France, Church and Civil Marriages
En indeks over kirke- og sivile ekteskap i Frankrike fra 1650 til 1916 med bilder125,341,103 poster
NeiSøk her

France, Church Burials and Civil Deaths

En indeks over kirkegravelser og sivile dødsfall fra 1650 til 1945 med bilder149,151,219 posterNeiSøk her

1872 France Census
En indeks over folketellingen i Frankrike 1872 med bilder

16,454,086 poster

NeiSøk her

1906 France Census
En indeks over folketellingen i Frankrike 1906 med bilder17,629,052 posterNeiSøk her

France, Censuses of Hérault, 1836–1921

Et kompendium med folketellingen fra departementet Hérault i Occitanie -regionen i Sør -Frankrike fra 1836 til 19211,756,882 posterNeiSøk her

France, Censuses of Côtes-d’Armor, 1872–1906

Et kompendium av folketellingen fra departementet for departementet Côtes-d'Armor fra 1872 til 1906984,723 posterNeiSøk her

France, Daily Burial Registers of Parisian Cemeteries, 1804–1968

En indeks over personer begravet i Paris fra 1804 og 19686,755,342 posterNeiSøk her

France, Name Index of Obituaries and Funeral Notices, 1910–2017

En indeks over dødsannonser og begravelsesvarsler publisert i Frankrike mellom 1910 og 20175,618,437 posterNeiSøk her

France, Index of Official Notifications from Bulletin des Lois, 1806-1918

En indeks for offentlige varsler publisert i Bulletin des Lois først og fremst fra 1806 til 19182,258,936 posterNeiSøk her

France, Naturalizations, 1900–1963

En indeks over franske naturalisasjonsrekorder fra 1900 til 19631,383,200 posterNeiSøk her

France, Military Enlistments and Conscripts of Nord, 1865–1932

En indeks for verving og verneplikt for soldater i den franske avdelingen i Nord fra 1865 til 19321,046,856 posterNeiSøk her

France, World War II Prisoners of War, 1940–1941

En indeks over franske krigsfanger fanget av tyske styrker under andre verdenskrig957,751 posterNeiSøk her

France, Military Conscripts of Seine, 1887-1921

En indeks over soldater som er vernepliktige i det tidligere franske departementet Seine801,359 posterNeiSøk her

Dekning av franske fødsels-, ekteskaps- og dødssamlinger

MyHeritage sine dåp/fødsel, ekteskap og død/begravelse poster spenner over århundrer med fransk historie. Postene består av millioner sentrale poster som alle er eksklusive, dvs de finnes ikke hos andre kommersielle aktører. Samlingene er den fremste kilden til franske sentrale poster, og dekker alle avdelinger i landet unntatt en. De dekker også mesteparten av den franske befolkningen som har levd siden 1700-tallet.

Begge samlingene inneholder både sogneposter og sivile poster. Fra og med 1500-tallet samlet sogneprestene dåp, ekteskap og begravelsesopptegnelser i menighetsregistre.

Midt under den franske revolusjonen, i 1792, erklærte den lovgivende forsamling at viktige hendelser skulle registreres av sivile tjenestemenn. Ordførerne fikk deretter i oppgave å samle fødsels-, ekteskaps- og dødsoppføringen. Disse tre samlingene dekker tiden både før og etter den franske revolusjonen.

I illustrasjonen nedenfor kan du den geografiske dekningen til både de kirkelige og sivile postene i samlingene.

I den første illustrasjonen viser hvilke områder sivile fødsels-, ekteskaps- og dødsrekorder som ble samlet etter 1792 dekker. Samlingene dekker 95 av 96 storbyområder og 4 av 5 utenlandske områder. Områdene i mørkerosa viser den geografiske dekningen av sivile fødsels-, ekteskaps- og dødsoppføringer i de franske samlingene.

 Områdene i mørkerosa viser den geografiske dekningen av sivile fødsels-, ekteskaps- og dødsoppføringer i de franske samlingene.

Områdene i mørkerosa viser den geografiske dekningen av sivile- fødsels-, ekteskaps- og dødsoppføringer.

I illustrasjone nedenfor kan du se hvordan dåp, ekteskap og begravelsesoppføringer som ble samlet før 1792 dekker geografisk.

 De mørkerosa feltene viser den geografiske dekningen av dåp, ekteskap og dødsoppføringer i de MyHeritage franske samlingene

De mørkerosa feltene viser hvor av dåp,- ekteskap- og dødsoppføringer dekkes geografisk

France, Church Baptisms and Civil Births

Det er totalt 156 millioner poster i samlingen og de inneholder kirkedåper og sivile fødsler registrert som i Frankrike og de har bilder. Mange av fødselsoppføringen er eksklusive for MyHeritage og Filae. De indekserte postene inneholder barnets navn, fødselsdato og fødested, og bildene knyttet til postene gir tilleggsinformasjon om barnets foreldre.

De eldste oppføringene er fra 1539, da prester å utføre og dokumentere dåp av nyfødte spedbarn. Den inneholder også fødsler som ble registrert av sivile registreringsoffiserer fra 1792 til 1900.

Offisielle oppføringer av dåp startet i 1539 under François I sin kommando. Sogneprester ble instruert i å registrere dåp skriftlig, med navn på barnet og foreldrene (ofte bare morens fornavn) og dåpsdatoen. Dette skjedde etter anbefalinger fra Council of Trento og Loven av 1564. Den 26. januar 1564 utstedte pave Pius IV en lov, Loven av 1564. Denne ble, sammen med en annen lov fra 1579, de viktigste reformene for å vedta journalføringspraksis i presteskapet.

I 1667 krevde en ny reform under ‘Code Louis’ at morens fulle navn skulle brukes i registeringen. Videre skulle barnets far og faddere signere journalen. Fra og med 1736 skulle barnets faktiske fødselsdato også inkluderes.

Sivile registreringer av fødsler som og inneholdt tilleggsinformasjon som sted, dato og tidspunkt for registrering samt barnets fulle navn, foreldrenes navn (mors pikenavn), alder, yrker, og bosted, ble først introdusert i september 1792. Ansvar for registrering og vedlikehold av sivile sentrale poster lå hos den lokale ordføreren, som også fungerte som registrator (Officer de l’Etat Civil). Allikevel ble funksjonen ofte ble delegert til en annen offiser på rådhuset. Registratoren skulle varsles innen 3 dager etter at et barn hadde blitt født.

Søk i France, Church Baptisms and Civil Births

France, Church Marriages and Civil Marriages

Dette er en samling som består av på 126 millioner poster med kirke-vielser, sivile ekteskap og utvalgte annonseringer (kunngjøringer om intensjon om å gifte seg). Postene inkluderer bilder. Mange av postene er eksklusive for MyHeritage og Filae. De indekserte postene består av brudeparets navn sammen med dato og sted for vielsen. Det kan være flere opplysninger på det skannede bildet av den originale kilden. For eks informasjon om parets fødselsdato og -sted, foreldrenes navn, hvis det er relevant, og evt informasjon knyttet foreldrenes død. De oppførte også navn og informasjon om vitnene, ofte sammen med en beskrivelse av forhold personen har til brudeparet.

Under den franske revolusjonen, og fra og med 1792 var religiøse ekteskap ikke lenger juridisk gyldige, og par som ønsket å gifte seg, ble pålagt å gjøre det sivilt. En lov vedtatt i 1798 krevde at borgere skulle gifte seg på kantonsetet i stedet for den lokale kommunen. Denne loven ble avskaffet i 1800, da fikk par igjen lov til å gifte seg i sin lokale kommune. Eller det var det vanlig at minst en av brudeparet måtte være bosatt i kommunen der det sivile ekteskapet skjedde. Personen som utførte vielsen (Officer de l’Etat Civil) registrerte ekteskapene. Det ble vanligvis gjort i et standard format, i en innbundet bok som ble oppbevart på registratorens kontor.

Søk i France, Church and Civil Marriages

France, Church Burials and Civil Deaths

Samlingen består av 149 millioner poster, og du finner dødsoppføringer fra både kirkegraver og sivile dødsfall og de har også skannede bilder av de originale kildene. Mange av dem er eksklusive for MyHeritage og Filae. Postene er indekserte og inneholder navn, dødsdato og dødssted til den avdøde. Bildene inneholder informasjon om avdødes fødselsdato og sted, sivilstand, bostedsadresse, foreldrenes navn eller navnet på ektefelle, og noen ganger dødsfall for ektefelle. Dødsfall ble vanligvis registrert i kommune der personen døde, og i løpet av en dag eller to etter.

Vanligvis har dødsoppføringer to vitner eller informanter, og ofte er en av dem en nær slektning til den avdøde. Hvis en soldat døde på et annet sted enn hjemstedet, kan han bli funnet i en post i byen der soldaten ble født, men slike poster ble ofte ikke ført før et år eller to etter soldatens død. Ved dødfødsel, vil informasjonen om barnet finnes i dødsboken i kommunen der fødselen skjedde.

Søk i France, Church Burials and Civil Deaths

1872 France Census

Folketellingen fra 1872 består av 16 millioner poster fra totalt 67 områder i Metropolitan France og inkluderer bilder. Samlingen inneholder navn, etternavn, alder, fødested og bostedsinformasjon. Annen informasjon som finnes på det tilknyttede skannede bilde inkluderer yrke, familieforhold og nasjonalitet.

MyHeritage har forbedret disse samlingene ytterligere ved å utlede relasjoner i husholdningene, gi dypere innsikt i familieforbindelser for å øke sjansene for å motta treff til disse oppføringene.

I 1872 gjennomførte de Folketellingen imellom 15. april og 15 mai.

For de som leter etter familien til forfedrene sine, er folketellinger en utmerket kilde De beskriver familieforhold, alder, fødselsår og fødested.

Fra 1836 til 1936 ble det gjennomført en nasjonal folketelling hvert femte år i Frankrike, foruten årene 1871 og 1916. Folketellingen i 1871 ble forsinket et år på grunn av det andre franske imperiet brøt sammen under den fransk-prøyssiske krigen (også kjent som krigen i 1870 i Frankrike).

Søk i 1872 France Census

1906 France Census

Denne folketellingen fra 1906 består av 17,6 millioner poster og inneholder bilder. De indekserte folketellingene er fra 63 områder i Frankrike og inneholder fornavn, etternavn, fødselsår, fødesteder og bostedsinformasjon.

I likhet med folketellingen fra 1872, har MyHeritage forbedret den ved å slutte relasjoner mellom medlemmer av husstanden der det har vært mulig. Ytterligere informasjon fra de skannede bildene kan være yrke, familieforhold og nasjonalitet. Paris er ikke en del av i samlingene fra 1872 og 1906, ettersom folketellingen i Paris først begynte i 1926. 

Den offisielle opplistingsdagen for denne folketellingen var 4. mars 1906.

Søk i 1906 France Census

Eksempel på poster

En opptegnelse over den berømte franske journalisten Émile Zola finnes i Church Baptisms and Civil Births collection. I 1898 skrev hun et åpent brev og modig brev til Frankrikes president i en avisartikkel, brevet hadde tittelen J’accuse! (Jeg protesterer). Jeg protesterer mot den ulovlige rettssaken mot den jødiske hæroffiseren Alfred Dreyfus. Zola hevdet at rettens religiøse fordommer var grunnlaget for at de dømte Dreyfus for forræderi og dømte ham til livstid i fengsel, til tross for mangel på bevis. Oppføringen hos MyHeritage vise fødselsdato, fødested (Paris 3e Ancien, Paris, Île-de-France, Frankrike,) og kilde (Etat-civil – Archives de Paris). Oppføringen inneholder også et bilde av den opprinnelige posten.

Birth record of Émile Zola (Kilde: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Fødselsoppføringen til Émile Zola (Kilde: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births)

Church Baptisms and Civil Births inneholder også en oppføring av Sidonie Gabrielle Collette, som var en fransk forfatter, skuespiller og journalist, mest kjent som Collette. Oppføringen viser fødselsdatoen hennes den 29. januar 1873. Hennes fødested (Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, Frankrike,) og kilde (Archives de l’Yonn. Ved siden av posten er det et bilde av den originale oppføringen.

Birth record of Colette (Kilde: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births)

Fødselsoppføringen til Colette (Kilde: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births)

Ekteskap

Church Marriages and Civil Marriages collection inneholder opptegnelsen til den folkekjære forfatteren Jules Verne, medt kjent for sine verdensberømte titler, Jorden rundt på åtti dager og Twenty Thousand Leagues Under the Seas. Opptegnelsen beskriver vielsen til Honorine Morel. Giftemålet fant sted 10. Januar 1857 i Paris. Sammen med posten er det et bilde av den opprinnelige kilden. 

Ekteskapsoppføringen for Jules Verne og Honorine Morel (Kilde: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages)

Ekteskapsoppføringen for Jules Verne og Honorine Morel (Kilde: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages)

Church Marriages and Civil Marriages collection inneholder også ekteskapsannonsering til Jean Jaurès, som er en historiker og en av lederne for den franske sosialistiske bevegelsen tidlig på 1900-tallet. I oppføringen står det at Jean Jaurès kunngjorde sitt ekteskap med Antoinette Marie Louise Bois den 20. I tillegg til den indekserte informasjonen, inneholder posten et skannet bilde av det opprinnelige ekteskapsannonseringen.  

Ekteskapsoppføringen til Jean Jaurès og Antoinette Marie Louise Bois (Kilde: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages)

Ekteskapsoppføringen til Jean Jaurès og Antoinette Marie Louise Bois (Kilde: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages)

Dødsfall

Church Burials and Civil Deaths collection inneholder døds- opptegnelsen av den innflytelsesrike franske forfatteren Marcel Proust mest kjent for sin roman, In Search of Lost Time.Posten på MyHeritage viser Prousts dødsdato og sted, den 18. november 1922 i Paris og kilden til informasjonen, Etat-civil – Archives de Paris. Posten inneholder også et bilde av den opprinnelige posten.

Dødsoppføringen til Marcel Proust (Kilde: MyHeritage France, Church Burials and Civil Deaths)

Dødsoppføringen til Marcel Proust (Kilde: MyHeritage France, Church Burials and Civil Deaths)

En oppføring for Claude Monet, en av de mest anerkjente impresjonistiske malerne, finnes i folketellingssamlingen fra 1872.

Et nærbilde av et av Monets vannliljemalerier i Musee de l'Orangerie i Paris Et nærbilde av et av Monets vannliljemalerier i Musee de l’Orangerie i Paris

Posten viser hans fødselsåret hans som er 1841, fødested som Seinen, Île-de-France, Frankrike, hans alder som 31, og hans bosted, Argenteuil, Val-d’Oise, Île-de-France, Frankrike. Det inkluderer også et bilde av den opprinnelige kilden.

1872 folketellingsoppføringens til Claude Monet (Kredit: MyHeritage 1872 France Census)

1872 folketellingsoppføringens til Claude Monet (Kredit: MyHeritage 1872 France Census)

En annen bemerkelsesverdig oppføring i de franske samlingene er folketellingsposten til Jean Moulin, som er en av lederne av den franske motstandsbevegelsen under andre verdenskrig. Posten består av en omfattende indeks samt et bilde av den originale kilden. MyHeritage forbedret denne folketellingssamlingen ved å utlede relasjoner mellom medlemmer av husholdningen. Du kan klikke på hvert enkelt navn for å bla mellom oppføringerne til de forskjellige husstandsmedlemmer.

 folketellingsposten til Jean Moulin (Kredit: MyHeritage 1906 France Census)

Folketellingsposten til Jean Moulin (Kredit: MyHeritage 1906 France Census)

Sammendrag

Disse franske historiske dokumentsamlingene kommer millioner av slektsforskningsentusiaster som har franske røtter til gode. Både i Frankrike og over hele verden.

Å søke i samlingene på MyHeritage er koster ingenting. Dessuten sammenliknes postene automatisk med de 81 millioner slektstrærne på MyHeritage ved hjelp av Record Matching-teknologi. Brukere varsles automatisk om marcher som kan hjelpe dem med å fremme sin kunnskap om familiehistorien og gjøre nye funn. Hvis du vil vise disse oppføringene eller lagre oppføringer i slektstreet, trenger du et Data- eller Komplett abonnement.

Gled deg med nye kolleksjonene!